Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > Kuthumi > Didesnę dienos dalį pasistenki... >

Didesnę dienos dalį pasistenkite saugoti savo vidinės ramybės ir harmonijos būseną

AŠ ESU Kutchumi, vėl pas jus atėjęs. Šiandieną aš atėjau, kad duočiau nedidelį Mokymą, kuris galbūt pasirodys jums netikėtas, bet visgi norėtųsi, kad jūs įdėmiai susipažintumėte su viskuo, ką man būtina pateikti jūsų sąmonei šiuo laiko momentu.
Kaip jūs žinote, praėjusių metų pabaigoje įvykęs žemės drebėjimas ir cunamis buvo sukelti vien tik netobulos žmonijos sąmonės.
Žmonija su stebėtinu užsispyrimu tęsia kūrimą baisių energetinių krešulių, kurie apsupo visą žemės rutulį glaudžiu žiedu. Ir šis žiedas trukdo patekti atnaujinimo energijoms. Kitaip sakant, susikuria įtampa tarp jėgų, siekiančių išlaikyti šią būseną planetoje, kuri egzistuoja dabar, ir tų jėgų, kurios stengiasi įgyvendinti evoliucinį planą Žemės planetai.
Iš vienos pusės, jūs stebite nuolatinį Žemės vibracijų kilimą. Ir iš kitos pusės, masinės sąmonės ir senų stereotipų, tvirtai įsikūrusių žmonių sąmonėje, pagalba, kaip ir anksčiau, kuriama galybė neigiamos energijos. Iš kur imasi neigiama energija?
Visa šios visatos energija sukaupta tik viename šaltinyje. Ir tai yra Dieviškoji Energija. Ši energija į jus patenka krištoline styga ir jūs pagal savo laisvą valią naudojate šią energiją. Ir jeigu naudojate šią energiją bet kurių savo egoistinių siekių patenkinimui arba negatyvių jausmų ir savybių, įsigalėjusių kenksmingų įpročių palaikymui, tai palaikote tai, kas sena. Ir nukreipiate savo energiją į tai, kad prisidėtumėte prie neigiamos energijos krešulių įtvirtinimo šioje planetoje.
Todėl, kai teigiama permainų energija susitinka su žmonijos pagimdyta negatyvia energija, tai šitai panašu į dviejų debesų, turinčių skirtingus krūvius, susitikimą. Žinote, kas vyksta, kai tie du debesys susitinka. Griaudžia griaustinis ir žaibuoja. Štai kažkas panašaus vyksta ir Žemės planetoje. Kai susitinka du skirtingus potencialus turinčių energijų krešuliai, tai įvyksta įvairūs kataklizmai, stichinės nelaimės, uraganai.
Jums atrodo, kad stichija akla ir nevaldoma. Tačiau tai ne visai taip. Paprastai mums pasiseka lokalizuoti pasireiškiančios neigiamos energijos krešulius jų susikūrimo vietose. Todėl nuo stichinių nelaimių kenčia būtent tie rajonai, kurie savo sąmone prisidėjo prie neigiamų energetinių krešulių formavimo.
Laikas išsiskirti, numylėtiniai, su tuo požiūriu, kad galite daryti nuodėmes, leisti sau bet kuriuos nepadorius veiksmus, Dievui netinkamas mintis ir jausmus didesnę paros dalį, o paskui galite atsisėsti, pasimelsti ir transmutuoti tą karmą, kurią sukūrėte jūs ir jūsų artimieji.
Aišku, maldų nauda neabejotina, nenuginčijama ir neginčijama. Maldų nauda nesvarstoma. Bet šioje situacijoje melstis maža, numylėtiniai.
Kokia prasmė iš pradžių kurti neigiamus energetinius krešulius, o paskui su jais kovoti?
Atėjo laikas, kai jūs įsisąmonindami turite žiūrėti į viską, ką jūs darote per dieną. Turite visąlaik kontroliuoti savo mintis ir jausmus. Turite bet kurią neigiamą mintį išrauti su šaknimis iš savo sąmonės jau jos užuomazgoje. Atitverkite save nuo visko, kas sudaro palankias sąlygas negatyvių minčių ir jausmų savo sąmonėje palaikymui. Ypatingą dėmesį skirkite savo vaikams. Nepalikite didesnę dienos dalį vaikų likimo valiai, patiems sau. Prisiminkite, kad nuo to, kaip sugebėsite juos nukreipti gyvenimo pradžioje, kokias suteiksite žinias apie visatos įstatymus, tokius vaisius gausite jau po keleto metų, kai jūsų vaikai paaugs ir galės prisiimti atsakomybę ir tarnavimą Žemės evoliucijai. Kiekvienas iš jūsų esate atsakingas už šios planetos ateitį, už tai, kaip vystysis įvykiai jau per artimiausius keletą mėnesių.
Prisiminkite, kad įtampa, kuri išsiveržė per kataklizmus Azijos pietuose praėjusių metų pabaigoje, vėl auga. Ir iš esmės su kiekvienu savo neigiamu veiksmu, kiekviena savo negatyvia mintimi ir jausmu jūs nesiliaudami artinate naują kataklizmą.
Pasistenkite didesnę dienos dalį saugoti savo vidinės ramybės ir harmonijos būseną.
Nepamirškite, kad aplink jus gyvena kiti žmonės. Ir per dieną jūs susiliečiate su tūkstančių žmonių auromis, jeigu gyvenate dideliame mieste. Ir kai jums pavyksta savo viduje išlaikyti harmoningą būseną, tai tiesiog pakraunate šia būsena tūkstančius žmonių, su kuriais per dieną susiliečiate auromis.
Ir lygiai toks pats efektas būna, jeigu jūs susitinkate su žmogumi, kuris panašus į perkūninį debesį ir ieško, kur galėtų išsikrauti ir išlieti savo pyktį. Bet šiuo atveju jūs pasikraunate nuo šio žmogaus neigiamų energijų.
Saugokite savo vidinę ramybę nuo bet kurių negatyvių energijų įsiveržimo. Ypatingą dėmesį skirkite savo vaikams.
Galite pasakyti, kad nuo jūsų niekas nepriklauso ir kad dėl visko kalta jūsų vyriausybė, kuri jumis tinkamai nesirūpina, neleidžia gyventi jūsų verto gyvenimo.
Leiskite su jumis nesutikti. Viskas šiame pasaulyje prisitraukia pagal vibracijas ir jūs turite tą vyriausybę, kuri gali egzistuoti būtent todėl, kad gyventojų dauguma mano, kad galima taikstytis su tokia vyriausybe ir jos politika.
Jūs nuolat apsikeičiate energijomis su tūkstančiais žmonių ir šitaip nuolat su jais apsikeičiate karma. Kaip manote, ar pasireiškia šeimos karma, miesto karma, šalies karma, planetos karma? Įsivaizduokite žmogų, kuris visiškai išsilaisvino nuo savo asmeninės karmos. Kaip manote, kas su šiuo žmogumi vyks toliau? Ar jis bus pakylėtas?
Visiškai įmanoma, kad šis žmogus gali būti pakylėtas. Bet patikėkite, žmogus, kuris sugebėjo išsilaisvinti nuo savo asmeninės karmos, įgyja visai kitą, išplėstą, sąmonę. Savo sąmonėje jis išeina į kitą, aukštesnį, lygį ir jis supranta, kad vienam neįmanoma išsigelbėti. Ir iš tikrųjų viskas yra Dievas, ir naujame savo sąmonės lygyje žmogus labiau junta visos gyvybės vienybę. Ir greičiausiai toks žmogus pasiliks įsikūnijime nepriklausomai nuo to, žino apie jo priimtą sprendimą išorinė sąmonė ar ne. Toks žmogus savo pasirinkimu ir toliau būna pasaulyje. Kiekvieną dieną jis pritraukia į savo aurą jį supančių žmonių neigiamas energijas ir perdirba šias energijas. Toks žmogus panašus į kempinę. Kai tik jis susiliečia su žmonių auromis, pripildytomis per dideliu neigiamos energijos kiekiu, jis paima dalį šios energijos į save ir neutralizuoja šią neigiamą energiją. Vyksta tai, ką jūs vadinate miesto, šalies, planetos karmos transmutacija.
Todėl labai daug kas, numylėtiniai, priklauso nuo kiekvieno iš jūsų. Nuo jūsų sugebėjimo saugoti harmoniją ir pusiausvyrą, nepaisant jokių išorinių aplinkybių. Ir jeigu jaučiate nusiminimą, liūdesį be jokios priežasties, tai greičiausiai jūs patekote į didelio neigiamos energijos sutankėjimo įtaką. Ir taip apsunkinote savo aurą, kad jums kurį laiką reiks pabūti vienumoje su savimi arba gamtoje, kad susigrąžintumėte vidinę ramybę ir pusiausvyrą.
Mokykitės atpažinti savo vidines būsenas ir priežastis, kurios atveda jus į neharmoningą sąmonės būseną.
Jūs tarnaujate visąlaik, 24 valandas per parą, kai pasiekiate atitinkamą sąmonės lygį, leidžiantį jums prisiimti miesto, šalies, planetos karmą ir perdirbti šią karmą.
Ir tai labai svarbus tarnavimas, numylėtiniai. Aš daviau jums šiandienines rekomendacijas, tikėdamasis paaiškinti tiems iš jūsų, kas atlieka šį svarbų tarnavimą pasauliui, mechanizmą, kokiu būdu jūsų tarnavimas vykdomas.
Ir kai dabar žinote apie savo tarnavimą, galėsite laiku imtis priemonių savo vibracijų ir energijų atstatymui. Jautriai įsiklausykite į savo organizmą ir kai jus apima liūdesys, raskite sau būdą susigrąžinti vidinę harmoniją ir ramybę. Vienam tai bus meditacija, kitam malda, dar kitam pasivaikščiojimas gamtoje, ramios muzikos klausymas ar žaidimas su vaikais.
Neleiskite sau ilgą laiką būti neigiamos sąmonės būsenos. Gesinkite savyje visas neigiamas vibracijas, kai tiktai jos atsiranda. Neleiskite joms visiškai užvaldyti jūsų esybės.
Ir prisiminkite, kad jūs visada turite galimybę kreiptis pagalbos į Pakylėtųjų Pulkus. Ir mes suteiksime mūsų ištikimiems tarnautojams visą pagalbą, kurią leis jums suteikti Kosminis Įstatymas.

AŠ ESU Kutchumi, jūsų brolis