Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > Kuthumi > Kūdikio pradėjimo momentu jūs ... >

Kūdikio pradėjimo momentu jūs kuriate savo ir visos planetos ateitį

AŠ ESU Kutchumi, atėjęs pas jus pokalbio, naudingo jūsų sieloms.
Šiandieną pakalbėsime apie tai, kas kiekvienam yra artima ir suprantama. Būtent: pakalbėsime apie jūsų ateitį, apie jūsų vaikus. Apie tą žmonių kartą, kuri jus pakeis.
Žmogiškaisiais matais praeis nedidelis laiko tarpas ir nauja karta ateis pakeisti dabar gyvenančios kartos. Ir kiekviena kita karta turi būti geresnė už ankstesniąją. Tačiau taip vyksta ne visada. Kodėl? Tikriausiai daugeliui iš jūsų kildavo klausimas: kodėl jūsų vaikai į jus nepanašūs? Kodėl jie įžūlūs, nepaklusnūs ir savo gyvenime vadovaujasi visai kitais principais, nei savo laiku vadovavotės jūs? Kur viso šito priežastis?
Galbūt prie šio klausimo prieisiu iš netikėtos jums pusės. Aš prašau jūsų prisiminti tą laikotarpį, kuris buvo prieš tą momentą, kai gimė jūsų vaikas. Nereikia su niekuo dalytis šiais savo prisiminimais. Paprasčiausiai prisiminkite, kaip įvyko, kad jums gimė kūdikis.
Galbūt prisiminsite, jog netikėtai aptikote, kad turėsite kūdikį. Galbūt dėl šio fakto net buvote nuliūdę ir susierzinę bei jautėte apmaudą. Galbūt jūs net neplanavote kūdikio, o jis vis dėlto atsirado.
Apie ką galvojote, kai užsiiminėjote meilės linksmybėmis su savo partneriu? Manau, kad dauguma jūsų negalvojo apie tai, kad sukurtų naują žmogų, kuris turi ateiti į šį pasaulį ir tapti šio pasaulio kūrėju.
Kur nukreiptas jūsų dėmesys – ten teka jūsų energija. Jūs galvojote apie malonumų gavimą sau ir savo sekso partneriui? – ir vertinga Dieviškoji energija buvo nukreipta malonumams gauti.
Tačiau Dieviškoji Valia iškrėtė jums pokštą ir buvo pradėtas kūdikis. Ką šiuo atveju gavo jūsų kūdikis? Kokią Dieviškosios energijos dalį?
Jūs patys savo nuožiūra pasinaudojote Dieviškąja energija ir nukreipėte ją malonumams gauti. Kas iš šios vertingos energijos liko naujai būtybei, kuri taip veržėsi patekti į jūsų pasaulį?
Savo kūdikį Dieviškąja energija finansavote pagal liekamąjį principą. Tai yra visas tas Dieviškosios energijos užtaisas, kuris turėjo lydėti jūsų vaiką per visą gyvenimą, pasiliko šalia jūsų esančiuose objektuose, kai stengėtės gauti pasitenkinimą.
Manau jūs prisiminėte šį momentą?
Kai kurie iš jūsų gali pasakyti, jog laukė vaiko ir meldėsi dėl jo gimimo. Ir iš tikrųjų, kūdikis buvo ilgai lauktas ir jūsų sutiktas. Tačiau prisiminkite tuos savo jaunystės laikus prieš jūsų kūdikio gimimą. Stengėtės gauti seksualinių malonumų, eksperimentavote su savo seksualine energija. Darėte daugybę dalykų, apie kuriuos jums net gėda prisiminti. Ir kiekvieną kartą, kai gaudavote malonumą, pasitenkinimą, jūs išeikvodavote savo seksualinį potencialą, kuris buvo būtinas jūsų kūdikiui gimti, kad jūsų kūdikis būtų sveikas ne tik fiziškai, bet ir psichiškai. Ir kai jūs surimtėjote ir nekantriai laukėte ilgai laukto pirmagimio pradėjimo, kaip manote, ar daug jam atiteko Dieviškosios energijos? Ar nefinansavote savo kūdikio pagal liktinį principą?
Ir jeigu jūsų seksualinės linksmybės buvo audringos ir nepadorios, kaip manote, kokią sielą jūs pritrauksite kaip savo kūdikį? Viskas prisitraukia pagal vibracijas. Juk ta siela, kurią jūs pritrauksite kaip savo pirmagimį, prie jūsų prisitrauks tada, kai jūs jau esate apsisunkinę pakankamu kiekiu karmos, kurią užsidirbote tenkindami savo norus.
Po savo pamąstymų ar nepriėjote prie išvados, jog patys esate kalti dėl visų kitos Žemės planetos kartos problemų.
Negalite pasakyti, jog neprisidėjote prie to, kad kiekviena nauja karta yra vis mažiau gyvybinga nei ankstesnė.
Todėl tam, kad pakeistume situaciją planetoje, mes ateiname ir duodame savo Mokymą. Turite aiškiai suvokti ryšį tarp visų savo veiksmų ir pasekmių, prie kurių priveda jūsų veiksmai.
Tik tada, kai išmoksite kontroliuoti savo norus, mintis ir jausmus, tik tada palaipsniui galėsite įveikti praeities neteisingų pasirinkimų ir poelgių karmą.
Tačiau turiu jus apsaugoti nuo dar vienos klaidos. Daugelis iš jūsų linkę save kaltinti dėl jaunystėje atliktų nepadorių poelgių. Ir šis kaltės jausmas kartais pagimdo ištisą kompleksą psichologinių problemų. Ir, užuot savo vaikui ir šeimai skyrę didesnį dėmesį tam, kad koreguotumėte praeities klaidas, jūs puolate į depresiją ir netgi pradedate bijoti Dievo bausmės.
Numylėtiniai, Dievas nenori jūsų bausti. Jis nori, kad suvoktumėte savo klaidas ir ateityje jų nekartotumėte. Nėra nusidėjėlio be ateities. Ir kartais žmogus, kuris suvokė savo klaidas ir dėl jų atgailavo, daug daugiau gali padaryti žmonijai nei tas žmogus, kuris dėl Dievo bausmės baimės nedaro jokių nepadorių poelgių.
Energiją nukreipkite pozityvia vaga! Neišgyvenkite vėl ir vėl praeities nuodėmių ir buvusių klaidų paveikslų. Tuo tik apsunkinate padėtį, energiją nukreipdami į ankstesnę klaidingą vagą. Per jus tekanti Dieviškosios energijos upė turi rasti sau naują vagą ir nušluoti visų neteisingų sąmonės būsenų pasekmes.
Nuolatinis koncentravimasis į pozityvą, norą padėti jus supančioms būtybėms, pirmiausia savo vaikams, gali pertvarkyti praeities klaidų energiją ir sukurti naują galimybę jūsų vaikų ateičiai. Visai pakanka visiško praeities klaidų suvokimo ir karšto noro jų nekartoti, kad pakeistumėte karmines pasekmes ir sukurtumėte šviesią savo vaikų ateitį.
Nepamirškite apie tai, kad savo karma jūs pririšote save prie savo vaikų. Ir būsimuose įsikūnijimuose yra didelė tikimybė, jog galite tapti vaikais tų individų, kurie dabar yra jūsų vaikai. Ir tam, kad jūsų karma ateity palengvėtų, dabar visų pirma turite rūpintis savo vaikų sielomis.
Viskas pasaulyje tarpusavyje susiję ir reikia labai dėmesingai bei sąmoningai atsižvelgti į viską, ką darote.
Šiandieninio mano pokalbio tikslas buvo duoti jums žinių apie tai, kaip rimtai reikia žvelgti į vaiko gimimo planavimo klausimą. Galima sakyti, kūdikio pradėjimo momentu jūs kuriate savo ir visos planetos ateitį.
Pagalvokite apie tai kitą kartą, kai tenkinsite savo seksualinį norą.

AŠ ESU Kutchumi, besirūpinantis jūsų ir visų gyvų būtybių sielomis.Klausyti diktavimo audio įrašą. Tekstą skaito Tatjana Mikušina http://www.sirius-ru.net/dictations/iun_2011/audio.htm#4