Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > Maitrėja > Aš kviečiu jus į savo Misterij... >

Aš kviečiu jus į savo Misterijų Mokyklą

AŠ ESU Maitrėja. AŠ ESU atėjau. Aš atėjau per šį pasiuntinį pas jus. Aš atėjau!
Atidžiai sekite mano šiandieninius jums skirtus žodžius. Gali pasirodyti, kad mano žodžiai nereikšmingi ir neturi jokios naudingos informacijos. Neskubėkite susidaryti tokios nuomonės. Leiskite man spręsti, kas jums būtina gauti būtent dabar, kad galėtumėte savo dvasiniame Kelyje žengti tolesnį žingsnį.
Jūs visi esate Dvasios kariai. Jūs ateinate į šį fizinį pasaulį tam, kad susikautumėte su iliuzija. Todėl, kad toks dabar yra Dievo planas. Iš pradžių sugeriate į save iliuziją, galite netgi visiškai su ja susitapatinti. Ir štai ateina laikas, kai turite išsiskirti su šia iliuzija, pereiti į aukštesnį sąmonės vystymosi lygį.
Jūs tampate tų jėgų, kurios gina iliuziją, ir tų jėgų, kurios stengiasi įveikti šią iliuziją, kovos arena. Jums atrodo, kad ši kova vyksta jūsų pasaulyje, bet iš tikrųjų ši kova vyksta kiekvieno iš jūsų viduje.
Šitai ir yra tas įšventinimas, kurį jūs pereinate šiame etape, – suprasti, kad visa kova vyksta jūsų viduje. Kol ši kova vyks jumyse, vėl ir vėl į įsikūnysite šiame fiziniame pasaulyje ir būsite apsupti tokių pat žmonių, kurių viduje vyksta ši kova.
Ir kovosite su savo aistromis, su savo trūkumais ir su savo netobulybėmis tol, kol galutinai jų neįveiksite.
Tai ir sudaro kovos tarp Šviesos ir tamsos jėgų prasmę. Bet šią prasmę aš jums duodu dabar ir ši kovos prasmė skirta jūsų sąmonės lygiui. Kai jūsų sąmonė taps aiškesnė ir jūsų protas bus panašus į skaidrų krištolo kristalą, tada mes duosime naujas žinias ir naują kovos supratimą.
Todėl mano patarimas jums: nustokite išoriškai kariavę, nustokite ieškoti priešų ne savyje.
Kiekvienas, kas prieina prie jūsų fiziniame plane, prieina būtent dėl to, kad jūsų vibracijos leido jam tą padaryti. Ir jeigu šis žmogus jums kenkia, įžeidžia jus, neturite jo priimti kaip savo priešo ar puolusio angelo. Jis atėjo pas jus arba dėl to, kad galėtumėte jam grąžinti karminę skolą, arba dėl to, kad duotų jums pamoką. Patikrinti, kaip įsisavinote pamoką, gautą per mūsų Mokymą.
Ir kiekvieną kartą, kai tik užsimanysite atkeršyti tam žmogui, kuris pakenkė jums, nubausti jį, turite suprasti, kad tai aš atėjau pas jus šito žmogaus pavidalu, kad paegzaminuočiau, kaip įsisavinote mūsų pamokas. Nėra nieko, su kuo verta kovoti už jūsų pačių ribų. Ir jeigu norite, kad parodyčiau tikrąjį jūsų priešą, prieikite prie veidrodžio ir pažvelkite į jį. Štai jūsų tikrasis priešas, kartu su visais savo kūniškais norais, egoizmu, išpuikimu ir įsitikinimu, kad jis jau pažino visą Tiesą ir gali šios Tiesos mokyti kitus.
Tam, kad galėtumėte mokyti Tiesos, reikia daug padirbėti su savimi. Turite pereiti kovą su nerealiąja jūsų pačių dalimi, turite nukauti savo slenksčio sargą, savo ego. Iš tos kovos turite išeiti nugalėtoju. Štai tik tada, ir ne anksčiau, gausite teisę mokyti.
Guru mantijos, kaip ir Pasiuntinio mantijos, mes neduodame, kol nepasiekiate atitinkamų nuopelnų. Daugelis iš jūsų turėjo mantijas praėjusiuose įsikūnijimuose. Ir jūsų sielos žino tai. Turite didelį pasiekimų momentumą, uždirbtą praeityje.
Dėl skirtingų priežasčių netekote savo mantijų. Ir kiekvieną kartą įsikūnydami turite galimybę vėl pereiti įšventinimus ir susigrąžinti savo mantiją.
Todėl kviečiu jus į savo Misterijų Mokyklą išlaikyti testus. Daugelis iš jūsų norėtumėte mokytis asmeniškai pas mane. Ir aš visada pasiruošęs priimti mokinius. Turite paprasčiausiai prieiti prie altoriaus ir panorėti, kad priimčiau jus į mokinius. Galite tiesiog išreikšti šį norą savo širdyje.
Daugelis pareiškia norą tapti mano mokiniais. Ir visus priimu į mokinius. Tačiau labai mažai kas iš šių mokinių išlaiko net pirmą mano duotą testą.
Man nereikia pas jus ateiti asmeniškai, kad duočiau jums pirmąjį testą. Aš pasiųsiu jums žmogų, kurį laikote savo priešu, ir šis žmogus elgsis su jumis įžeidžiamai. Kiekvieno testo užduotis yra išvesti jus iš pusiausvyros. Būsite vertinami ne pagal tai, išeisite iš pusiausvyros ar ne, būsite vertinami pagal tą išvadą, prie kurios prieisite po šio testo.
Geriausi mokiniai visada dėkoja Dievui ir dėkoja man, kaip Mokytojui, už galimybę pereiti šį testą.
Tie, kurie nepasiruošę netgi pradinei mano įšventinimų stadijai, net negali suprasti, kad aš jiems daviau šį testą. Jie reaguoja taip, kaip reaguotų visada, – įžeidimu, neapykanta, pasipiktinimu, noru atkeršyti.
Ir toks žmogus praranda galimybę mokytis man vadovaujant, kartais iki esamo įsikūnijimo pabaigos.
Todėl daug norinčių įstoti į mano Misterijų Mokyklą, bet tik vienetai išlaiko šį mažą stojamąjį egzaminą ir gauna galimybę praeiti kitą testą.
Man nereikia surinkti mokinių tam tikroje Žemės vietoje, kad duočiau jiems testą. Aš išnaudoju jūsų gyvenimo aplinkybes ir jus supančius žmones, kad duočiau savo testus.
Galimybę įstoti į mano Misterijų Mokyklą turi visi, bet tik vienetai gali baigti šią mokyklą ir baigus gauti Guru mantiją.
Ir jums jau nebebus jokia naujiena, kad Tatjana, per kurią aš duodu šį diktavimą, baigė mano mokyklą 2002 metais, praėjusi pagreitintą mokymo kursą. Taip tada reikėjo.
Kai Tatjana pradėjo mokytis, labai nedaugelis iš mūsų tikėjome, kad ji galės praeiti šį mokymą. Bet ji praėjo ir tik po šito mes turime galimybę duoti šį mūsų Mokymą per ją.
Noriu, kad žinotumėte, jog ši situacija nėra kuo nors ypatinga. Kiekvienas iš jūsų gali panorėti gauti mokymą man vadovaujant. Ir aš visus kviečiu pas mane į mokinius.
Bet tiktai visada turite prisiminti, kad nuo to momento, kai kreipsitės į mane su prašymu, kad priimčiau jus savo mokiniais, jūsų gyvenime įvyks visos įsivaizduojamos nelaimės ir vargai, jūsų įprastas gyvenimas tiesiog akyse sugrius.
Kad ir kaip žiauru jums pasirodytų, tai yra būtinas mokymo etapas. Turite įsisąmoninti, kad viskas, kas jus supa, yra iliuzija ir savo sąmonėje turite atsikratyti visų savo prisirišimų. Jums atrodys, kad nepagydomai sergate, kad mirsite. Turite priimti šią mintį susitaikydami. Jums atrodys, kad pametėte Kelią, kad Dievas negali būti toks žiaurus ir šitaip bausti. Jūsų kūniškas protas blaškysis, ieškodamas bet kokios iliuzinės galimybės, už kurios galėtų užsikabinti, kad nuvestų jus nuo Įšventinimų Kelio.
O jūs kovosite su savo kūniškuoju protu, su nerealiąja savo dalimi. Ir kuo ilgiau priešinsitės, tuo skausmingiau praeisite paskutinį testą, baigiamąjį mokyklos egzaminą. Jūs negalėsite tapti mano mokyklos absolventu tol, kol nors mažiausia jūsų dalis priešinsis Dieviškajam Įstatymui.
Taip, mano numylėtiniai, mano mokyklos absolventai atsisako Dievo duotos savo laisvos valios.
Laisva valia, Dievo duota žmogui, yra kaip malonė. Ir kai žmogus savo laisva valia atsisako šios Dievo duotos malonės, tai jis mano mokykloje praeina baigiamąjį įšventinimą. Jis išlaiko baigiamąjį egzaminą.
Šiandien jums atskleidžiau daugelį mano Mokyklos paslapčių.
Aš buvau labai atviras. Iš tikrųjų, dar niekada nebuvau toks atviras kalbėdamas tokiai didelei auditorijai. Tikiuosi, kad šiandieninis mūsų pokalbis bus jums naudingas.
Ir jeigu kas nors iš jūsų visgi jaučia, kad sugebės praeiti mokymą mano mokykloje, tiems sakau: sveiki atvykę. Mano mokyklos durys visada plačiai atvertos. Tik labai mažai norinčių įeiti pro šias duris ir išbandyti save.

AŠ ESU Maitrėja ir aš laukiu jūsų.