Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > Maitrėja > Pokalbis apie Įšventinimų Keli... >

Pokalbis apie Įšventinimų Kelią

AŠ ESU Maitrėja, atėjęs pas jus dėl to, kad perduočiau svarbų laišką Žemės žmonijai. AŠ ESU atėjau šiandien su atitinkamu tikslu, kuris turi būti įvykdytas būtent šiuo metu, kai vyksta metinių ciklų pasikeitimas. Žinote, kad kai aš atėjau praėjusį kartą, tai jūs turėjote galimybę gauti supratimą apie Įšventinimų Kelią ir mano Mokyklą, į kurią aš kviečiu visus norinčius, tačiau ne visi norintys gali mokytis šioje Mokykloje ir juo labiau ją užbaigti.
Paslaptis labai paprasta. Žmonės siekia įšventinimų, kaip kažko paslaptingo, nepasiekiamo. Jiems mokymasis Įšventinimų Mokykloje kažkuo panašus į studijavimą prestižinėje įstaigoje, kokiame nors iš garsių Žemės universitetų ar mokymo centrų, kuriuose gautas išsilavinimas atveria kelią į karjerą.
Yra pagrindinis Įšventinimų Mokyklos skirtumas nuo bet kurios prestižinės mokymo įstaigos Žemėje. Ir šis skirtumas susijęs būtent su tuo, kad jūs prarandate bet kokią karjerą visuotinai priimtu žemišku požiūriu. Be to, jūs prarandate ne tik karjerą, bet ir viską, kas gali būti jums brangu ir prie ko esate žmogiškai prisirišę.
Todėl jau pirmuose Įšventinimų Kelio etapuose pasilieka labai mažai norinčių tęsti mokymąsi, kad ir koks prestižinis mokymas mano Misterijų Mokykloje atrodytų akyse neįšventintųjų ir neišmanėlių ezoterinių žinių srityje.
Pagal seną ir plačiai auditorijai nežinomą įstatymą įšventinimai įšventinamiesiems mokyklose būdavo atliekami už uždarų durų ir įėjimas į mūsų Įšventinimų Mokyklas buvo kruopščiai saugomas. Ir netgi tie mūsų mokiniai, kurie jau stojo į Kelią ir gavo pirmus įšventinimus, nebuvo prileidžiami prie slaptesnių paslapčių ir misterijų. Kodėl? Todėl, kad mokinių daugumos sąmonės lygis nesugeba suvokti daugelio dalykų, kurie vyksta už uždarų durų ir prie kurių priėjimą turi labai mažai žmonių. Jeigu turėdami neparuoštą sąmonę atsitiktinai patektumėte į tą kambarį, kur duodami aukščiausio lygio įšventinimai, tai greičiausiai paliktumėte Įšventinimų Mokyklą tą pačią minutę ir daugiau niekada neperžengtumėte jos slenksčio. Maža to, jūs visiems pasakotumėte, kad ši Mokykla yra tikra pragaro buveinė ir tegu niekas net mintyse neperžengia jos slenksčio.
Ką gi, mums tik į naudą, kai nevykę mokiniai išplatina apie mus tokius nemokšiškus gandus. Todėl, kad iš tikrųjų, kai žmogus išsilaisvina nuo savo nerealiosios dalies, tai šis procesas toks skausmingas ir kartais praeina taip dramatiškai, kad gali susidaryti įspūdis, kad jūs esate kankinimo kameroje.
Ir iš tikrųjų, kai susiduriate akis į akį su nerealiąja jūsų pačių dalimi, tai jums susidaro įspūdis, kad susidūrėte su pačiu velniu. Tik šis velnias, skirtingai nuo visuotinai priimto įsitikinimo, yra ne kažkur pragare, o jūsų pačių viduje.
Taip, mylimieji, ir Dievas, ir velnias yra jūsų viduje. Ir tai yra ta slaptoji paslaptis, kuri atsiskleisdavo pašvęstiesiems tada, kaip jie pereidavo savo išbandymus. Pasiruošimo metu jie turėjo galimybę susidurti ir su savo nerealiąja, kūniška, dalimi ir tada jiems atrodydavo, kad susidūrė su velniu, ir jie turėjo galimybę susidurti su savo Dieviškąja dalimi. Ir tada jie jausdavo savo Dieviškąją, amžinąją, prigimtį.
Ir tada, kai jie pažindavo savo prigimties dvilypiškumą, jie turėdavo galutinai pasirinkti ir visiškai pajungti save savo Dieviškajai daliai, Dievui, esančiam savo viduje, ir Dievui, esančiam savo Mokytojo viduje.
Ir šis pasirinkimas be galo sudėtingas, kadangi šis pasirinkimas yra svarbiausias pasirinkimas, kurį atlieka kiekvienas žmogus, esantis įsikūnijime. Ir kiekvienas iš jūsų intuityviai jaučiate, kad pats svarbiausias klausimas, kurį jūs turite išspręsti, – tai pasirinkimo tarp Dievo ir velnio klausimas, tarp realiosios ir nerealiosios jūsų pačių dalies. Jūs žinote apie šį pasirinkimą ir todėl bijote suklysti. Todėl, kad yra labai daug žmonių, kurie naudojasi jūsų noru tarnauti ir jūsų siekiu eiti Įšventinimų Keliu. Ir pakliūti jų įtakon labai paprasta, o ištrūkti būna daug sudėtingiau. Ir visa tai iš tikrųjų primena mokymąsi tikroje Įšventinimų Mokykloje, tik pasirinkimas, kurį jūs padarote, verčia jus tarnauti ne Dievui žmoguje, o žmogiškajam ego.
Todėl neskubėkite pajungti save bet kurio žmogaus įtakai, kad ir koks šviesus ir kilniaširdis jis atrodytų.
Mūsų užduotis duoti jums subtiliausias atpažinimo ribas. Einant vis toliau ir toliau savo Keliu, jums reikia atpažinti kaskart vis subtilesniu lygiu. Kelio pradžioje jums buvo viskas aišku: reikėjo tik laikytis Dešimt įsakymų, kurie buvo duoti dar Mozės laikais, ir jūsų išgelbėjimas atrodė garantuotas, o einant Keliu vis į priekį ir pats įsakymų laikymasis jums yra testas.
Ir jeigu dabar aš jums pasakočiau apie subtiliausias ribas ir subtiliausius niuansus, kuriuose galima paklysti netgi laikantis Dešimt Biblijos įsakymų, tai jūs nepajėgtumėte manęs suprasti.
Nes Dieviškasis mokslas labai sudėtingas. Ir šio mokslo mokytis reikia vadovaujant patyrusiam vadovui.
Ir pirmas pasirinkimas, kurį jūs darote, – tai pasirinkimas to mokytojo, to autoriteto, kuriuo jums sekti.
Daugelis iš jūsų yra tokio žemo sąmonės ir tikrovės suvokimo lygio, kad tai, ką aš šiandien bandau pasakyti, paprasčiausiai praeis šalia jūsų sąmonės ir nepaliks joje net mažiausio pėdsako. Tačiau yra žmonių, kurie priims viską, ką pasakysiu, kaip labai svarbią informaciją, be kurios jų tolesnis Kelias tiesiog neįmanomas. Aš kalbu tam nedaugeliui. O tie, kurie nesuprato, apie ką aš kalbu, prisiminkite mano žodžius, kai ateis jūsų terminas ir jūs susidursite su tomis aplinkybėmis savo viduje ir savo išorėje, kuriose negalėsite susigaudyti. Ir jūs prisiminsite tas užuominas, kurias jums daviau mūsų šiandieninio pokalbio metu, ir sugrįšite prie jų, ir perskaitysite. Ir suprasite, kad nieko nebuvo pasakyta veltui. Viskas, kas buvo pasakyta, turi labai svarbią informaciją tiems, kas sugeba ją suvokti.
Aš ateinu su savo pamokymu ties metų ciklo pasikeitimo riba. Todėl, kad būtent dabar yra laikas, kai jūs galite neskubėdami įvertinti metų rezultatus ir suprasti, ko jums vertėtų siekti ateinančiais metais. Metų pasikeitimas yra labai svarbus etapas ir tas stereotipas, kaip žmonijos dauguma švenčia metų pasikeitimą, yra vienas iš pagrindinių stereotipų, kurį jums vertėtų įveikti savo sąmonėje.
Nes metų ciklo pasikeitimas reikalauja visiškai priešingų veiksmų nei būti triukšmingoje ir neblaivioje kompanijoje.
Savo sielos vystymuisi jūs galite gauti daug daugiau, jeigu pasiliksite per šiuos Naujuosius metus vienumoje arba savo šeimos rate ir, užuot svaiginę save muzika ir alkoholiu, pabandysite ramiai pamąstyti apie praeinančius metus ir kurti planus ateičiai.
Visi didingi darbai prasidėdavo tyloje, tyliame, ramiame pokalbyje prie šeimos židinio.
Nei viena protinga mintis niekada negimdavo žmonių minioje triukšmingoje šventėje.
Šiandien aš kalbėjau su jumis iš didelės meilės taško, kurią aš jaučiu tiems iš jūsų, kurie tapo mano mokiniais, kurie priėmė šį sprendimą po mano diktavimo, kuriame aš pakviečiau jus į savo Misterijų Mokyklą*, ir kurie nuo to laiko nė dienos nepamiršo apie mane ir apie savo ketinimą praeiti mokymą man vadovaujant.
Aš įdėmiai stebėjau, kiek tvirtas jūsų siekis.
Daugelis iš jūsų jau kitą dieną pamiršote, kad pasiprašėte į mano Mokyklą. Bet buvo ir tokių, kurie iki šiol prisimena apie savo ketinimą. Ir su jais aš tęsiu savo darbą.
Pusė metų yra pakankamas terminas, kad suvoktumėte savo ketinimo rimtumą. Ir dabar mes eisime toliau. O tie, kas atsiliko, galės iš naujo, jau rimčiau, išanalizuoti savo ketinimą ir vėl pasiprašyti į mano Mokyklą.

AŠ ESU Maitrėja, su Meile jums.

*„Aš kviečiu jus į savo Misterijų Mokyklą“, Viešpats Maitrėja (2005 03 28).