Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > Kuthumi > Yra Kelio ruožas, kurio jūs ne... >

Yra Kelio ruožas, kurio jūs negalėsite įveikti vieni, be vedlio

AŠ ESU Kutchumi, vėl pas jus atėjęs.
AŠ ESU atėjau, kad tęsčiau jūsų mokymą. Ir, kaip žinote, mes stengiamės daryti viską, kas nuo mūsų priklauso, kad visos tos žinios, kurias jūs gaunate iš šių diktavimų, būtų jums lengvai suvokiamos ir nesukeltų susierzinimo.
Jūsų mokymo procesas artimas mažų vaikų maitinimo procesui. Mes rūpestingai parenkame jums maistą ir sekame, kad nepersivalgytumėte ir kartu neliktumėte alkani.
Svarbiausia Mokytojo pareiga yra rūpinimasis mokiniais. Tačiau kartais mūsų rūpinimąsi jūsų sielomis jūs priimate kaip bausmę arba kėsinimąsi į jūsų nepriklausomybę.
Iš tikrųjų, kai tvirtai stojate į Kelią, vietoj laukiamo komforto ir jus lydinčios palaimos ir harmonijos jūs pradedate susidurti su visiškai nesuprantamais dalykais, kurie reikalauja papildomo mūsų paaiškinimo. Kai tiktai mes matome, kad mokinys pasiruošęs ir jo veržimasis eiti Keliu pasiekia atitinkamą lygį, mes imame šį mokinį į savo sustiprintą globą. Ir nuo šio momento mokinys jau negali pasakyti, kad jis visiškai turi laisvą valią. Čia, numylėtiniai, yra labai svarbus momentas. Jūs turite laisvą valią, bet ateina atitinkamas etapas jūsų Kelyje, kai esate priversti atsisakyti savo laisvos valios tam, kad išsaugotumėte savo žengimą Keliu. Įsivaizduokite, kad einate į kalnus ir pasiekėte labai pavojingą Kelio ruožą. Priekyje stačios uolos ir praraja. Jūs galite, kaip ir anksčiau, judėti savarankiškai, bet protingiau jums būtų pasitikėti patyrusiu instruktoriumi, vedliu, kuris vadovaus jūsų tolesniam žengimui. Ir jūs atsiduodate šio instruktoriaus valiai. Jūs priversti paklusti jo nurodymams ir rekomendacijoms. Jis dėmesingai stebi jūsų judėjimą ir pataria, kur statyti koją ir kur geriau pakeisti judėjimo kryptį, kad greičiau pasiektumėte tikslą – Dieviškojo sąmoningumo viršūnę.
Tokį instruktorių, vedlį, galite sutikti fiziniame plane. Tačiau mes turime jums pabrėžti, kad labai švarių laidininkų, Mokytojų, kuriems jūs visiškai galėtumėte save patikėti, fiziniame plane sutikti labai sunku. Vienetai gali duoti jums smulkius pamokymus jūsų Kelyje, kai priartėjate prie viršūnės. Ir čia yra visiškai taip pat, kaip su alpinistais-instruktoriais, kurie sugeba pakilti į didžiausią pasaulio viršūnę – Džomolungmą. Šiuo metu Žemėje gyvena milijardai žmonių ir tik vienetai sugeba užkopti į Džomolungmos viršūnę.
Ir atskirti tarp tų milijardų žmonių savo vedlius labai sunku. Ir labai daugelis žmonių jums sakys, kad jie yra tikrieji vedliai instruktoriai ir siūlys jums praeiti pas juos mokymą už didelius pinigus. Ir daugelis iš jų taipogi reikalaus iš jūsų visiškai pajungti savo laisvą valią šių apsišaukėlių mokytojų valiai.
Dar kartą kartoju. Iš tikrųjų, yra etapas Kelyje, kai jūs turite dalinai arba visiškai išsižadėti savo laisvos valios ir pajungti savo valią Mokytojui. Ir labai daug perėjūnų, melagingų mokytojų pasinaudoja šia tiesa, kad gautų savo dispozicijon šviesias sielas ir naudotųsi jų šviesa.
Kokia gi išeitis? Kaip visada, išeitis yra jūsų atpažinimas. Jūsų sugebėjimas atskirti Šviesą nuo tamsos. Iš tikrųjų, pagrindinė jums Kelyje reikalinga savybė - tai atpažinimo savybė. Reikalinga disciplina, reikalinga ištikimybė, kryptingumas ir pastovumas, bet visų pirma būtinas atpažinimas. Kadangi, kai jūs įeinate į pavojingą Kelio ruožą ir priekyje, ir aplink jus tik plikos uolos, tai nuo to žmogaus, kuriam jūs patikite savo laisvą valią, visiškai priklauso jūsų gyvybė.
Todėl mes iš anksto perspėjame jus apie pavojingą ruožą Kelyje, nors daugeliui iš jūsų šis kelio ruožas dar pakankamai tolimas.
Kaipgi jums atpažinti? Aš manau, kad ne per daug bus pakartoti, kad tikrasis Mokytojas niekada nebus ten, kur surinktos minios žmonių. Tikrasis Mokytojas niekada nemokys už pinigus. Ir tikrasis Mokytojas niekada nenuolaidžiaus jūsų išdidumui ir jūsų ego. Jo užduotis yra kaip tik sudaužyti jūsų išdidumą ir jūsų ego.
Tačiau tarp mano nurodytų požymių jūs visada galite surasti prieštaravimų. Jūs, pavyzdžiui, galite pasakyti, kad Jėzus davė savo mokymą minioms. Galite pasakyti, kad Jėzus priimdavo aukas ir gyveno iš aukų.
Tai ir yra jūsų buvimo fiziniame pasaulyje sunkumas. Visada yra taisyklė ir visada yra taisyklės išimtis.
Todėl toks sunkus Kelias ir todėl tik nedaugelis kol kas gali leisti sau eiti šiuo Keliu.
Mes galime jums pasiūlyti užmegzti tiesioginį ryšį su Pakylėtųjų Pulkais. Ir mes duodame šiuos mūsų diktavimus, kad palengvintume jums užmegzti šį ryšį. Tačiau jūs žinote, kad jūsų vibracijų lygį lemia jūsų sąmonės lygis. Ir kadangi panašus prisitraukia prie panašaus, tai jūs labai paprastai galite pradėti sąveikauti su ne pačiomis šviesiausiomis jėgomis, esančiomis astraliniame plane, jeigu jūsų vibracijų lygis neleidžia jums pakilti į eterines Šviesos oktavas.
Galų gale viską nulemiate jūs patys. Ir nėra nei vienos būtybės visatoje, kuri praeitų jūsų Kelią už jus.
Galite prašyti pagalbos ir galite tikėtis pagalbos. Bet eisite jūs patys ir pasirinksite patys. Mūsų užduotis yra tiktai maksimaliai palengvinti ir užtikrinti jūsų Kelio saugumą. Ir visada prisiminkite, kad pats svarbiausias jūsų priešas slepiasi jūsų viduje ir tai jūsų kūniškas protas, jūsų ego.
Viskas, kas leidžia jums atsikratyti savojo ego, jums tik į naudą, viskas, kas sustiprina ir sutvirtina jūsų ego, nėra Dieviška.
Todėl mokiniai, jau pasiekę labai aukštų pasiekimo laiptelių, kai prieina prie Kelio ruožo, reikalaujančio visiško paklusnumo Mokytojo valiai, kartais linkę išsisukti nuo tolesnio ėjimo į priekį. Mokinio sąmonė sunkiai priima tą mintį, kad Mokytojas gali mokiniui suteikti skausmą.
Mokytojas mato jūsų trūkumus ir kartais tam, kad atsikratytumėte savo trūkumo, Mokytojas duoda jums labai skausmingą testą. O jūsų ego priima šį testą kaip įžeidimą ar pavojų.
Jeigu jūs kreipiatės į chirurgą ir jis pasiūlo jums atlikti labai rimtą operaciją, tai jūs savo laisva valia galite sutikti su operacija arba jos atsisakyti. Jūs patys tai sprendžiate.
Bet paskui, kai jūs patenkate ant operacinio stalo ir visiškai patikite save chirurgui, nuo jūsų jau niekas nepriklauso. Jūs pasirinkote.
Lygiai tas pats vyksta, kai save patikite Mokytojui ir tikrasis Mokytojas atlieka jums labai skausmingą operaciją - pašalina jūsų ego. Ir jūs sąmoningai einate į šią operaciją, nes suprantate, kad jūsų tolesnis vystymasis ir pats jūsų gyvenimas neįmanomas, jeigu neatsikratysite savo ego dabar.
Yra Kelio ruožas, kurio jūs negalėsite įveikti vieni, be vedlio. Ir kai tiktai prieinate prie šio ruožo, atsiranda Mokytojas. Šitai nusako išmintis:"Jeigu mokinys pasiruošęs, tai atsiranda Mokytojas."
Jūsų užduotis atskirti. Ir, užuot kilus aukštyn, nesileisti slidžiu keliu žemyn. Be to, jūs ne visada savo Kelyje galėsite įžvelgti savo judėjimo kryptį.
Visos rekomendacijos jums duotos. Ir apie visus sunkumus jūs įspėti. Ir visgi visada, viso savo Kelio metu, stenkitės išsaugoti savo Tikėjimą ir savo Meilę. Ir taipogi aš jums linkiu, kad Dieviškoji Išmintis visada lydėtų jus Kelyje.

AŠ ESU Kutchumi