Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > Maitrėja > Perspėjimas einantiems >

Perspėjimas einantiems

AŠ ESU Maitrėja, atėjęs pas jus per savo pasiuntinį.
Aš atėjau pranešti kai kurių neatidėliotinų dalykų, su kuriais jums reikėtų susipažinti.
Jūs žinote, kad mes ateiname pas jus ir turime galimybę ateiti ypatingos dispensacijos dėka. Ši dispensacija leidžia mums su jumis bendrauti ir duoti savo laiškus per specialiai paruoštus individus, kurie mums tarnauja ir eina mūsų pasiuntinių arba mūsų žinianešių pareigas. Ir štai dabar mes turime galimybę kalbėti per vieną iš savo pasiuntinių.
Mes džiaugiamės, kad mūsų duodamas Mokymas gana plačiai pasklido ir randa atgarsį jūsų širdyse. Tačiau, deja, ne viskas taip gerai, kaip norėtųsi. Ir labai daugelis iš jūsų, kas suranda šį Mokymą, kurį mes duodame per mūsų Pasiuntinį, ir užsidega, po kurio laiko atsitraukia. Jo sąmonė pamažu gęsta ir pradeda domėtis tais dalykais, kurie nuveda nuo Kelio. Įvairiais jūsų pasaulio menkniekiais.
Jūs turite išmokti atpažinti tikrąjį Mokymą ir jūsų pasaulyje gausiai randamus surogatus.
Mes kalbėjome, ir aš dar kartą kartoju: 90 procentų jūsų parduotuvių lentynų nustatytos tais mokymais, kuriuose Tiesa egzistuoja ne daugiau kaip 10 procentų. Ir štai jūs pasirenkate šiuos surogatus ir nusigręžiate nuo jums geranoriškai duodamų mūsų stalo patiekalų.
Kodėl? Todėl, kad tuose daugelyje mokymų, kurie jūsų pasaulyje egzistuoja, nereikia daryti jokio pasirinkimo. Nereikia laikytis mokinio disciplinos, nereikia turėti jokių įsipareigojimų. Iš jūsų nieko nereikalaujama, išskyrus jūsų energiją, jūsų Dieviškąją Energiją, kurią jūs nekontroliuojamai iššvaistote skirdami dėmesį surogatams. Ir visas pseudomokymų iliuzinis pasaulis egzistuoja dėl to, kad jūs maitinate jį savo energija.
Ir aš dar kartą pakartosiu tą anksčiau jums duoto mūsų Mokymo nuostatą, kuri kalba apie tai, kad jūs atsakote už kiekvieną jūsų išnaudotą Dieviškosios Energijos ergą. Jums atrodo, kad nedarote nieko ypatingo. Jūs tik lankote seminarus ir praeinate, kaip jums atrodo, naudingą mokymą. Jūs išleidžiate savo pinigus, bet užvis blogiausia, kad eikvojate Dievo jums duotą Dieviškąją Energiją. Jūs pasirenkate ir šis pasirinkimas verčia jus kurti karmą.
Taip, mylimieji, kai palaikote neteisingus mokymus, jūs kuriate karmą. Reikalas tas, kad jūs esate ant skirtingų savo vystymosi laiptelių. Ir kai kurie iš jūsų nekalti, kad paslaugiai siūlomus falsifikatus priima kaip brangakmenius, kurie išoriškai žvilga, bet neturi jokios vidinės vertės.
Tačiau tie iš jūsų, kurie turėjote galimybę pajusti Tiesos skonį, skaitė mūsų Mokymus, o vėliau staiga panoro paieškoti dar kažkur kažko, štai jie savyje neša neteisingo pasirinkimo ir neteisingo Dieviškosios Energijos panaudojimo karmą. Ir paprastai šiuo atveju jums vadovauja jūsų ego. Jūs jaučiate nepasitenkinimą tik dėl to, kad nenorite išsiskirti su ta jūsų pačių dalimi, kuri jums įteigia: „Yra daug kelių. Neverta užsidaryti kuriame nors viename. Visi keliai veda į Dievą.“
Tačiau tai labai plačiai jūsų dienomis paplitęs paklydimas. Todėl, kad yra kelių, kurie veda į Dievą, o yra kelių, kurie nuo Dievo nuveda.
Aš duosiu jums teisingą orientyrą, kaip jums nenuklysti nuo savo Kelio.
Jūs turite suvokti, kas jus veda, kai norite paieškoti kokio nors naujo madingo mokymo. Koks jūsų motyvas? Paprastai jūsų ego jums pašnibžda tai, kad nereikėtų apsiriboti kažkuo vienu, kad nėra nieko naujo tuose diktavimuose, kuriuos Valdovai duoda per savo pasiuntinį.
Ir iš tikrųjų, mūsų laiškuose nieko naujo. Šį Mokymą mes davėme per daugelį savo pasiuntinių daugelį tūkstančių metų. Ir jeigu jūs įsisavintumėte šį Mokymą nors 10 procentų, tai šio Mokymo niekada neiškeistumėte į tą netikrą blizgesį, kurį jums siūlo kaip mūsų mokymus.
Savo nukrypimo nuo Kelio priežasties ieškokite savo pačių viduje. Pasirenkate ir priimate sprendimą tiktai jūs patys. Deja, mes negalime jūsų priversti eiti mūsų nurodytu Keliu. Jūs turite pasirinkimą ir jūs turite laisvą valią, kuria jūs teisėtai galite vadovautis visuose savo pasirinkimuose, kuriuos atliekate fiziniame plane.
Tačiau jūsų pasirinkimo laikas yra apribotas laiko rėmų. Ir jeigu jūs nieko nesimokote ir įsikūnijimas po įsikūnijimo šokate pagal savo ego dūdelę, užuot su juo išsiskyrę, tai dėl jūsų neteisingo pasirinkimo būnate labai griežtai perspėjami. Tačiau jei jūs atkakliai ginate savo ir toliau, įsikandę žąslų ir užmerkę akis, einate savo keliu, jus palieka ramybėje.
Ir tiktai jūsų užtarėjų Danguje, su kuriais kartu praleidote ne vieną įsikūnijimą, įsikišimas gali jums padėti. Bet dažniausiai jus paprasčiausiai palieka ramybėje ir būnate priversti daugelį įsikūnijimų vegetuoti iliuzijoje, kol evoliucija ant jūsų gyvybės srauto padės kryžių ir būsite pripažinti nereikalingu balastu. Dievas atsilaisvina nuo negyvų ir sergančių ląstelių. Jeigu sveikas organizmas neatsilaisvins nuo vėžinių ląstelių, kurios galvoja tiktai apie save, tai susirgti gali visas organizmas.
Todėl mes ateiname ir su pavydėtinu užsispyrimu vėl ir vėl jus perspėjame apie tai, kad rūpestingai apmąstytumėte visus savo žingsnius, kuriuos žengiate savo gyvenime.
Tie žmonės, kurie niekada negirdėjo apie mūsų Mokymą ir niekada nelankė mūsų mokymosi klasių, neša vieną neteisingo kelio pasirinkimo naštą.
Tačiau tie, kurie vienąkart priėmė sprendimą pašvęsti savo įsikūnijimą tarnavimo Brolijai reikalui ir neįvykdė savo įsipareigojimo, laikomi išdavikais, ir jų karma sunkesnė už nusikaltėlių ir žudikų karmą.
Šiandien aš atėjau su šiuo laišku. Galbūt kažkam iš jūsų sugadinau nuotaiką. Tačiau aš turėjau jums duoti šį šansą viską apgalvoti ir, nustūmus į šoną savo ego, priimti gerai apgalvotą sprendimą, paremtą savo Dieviškąja išmintimi.
Aš džiaugsiuosi ištiesdamas pagalbos ranką tiems iš jūsų, kurie paprašys manęs pagalbos ir kreipsis į mane sunkių pamąstymų apie savo likimą minutę.

AŠ ESU Maitrėja