Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > Maitrėja > Apie seminaro „Įšventinimų Kel... >

Apie seminaro „Įšventinimų Kelias“, vykusio 2007 metų kovo 15-18 dienomis, rezultatus

AŠ ESU Maitrėja, vėl atėjęs pas jus šią dieną.

AŠ ESU atėjau, kad susumuočiau ką tik pasibaigusio seminaro „Įšventinimų Kelias“, kuris vyko man asmeniškai globojant ir kuriame betarpiškai dalyvavo daugelis iš mūsų, Pakylėtųjų Pulkų, rezultatus. Aišku, mes nebuvome matomi fizinėmis akimis tų, kurie dalyvavo seminare. Jautriausi individai galėjo justi mūsų buvimą ir tam tikrais momentais mes prieidavome taip arti, kad beveik kiekvienas galėjo jausti mūsų buvimą.
Taip buvo Palaiminimo momentu, kai šimtai Šviesos būtybių dalyvavo, ir aš džiaugiausi turėdamas šią didelę garbę ir duodamas savo palaiminimą.
Aš džiaugiuosi, kad mums pasisekė surengti šį seminarą. Ir aš jums pasakysiu, kodėl šis įvykis buvo toks svarbus ir reikšmingas.
Mums pavyko prieiti taip arti, kaip niekada, ir mums pavyko nustatyti savo mažus Šviesos fokusus ir uždegti Tarnavimo liepsną taip daugelio ne tik Rusijos žmonių širdyse, bet ir žmonių, atvykusių į susitikimą iš kitų šalių.
Aš perdaviau jums siekio kibirkštį ir daugelis iš jūsų po šio seminaro sugebės pajusti mūsų buvimą ir žinos, ką daryti fiziniame plane, kokią tarnavimo rūšį pasirinkti ir realizuoti.
O dabar aš norėčiau pasakyti apie svarbiausią dalyką, apie tai, kad mūsų renginys įvyko ir pripažintas puikiai pavykusiu! Ir šio mūsų renginio reikšmingumas bus jūsų įvertintas artimiausiu metu, kai pasikeitimai, įvykę subtiliajame plane seminaro metu, bus nusodinti į fizinį planą.
Nesvarbu, kad mes negalėjome priimti visų norinčių aplankyti šį renginį. Kiekvienas iš jūsų, netgi būdamas toli nuo seminaro vietos, nusiteikęs į jo bangą galėjo jausti energijas bei Vienybę su kiekvienu dalyvaujančiu seminare ir su mumis, Pakylėtųjų Pulkais.
Aš džiaugiausi, kad man teko garbė remti šį seminarą ir duoti savo Palaiminimą. Niekada anksčiau mums neteko įtvirtinti savo buvimo ir savo liepsnų tokioje didelėje auditorijoje ir tokiame dideliame skaičiuje Šviesos širdžių.
Aš gavau bendravimo su dideliu žmonių skaičiumi patirtį ir aš įkvėptas įvykusio bendravimo ir to, kad mūsų renginys įvyko ir įvyko pačiu aukščiausiu lygiu!
Dabar, kai viskas pasibaigė, aš pasiruošęs duoti vieną svarbų nurodymą, liečiantį jūsų ateitį ir nusiteikimą ateičiai.
Tada, kai jūs turite laisvą minutę ir galite pasilikti vienumoje su savo širdimi, galite užbaigti mūsų ritualą, apsikeisdami su manimi savo Meilės ir ištikimybės energija.
Aš siekiu išsaugoti ryšį su tais iš jūsų, kurie panorės. Ir plonytė ryšio gija, kuri atsirado tarp mūsų šiame seminare, leis jums išplėsti mūsų ryšį ir paversti jį į neužgęstančią tėkmę, vibracinį apsikeitimą Šviesa tarp mūsų širdžių, taip pat ir tarp mūsų oktavų.
Aš džiaugiuosi vedęs šį renginį ir mes pažiūrėsime, kas bus toliau.

AŠ ESU Maitrėja. Meilės jausmas perpildo mano širdį, persipila per kraštus ir mano Meilė nepertraukiama tėkme teka į jūsų širdis.