Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > Kuthumi > Mokymas apie vibracijas ir tar... >

Mokymas apie vibracijas ir tarpusavio ryšį visko, kas egzistuoja Žemėje

AŠ ESU Kutchumi.
Tikiuosi, mūsų šiandieninis pokalbis jums bus pažintinis ir privers jus kitaip žvilgtelėti į tuos dalykus, kuriuos jūs pripratote aplink save matyti. Pasistengsiu jums duoti požiūrį, maksimaliai priartintą prie Pakylėtųjų Valdovų požiūrio, apie tai, kas jus supa, ir į jūsų dabartinę padėtį pasaulyje.
Jaučiu, kad jus suintrigavau. Daugelyje mūsų laiškų mes nuolatos kalbame apie vibracijas ir apie būtinybę jas aukštinti. Šis abstraktus tvirtinimas turi visiškai konkretų pasireiškimą jūsų fiziniame plane. Ir jeigu pasistengtumėte būti smalsesni, tai galėtumėte pastebėti, kad jūsų pasaulietinio mokslo duomenys jau seniai atspėjo vibracijų paaukštinimo fenomeną. Ir jei mokslinių tyrimų duomenys taptų plačiai žinomi, tai šitai neišvengiamai privestų prie sprogimo jūsų sąmonėje. Taigi, jūs dar labiau suintriguoti, ar ne tiesa?
Aš tvirtinu, jog daugelis pasaulio mokslininkų savo dispozicijoje turi duomenis apie tai, kaip kinta žmogaus ląstelių vibracijos, veikiamos žmogaus gyvenamo gyvenimo būdo. Ir kaip šios vibracijos atsiliepia žmogaus sveikatai, būtent pagrindinių jo organų ir sistemų darbui.
Viską galima išmatuoti. Ir viskam yra moksliškas pagrindimas. Aš pats, dirbdamas su biologais ir biofizikais, dalyvavau perduodant daugelį mokslinių atradimų į jūsų pasaulį.
Jūsų ląstelių vibracijos labai smarkiai varijuoja priklausomai nuo to, kokį maistą žmogus vartoja, kokiomis sąlygomis jis gyvena, ar turi jis žalingų įpročių ir netgi ar linkęs jis klausytis muzikos, turinčios neharmoningas vibracijas. Pats gyvenimas dideliuose miestuose jau smarkiai žemina ląstelių vibracijas. Todėl, kad ir kaip stengtumėtės gyvendami dideliuose miestuose pasiekti aukštesnę evoliucinio vystymosi pakopą, jums nieko nepavyks. Miesto infrastruktūra sukelia žemų vibracijų gaudesį, kuris išplinta apie megapolius šimtus kilometrų ir dešimtis kilometrų apie mažesnius miestus.
Todėl jūsų dvasiniai pasiekimai, kuriuos jūs neva turite gyvendami dideliuose miestuose, mums kelia tik šypseną. Reikia būti labai dideliam neišmanėliui, tamsuoliui ir visiškai nesigaudyti dvasinių procesų mechanizme, kad turėtum drąsos tvirtinti apie dvasinį lygį, gyvenant bet kuriame mieste.
Pats gyvenimas mieste daro neįmanomą jūsų ląstelių vibracijų augimą netgi tada, kai teisingai gyvenate, nerūkote, nevartojate alkoholio, nevalgote mėsiško maisto ir nesiklausote roko muzikos. Viskas jūsų pasaulyje susiję, ir jūs sudarote vieningą sistemą su viskuo, kas jus supa. Todėl jūsų ląstelės negali turėti vibracijų, aukštesnių už maksimaliai leistinas miestuose. Ir šį vibracijų lygį galima išmatuoti.
Tada, kai persikraustote gyventi į ganėtinai švarią vietą, jūsų ląstelių vibracijos pakyla. Ir jūs gaunate dvasinio augimo bei pažangos galimybę. Kalbu apie tikrąją dvasinę pažangą.
Jums gali atrodyti, kad visos jūsų pastangos, susijusios su dvasiniu augimu, kurių imatės gyvendami miestuose, yra bergždžios. Nieko nebūna veltui. Jūs negalite akimirksniu pasiekti tas vibracijas, kurios būdingos atsiskyrėliams Tibete. Jūsų organai ir sistemos neišlaikys. Tačiau, palaipsniui žengdami dvasiniu keliu, pastebėsite, jog tolesnis jūsų buvimas miestuose jums taps neįmanomas ir jūs vis labiau priminsite iš vandens į krantą išmestą žuvį.
Viską galima pakeisti, tačiau reikia žinoti, ko siekti ir kaip to pasiekti. Visuomenė apskritai nepasiruošusi suvokti tų paprastų tiesų, apie kurias aš kalbu. Todėl mums reikia tik laukti, kada subręsite ar nesubręsite tam, kad pereitumėte į kitą, tolesnį, evoliucinio vystymosi etapą.
Reikia keisti jūsų gyvenimo būdą. Reikia keisti jūsų įpročius. Reikia keisti vartotojišką požiūrį į gamtą.
Žmogus, turintis žemas vibracijas, savo viduje sukuria sąlygas gyventi milijonams parazitų. Ir Žemės gyventojuose, beveik visuose iki vieno, jų knibždėte knibžda. Iš čia jūsų negalavimai, jėgų bei noro gyventi nebuvimas.
O žinote, kas yra tokios jūsų būsenos priežastis? Jūsų požiūris į gamtą, į visą Gyvybę, į viską, kas drauge kartu su jumis egzistuoja Žemėje. Išmintingai veikia Įstatymas. Jūsų parazitiška elgsena su Žeme ir gamta sukelia parazitų jūsų organizmo viduje įsigalėjimą. Ir lygiai taip, kaip nuo parazitų jūsų viduje galima atsikratyti valomosiomis procedūromis, taip pat ir Žemė su laiku bus priversta užsiimti valomosiomis procedūromis. Ir paskui nesiskųskite, kai eilinis tvanas nuplaus nuo Žemės paviršiaus tuos individus, kurie nepasirengę išsiskirti su parazitiška savo sąmonės būsena.
Kitas evoliucijos etapas numato protingą bendradarbiavimą su Žeme ir su viskuo, kas joje egzistuoja. Tačiau karmą, uždirbtą grobuonišku elgesiu su gamta, jums reikės atidirbti: savo ligomis bei žmogaus sukeltų kataklizmų ir katastrofų pagalba.
Karmos sugrąžinimo sunkumas gali būti reguliuojamas, jei į naują sąmonės lygį užkops vis daugiau individų, sugebančių suvokti visos Gyvybės vienybę.
Dabar jūs esate kritiniame taške. Ir žmonija šiame savo vystymosi taške balansuoja antrą šimtmetį. Kiekvieną kartą mūsų įsikišimas padėdavo atitolinti nepalankią įvykių eigą. Tačiau šiandieną aš atėjau su konkrečiu tikslu duoti jums raktus tam, kad krizę, visų pirma, savo sąmonėje, galėtumėte įveikti kiek įmanoma neskausmingiau.
Kitaip jums vis dažniau prisieis klausytis žiniose, kad tai čia, tai ten nuo Žemės paviršiaus nuplaunami ištisi miestai, o vėliau ir žemynai. Ir jūs jau priprasite prie to, ir jums atrodys, kad tai natūralu ir taip buvo visada.
Žmonijos atmintis labai silpna. Ir daugelis neprisimena netgi to, kas buvo vakar, nekalbant jau apie ilgesnį periodą.
Kad neišsiskirčiau su jumis liūdna gaida, aš manau, kad įmanoma nuteikti jus tam, kad yra palankaus įvykių Žemėje vystymosi galimybė. Tačiau ši tikimybė gali būti realizuota tik pačios žmonijos.

AŠ ESU Kutchumi
Klausyti diktavimo audio įrašą. Tekstą skaito Tatjana Mikušina: http://www.sirius-ru.net/dictations/iun_2010/audio.htm#12