Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > Maitrėja > Paaiškinimai apie mokinystės K... >

Paaiškinimai apie mokinystės Kelią

AŠ ESU Viešpats Maitrėja, vėl pas jus atėjęs. Ir kaip visada aš atėjau tam, kad pamokyčiau jus jūsų Kelyje. O jūsų Kelias, kaip jūs jau supratote iš ankstesnių diktavimų, glaudžiai susijęs su Įšventinimų Keliu. Šis Kelias jums yra pats trumpiausias takas Namo, pas Dievą. Ir jeigu jūs tuo dar abejojate ir skeptiškai priimate šiame diktavimų cikle jums duodamus pamokymus, ką gi, tai jūsų pasirinkimas ir paprasčiausiai jūsų laikas dar neatėjo. Jūs turite teisę dar pramogauti savo iliuzijoje ir bandyti gauti iš šio pasaulio malonumų. Tačiau su kiekvienu įsikūnijimu jūs jausite vis mažiau ir mažiau malonumų todėl, kad jūsų siela ateina į šį pasaulį tam, kad surastų Kelią, o jūs vis dar bandote rasti savo egzistavimo prasmę jūsų ribotame pasaulyje ir nenorite pakylėti savo sąmonės ir pažvelgti į viršų, kreiptis į Dievą ir pamatyti visą jūsų pasaulio ribotumą. Jūs esate kalėjime, sudarytame iš jūsų sąmonės apribojimų. Ir tiktai jūs patys galite sugriauti to savo kalėjimo sienas. Tame aš galiu jums padėti, bet jūs patys turite kreiptis į mane pagalbos. Aš suteikiu pagalbą visiems, kas į mane kreipiasi. Ir mano pagalba susijusi su jūsų ego ir jūsų prisirišimų prie fizinio pasaulio sugriovimu. Tą situaciją, į kurią jūs patenkate, kai pradedate savo žengimą Keliu, daugelis suvokia kaip visa ko žlugimą. Jūs matote, kaip vienas po kito griūva jūsų stereotipai ir prisirišimai, ir jūsų ego virpa prieš šiuos išbandymus ir stengiasi jums įteigti, kad einate neteisingu keliu ir kad Kelias į Dievą yra tik amžina palaima ir ramybė. Taip, iš tikrųjų, jūs einate į palaimą ir ramybę, bet tam, kad jūs pasiektumėte tą susitaikymo būseną, jūs turite atsisakyti visko, kas trukdo jūsų ėjimui į priekį ir verčia jus vėl ir vėl ateiti į šį pasaulį ir kentėti.
Jūsų pasaulyje kančios ir pakylėtos sąmonės būsenos taip susipynusios ir tarpusavyje susimaišiusios, kad kartais jūs savo gyvenime apskritai nieko nesuprantate. Ir aš siekiu išmušti jus iš įprasto gyvenimo ritmo ir priversti pažvelgti į savo gyvenimą kitu požiūrio kampu.
Šis Kelias neatsiejamai susijęs su ego atidavimu ir tuo pat metu jūs turite įgyti Vienybės būseną su viskuo, kas jus supa, ir visiško nuolankumo prieš Dievą, prieš Aukščiausiąjį Įstatymą, kuris egzistuoja šioje visatoje, būseną.
Daugeliui iš jūsų bet kurie pasikeitimai ir juo labiau mano gąsdinantys pasakojimai tampa kliūtimi. Jūs jaučiate baimę ir nenorite priimti tų sąlygų, kurias mes jums siūlome. Ką gi, jūs jaučiate baimę, vadinasi, pirma, ką turite padaryti, tai atsikratyti savo baimės. Ši baimė panaši į tą baimę, kurią jūs jaučiate, kai pereinate į kitą pasaulį. Šitai yra tai, kas jūsų kalba vadinasi mirtimi. Tačiau aš sakau jums, kad lengvabūdiškas buvimas jūsų pasaulyje ir prisirišimas prie šio pasaulio, – štai kas yra jums tikroji mirtis. Nes šiuo atveju jūs rizikuojate iš tikrųjų numirti. Nes nebaisu, kai jūs keičiate kūnus, liūdna, kai prarandate savo sielą.
Ir jūs netgi to nesuvokiate, nes jūsų sąmonė prisirišusi prie jūsų fizinių kūnų ir prie visko, kas jus fiziniame pasaulyje supa. O kadangi šis pasaulis netrukus turės nustoti egzistavęs, tai jeigu jūs neperjungsite savo sąmonės į Aukščiausius pasaulius, tai jūs iš tikrųjų nustosite egzistavę. Jūs renkatės sutrūnijusį arba amžiną, fizinį pasaulį arba realų, Dieviškąjį pasaulį. Ir tai sudaro visą Įšventinimų Kelią. Ir tada, kai jūs užsirašote į mano Mokyklą ir pradedate eiti Įšventinimų Keliu, jūs paprasčiausiai pradedate sąmoningai matyti, kaip esate priversti kiekvieną dieną rinktis tarp trūnėsių ir amžinybės. Ir tada, kai jūs teisingai pasirenkate ir atsilaisvinate nuo dar vieno prisirišimo, jūs jaučiate džiaugsmą, be priežasties kylantį džiaugsmą, kuris perpildo visą jūsų esybę. O tada, kai jūs negalite išsiskirti su kažkokiu įpročiu ar prisirišimu, su kuriuo išsiskyrimo terminas atėjo, tai būnate prislėgti ir jaučiate savo egzistavimo prasmės nebuvimą.
Aš keičiu jūsų būsenas ir jūs pereinate savo testus. Šitai labai panašu į tai, kaip jūs dresiruojate savo gyvūnus. Deja, kartais nėra galimybės prisibelsti iki jūsų sąmonės tiesiogiai ir mes priversti paveikti jus per jūsų būsenas. Šitaip jūs turite galimybę pasistūmėti Keliu ir suprasti, į kurią pusę judate.
Labai daugelis iš jūsų laukia, kad aš ateisiu pas jus asmeniškai arba per savo pasiuntinį ir jums pranešiu, kad įstojote į mano Mokyklą, ir duosiu egzaminą bei testą. Patikėkite manimi, kad jūs visi jau seniai esate mano įdėmiai stebimi ir pereinate savo pamokas būdami įprasto gyvenimo sąlygomis.
Jūsų išorinės aplinkybės ir žmonės, su kuriais susitinkate, duoda jums pačius geriausius testus ir pačius geriausius egzaminus.
Todėl nesijaudinkite dėl to, kad jums nepranešė apie tai, jog įstojote į mano Mokyklą. Apie šitai jūs sužinosite tada, kai bus reikalinga. Tačiau bet kuriuos savo gyvenimo praradimus ir nemalonumus jūs turite suvokti kaip mano testus. Ir jūs pereinate įšventinimus ir iš klasės į klasę pereinate tada, kai teisingai pasirenkate ir savo testų dėka padarote teisingas išvadas.
Todėl nesistenkite gauti kažkokią ypatingai mistinę patirtį. Savo gyvenime jūs susidursite būtent su ta situacija, su kuria jūs turite susidurti, kad atidirbtumėte dar vieną savo prisirišimą ar netobulumą. O kadangi visi jūsų prisirišimai susiję su pačiais įprasčiausiais dalykais, tai kur, jei ne jūsų įprastame gyvenime ir reikia pradėti atsilaisvinti nuo savo prisirišimų.
Labai lengva atsikratyti savo kenksmingų įpročių, jeigu esate palankioje aplinkoje. O kai nuolatos būnate tarp pagundų, tada atsisakyti jų – būtent tai yra pats sunkiausias įšventinimas, ir nei viena praeities Misterijų Mokykla negalėtų jums pasiūlyti tokio sudėtingo testo.
Todėl stebėkite save ir savo reakcijas į visas gyvenimiškas situacijas, su kuriomis jūs susiduriate kas dieną. Ir kai pereisite visus privalomus egzaminus, tada išsivalysite nuo savo prisirišimų tiek, kad sugebėsite matyti mane ir su manimi susitikti. Štai tada jūs ir sužinosite, kad mokėtės mano Mokykloje ir ją sėkmingai užbaigėte.
Šitai panašu į tai, kaip jūs mokotės neakivaizdžiai būdami ten, kur dabar gyvenate, o paskui ateina laikas ir jūs nuvažiuojate diplomo į kitą miestą ir gaunate jį.
Todėl tie iš jūsų, kurie rašė man laiškus ir su angelų pagalba juos man perdavė, visi priimti į mano Mokyklą. Bet jeigu jūs, kaip ir anksčiau, nesąmoningai reaguosite į tas situacijas, kurios jūsų gyvenime iškyla, ir nedarysite iš šių situacijų atitinkamų išvadų, tai aš negalėsiu daugiau jums skirti savo dėmesio. Tinginiams ir neuoliems mokiniams mano Mokykloje ne vieta. Ir jūsų mokymo laikas dar neatėjo.
Aš pasakiau viską, ką jums dabar buvo būtina išgirsti. Tačiau tai nereiškia, kad aš jus palikau ir jūsų neprižiūrėsiu ir neglobosiu artimiausiu laiku. Pasistenkite visados laikyti savo sąmonę nukreiptą į Hierarchijos Spindulį. Nes tada mums bus lengviau dirbti su jumis ir jus vesti. Būtent tam, kad išsaugotumėte orientyrus, mes siunčiame savo Pasiuntinius. Todėl pasinaudokite visa ta pagalba, kurią mes jums suteikiame.
O dabar aš su jumis atsisveikinu ir iki naujų susitikimų.

AŠ ESU MaitrėjaAutoriaus anketa

Grįžti į Autorių Sąrašas

Šioje srityje, prisijungus, galima:
  • Peržvelgti informaciją apie autorių
  • Parašyti autoriui asmeninę žinutę
  • Pradėti susirašinėjimą su autoriumi.

Tai galimybė ne tik gauti patarimą ar atsakymą, bet ir būdas susipažinti - susirasti naujų draugų ir bendraminčių, o galbūt bendrakeleivių dvasinio augimo kelyje.