Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > Kuthumi > Mokymas apie nieko neveikimo k... >

Mokymas apie nieko neveikimo karmą

AŠ ESU Kutchumi, vėl atėjęs.
Šiandieninis mūsų pokalbis bus paskirtas nieko neveikimo karmai. Ar esate kada nors girdėję apie nieko neveikimo karmą? Jums atrodo, kad tik jūsų veiksmai gali sukurti karmą. Per ankstesnius mūsų pokalbius susipažinote su tuo, kas yra karma ir kaip ji sukuriama. Taipogi jūs turėjote galimybę gauti supratimą apie gerąją karmą. Ir štai dabar, grįžtant prie karmos temos, aš noriu jums duoti Mokymą apie nieko neveikimo karmą.
Įsivaizduokite, kad kažkas kreipiasi į jus pagalbos ir jūs nenorite padėti. Ar šiuo atveju sukursite karmą? Bet jūs gi nieko nedarysite. Jūs nedėsite jokių pastangų, kad padėtumėte žmogui, kuris į jus kreipėsi.
Labai daugelis žmonių Žemėje karmą kuria būtent tuo, kad nesiima jokių veiksmų tose situacijose, kai turėtų veikti.
Matote, kad Dievo Įstatymas toks, kad jūs kuriate karmą netgi tuo atveju, jeigu jūs nieko nedarote.
Į jūsų pasaulį jūs ateinate tam, kad įgytumėte patirties ir veiktumėte. Todėl, jeigu stengiatės išsisukti nuo veikimo, jūs kuriate karmą.
Leiskite man šį klausimą paaiškinti. Jūs prisimenate, kad karma - tai jūsų neteisingai kvalifikuota energija atliekant neteisingus veiksmus. Jeigu pagal Dieviškąjį Įstatymą panaudojate Dieviškąją Energiją, kuri patenka į jus iš Dieviškojo pasaulio, tai sukuriate gerąją karmą, savo lobius Danguje. Jeigu neteisingai panaudojate Dieviškąją Energiją, tai ji nusėda keturiuose žemuosiuose jūsų kūnuose neigiamos energijos pavidalu. Ir ši energija pagal Dieviškąjį Įstatymą pritraukia jums tas situacijas, kurias jūs vėl ir vėl turite praeiti tam, kad suvoktumėte pamoką, teisingai pasirinktumėte ir taip atidirbtumėte karmą. Pavyzdžiui, jeigu jūs pavydite, įsižeidžiate ar piktžodžiaujate, tai jūs kuriate karmą. Ir ši karma jums sugrįš greičiausiai per tas situacijas, kai jūsų pačių atžvilgiu bus atliekami lygiai tokie pat veiksmai. Jums pavydės, jus įžeidinės arba jus apkalbinės pikti liežuviai. Ir tam, kad atidirbtumėte savo karmą, jūs turite pereiti visas situacijas susitaikydami ir paklusdami Dievo Valiai, nesmerkdami savo skriaudikų, be galo atleisdami žmonėms, kurie jums kenkia.
Štai kodėl Jėzus sakė, kad atleisti reikia "iki septyniskart septyniasdešimt kartų." Jūs niekada nežinote, kiek kartų jūs savo praėjusiuose gyvenimuose įžeidinėjote žmones ir blogai su jais elgėtės.
O dabar sugrįžkime prie neveikimo karmos.
Pavyzdžiui, žmogus į jus kreipiasi pagalbos. Ir jūs jam nesuteikiate pagalbos. Ar šitaip kursite karmą? Jūs gi neeikvojate Dieviškosios Energijos. Jūs paprasčiausiai nieko nesiimate. Ši situacija ne tokia paprasta, kaip atrodo. Ir sukursite jūs karmą ar ne, priklauso nuo daugelio aplinkybių.
Visų pirma turite įsitikinti, kad žmogui, kuris į jus kreipiasi pagalbos, iš tikrųjų pagalba reikalinga. Jeigu žmogus kreipiasi į jus pagalbos, bet jam ta pagalba nereikalinga, o jūs vis dėlto suteikėte tam žmogui pagalbą, tai žmogus, kuris kreipėsi į jus pagalbos, šiuo atveju sukuria karmą. Jūs šiuo atveju nesukuriate karmos, bet tarsi netiesiogiai prisidedate prie to, kad kitas žmogus sukurtų karmą. Kai jūs pasiekiate atitinkamą dvasinį lygį, tai privalote sekti ne tik save, bet ir padėti kitiems žmonėms išvengti situacijų, kuriose jie kuria karmą.
Kitas momentas. Jeigu žmogui, kuris kreipiasi į jus pagalbos, iš tikrųjų reikalinga pagalba, tai jūs nekursite karmos, jeigu šiam žmogui nepadėsite, tuo atveju, jeigu jūs negalite šiam žmogui suteikti pagalbos.
Gali būti, kad žmogus papuolė į sudėtingą padėtį ir jam iš tikrųjų reikalinga pagalba, pavyzdžiui, pagalba pinigais. Ir jis kreipiasi į jus pagalbos. Bet jeigu jūs neturite galimybės padėti šiam žmogui arba manote, kad savo pinigus turite pirmiausia skirti savo šeimai pamaitinti, tai šiuo atveju nesukursite karmos. Labai gali būti, kad žmogus, kuris kreipėsi į jus pagalbos, kažkuriame kitame gyvenime jums atsisakė padėti, kai jūs į jį kreipėtės, ir jūs paprasčiausiai grąžinate jam karminę skolą.
Ir pagaliau jeigu žmogus kreipiasi į jus pagalbos ir jam reikalinga pagalba, jūs galite suteikti jam pagalbą ir atsisakote jam ją suteikti, tai jūs kuriate karmą.
Jūs privalote padėti tiems žmonėms, kurie kreipiasi į jus pagalbos. Ir kai jūs galite suteikti pagalbą ir atsisakote ją suteikti, jums atrodo, kad jūs neeikvojate Dieviškosios Energijos, taigi ir nekuriate karmos. Tačiau tie jausmai ir tie motyvai, kuriais vadovaujatės priimdami sprendimą, verčia jus kurti karmą. Pavyzdžiui, jūs norite pamokyti šį žmogų, kuris kreipėsi į jus pagalbos, arba jums malonu, kai kažkas prieš jus nusižemina, arba jūs tingite suteikti pagalbą, arba jus apima godumas. Bet kuri iš šių savybių ir daugelis kitų savybių, kurios yra tikroji jūsų atsisakymo padėti priežastis, yra nedieviškos savybės ir jas išreikšdami jūs kuriate karmą.
Todėl prieš suteikdami pagalbą žmogui, kuris į jus kreipėsi, visada atidžiai pasverkite visus „už” ir „prieš”.
Ir pats geriausias jūsų patarėjas sunkioje situacijoje neabejotinai bus jūsų Aukščiausiasis AŠ. Nes jūsų Aukščiausiasis AŠ visada žino, turite suteikti pagalbą ar ne. Jeigu jūsų ryšys su Aukščiausia jūsų pačių dalimi apsunkintas arba gaunamais atsakymais jūs nepasitikite, tada įdėmiai išanalizuokite savo vidinį motyvą, savo jausmus. Arba jūs nenorite suteikti žmogui pagalbos dėl to, kad tingite, arba dėl to, kad jums gaila pinigų arba laiko. Arba jūs pradedate teisti žmogų, kad jis nusirito iki tokios būsenos, kad nepajėgus pats išspręsti savo problemų. Jei tokios mintys lenda jums į galvą, tai įveikite šias mintis, įveikite save ir suteikite tą pagalbą, kurios jūsų prašo. Ir tada, kai suteiksite šią pagalbą, jūs pajusite palengvėjimą ir tai bus ženklas, kad pasielgėte teisingai ir atidirbote kažkokią seną karmą, priskirtą jums iš praeities.
Jeigu nejaučiate jokių neigiamų jausmų, bet jūsų intuicija jums sufleruoja, kad neturite žmogui suteikti pagalbos, nepaisant to, kad žmogui ji reikalinga, jis prašo jūsų pagalbos ir jūs ją galite suteikti, tai vienas procentas iš šimto, kad tai gali būti testas, kurį jūs duodate žmogui, kuris į jus kreipėsi. Ir jūs atsakote būtent dėl to, kad duodate šiam žmogui testą. Tačiau tai labai retas atvejis ir jūs turite būti aukšto dvasinio lygio ir būti praėjęs įšventinimus Guru mantijai įgyti, kad turėtumėte galimybę duoti tokį testą. Todėl aš jums rekomenduoju visada suteikti pagalbą žmogui, kuriam ši pagalba reikalinga, kuris kreipiasi pagalbos į jus ir jūs galite šiam žmogui suteikti pagalbą.
Iš tikrųjų, labai daugelis jūsų pasaulio problemų susiję būtent su tuo, kad žmonės kreipiasi pagalbos ir jos negauna. Pavyzdžiui, pagalbos į valdininkus, kurie pagal savo pareigas privalo suteikti pagalbą ir netgi gauna už tai atlyginimą, bet nesuteikia žmonėms pagalbos, kurie į juos kreipiasi.
Visada svarbu prisiminti tai, kad kitame gyvenime jūs pasikeisite vietomis ir tas valdininkas, kuris dėl savo nerūpestingumo neįvykdė savo pareigos, kaip priklauso, atsidurs prašančiojo padėtyje ir bus priverstas kreiptis pagalbos būtent į tuos individus, kam jis atsisakė ją suteikti.
Lygiai tokia pat problema yra su šio pasaulio galingaisiais, kurie gavo į savo rankas turtus. Didelis turtas visada liudija apie karmą, kurią turi žmogus ir kuri susijusi su neteisingu elgesiu su pinigais.
Ir turtai duodami žmonėms kaip galimybė atidirbti karmą. Todėl žmogus, ant kurio galvos užgriuvo dideli turtai, kad atidirbtų karmą, turi labai įdėmiai išanalizuoti, kaip jis gali panaudoti turtus, kad suteiktų pagalbą kaip galima didesniam skaičiui nepasiturinčių žmonių. Kad iš tikrųjų suteiktų pagalbą vargstantiems, o ne išleistų pinigus parodomajai labdarai. Nes jeigu žmogus neteisingai naudosis turtais, kuriuos jis gavo šiame gyvenime, išleis juos malonumams arba prabangos ir prestižo daiktams, tai 99 proc. tikimybės, kad kitame gyvenime jam sugrįš karma taip, kad bus priverstas gimti labai skurdžioje šeimoje ir visą gyvenimą prašys išmaldos arba vos sudurs galą su galu.
Todėl niekada nepavydėkite tiems žmonėms, kurie turi didelius turtus. Dideli turtai liudija apie labai didelę karmą dabartiniu metu ir, jeigu neteisingai turtai bus panaudoti, - tai apie dar didesnę karmą ateityje.
Aš manau, kad šiandieninis pokalbis buvo naudingas. Šiaip ar taip, šios žinios gali padėti jums išvengti savo gyvenime nieko neveikimo karmos.

AŠ ESU Kutchumi