Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > Kuthumi > Mokymas apie gerąją karmą >

Mokymas apie gerąją karmą

AŠ ESU Kutchumi, vėl pas jus atėjęs. Šiandieninio mano atėjimo tikslas yra supažindinti jus su dar vienu požiūriu į pasaulio struktūrą. Jūsų pojūčiai nuo prisilietimo prie mūsų realybės ne visada atspindi tikrą padėtį. Jūs pripratote pagrįsti savo pasaulio suvokimą savo jutiminių organų pažinimu ir visiškai pasitikite savo jutiminiais organais. Ir iš tikrųjų, kaip jums tikėti tuo, ko nematote, ir veikti taip, kaip mes jums rekomenduojame, kai jūs net neturite galimybės susitikti su mumis tiesiogiai, aplenkdami šį pasiuntinį?
Tačiau tai jūsų tikėjimo klausimas. Jūs arba tikite tuo, kad pasaulis, kuris jus supa, nėra visa Kūrinija ir kad visa Kūrinija žymiai platesnė, arba jūs šituo netikite.
Jūs negalite pradėti pažinti to, ko egzistavimu jūs netikite. Ir negalite pajusti to, ką jūs tiksliai žinote neegzistuojant. Tačiau kai tiktai pradedate tikėti realiu Dievo pasauliu, kuris nematomas ir nesuvokiamas jūsų jutiminiais organais, bet dėl šito ne mažiau realus, jūs iš karto ir beveik tuoj pat pradedate gauti suvokimą apie mūsų pasaulį.
Subtilieji pasauliai liečia jus ir jūs visąlaik susiliečiate su subtiliaisiais pasauliais. Bet paprasčiausiai neatkreipiate dėmesio į mūsų tikrovę. O mūsų bendravimas su kiekvienu iš jūsų ne tik įmanomas, bet jis vyksta nuolatos. Ir lygiai taip, kaip jūs nepastebite radijo bangų, kurios visąlaik eina per jus, lygiai taip ir mūsų pasaulio vibracijos jus liečia visąlaik ir jūs jų nepastebite. Ir jeigu tinkamai paruošite savo šventovę ir svarbiausia patikėsite mūsų pasaulio realumu, tai neišvengiamai galėsite pajusti mūsų pasaulį.
Įsivaizduokite, kad aš turiu galimybę su jumis kalbėti. Aš ateinu pas jus ir atsisėdu priešais. Jūs manęs nematote. Jūs manęs nematote dėl dviejų priežasčių. Pirma priežastis yra ta, kad jūs nelaukiate mano atėjimo ir savo sąmonėje nesate pasiruošę mano atėjimui. Ir antra priežastis yra ta, kad nesuvokiate mano buvimo savo fiziniais jutiminiais organais.
Kuri iš šių dviejų priežasčių, skiriančių mus, sunkiau įveikiama?
Aš jums pasakysiu, kad pirma. Kai jūsų sąmonė pasiruošusi subtiliojo pasaulio suvokimui, pasiruošusi bendravimui su Pakylėtųjų Pulkais, tai bendrauti pradėsite nepriklausomai nuo to, suvokia šį bendravimą jūsų jutiminiai organai ar ne.
Jūsų organizmas turi neatskleistų sugebėjimų, miegančių, snaudžiančių gabumų, kurie leidžia jums girdėti negirdint, matyti nematant ir žinoti, ir gauti informaciją beveik akimirksniu, netarpininkaujant mintims ir žodžiams, bet kuriems jūsų fiziniams jutiminiams organams.
Šitai jums atrodo fantastiška, bet jeigu pažvelgsite į didžiųjų atradimų ir išradimų istoriją, tai aptiksite nepaprastą dėsningumą. Visi šie išradimai ir atradimai ateidavo į galvą išradėjams iš niekur. Žmogus nusiteikdavo atitinkamoms mintims, susijusioms su kažkokia žmogiškosios veiklos sritimi, ir staiga gaudavo nušvitimą žinių pavidalu, kurios atsirasdavo jo galvoje nežinia iš kur.
Aišku, labai sunku duoti supratimą žmogui, kuris neturi žinių, pavyzdžiui, kompiuterių programavimo srityje, išradimų esmę tokioje šiuolaikinių žinių srityje, kaip, pavyzdžiui, Internetas arba šiuolaikinės ryšio priemonės. Bet žmogus, turintis šių žinių, sugeba gauti naujų žinių, atėjusių į jo išorinę sąmonę, susijusių su šios jo veiklos objektu.
Ir daugelis tokių dalykų atsitinka visiškai spontaniškai. Ir žmogus, atradęs išradimą, kartais netgi nesusimąsto, kaip šis išradimas atėjo jam į galvą.
Lygiai taip ir jūs, turėdami suvokimą apie Pakylėtųjų Pulkus, galite gauti informaciją iš mūsų, kuri staiga atsiras jūsų galvoje, ir jūs, net nesuprasdami, kaip tai įvyko, galėsite vadovautis šia informacija savo veikloje.
Jeigu įdėmiai pamąstysite, tai tikriausiai kiekvienas iš jūsų prisimins keletą pavyzdžių, kai visiškai stebuklingu būdu surasdavote pamestus daiktus arba gaudavote supratimą, kaip reikia pasielgti sunkioje situacijoje. Arba tiesiog gaudavote stebuklingą sudėtingos prieš jus stovinčios gyvenimiškos užduoties sprendimą.
Visi šie stebuklai yra subtiliojo plano įsikišimas į jūsų gyvenimą. Ir šiuos stebuklingus atsitiktinumus jūs gaunate arba savo Aukščiausiojo AŠ dėka, arba įsikišant Pakylėtųjų Pulkams.
Sudėtingumą sudaro dar tai, kad laikas mūsų pasauliuose eina skirtingai. Ir todėl momentas, kai prašote, gali nesutapti su momentu, kai gaunate tai, ko prašėte.
Žinoma, jūsų prašymai gali būti įvykdyti tik tuo atveju, jeigu turite pakankamą gerosios karmos kiekį, reikalingą tam, kad jūsų prašymas būtų įvykdytas.
Praktiškam žmogui atrodo neprotinga gaišti laiką tam, kad darytų kažkokius gerus darbus visiškai nesavanaudiškai, negalvojant, kad jis bus apdovanotas už šį gerą poelgį artimiausioje ateityje.
O jūsų neryžtingumo ir nenoro daryti nesavanaudiškus veiksmus priežastimi vėlgi yra jūsų netikėjimas Dieviškuoju Įstatymu.
Jūs manote, kad jeigu paaukojote pinigų bažnyčiai arba vaikų namams, arba kokiai nors labdaringai organizacijai, tai iš karto Dievas turi padauginti tuos pinigus, kuriuos išleidote labdarai.
Viskas priklauso, numylėtiniai, nuo motyvo, dėl kurio jūs aukojate savo pinigus. Jeigu aukojate savo pinigus turėdami tikslą būtinai kažką gauti mainais, arba aukojate tam, kad Dievas pamirštų apie jūsų padarytą nuodėmę, arba aukojate pinigus, kad visi matytų jūsų dosnumą, tai ši auka nesukurs jums gerosios karmos.
Jūs turite paprasčiausiai daryti gerus darbus ir negalvoti apie pasekmes ir nuopelnus, kuriuos jums jūsų auka atneš ateityje.
Šiuo atveju jūs iš tikrųjų kuriate gerąją karmą. Ir ši geroji karma gali suteikti jums pagalbą, kai atsidursite sunkioje situacijoje ir pašauksite Viešpatį ir paprašysite Jo pagalbos.
Dievas suteiks jums pagalbą. Dievas negali jums nesuteikti pagalbos. Bet pagalbai bus panaudota ta energija iš jūsų kauzalinio kūno, kuri sudaro jūsų gerąją karmą.
Ir jeigu jūs prašymo momentu neturėsite pakankamai gerosios karmos, tai negausite tos pagalbos, kuri jums reikalinga ir kurios prašote. Jūs gaunate tiktai tai, ką siunčiate pasauliui. Ir jeigu jūs per visą savo gyvenimą ir per visus savo praėjusius gyvenimus nepadarėte nei vieno gero darbo, tai kodėl jūs manote, kad kai jums prireiks pagalbos, tai Viešpats atsilieps į jūsų prašymą?
Todėl, jeigu aš būčiau įsikūnijime, tai jūsų vietoje stengčiausi visas savo jėgas, visą savo energiją ir visas savo pinigines lėšas skirti pagalbai toms gyvoms būtybėms, kurioms reikalinga jūsų pagalba. Šiuo atveju jūsų geri darbai kaupsis energijos pavidalu jūsų kauzaliniame kūne. Ir šitai panašu į tai, kai jūs atidedate pinigus juodai dienai. Bet tiktai jūs atidedate savo pinigus energijos pavidalu kitame pasaulyje. Ir nėra jūsų pasaulyje saugesnės vietos šiai energijai ir šioms jūsų santaupoms saugoti.
Bet šios savo energijos jūs galite visada pareikalauti kreipdamiesi į Dievą tuo momentu, kai jums bus reikalinga Dieviška pagalba.
Todėl, kai jūs pašaukiate Viešpačiui sakydami:

"Padėk man, Viešpatie!",

ir jeigu tuo momentu jūsų saugykloje Danguje nebus pakankamai energijos suteikti jums pagalbą, tai nepykite ant Viešpaties, o pykite ant savęs todėl, kad būtent jūs nepasirūpinote savimi ir neapsirūpinote būtinu kiekiu gerosios karmos, nesukūrėte savo nuopelnų rezervo Danguje.
Šiandien aš daviau jums svarbų Mokymą apie gerovės karmą. Ir aš tikiuosi, kad visi galėsite panaudoti šį Mokymą praktikoje. Įsivaizduokite, kaip būtų gerai, jeigu priimtumėte šį Mokymą kaip instrukciją savo gyvenime. Kaip būtų puiku, jeigu visi Žemės žmonės pultų kurti gerovės karmą. Kiekvienas iš jūsų gautų visą būtiną pagalbą iš žmonių, kurie tiesiog bėgiotų po Žemę ieškodami tų, kam reikalinga jų pagalba. Ir, be to, jeigu jūs sukurtumėte pakankamą gerosios karmos kiekį, tai jūs visada galėtumėte kreiptis į Viešpatį pagalbos ir gauti pagalbą.
Aš linkiu jums sėkmės jūsų praktikoje kuriant gerąją karmą. Ir tegul nuo šiol ir iki savo gyvenimo pabaigos jūs kursite tiktai gerąją karmą.

AŠ ESU Kutchumi