Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > Maitrėja > Būtent jūs privalote įvykdyti ... >

Būtent jūs privalote įvykdyti Žemėje pakeitimus pagal Dieviškuosius pavyzdžius

AŠ ESU Maitrėja, vėl atėjęs pas jus šią dieną!
AŠ ESU atėjau dėl to, kad dar kartą priminčiau apie tai, kad jūs turite galimybę sąmoningiau dalyvauti bendradarbiavimo su mumis, Pakylėtųjų Pulkais, procese.
Mes turime galimybę per savo pasiuntinį, kuris jums yra Guru, užmegzti glaudesnius santykius su jumis per diktavimus, kuriuos mes stengiamės reguliariai duoti. Ir jūs turite galimybę sąmoningai su mumis bendrauti. Jums atrodo, kad jūsų išorinė sąmonė nedalyvauja bendravimo procese. Tačiau jūs jau bendraujate su mumis, nes užmegzdami ryšį su mumis per mūsų laiškus jūs pakeliate vibracijų lygį. Ir kai jūsų vibracijų lygis pasiekia atitinkamą lygį, mes turime galimybę būti jumyse, tuose iš jūsų, kam pasirodys reikalinga pakviesti mane ir kitus Pakylėtuosius Valdovus į savo šventovę. Mes negalime įeiti iki to laiko, kol jūs mūsų to nepaprašysite. Bet kai tiktai pašaukimas ištartas, mes privalome atsakyti. Toks yra Kosminis Įstatymas. Mes negalime pasinaudoti jūsų kvietimu ir įeiti į jūsų šventovę tik tuo atveju, jeigu jūsų vibracijų lygis neleidžia mums to padaryti. Todėl jūs turite būti visada pasiruošę bendravimui su mumis. Materijos savybė tokia, kad ji klusniai seka paskui jūsų sąmonę. Ir jeigu keliate sau tikslą – užmegzti ryšį su mumis, tai anksčiau ar vėliau jūs turėsite galimybę sąmoningai bendrauti su Pakylėtųjų Pulkais. Visa esmė – jūsų sąmonė. Kiek savo sąmonėje įsivaizduojate, priimate tokio bendravimo galimybę. Ir mes duodame jums savo pasiuntinį kaip lyną. Prašau, išnaudokite kiekvieną suteiktą jums galimybę.
Mes negalime jums padėti tol, kol jūs nepaprašote mūsų pagalbos, bet tada, kai mes patys siūlome jums savo pagalbą, jūs privalote ja pasinaudoti todėl, kad bet kuri Kosminė galimybė turi savo terminus. Ir dabar, kai laikas pagreitėjo ir erdvė pasiruošusi, jūsų palinkėjimai ir jūsų mintys labai greitai atsispindi klusnioje materijoje. Prisiminkite tai. Ir prisiminkite tai visada, tada, kai būnate gyvenimo sumaištyje, žmonių minioje.
Dabar aš atėjau pakalbėti su jumis dar apie vieną galimybę, kuri priartėjo ir kuri atsiveria prieš jus dabar. Aš norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tas sąlygas, kurios Žemėje egzistuoja aplink jus. Jūs galite priimti viską, kas jus supa, kaip pačią tobulybę, tačiau, patikėkite manimi, jūsų pasaulis labai tolimas nuo tobulybės. Bet kadangi laikas pasikeitė ir galimybės priartėjo, tai būtent dabar atėjo metas, kad jūs savo sąmonėje pradėtumėte sąmoningai žiūrėti į viską, kas jus supa. Įvertinkite netobulus pavyzdžius žmonių elgesyje, supančiame jus gyvenime, ir pakeiskite šiuos nesėkmingus pasireiškimus tobulesniais, Dieviškaisiais, pavyzdžiais. Iš pradžių pabandykite tai padaryti paprasčiausiai savo sąmonėje. Pasvajokite apie tai, kaip galima būtų pakeisti tą netobulybę, kurią jūs matote prieš save, tobulesniu pasireiškimu. Ir tada stebėkite, kas nutiks. Kuo stipresnis bus jūsų siekis, tuo greičiau netobulas pasireiškimas pasitrauks iš jūsų gyvenimo. Nereikia kovoti su netobulybe, nereikia jausti nė mažiausio kovos jausmo. Jūs paprasčiausiai pakeičiate netobulą pasireiškimą tobulu. Iš pradžių savo sąmonėje.
Jeigu esate nekantrūs ir aplinkybės leidžia, tai galite tiesiogiai prisidėti prie išorinio pasireiškimo pakeitimo į tobulesnį pavyzdį. Tam jūs galite tiesiog pasiraitoti rankoves ir pradėti konkrečiai veikti fiziniame plane. Visų svarbiausia – nesikoncentruokite į netobulybės pasmerkimą. Neįdėkite į ją papildomos savo energijos, nesiųskite jai savo dėmesio energijos.
Atvirkščiai, jeigu jūs matote tobulą pasireiškimą, pasiųskite jam savo energiją, didinkite bet kurį Dievybės pasireiškimą savo gyvenimuose. Išmokite kurti kaip Dievai. Todėl, kad artimiausiu metu jūs turite įsisąmoninti savo atsakomybę už viską, kas jus supa, ir svarbiausia – įsisąmoninti savo atsakomybę už tai, kad būtent jūs privalote įvykdyti Žemėje pakeitimus pagal Dieviškuosius pavyzdžius.
Aš džiaugiuosi, kad šiandien turėjau galimybę duoti jums šį nedidelį Mokymą ir taip pat džiaugiuosi tuo, kad turiu galimybę duoti šį diktavimą per mūsų pasiuntinį jos vizito Maskvoje metu.
Ir, pasinaudojant galimybe, man dar norėtųsi pranešti jums, kad dabar, būtent šiomis Vasaros saulėgrįžos dienomis, jūsų galimybės pakeisti savo gyvenimo aplinkybes ir viską, kas jus supa, ypač stiprios.
Linkiu jums sėkmės ir iki naujų susitikimų Įšventinimų Kelyje!

AŠ ESU Maitrėja!