Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > Kuthumi > Mokymas apie liepsnas dvynes >

Mokymas apie liepsnas dvynes

AŠ ESU Kutchumi, atėjęs pas jus per šį pasiuntinį. AŠ ESU atėjau, kad duočiau jums naują mokymą apie liepsnas dvynes, skirtingą nuo to mokymo, kuris jums buvo duotas anksčiau.
Jūs žinote, kad kiekviename vyre ir kiekvienoje moteryje, įkūnytuose Žemėje, yra ir vyriškasis, ir moteriškasis pradai.
Iš esmės jūsų aukščiausias aspektas, Aukščiausieji kūnai, neturi lyties, ten jūs esate androginai.
Ir tik diferencijuojantis, materijai tankėjant jūs įgyjate iš pradžių fizinį kūną, o paskui vienos ar kitos lyties požymius.
Ankstesni pranešimai klaidingi buvo tuo, kad aiškino, jog jūs ne savyje turite dalį jūsų pačių, kuri buvo atskirta nuo jūsų tam tikrame evoliucijos etape.
Iš tikrųjų, jeigu prisiminsime jūsų sielų vystymosi istoriją, tai jūsų baltos ugnies šerdis, arba jūsų AŠ ESU Buvimas, nemirtinga Dievo dalelė jūsų viduje, niekada nebuvo padalinta į dvi dalis, savimi išreiškiančias vyriškąjį ir moteriškąjį pradus.
Tai klaidingas supratimas, kurį mes leidome jums duoti tam tikrame jūsų vystymosi etape. Dabar atėjo naujas etapas ir mes galime duoti jums truputį kitokį, skirtingą nuo buvusio, požiūrį į jūsų sielos vystymąsi.
Taigi jūsų pats Aukščiausias kūnas niekada nebuvo padalintas į vyrišką ir moterišką poliškumą. Iš kur gi tada atsirado supratimas apie liepsnas dvynes ir visos šios gražios legendos, pasakojančios apie savo antros pusės paiešką ir liepsnų dvynių susivienijimą per teisėtą santuoką?
Leiskite man paaiškinti. Jūsų siela ir jūsų Aukščiausi kūnai neturi lyties. Jie belyčiai. Lytį turi tiktai jūsų fizinis kūnas ir lyties požymius jis įgijo tik palyginus nesename evoliucinio vystymosi etape, prieš keletą milijonų metų.
Iki atskyrimo pagal lyties požymius vaikų gimimo procesas buvo visiškai kitoks. Bet dabar mes į tai nesigilinsime.
Taigi iš kur gi atėjo supratimas apie jūsų antrą pusę ir su tuo susijusią laimę?
Tam tikrame evoliucijos etape jūs gavote Aukščiausiąjį kūną, kuris skirtingose religinėse sistemose turi skirtingus pavadinimus. Tai jūsų Kristaus AŠ, arba Aukščiausiasis AŠ, arba Aukščiausias Manasas.
Galbūt iš šių diktavimų supratote, kad jūsų Aukščiausiasis AŠ buvo jums duotas kaip aukštesnių dvasinių būtybių, kurios padovanojo jums savęs pačių dalelę, emanacija. Ir tai buvo būtina atitinkamame žmogaus evoliucijos etape. Žmogus turėjo gauti sau į vidų laidininką, kurio nurodymais sekdamas galėtų įgyti taip trūkstamos vienybės su Dievu ir su visa kūrinija jausmą.
Numylėtinis Jėzus, kai buvo įsikūnijime, davė mokymą apie sielos vienybę. Jūs prisimenate alegoriją apie jaunikį ir užuominą apie nuotaką, kuri paruošė save jaunikio atėjimui.
Šis Jėzaus išdėstytas mokymas apie liepsnas dvynes turi kitą, teisingesnę, prasmę.
Vienybė su jūsų liepsna dvyne yra vienybė su Aukščiausia jūsų pačių dalimi.
Ateina naujas kosminės evoliucijos etapas ir šis etapas jau ne už kalnų, kai kiekvienas iš jūsų turės įgyti vienybę su savo liepsna dvyne, su savo Kristaus AŠ.
Liepsnų dvynių vienijimasis yra ritualas, kuriame jūsų žemieji kūnai, arba siela, pagal savo vibracijas tampa harmoningai skambančiais su jūsų Aukščiausiuoju kūnu, jūsų Kristaus AŠ.
O kadangi iki to laiko jūs visiškai išvalote savo žemuosius kūnus, tai energija laisvai cirkuliuoja per juos, valydama jūsų kūnus. Ir ta susivienijimo ekstazė, kurią jūs patiriate susijungdami su jūsų pačių Aukščiausia dalimi, pakelia jus į didžiausios palaimos viršūnę, su kuria negali susilyginti joks vyro ir moters susijungimas fiziniame plane.
Ak, numylėtiniai, Dievas turi dar daug paslapčių, kurios savo laiku jums bus atskleistos. Ir galbūt šiandieną aš sugrioviau jūsų protuose gražią legendą apie liepsnas dvynes, kuri buvo taip prie širdies kiekvienam, kas galėjo susipažinti su šiuo mokymu, duotu per ankstesnį pasiuntinį.
Bet anksčiau ar vėliau reikia išsiskirti su vaikiškomis pasakomis ir tapti suaugusiaisiais.
Ir visada malonu, būnant subrendusios sąmonės būsenos, susidurti gyvenime su stebuklais, kurių aprašymų nesutikote net pačiose geriausiose pasakose. Todėl, kad Dieviškoji Realybė, Dieviškosios Realybės suvokimas, negali susilyginti net su pačiomis drąsiausiomis pasakininkų fantazijomis, visgi iškreipiančiomis Dieviškąsias Tiesas per savo žmogiškąją sąmonę.
O dabar, numylėtiniai, aš sustosiu ties dar vienu momentu, kuris gali jus apstulbinti. Kadangi kiekviena Šviesos Būtybė tais tolimais laikais apdalijo savo pačių dalimis daugelį gyvybės srautų, tai daugelis iš jūsų turi Kristaus AŠ, kurio prigimtis ta pati, priklausanti tai pačiai Šviesos Būtybei, kuri apdalijo jus savo pačios dalimi.
Ir kai jūs pasiekiate vienybės su savo Aukščiausia dalimi būseną, ir kai kiti žmonės pasiekia vienybės su savo Aukščiausia dalimi būseną, tai jūs tampate vieningi tarpusavyje. Jūs jaučiate savo vienybę su kiekvienu. Ir vietoj vienos liepsnos dvynės jūs jaučiate savo vienybę su milijonais liepsnų dvynių, turinčių bendrą prigimtį su jūsų Kristaus AŠ.
Tačiau yra kitas legendos apie liepsnas dvynes aspektas, susijęs su dar ankstesniu kosminės evoliucijos etapu. Kadaise, šios visatos sukūrimo priešaušryje, įvyko padalijimas į vyrišką ir moterišką poliškumą ir šis padalijimas buvo kaip taškas, kuriame prasidėjo išryškinta visata. Taškas, iš kurio visa kūrinija buvo išreikšta.
Todėl, kai jūs savo evoliucinio vystymosi metu kartu su visata vėl pavirsite į tašką, tai šioje visatoje išnyks ir vyriškas, ir moteriškas poliškumas. Bet tai įvyks pagal žmogiškuosius matus be galo tolimais laikais.
Ir dabar jūsų sąmonė negali sutalpinti daugelio kosminių Tiesų. Taip, aš ir nekeliu sau užduoties išdėstyti jums visas Tiesas, netgi tuo pavidalu, kaip aš matau iš savo pakylėtos būsenos.
Kol kas pakanka to, ką aš jums pasakiau.
Paguosdamas galiu pasakyti, kad tie individai, kurie turi Kristaus AŠ tos pačios prigimties kaip mano Kristaus AŠ, tam tikru atžvilgiu yra mano liepsnos dvynės. Ir todėl, be jūsų Kristaus AŠ, kuris teisėtai yra jūsų liepsna dvynė, jūs turite dar keletą milijonų liepsnų dvynių, esančių įsikūnijime, turinčių bendrą su jumis prigimtį Kristaus AŠ lygyje.
Ir tai kažką gali pradžiuginti, o kažką nuvilti.
Tačiau neįmanoma sustabdyti Dieviškos Tiesos suvokimo proceso. Šis procesas tęsis, nenutrūkstamas apreiškimas tęsis. Norite jūs šito ar ne, jūsų sąmonės evoliucijos procesas nesustabdomas ir jeigu jūs priešinsitės progresui, tai pagalvokite, ar veiksite pagal Dieviškąjį Įstatymą?
Šiandieniniame pokalbyje aš jums nurodžiau jūsų liepsną dvynę, kuri visada su jumis ir kuri kantriai laukia, kada jūs nustosite žavėtis šio pasaulio iliuzija ir nukreipsite savo žvilgsnį į ją. Jūsų liepsna dvynė nori su jumis bendrauti, ji jūsų laukia. Ir nėra nei vieno žmogaus šiame pasaulyje, kuris jums būtų artimesnis ir su kuriuo jūs galite pasidalinti visomis savo paslaptimis ir gauti patikimą patarimą.
Aš nutylu, kad duočiau jums galimybę įsisavinti netikėtą šiandieninio pokalbio informaciją.

AŠ ESU Kutchumi. Ir AŠ ESU turiu bendrą prigimtį Kristaus AŠ lygyje su daugeliu iš jūsų.