Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > Maitrėja > Mokymas apie tai, kaip jums re... >

Mokymas apie tai, kaip jums reikia elgtis gyvenime (MP3)

AŠ ESU Maitrėja, atėjęs pas jus duoti nedidelio Mokymo apie tai, kaip jums reikia elgtis gyvenime. Ir šį Mokymą aš duosiu vėl per savo pasiuntinį.
Kokios retos mūsų bendravimo minutės. Ir kaip retai mes susitinkame šurmulyje, ištaikę minutę, kad pabūtume tyloje.
Aš ateinu pas jus tada, kai jūsų mintys nutyla, kai jūsų jausmai aprimsta. Aš mėgstu būti ten, kur nurimsta netgi vėjas ir negirdėti lietaus šniokštimo. Kai visa gamta nuščiūva nujausdama mano atėjimą.
Ateis Žemės planetoje diena, kai visa planeta sulaikys kvėpavimą, nujausdama mano atėjimą. Ir štai tada stos akimirka, kai aš galėsiu ateiti į įsikūnijimą. Ir jūs žinote, kad mes su jumis dabar ruošiame mano būsimąjį įsikūnijimą. Todėl, kad kuo didesnis įsikūnijime esančių žmogiškųjų individų skaičius žinos mane ir seks mano Mokymu, tuo greičiau ateis tas auksinis laikas, kai aš galėsiu būti tarp žmonių.
Taip buvo visada. Pradžioje paruošiama dirva, paskui į įsikūnijimą ateina didi inkarnacija. O dabar mes pradėsime pokalbį. Kaip man patinka duoti savo nurodymus toms širdims, kurios atviros Meilei. Kaip man patinka duoti nurodymus tyloje.
Tada, kai jūs galėsite susiderinti su mano vibracijomis savo širdies tylumoje, aš galėsiu pradėti bendrauti su jumis, aplenkdamas pasiuntinį. O dabar mes delsiam ir laukiam, kada jūs galėsite priimti mus savo širdyse. Todėl, kad Žemėje nėra sąlygų mums ateiti.
Mes tikimės, kad jūs sugebėsite įsiklausyti į mūsų Mokymą, kurį duodame, ir sukurti jūsų šėlstančiame gyvenimo vandenyne saleles, laisvas nuo audrų ir štormų, tas saleles, kur mes galėsime duoti savo Mokymą tyloje. Supraskite, kad visa esmė tik vibracijų skirtingumas. Ir tada, kai jūs pakeičiate savo vibracijas, jūs tampate sugebantys girdėti subtiliuosius pasaulius ir susisiekti su Valdovais. Mes skirtingi ir mes panašūs. Mes skirtingi todėl, kad esame pasauliuose, turinčiuose skirtingas vibracijas, bet mes panašūs todėl, kad ir jūs, ir aš priklausome vienai ir tai pačiai šios visatos evoliucinei grandžiai. Todėl aš ateinu pas jus.
Tie, kurie turėjo galimybę pajusti mano vibracijas, supranta, kad aš labai norėčiau užmegzti kontaktą ir bendrauti su kiekvienu iš jūsų. Todėl, kad tada, kai mes susitinkame, pasauliai prasiskverbia vienas į kitą ir mes turime galimybę susilieti su jumis Dieviškos Meilės sraute.
Dvasinis pasaulis ir fizinis pasaulis yra dvi vieno medalio puses. Ir tada, kai ateis laikas, mes galėsime susiderinti vienas su kitu ir šnekėtis vienas su kitu. Bet tam jums reikia dar daug padirbėti su savimi. Ir aš jums pasakysiu, kokias savybes jums reikia įgyti tam, kad mūsų bendravimas įvyktų.
Visų pirma jums būtina suvokti, kad yra visa kosminių būtybių Hierarchija. Ir jūs šioje Hierarchijoje užimate pradines pakopas. Hierarchijos ir jos pagrindų gerbimas yra jūsų pirmutinė pareiga. Iš čia kyla tokios savybės, kaip nuolankumas, drausmė ir ištikimybė. Be šių savybių jūs negalėsite eiti į priekį savo Keliu. Ir tam, kad įgytumėte šias savybes, jums reikės išsiskirti su savo ego, kuris šiame jūsų evoliucinio vystymosi etape jumyse vyrauja didžiąja dalimi.
Jūsų ego yra pagrindinė mūsų su jumis bendravimo kliūtis. Ir tam, kad įstotumėte į Įšventimų Kelią, kuriame aš jus mokau, jums iš tikrųjų nereikia visiškai išsilaisvinti nuo savo ego, todėl, kad be ego, be savo keturių žemųjų kūnų, jūs negalėsite būti jūsų pasaulyje. Jums tik reikia, kad jūsų ego paklustų Aukščiausiajam Įstatymui, jums reikia sutramdyti savo kūniškųjų norų ir aistrų žvėrį. Ir šio žvėries dresiravimu mes su jumis užsiimsime drauge.
Jūsų supratimas apie mūsų pasaulį plėsis ir jūsų žengimas Keliu spartės tiktai tada, kai sugebėsite dėti nuolatines pastangas, nukreiptas dauginti savo gyvenime Dieviškiesiems pavyzdžiams ir keisti visam savo gyvenimo būdui pagal Dieviškuosius pavyzdžius.
Jūs negalėsite nueiti savo kelyje toliau tam tikros ribos, kol neišsilaisvinsite nuo pagrindinių trūkumų ir žalingų įpročių, lydinčių žmoniją šiame jos vystymosi etape. Aš kalbu apie alkoholio, narkotikų, nikotino vartojimą, įprotį klausytis neharmoningos šiuolaikinės muzikos ritmų ir žemų vibracijų maisto, taip pat mėsos, vartojimą.
Kol neišsilaisvinsite nuo visų tų savo gyvenimo „grožybių“, negalėsite judėti toliau evoliucijos keliu. Todėl, kad šios kvaišinančios medžiagos ir energijos apvynioja jus kaip pančiai ir jūs negalite eiti.
Aš nestabdyčiau jūsų dėmesio ties šiais dalykais, jei ne gyvybiškai svarbi būtinybė žmonijai jau dabar išsilaisvinti nuo šių netobulų pasireiškimų. Jūs daug kalbate apie savo dvasinius pasiekimus, bet kiek iš jūsų iš tikrųjų sugeba savo gyvenimuose sekti tais elgesio pavyzdžiais ir gyvenimo būdu, kurie atitinka mūsų reikalavimus, Pakylėtųjų Pulkų reikalavimus? Jūs manote, kad daug pasiekėte, daug ką galite suprasti ir priimti į savo sąmonę, bet aš turiu jums pasakyti, kad didelė dalis to, ką jūs naudojate kaip jūsų laikmečio dvasinį maistą, dvasinius mokymus ir praktikas, yra tokie patys surogatai, kaip ir įvairūs gražiai supakuoti maistiniai surogatai, kuriais nustatytos jūsų parduotuvių lentynos. Jūs galite ir privalote įvesti tvarką savo doroviniuose ir dvasiniuose orientyruose. Ir jeigu imsite atkakliai sekti ir stumti iš savo gyvenimo viską, kas nėra Dieviška, tai aš jums garantuoju, kad teigiami pasikeitimai Žemėje netruks pasireikšti. Viskas jūsų rankose. Jūs patys reguliuojate ir savo judėjimo evoliucijos keliu tempus ir netgi reguliuojate stichines nelaimes, kurios vyksta jūsų planetoje. Todėl, kad bet kokias stichines nelaimes sukelia tos pačios negatyvios energijos, kurias kuria žmonija.
Nuo to laiko, kai mes pradėjome reguliariai duoti laiškus per savo pasiuntinį, mes įdėmiai sekame bendrą Žemės planetos vibracinį foną. Ir, kaip jau jums buvo kalbama anksčiau, egzistuoja planetoje sritys, kur žmonės skaito ir priima mūsų laiškus visa širdimi, ir egzistuoja ištisos sritys, uždaros mūsų energijoms. Todėl yra disbalansas, kuris darosi vis didesnis ir didesnis. Ir jei atkreipsite dėmesį į naujienų apžvalgas, tai galima visiškai tvirtai konstatuoti, kad įvairių kataklizmų ir stichinių nelaimių daug daugiau tuose regionuose ir šalyse, kur neskaito mūsų laiškų ir kur nėra žmonių, kurie galėtų praleisti mūsų energijas ir vibracijas.
Kad ir kaip norėtumėte, jums nepasiseks apgauti Įstatymo. Ir anksčiau ar vėliau visa žmonija sutiks su mūsų argumentais ir duodamu Mokymu. Ir mes tikimės, kad tai įvyks kaip galima greičiau.

AŠ ESU Maitrėja, su Meile jums.


Audio failą mp3 formate su šio diktavimo įrašu (6,56Mb)
galima parsisiųsti pagal nuorodą:

http://narod.ru/disk/1135898000/2008-06-26_Maitreya.mp3.html

Diktavimo tekstą skaito T. N. Mikušina
Audio-įrašas atliktas iš karto po Pranešimo.