Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > Maitrėja > Pokalbis apie Įšventinimų Keli... >

Pokalbis apie Įšventinimų Kelią

AŠ ESU Maitrėja, vėl pas jus atėjęs per savo pasiuntinį. AŠ ESU atėjęs dėl naujų pamokymų, kuriuos šią dieną norėčiau jums duoti.
Kaip visada, aš labai džiaugiuosi mūsų susitikimu. Kad ir kaip mums būtų sunku, kad ir kiek mes turėtume dėti pastangų užmegzdami ryšį su jumis, visas mūsų pastangas atperka tie pasikeitimai jūsų sąmonėje, kurių mes iš jūsų laukiame ir kurie jau pradėjo vykti.
Todėl šiandien, kaip ir anksčiau, aš atėjau tam, kad dar kartą duočiau žinių ir informacijos, liečiančios jūsų Įšventinimų Kelią. Ir šis Kelias, kuriuo aš jus kviečiu eiti, skiriasi nuo daug ko, su kuo jūs susiduriate kasdieniame gyvenime. Ir šis Kelias skiriasi nuo tų mokymų, su kuriais jūs susiduriate savo gyvenime.
Visų pirma aš turiu jums pasakyti, kad Įšventinimus, kuriuos pereinate savo gyvenimuose, jūs galite suvokti tik pasiekę atitinkamą sąmonės lygį. Iki to laiko jūs primenate išdykaujančius ir nerūpestingai besitaškančius gyvenimo vandenyse paauglius, kurie nesuvokia suaugusiųjų gyvenimo, viso gyvenimo sudėtingumo ir jų laukiančio gyvenimo kelio.
Kiekvienos būtybės gyvenime ateina momentas, kai ji suvokia savo ryšį su Aukščiausiuoju ir tai, kad ji turi pradėti sąmoningai eiti Įšventinimų Keliu.
Per pastaruosius šimtmečius susidariusi situacija visuomenėje, ypač Vakaruose, padarė neįmanomą sąmoningą Įšventinimų perėjimą. Žmonės pamiršo apie Misterijų Mokyklas ir tas žinias, kurios šiose Mokyklose buvo duodamos.
Todėl mūsų ir mūsų pasiuntinio užduotis yra priminti jums apie Įšventinimų Kelią ir atnaujinti senojo Įšventinimų Kelio tradicijas. Mūsų nauji veiksmai skirsis tuo, kad mes pasistengsime jums duoti būtinas žinias, susijusias su Įšventinimų Keliu, bet kiekvienas iš jūsų savo įšventinimus pereis individualiai, nepasitraukdamas iš įprastinio gyvenimo.
Mes tikimės, kad ši nauja galimybė dabartiniu metu prigis Vakaruose. Ir jums nereikės ieškoti užjūrio mokytojų ir važiuoti pas juos į kitą pasaulio kraštą.
Dar kartą jums kartoju, kad jums įvyksta būtent tai, ką jūs laikote galimą savo sąmonėje. Ir kadangi atėjo naujas laikas ir naujos galimybės, tai tam, kad įstotumėte į mano Misterijų Mokyklą, visiškai nebūtina važiuoti į pasaulio kraštą. Įvyksta būtent tai, ką jūs laikote galimą savo sąmonėje. Ir jeigu savo sąmonėje laikote įmanoma tai, kad jūs galite bendrauti su manimi ir su kitais Išminties Valdovais, tai anksčiau ar vėliau šitai jūsų gyvenimuose įvyks. Ir aš ateisiu pas jus tiesiogiai arba ateisiu pas jus per jūsų priešus, jūsų draugus bei jūsų artimuosius ir duosiu tas pamokas, kurios jums reikalingos. Viskas supaprastėjo. Sąmonės lygis, kurį pasiekė geriausi žmonijos atstovai, leidžia mums bendrauti su jumis netgi didelių miestų sąlygomis. Jums būtina tik maksimaliai izoliuotis nuo išorinių triukšmų ir išorinių dirgiklių. Jūs turite išmokti įsiklausyti į savo pojūčius. Turite atpažinti vibracijas. Turite įsiklausyti į tas mintis, kurios ateina jums į galvą, ir atskirti tas mintis, kurias jums aš siunčiu, nuo tų minčių, kurios gimsta jūsų galvoje arba ateina į jūsų galvą iš mentalinio plano.
Jūs mokotės mano pamokose savo viduje tuo metu, kai būnate tylioje, nuošalioje vietoje ir jums niekas netrukdo. Mūsų su jumis bendravimui trukdo tik jūsų vibracijų lygis. Todėl tada, kai jūs maldos ar meditacijos pagalba sugebate pakylėti savo vibracijas iki to lygio, kai jokios žmogiškosios mintys ir emocijos jau jūsų nejaudina, tai aš galiu ateiti pas jus betarpiškai ir galiu pradėti su jumis bendrauti.
Jūs gaunate tai, ko siekiate. Nenusiminkite, jeigu jums nieko neišeis nei iš pirmo, nei iš antro karto.
Jūs neturite prarasti kryptingumo. Kartais tam, kad užmegztume mūsų vidinį ryšį, gali prireikti nemažo laiko tarpo. Bet kai tik gausite betarpiško bendravimo su manimi galimybę, tai bus signalas, kad jūs įstojote į mano Mokyklą ir išlaikėte visus būtinus stojamuosius egzaminus. Tačiau kai tik įstosite į mano Mokyklą, tai žvelgiant iš įprastos žmogiškosios logikos požiūrio taško jūsų gyvenimas pradės griūti.
Todėl, kad vienintelis skirtumas, kuris skiria įšventintąjį žmogų nuo paprasto žmogaus, yra sąmonės lygis. Ir kuo gilesnis jūsų suvokimas to, kad viskas, kas jus supa, yra iliuzija, tuo didesnį įšventinimų laipsnį jūs esate pasiekęs.
Jūsų sąmonės lygis – štai kas mane domina. Ir tam, kad jūs pasiektumėte naują sąmonės lygį, aš pasiruošęs jums duoti pačius sunkiausius testus. Visi testai nukreipti į tai, kad jūs prarastumėte bet kokį prisirišimą prie jus supančio materialaus pasaulio. Kai savanoriškai ir su mano pagalba atsikratote prisirišimų prie materialaus pasaulio, tai jūs tampate įšventintaisiais, kuriems aš galiu atverti senovines žinias apie visatos sandarą.
Jeigu jūs neturite atitinkamo įšventinimų laipsnio, tai kad ir kaip stengtumėtės, nesugebėsite suprasti netgi labai paprastų žinių. Jūs girdėsite žodžius, bet šie žodžiai nepasieks jūsų sąmonės. Jūsų pasaulyje yra labai daug žinių ir labai daug informacijos. Tačiau tik tie, kurie turi išplėstą sąmonę, sugeba šia informacija pasinaudoti. Šitai primena tai, kaip jeigu jūs kompiuterį duotumėte beždžionei. Jos sąmonės lygis jai neleis šiuo daiktu pasinaudoti pagal paskirtį. Deja, kai mes jums duodame mūsų informaciją ir stebime, kaip jūs šia informacija naudojatės, tai dauguma iš jūsų primena šias beždžiones.
Visas pasaulis tiesiog prikimštas žinių ir informacijos. Bet šiomis žiniomis gali pasinaudoti vienetai. Dėl to, kad tik vienetai šiame ir buvusiuose savo įsikūnijimuose perėjo būtinus įšventinimus ir pasiekė atitinkamą sąmonės išsivystymo lygį. Jūsų įšventinimų lygį lemia tik jūsų asmeniniai pasiekimai. Negalima įšventinimų nusipirkti. Ir negalima, kad kažkas kitas pereitų jūsų įšventinimus už jus arba vietoj jūsų.
Tačiau yra žmonių, kurie perėjo savo įšventinimus ir kurie jums yra guru, tie žmonės, kurie gali suteikti teisingą kryptį jūsų siekių vektoriui.
Kai mokinys pasiruošęs, atsiranda Mokytojas. Todėl tik tie iš jūsų, kurie savo viduje pasiruošę, sugebės gauti būtinų žinių ir surasti bei atpažinti tas gaires Įšventinimų Kelyje, kurios išves jus į teisingą Kelią.
Todėl kaip visada aš kviečiu jus eiti į savo vidų ir save stebėti, nes tik jūsų netobulybės ir jūsų prisirišimai atskiria jus nuo žinių ir trukdo jums tapti mano mokiniais.
Aš džiaugiuosi šiandieniniu susitikimu. Ir aš papasakojau jums apie naują galimybę, kuri laukia tų iš jūsų, kurie pasiruošę ir siekia.

AŠ ESU Maitrėja