Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > Maitrėja > Mokymas apie pasikeitimus pasa... >

Mokymas apie pasikeitimus pasaulyje (MP3)

AŠ ESU Maitrėja, atėjęs pas jus šią dieną!
Кaip džiugu vėl pajusti fizinio plano vibracijas ir kokia maloni mūsų su jumis šiandieninio bendravimo nuojauta.
Aš ilgai laukiau galimybės ateiti ir pasikalbėti. Ir aš atėjau.
Mano Mokymas jums nebus per daug apsunkinantis. Aš atėjau dėl to, kad duočiau jums supratimą apie mano atėjimą.
Ar suprantate, kiek skiriasi mūsų vibracijos? Ar suprantate, kad šiuo metu man neįmanoma ateiti į jūsų pasaulį? Jūs gyvenate savo pasaulyje ir šis pasaulis jums yra gimtasis. Viskas šiame pasaulyje pritaikyta jūsų buvimui jame.
Kitaip yra su manimi. Jei akimirkai įsivaizduotume, jog aš atėjau į jūsų pasaulį, kaip manote, kaip aš priimčiau viską, kas jus supa? Išmetamų dujų kvapus, mašinų triukšmą, garsus to, ką jūs vadinate muzika, tabako dūmus.
Jūs manote, kad tai normalu, kai Valdovai gali ateiti į jus supančią aplinką ?
Ką gi, aš atėjau išsklaidyti šiuos jūsų paklydimus. Niekada nei vienas Valdovas negalės į jūsų pasaulį ateiti tol, kol pasaulis bus tokios būklės, kokios yra dabar. Sunkumas sudaro tai, kad kaip galima greičiau būtų pertvarkytas jūsų pasaulis iki tos būklės, kai bus įmanoma jame būti Valdovams. O iki tol mes priversti naudotis perdavėjų paslaugomis, kurie, panašiai kaip mūsų pasiuntinys, perduoda jums prasmę to, ką mes norime pateikti jūsų sąmonei.
Juk kaip atrodo paprasta pakeisti pasaulį, kad jis įgytų Dieviškojo pasaulio bruožų, kad Pakylėtieji Valdovai galėtų jame būti. Taip mažai iš jūsų reikalaujama. Tačiau – ne. Jūsų sąmonė taip surambėjo, jog nenori būti net truputį pakeista.
Įsivaizduokite, jog jums nuo šio momento reikės atsisakyti tų įpročių, prie kurių pripratote: rūkymo, nedieviškos muzikos klausymosi, televizoriaus žiūrėjimo... Jei jums reikės atsisakyti smerkimo, pavydo, neapykantos, pykčio...
Kaip manote, ar tai realu?
Tiek pat dabartiniu metu realus mano buvimas jūsų pasaulyje.
Ir aš kartu su kitais Pakylėtaisiais Valdovais labai tikiuosi, kad bendromis pastangomis mes pakeisime fizinį Žemės planetos planą. Daugiau negalėsite gyventi toje aplinkoje, kurioje esate dabar. Tai neverta Dieviškojo žmogaus. Jums reikėtų dėti pastangų, kad pakeistumėte savo vibracijas, savo sąmonės lygį. Ir pirmas žingsnis, kurį šia kryptimi galite padaryti, – tai suprasti, jog viskas, kas jus supa, turi būti pakeista, ir viskas, kas jus supa, turi būti pakeista jūsų pagalba.
Ir svarbiausia – pakeisti tai, kas sunkiausiai pasiduoda: tai jūsų sąmonę. Jūsų protas toks apsukrus, jog kartais stebiesi, kiek jis sugalvoja pasiteisinimų, priežasčių bei išsisukinėjimų, kad tik neatsisakytų, atrodo, paties mažiausio dalyko. Pabandykite, tiesiog dabar imti ir mesti rūkyti? Tiesiog dabar pabandykite atsisakyti tradicinio televizoriaus žiūrėjimo? Kiekvienas iš jūsų turi daugelį mielų, nekaltų prisirišimų, kurių atsisakyti jums daug sunkiau, nei patį didžiausią pasaulio kalną perstumti į kitą vietą.
Jums paprasčiau upes priversti tekėti atgal, dykynėje pastatyti miestus, nei atsisakyti nors vieno savo prisirišimo arba vieno savo įpročio.
Todėl mes kalbame apie tai, kad reikia pakeisti fizinio plano vibracijas. Tai reikia padaryti ir mes tai padarysime. Todėl, kad jeigu mes lauksime, kada jūs patys sugebėsite pakeisti savo sąmonę ir savo gyvenimo būdą, tai bijau, kad šitai niekada neateis.
Per daug saldus jūsų miegas materijoje. Ir per daug sunku jums prabusti naujam gyvenimui.
Man nesinorėtų kalbėti apie tai, kas liūdna. Man labai norėtųsi pasakyti jums džiaugsmingų žinių. Ir jų yra. Tai susiję su mūsų planais, kuriuos mes turime Žemės planetai. Ir šie planai tokie grandioziniai, kad jūs galite netgi nepatikėti, jog jie bus įvykdyti pačiu artimiausiu laiku.
Jūs apsupti sunkiomis karminėmis situacijomis ir nematote nieko, kas yra vos aukščiau už jūsų įprasto požiūrio taško. Ir tai visiškai suprantama. Tada, kai pakyla viso Žemės planetos fizinio plano vibracijos, jūsų kūnai pradeda veržtis paskui jus supančią aplinką. Ir šiame jūsų fizinio bei subtilesnių kūnų vibracijų pakėlimo procese iš šių kūnų pradeda „virsti“ visos tos karminės šiukšlės, kurios prisikaupė ten per milijonus metų. Nepavydžiu jums.
Todėl aš atėjau dėl to, kad paaiškinčiau jums, kas vyksta su jumis ir jus supančiais žmonėmis. Tada, kai žinote to, kas vyksta, priežastį, jums lengviau save nuteikti priimti situaciją. Jūs negalite nieko pakeisti ne jumyse pačiuose, tačiau galite pakeisti savo požiūrį į tai, kas vyksta su jumis ir su kitais žmonėmis bei su išorinėmis aplinkybėmis.
Džiaugiuosi, kad man pavyko prinešti iki jūsų kai kurias Mokymo nuostatas apie pasikeitimus jūsų pasaulyje. Ir manau, kad daugeliui mano paaiškinimai duos galimybę sąmoningai traktuoti išorines ir vidines jų gyvenimo aplinkybes. Ir ypač džiaugčiausi, jeigu kaip galima didesnis jūsų pasaulio žmonių skaičius gautų priėjimą prie šios informacijos ir mūsų duodamo Mokymo.
Nes tada, kai jūs suprantate, kas vyksta, galite imtis priemonių, kurios leis jums atlikti perėjimą savo sąmonėje kaip galima lengviau ir neskausmingiau.
Tai visiems žinomos priemonės. Ir jas sudaro: tinkamas maitinimasis, tinkamas gyvenimo būdas, rūpinimasis minčių ir jausmų švara, tinkamos muzikos klausymasis ir, aišku, maldos praktikos bei meditacijos. Nes tada, kai kreipiatės pagalbos į Aukščiausias jėgas, Aukščiausius pasaulius, Pakylėtuosius Valdovus, jūs gaunate visą įmanomą pagalbą. Ir pagalbos suteikimo laipsnis priklauso tik nuo jūsų siekio, jūsų motyvo bei jūsų širdies tyrumo.
Dangus visada suteikia pagalbą. Netgi tada, kai jums atrodo, jog viskas be išeities, visada yra galimybė situaciją išspręsti Dieviškuoju keliu. Reikia tik tikėti ir dėti savo pastangas tam, kad situacija būtų išspręsta.
Mes duodame galimybę ir energijos, jūs turite panaudoti jums duotą galimybę ir energiją pagal paskirtį. Taip vyks mūsų bendradarbiavimas.
Man gaila su jumis išsiskirti. Iki susitikimo.

AŠ ESU Maitrėja
Audio failą mp3 formate su šio diktavimo įrašu (6,91 Mb)
galima parsisiųsti pagal nuorodą:

http://narod.ru/disk/4701818000/2008-12-30_64k.mp3.html


Diktavimo tekstą skaito T. N. Mikušina.
Audio įrašas atliktas iš karto po Pranešimo.