Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > Kuthumi > Pamokymai kiekvienai dienai >

Pamokymai kiekvienai dienai

AŠ ESU Kutchumi, atėjęs pas jus šią dieną.
Mano šiandieninio atėjimo pas jus tikslas yra duoti atitinkamą supratimą ir įsivaizdavimą apie tolesnius Brolijos planus.
Mes vėl ateiname ir vėl ir vėl aiškiname bei duodame įsivaizdavimą apie daugelį dalykų, kurie jums jau žinomi, bet tos ribos, kurios prieš jus atsiveria, leidžia jums mėgautis nauju senų gerų žinių brangakmenių spindesiu.
Mes ateiname ir jūs vėl prisipildote mūsų energijos ir mūsų Meilės. Todėl, kad neįmanoma duoti Mokymo ir nemylėti. Visos žinios ir visas supratimas kyla iš gilios ir besąlyginės Meilės jausmo. Savo žinias mes duodame su Meile ir jūs galite suvokti duodamą informaciją tiktai tuo atveju, jeigu sugebate prisipildyti gilios ir besąlyginės Meilės jausmo man, kitiems Valdovams, mūsų pasiuntiniui.
Tik jausdami Dieviškąją Meilę jūs sugebate suvokti Tiesą. Tai – įstatymas, kuris nepažeidžiamai veikia apsikeičiant energijomis tarp oktavų. Ir tada, kai jaučiate baimę, abejones ir kitus netobulus jausmus, nesugebate suvokti viso Dieviškosios Tiesos tobulumo. Ir priešingai, jeigu jums pavyks išauginti savyje šį besąlyginės Dieviškosios Meilės jausmą, tai galėsite sužinoti didžiulę Tiesą, paslėptą vienoje frazėje. Ši frazė daugumai žmonių nieko nereikš, bet jums ji atvers visą Dieviškosios Tiesos pilnumą, nes jūs gavote raktą jos atidengimui – Dieviškąją Meilę savo širdyje.
Todėl nesistenkite siekti žinių, stenkitės išsiugdyti savyje Dieviškąją Meilę. Jūsų tobulėjimas Dievuje neįmanomas, jei nesugebėsite išsiugdyti savyje šios Dieviškosios Meilės savybės.
Jūs negalite įsivaizduoti, kaip greitai ir pastebimai žmonija pradės judėti Dieviškojo vystymosi Keliu, jeigu jūs sugebėsite suvokti visa apimančio Meilės jausmo reikšmę. Daugelį, jeigu ne beveik visus išbandymus, kuriuos sutinkate savo Kelyje, galima įveikti tik Meilės jausmu. Ir tada, kai jus palieka Dieviškoji Meilė, tai šitai galima sulyginti su sunkia liga. Ir šioje ligoje jums niekas nepadės, jeigu patys nepanorėsite sugrįžti į pakylėtą sąmonės būseną ir visa apimantį Meilės jausmą.
Besąlyginės Meilės jausmas yra tai, ko jums trūksta, ir šitai yra tai, kas bus jums pats geriausias vaistas dvasiniame Kelyje.
Neįmanoma pajusti Meilės, jeigu jus valdo kiti netobuli jausmai. Pavyzdžiui, baimės jausmas atsiranda dėl Meilės trūkumo. Jūs bijote kažką prarasti arba bijote, kad jums kažkas pakenks, tačiau baimės dėl to ir užvaldo jus, kad neturite savo širdyje Meilės.
Todėl pats geriausias vaistas nuo baimės bus Meilė, Dieviškoji Meilė. Jeigu jūs jaučiate ne Dievišką meilę, tai ši savybė, kadangi yra netobula, gali jus pririšti prie jūsų meilės objekto. Jūs turite jausti besąlyginę Meilę, nesusijusią su konkrečiu žmogumi, o visuotinesnę Meilę. Jūs turite mylėti kiekvieną būtybę jūsų pasaulyje ir kiekvieną būtybę Dieviškajame pasaulyje.
Ir tada, kai jūs matote per daug trūkumų kituose žmonėse, tai šitai taipogi byloja, kad jums trūksta Meilės. Jūs negalite pastebėti trūkumus ir tuo pačiu metu mylėti, tai nesuderinamos savybės.
Iš pradžių jums bus sunku jausti besąlyginės Meilės jausmą. Todėl, kad pats meilės supratimas jums per daug nuspalvintas žmogiškaisiais jausmų pasireiškimais. Todėl nesikrimskite, jei jūsų meilė iš pradžių bus nuspalvinta netobulybe.
Dar svarbi jūsų Meilės jėga. Todėl, kad Meilė yra ta savybe, kuri leidžia veikti jūsų pasaulyje. Jėga be Meilės pavirsta į klastingumą ir priešiškumą. Todėl viską savo gyvenime būtina pradėti ir daryti tik su Meilės jausmu.
Jeigu turite kokį nors asmeninį motyvą, jis bet kurį jūsų veiksmą nuspalvina netobulybe. Ir tada, kai jūs vadovaudamiesi tiktai protu bandote atlikti kažkokį gerą veiksmą, bet neturite savo viduje kamertonu skambančio Dieviško Meilės jausmo, tai jūsų veiksmas gali duoti ne gerą rezultatą, o blogą.
Prisiminkite, ko jus mokė Jėzus: „Spręskite pagal vaisius.“*
Jūsų veiksmai gali būti visiškai teisingi, jūs galite melstis, užsiimti labdara, suteikti pagalbą artimui, bet ką jūs bedarytumėte, viskas duos apgailėtiną rezultatą. O taip atsitiks dėl to, kad iš pat pradžių, sprendimo veiksmui priėmimo momentu, jūsų ketinimas nebuvo nuspalvintas Meile. Ir vaisius, jūsų veiksmo rezultatas, pasirodė supuvęs.
Todėl aš jūsų vietoje geriau iš viso nieko nedaryčiau, nei imčiausi bet kokio veiksmo neprisipildęs Meilės jausmo. Todėl, kad karma, kaip jūsų veiksmo rezultatas, šiuo atveju bus neigiama.
Jūs suprantate, kaip veikia Karmos Įstatymas? Ir kokios kaskart vis subtilesnės šio Įstatymo ribos prieš jus atsiveria, jums einant Keliu vis į priekį.
Todėl mes duodame savo Mokymą. Ir tiems, kas pradėjo skaityti mūsų laiškus visai neseniai ir neperskaitė visų diktavimų nuo pat pradžių, o pradėjo skaityti tik pastarąjį diktavimų ciklą, labai daug kas, apie ką mes kalbame, bus nesuprantama.
Aš dar kartą turiu priminti analogiją su mokymo įstaiga. Kai pradedate lankyti mokyklą, tai iš pradžių einate į pirmą klasę, paskui pereinate į antrą, tada į trečią. Tik labai savimi pasitikintys žmonės gali ateiti iš karto į dešimtą klasę ir pareikalauti, kad juos ten mokytų.
Žinios negali būti įpiltos į indą, jeigu indas neparuoštas. Ir ant mūsų guli atsakomybė už tai, kad suvoktumėte mūsų duodamą Mokymą. Todėl mes jums duodame labai paprastais žodžiais labai sudėtingas Tiesas. Daugelį tai suklaidina. Jiems atrodo, kad viskas, ką mes kalbame, jiems yra vakarykštė diena.
Leiskite pabrėžti, kad jus šiuo atveju veda puikybė, ir Dieviškosios Meilės nebuvimas vieną gražią dieną iš jūsų piktai pasijuoks. Todėl mes duodame savo laiškus su gilios ir besąlyginės Meilės jausmu, bet ir jūs turite priimti mūsų Mokymo nektarą, nusiteikę į Dieviškąjį harmoniją ir prisipildę Meilės.
Aš nerekomenduoju apskritai pradėti skaityti mūsų laiškų, kol neįeisite į sąmonės pusiausvyros būseną. Pagalvokite apie tai, apie ką aš kalbėjau, ir pasistenkite jus supančiame gyvenime atrasti tuos mechanizmus, kurie padės pasiekti sąmonės pusiausvyros būseną.
Aš jums rekomenduočiau atkreipti dėmesį į kiekvieną smulkmeną, kuri jus supa jūsų gyvenime. Reikia laikytis tvarkos savo namuose, darbo vietoje, reikia rūpestingai atsirinkti maistą, kurį valgote, ir būtina rūpintis savo kūno švara. Įsidėmėkite, kad, be fizinio purvo, per dieną jūs prisirenkate labai daug astralinio ir mentalinio purvo. Ir geriausia priemone išvalyti šį purvą bus maudymasis švariame natūraliame vandens telkinyje arba nors visam apsiprausti du kartus per dieną, ryte ir vakare.
Aš buvau šiandien su jumis, kad duočiau pamokymus, susijusius su jūsų kasdieniu gyvenimu. Negalvokite, kad tai, kas buvo sakoma, neliečia kiekvieno iš jūsų.

AŠ ESU Kutchumi

*„Jūs pažinsite juos iš vaisių.“ (Mt 7:16) „Nėra gero medžio, kuris megztų blogus vaisius, nei vėl – netikusio, kuris megztų gerus vaisius. Kiekvienas medis pažįstamas iš vaisių.“ (Lk 6:43–44)