Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > Maitrėja > Sąmonės pakeitimo savybė yra v... >

Sąmonės pakeitimo savybė yra viena iš svarbiausių savybių šiuo istoriniu laikotarpiu

AŠ ESU Maitrėja, vėl atėjęs!
AŠ ESU atėjau, kad kaip visada pasveikinčiau Žemės žmoniją ir išreikščiau jums visą savo Meilę ir palaikymą, kurią Dangus pasiruošęs jums suteikti šiuo momentu ir suteikia visada, kad ir jūs užsispyrę ginate kai kuriuos savo trūkumus ir netobulybes.
Jūs vaikai ir, kaip visi vaikai pereinamajame amžiuje, jaučiate pereinamojo amžiaus sunkumus. Nieko baisaus, praeis ne tiek daug laiko ir jūs pasikeisite, ir prisimindami šį savo pereinamąjį amžių jausitės nesmagiai ir sumišę.
Pažiūrėkite, vos tik prieš keletą šimtmečių, kai mes ateidavome ir veikėme per Žemės žmones, šie žmonės buvo persekiojami, juos bausdavo mirtimi ir degindavo ant laužo. Kaip pasikeitė laikas! Aš sakau jums, kad laikas pagreitėjo beveik iki maksimalaus greičio. Ir didesnį sąmonės keitimo pagreitį sunku pasiekti jūsų fiziniame pasaulyje. Tai susiję jūsų pasaulio savybėmis.
Aš atėjau užtikrinti jūsų, kad kiekvieną, kuris toliau eina Įšventinimų Keliu ir daro tai su pavydėtinu užsispyrimu ir pastovumu, nepaisydamas sutinkamų nesėkmių ir sunkumų, iš savo lygio aš matau kaip liepsną, besiveržiančią į viršų. Aš matau jus ir suteikiu jums visą įmanomą pagalbą pagal pirmą jūsų šauksmą. Ne visada jūsų gyvenimo aplinkybės ir jūsų gimimo horoskopas leidžia greitai suteikti jums pagalbą, bet tiek, kiek leidžia Kosminis Įstatymas, aš suteikiu pagalbą visada. Tai sąlygota to, kad iki šiol vienetai išsaugo savo ištikimybę Brolijai. Užsidega ir pradeda siekti milijonai, bet tik vienetai sugeba palaikyti savo širdžių liepsnų degimą metai iš metų ilgą laiko tarpą, ir dar mažiau sugeba tikslingai ir sąmoningai veikti pagal mūsų pavedimus.
Dabar aš pasiruošęs jums duoti dar nedidelę informaciją, liečiančią jūsų tarpusavio santykius su Aukščiausiąja jūsų pačių dalimi. Visai neseniai buvo duotas naujas Aukščiausiosios Kosminės Tarybos pranešimas, susijęs su ypatinga malone Žemės planetai. Ir dabar tiems iš jūsų, kas kasdien išreikš reikiamą siekį, bus suteikta pagalba užmezgant ryšį su Aukščiausiąja jūsų pačių dalimi. Tam jūs turite parašyti laišką į Karminę Valdybą ir paprašyti, kad pagal Kosminį Įstatymą jums būtų suteikta malonė ir laikinai sustabdytas nusileidimas tos karmos, kuri trukdo jums užmegzti ryšį su Aukščiausiąja jūsų pačių dalimi.
Ar supratote, mylimieji? Tai nereiškia, kad visiems bus pristabdytas karmos nusileidimas. Ne, kalba eina tik apie tuos individus, kurie beveik pasiekė reikalaujamą lygį ryšiui su Aukščiausiąja jūsų pačių dalimi užmegzti, bet jiems trukdo kažkokia sena karma arba energija, kažkokia viena neatidirbta savybė. Šiuo atveju jums bus suteikta malonė ir karmos nusileidimas šioje srityje sustabdytas tam, kad galėtumėte užmegzti ryšį su Aukščiausiąja jūsų pačių dalimi. Jūs pajusite šį ryšį ir ateityje vadovausitės savo patirtimi bei savo pojūčiais. Ir tada, kai karmos nusileidimas bus sugrąžintas, jau niekas negalės sutrukdyti jums užmegzti iš naujo ir palaikyti ryšį su Aukščiausiąja jūsų pačių dalimi ir per šitą ryšį išeiti į ryšį su visais Pakylėtųjų Pulkais ir galbūt su manimi asmeniškai. Todėl, kad aš dabar esu tas Valdovas, kuris ruošia savo atėjimą į Žemę, ir aš siekiu dirbti su kiekvienu, kas parodo reikiamas pastangas ir siekį.
O dabar aš turiu pasakyti svarbiausią dalyką, kuris įvyko pastaruoju metu ir nebuvo paskelbtas mūsų buvusiuose pranešimuose.
Aš turiu jums pasakyti tai, kad pastangos tų žmonių, kurie užsiima platinimu laiškų, mūsų duodamų per šį pasiuntinį, veltui neprapuolė ir situacija Žemėje dėstosi pačiu palankiausiu būdu. Tai nereiškia, kad nebus katastrofų ir kataklizmų, tai reiškia tiktai tą, kad bendra žmonijos evoliucijos eiga mūsų paimta į sustiprintą kontrolę, ir dabar mes sugebame visiškai kontroliuoti situaciją Žemės planetoje. Aš džiaugiuosi, kad jūsų pastangos buvo tokios efektingos. O įsivaizduokite, jeigu mūsų laiškai būtų prieinami daugumai Žemės planetos gyventojų? Kas įvyktų?
Aš pasakysiu jums, kas įvyks. Nors vieno procento Žemės žmonių sąmonės pakeitimas gali visiškai pakeisti evoliucijos eigą planetoje. O pusės Žemės gyventojų sąmonės pakeitimas gali žaibiškai pernešti planetą į aukštesnį evoliucinį lygį. Ir mes būsime priversti stabdyti pasikeitimų procesą, kad tokį žaibišką pasikeitimą išlaikytų jūsų fiziniai kūnai. Todėl, kad kurį laiką jums dar reikės būti savo fiziniuose kūnuose tam, kad iki galo atidirbtumėte tą karmą, kurią sukūrėte fiziniame plane. O paskui jūs išsiskirsite su savo fiziniais kūnais ir egzistuosite subtilesniame pasaulyje. Ir tai įvyks, ir šito jums reikia siekti.
Mano buvimas Žemės planetoje niekada dar nebuvo toks didelis mūsų su jumis ryšio, jūsų kreipimosi į mane dėka ir dėl to, kad sugebate keistis.
Sąmonės pakeitimo savybė yra viena iš svarbiausių savybių šiuo istoriniu laikotarpiu. Ir tie iš jūsų, kas didesne dalimi įsisavino šią savybę, supranta, kad iš tikrųjų tik šia viena savybe galima pakeisti visą pasaulį.
Bet tam, kad įsisavintumėte sąmonės pakeitimo savybę, jums būtina besąlyginė Meilė, Dieviška kantrybė ir pakantumas viskam, kas dar netobula.
Aš linkiu jums įveikti savyje tai, kas ne nuo Dievo, kaip galima greičiau ir aš noriu susitikti su kiekvienu iš jūsų, kurie daugybę kartų įveikia visus sunkumus bei kliūtis savo gyvenime, ir paspausti jums ranką.
Taigi, iki susitikimo!

AŠ ESU Maitrėja!