Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > Maitrėja > Pokalbis apie išėjimą iš iliuz... >

Pokalbis apie išėjimą iš iliuzijos pasaulio į Dieviškąjį pasaulį

AŠ ESU Maitrėja.
Aš vėl atėjau. Šiandieną, kaip ir anksčiau, norėčiau jums duoti tam tikrą supratimą ir jūsų sąmonei perduoti dalelę savo sąmonės. Mes apsikeičiame energijomis ir šitaip tarpusavyje apsikeisdami mes vienas kitą praturtiname.
Todėl aš vėl ir vėl ateinu. Aš įsižiūriu į jūsų pasaulį.
Kai jūsų sąmonė sugebės įsisavinti amžinąsias tiesas, mes galėsime bendrauti tiesiogiai. O tol, kol jūsų sąmonė užimta iliuziniais dalykais, mes galime tik trumpai paspausti vieni kitiems tarp pasaulių ištiestą ranką.
Jūsų troškimas įspūdžių ir materialių energijų trukdo mums bendrauti. Jūsų sąmonė nuolatos prisirišusi tai prie vieno, tai prie kito jūsų pasaulio objekto. Nėra laisvės. Ir kadangi nėra jūsų sąmonės laisvės, mes negalime bendrauti. Jūs uždaryti į kalėjimą. Ir šis kalėjimas – jūsų iliuzija, kuri jus supa materialiame pasaulyje. Jūsų sąmonė nuolat klaidžioja iliuzijos tankumynuose. Nė minutės jūs negalite susitelkti į mūsų pasaulį. Kaip gi mums vienam kitą suprasti?
Savo sąmonėje galėsite prie manęs priartėti tik tada, kai nuo savo keturių žemųjų kūnų pradėsite nuiminėti iliuzijos dangalus. O šitai vadinasi stoti į Įšventinimų Kelią ir sekti šiuo Keliu.
Tokia dabartinė pasaulio padėtis, jog tam, kad ištrūktumėte iš iliuzijos tinklų, būtina dėti dideles pastangas, susijusias su jūsų žmogiškosios sąmonės, jūsų kūniškojo proto ir jūsų norų įveikimu. Todėl šis kelias dabartiniu laikotarpiu labai skausmingas. Jums reikia pjauti per gyvą, atsisakius visko, kas jūsų pasaulyje priimta laikyti prestižišku, būtinu ir reikalingu.
Vargu ar daugeliui skaitančių mano laišką bus suprantama, apie ką aš kalbu. Todėl, kad mes kalbame skirtingomis kalbomis. Ir mes negalėsime vienas kito suprasti, kol jūsų sąmonė neišsiskleis kaip lotosas, pasitinkantis Dieviškąją Tiesą, apie kurią jums kalbu ir apie kurią jums kalba kiti Pakylėtieji Valdovai.
Atsisakyti visko, kas jus supa. Tai jūs priimate kaip prievartą, kaip kažką nesuprantamo ir priverčiančio suklusti.
Taip, taip buvo ir anksčiau. Mes kalbėdavome nedaugeliui, kurių sąmonė buvo pasiruošusi prasiverti kaip mus pasitinkanti jūros kriauklė. Tačiau netgi šie nedaugelis sunkiai suvokdavo tai, apie ką buvo kalbama.
Supraskite, mes jums linkime tik Gėrio, tik Meilės, tik viso paties geriausio, kas tik gali būti. Tačiau mūsų gėrio, meilės ir to, kas geriausia, supratimas skiriasi, nes jūsų pasaulis yra apverstas pasaulis. Ir viskas, kas mums yra pakylėta ir Dieviška, jums atrodo abejotinas ir apsunkinantis.
Čia yra pagrindinis sąveikos tarp mūsų pasaulių sudėtingumas. Ir sąmonės pakeitimo, jos pakylėjimo iki lygio, kuriame mes galėsime kalbėti ta pačia kalba, klausimas yra aktualus ir reikšmingas. Ir tai – pats svarbiausias jūsų laikotarpio klausimas.
Nejaugi manote, kad Dievas negali prisiimti rūpinimąsi jumis tada, kai visiškai Jam atsiduodate? Nejau manote, kad rūpestingos rankos nesaugos kiekvieno jūsų žingsnio, kai dar neužtikrintu žingsniu eisite pasitikti Naujo Pasaulio.
Įsikūnijimas iš įsikūnijimo jūs susiduriate su per daug dideliais nusivylimais ir nesėkmėmis. Ir jūsų sielose esantys randai niekaip negali užgyti, užsitraukti ir išnykti. Tai yra Tikėjimo trūkumo priežastis. Ir tai yra priežastis, kodėl mūsų žodžių negalite suvokti kaip Tiesos. Per dažnai jūs nusidegindavote. Ir tada, kai vėl atėjo laikas išgirsti mūsų balsą, kurį anksčiau girdėjote per daugelį pranašų, jūs jaučiate abejones. Jūs klausotės ir negirdite. Ir tai jūsų teisė.
Yra iliuziniame pasaulyje veikiantis įstatymas. Ir šis įstatymas veikia nepriekaištingai. Šis įstatymas byloja apie tai, kad su jumis vyksta tai, kuo jūs tikite ir ko siekiate. Todėl mes kalbame apie Tikėjimo savybę ir ištikimybės Valdovams savybę.
Tada, kai jūsų būtybės viduje užsiliepsnoja Tikėjimas ir ištikimybė, tai yra kaip savotiškas magnetas, kuris pradeda jus pritraukti prie mūsų pasaulio. Tačiau kadangi jūs šiandieną tikite ir siekiate, o rytoj jūs vėl siekiate kažkokių savo pasaulio dalykų arba noras vedžioja jus po iliuziją, tai mes negalime jūsų iš iliuzijos išgaudyti.
Mums būtinas tolygus ir nuolatinis jūsų siekio, Tikėjimo ir ištikimybės liepsnos degimas. Tada mes galėsime atskirti jus ir žengti jūsų pasitikti.
Todėl mes kalbame apie Dieviškųjų savybių įdirbį. Todėl, kad tai jūsų vertybės, kurios visam laikui pasiliks su jumis. O jūsų iliuziniai pomėgiai ištirps kartu su iliuziniu pasauliu.
Aš ateinu dėl to, kad suteikčiau teisingą jūsų siekių kryptį. Kadangi iliuzija vis stiprina ir stiprina savo pozicijas, jums reikia dvigubai ir netgi daugeriopai sustiprinti savo Dieviškąsias savybes.
Niekada dar nebuvo taip, kad mūsų mokiniai su savuoju ego išsiskirtų be skausmo ir kančių. Prašviesėjimo procesą lydi neišvengiamas apsivalymo nuo visko, kas iliuziška, procesas. O kadangi jūsų ego yra jūsų pačių dalis, tai jūs kenčiate, nupjaudami nuo savęs savo ego gabalėlius, išdegindami savo prisirišimus bei norus.
Tai labai sunkus kelias. Ir tam, kad išlaikytumėte šį kelią ir nueitumėte jį iki galo, reikalinga pakankama vidinė motyvacija ir besąlyginis Tikėjimas. Vienetai tai gali.
Mes darome viską, kad palengvintume jums išėjimą iš iliuzijos pasaulio į realų Dievo pasaulį. Mes dedame titaniškas pastangas. Tačiau jūsų pasaulis – arčiau jūsų, ir jūs girdite jo garsus bei jaučiate jo trauką. Todėl, kad tam, jog mus išgirstumėte, būtina tyla, atsiskyrimas, vienuma ir tam tikras apsivalymo nuo karmos lygis.
Nėra viskas taip blogai, kaip atrodo. Todėl, kad jūsų pasaulis tampa vis mažiau išvaizdus, patrauklus. Ir tos sielos, kurios pribrendo pereiti į mūsų pasaulį, tai vis aiškiau jaučia.
Šiandien kalbėjau apie patį svarbiausią dalyką – apie išėjimą iš iliuzijos pasaulio į Dieviškąjį pasaulį. Ir tai dabar jums pats aktualiausias dalykas.

AŠ ESU Maitrėja


Klausyti diktavimo audio įrašą. Tekstą skaito Tatjana Mikušina: http://www.sirius-ru.net/dictations/iun_2010/audio.htm#13