Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > Maitrėja > Tik neišmanymas ir jūsų sąmonė... >

Tik neišmanymas ir jūsų sąmonės ribotumas skiria jus nuo to, kad priimtumėte sąmonėje savo vienybę su kiekviena gyvybės dalele

AŠ ESU Maitrėja, vėl pas jus atėjęs šią dieną per savo pasiuntinį Tatjaną.
AŠ ESU atėjau priminti jums apie tai, kad kiekvienas iš jūsų yra nepakartojama ir unikali Dievo dalelė. Ir pagal Dievo planą jūs turite vystytis, tai yra eiti evoliuciniu vystymosi keliu taip, kaip Dievo buvo suplanuota šios visatos pradžioje. Jums atrodo, kad jūs nepriklausomi ir autonominiai, kad jūs esate visiškai atskiros būtybės, nesusijusios nei viena su kita, nei su kuo nors šioje visatoje. Šis įsitikinimas jūsų sąmonės lygyje beveik nenuginčijamas. Todėl, kad jūs aplink save matote nenuginčijamus šio savo įsitikinimo patvirtinimus, šio savo požiūrio į pasaulio sąrangą. Daug kartų buvo duodamas pavyzdys apie tai, kad vos prieš keletą šimtmečių jūs manėte, kad jūsų Žemė nėra apvali ir nesisuka apie Saulę. Tie jūsų požiūriai ir įsitikinimai, kuriuos turite dabar, ateityje turės būti kardinaliai pakeisti. Jūs įsisavinote savo fizinį pasaulį. Ir kadangi jūs įsisavinote savo pasaulį, turite judėti savo sąmonėje į priekį, į kitų, subtilesnių, pasaulių pažinimą. Ir jūs turite vis labiau ir labiau jausti ryšį, kuris egzistuoja tarp jūsų ir Pakylėtųjų Valdovų, ir netgi tarp jūsų pačių.
Kad ir kaip jums atrodytų, kad esate atskiri ir savarankiški, su laiku jums reikės pajusti savo vidinę vienybę ne tik su Vieningu ir nedalomu šios visatos Kūrėju, bet ir savo vienybę su kiekvienu iš jūsų, jūsų tarpusavio vienybę.
Kadangi aš atėjau pas jus šią dieną, tai norėčiau vaisingai išnaudoti kiekvieną mūsų susitikimo akimirką. Ir todėl aš einu prie paties svarbiausio dalyko, dėl ko aš atėjau. Jūs žinote, kad jūsų planeta nėra vienintelė planeta kosmose. Egzistuoja kiti pasauliai ir kitos žvaigždžių sistemos. Jūs nevieniši kosmose. Ir jūsų tarpusavio sąveika ir jūsų ryšiai su kitomis kosminėmis būtybėmis, kurie kartais įvyksta, sukelia jums įvairių jausmų – nuo baimės iki smalsumo. Tačiau jūsų tarpusavio sąveika su kitomis būtybėmis, esančiomis visatoje, jums vystantis tęsis. Ir viskas priklauso nuo to, kokia jūsų vidinė sąmonės būsena. Jeigu jūs atkakliai laikysitės savo netobulybių, tai pritrauksite į savo planetą tokių pat technokratinių, į save orientuotų civilizacijų atstovus. O jeigu jūs pasistengsite pakeisti save ir susikaupsite Dieviškųjų savybių savyje ugdymui, tai labai greitai sugebėsite bendrauti su angelais, elementalais ir tų pasaulių atstovais, kurie eina Dieviško vystymosi keliu. Todėl mes vis pateikiame argumentus ir nuolatos stengiamės jus įtikinti, kad būtina kaip reikiant užsiimti savo sąmone.
Visas Mokymas, kurį mes duodame, skirtas tik vienam dalykui – jūsų sąmonės pakeitimui, jūsų sąmonės išplėtimui. Mes darome viską, kad jūs įstengtumėte išeiti už jums būdingų apribojimų rėmų. Apribojimų religiniais rėmais, nacionalinės kultūros ir nacionalinių interesų rėmais. Viskas, kas nukreipta į suartėjimą, integraciją, Bendrą Gerovę – naudinga, viskas, kas nukreipta į atskirumą, turi būti užmiršta.
Tačiau vienybė, apie kurią mes kalbame, įmanoma tik tada, kai jūs susivienijate tarpusavyje bendrais principais. Neįmanoma susivienyti tada, kai kiekvienas gina tiktai savo požiūrį ir nenori priimti kito požiūrio. Tačiau yra bendras sąlyčio taškas, bendra pozicija, kurios laikantis įmanomas susivienijimas. Ir ši pozicija yra ego atsisakymas. Ego atsisakymo kelias yra tai, ko mes mokome. Jūsų atskirumas stiprus iki tos minutės, kol kiekvienas iš jūsų laikosi savo pozicijos, o kito atmeta. Ir tik tada, kai sugebate atsisakyti savyje to, kas trukdo jums be išankstinio nusistatymo pažiūrėti į kito žmogaus poziciją, tik tada jūs galite judėti keliu vienybės ir sutarimo link.
Labai daug kalbama apie vienybę, tačiau mažai kas keičiasi. Nes kiekvienas, kuris kalba apie vienybę, mano, kad visi turi įsiklausyti į jo požiūrį ir įvertinti šį požiūrį. Tačiau jums reikia pakilti savo sąmonėje į tą lygį, kai visi prieštaravimai sušvelnės ir taps nematomi.
Štai tas uždavinys, kurį mes norime, kad jūs išspręstumėte kiekvienas sau savo sąmonėje.
Pasistenkite išanalizuoti, kas skiria jus ir kitų įvairių dvasinių krypčių atstovus, ir suprasite, kad jus skiria tik jūsų ego, jūsų neišmanymas. Ir kaip visada mes siūlome jums kelią, kuriuo eidami jūs galėsite atsikratyti savo netobulybių ir pasiekti tokią reikalingą vienybę.
Ir iš tikrųjų, tiktai neišmanymas ir jūsų sąmonės ribotumas trukdo jums priimti savo sąmonėje vienybę su kiekviena gyvybės dalele.
Artimiausioje ateityje jums reikės žengti žingsnius ir dėti pastangas, nukreiptas į tai, kad įveiktumėte vidinius apribojimus, skiriančius jus vienus nuo kitų. Įsidėmėkite, aš kalbu ne apie tai, kad jūs kažką turite įtikinėti, kad jo mokymas neteisingas, o jūsų – tikrai teisingas. Aš kalbu apie tai, kad turite pašalinti iš savo sąmonės tuos barjerus ir apribojimus, kurie neleidžia jums priimti kitų mokymų.
Pamąstykite apie tai, kad visi visų pasaulio religijų įkūrėjai davė vieną ir tą pačią Tiesą skirtingu laiku, skirtingomis kalbomis. Ir jeigu jūs laikote save išprususiu, intelektualiu žmonijos atstovu, nukreipkite savo pastangas tam, kad surastumėte tai, kas bendra, kas yra visų religijų pagrindas. Nekreipkite dėmesio į tai, kas skiria. Susikaupkite į bendrus principus ir traktavimus, ir jūs pamatysite visų religijų, visų moralės mokymų, kažkada žmonijos gautų iš švarių šaltinių, vienybę.
Ir tas visų religijų susijungimas ir naujos religijos, apimančios visas pasaulines religijas, sukūrimas įvyks tada, kai sugebėsite savo sąmonėje gerbti ir priimti kito požiūrį, o ne aklai laikytis savo požiūrio ir ginti jį netgi ginklu. Visa tai turi likti praeityje. Bet kokiam priešiškumui ne vieta Naujame Pasaulyje. Ir kartu su jūsų sąmonės augimu ir pasikeitimu priešiškumas dings iš jūsų pasaulio.
Visos jūsų pasaulio problemos slypi jūsų galvoje, jūsų viduje. Ir kad išspręstumėte visus svarbiausius savo gyvenimo klausimus, jūs turite priprasti kreiptis į savo vidų, į savo Aukščiausiąjį AŠ.
Ryšys su Aukščiausiuoju AŠ ir atsilaisvinimas nuo ego yra svarbiausi, pamatiniai, mūsų duodamo jums Mokymo akmenys.
O dabar aš noriu su jumis atsisveikinti.
Iki kitų susitikimų!

AŠ ESU Maitrėja