Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > Kuthumi > Pokalbis apie laiškų poveikį... >

Pokalbis apie laiškų poveikį

AŠ ESU Kutchumi. Aš vėl pas jus atėjau. Ir šiandieną mes tęsime mūsų pokalbį apie įveikimą tų jūsų vidinių savybių, kurios jums trukdo.
Taip, numylėtiniai, deja, jūs esate pasaulyje, kuris yra netobulas, ir natūralu, turite šio pasaulio netobulybę pasidalyti. Todėl jums būna labai sudėtinga suprasti labai paprastus mūsų dėstomus dalykus. Ir daugelis iš jūsų netgi nesusigaudo, ką naujo mes kalbame ir kiek galima kalbėti apie vieną ir tą patį.
Jūsų sąmonė sukurta taip, jog tam, kad jūsų sąmonėje kažkas realiai pasikeistų, vieną ir tą pačią tiesą turite išgirsti daugelį kartų. Ir netgi tada, kai jums atrodo, kad ši tiesa jums jau žinoma, vis tiek reikia dėti savo pastangas, kad sugebėtumėte ne paprasčiausiai šią tiesą suprasti, o įgyvendinti ją savo gyvenime.
Patikėkite manimi ir mano darbo su Žemės žmonija patirtimi. Ir jeigu jums netgi atrodo, jog iš mūsų laiškų negaunate nieko naujo, neskubėkite daryti išvadų.
Mes reguliariai kartojame savo rekomendacijas apie tai, kaip su mūsų laiškais dirbti. Ir žinau daugelį žmonių, kurie nevykdo mūsų nurodymų. Daugelį kartų mes kalbėjome apie atsargumą dirbant su laiškais ir apie tai, kad nepatartina per dieną perskaityti daugiau nei du laiškus. Pavyzdžiui, vieną – ryte, kitą – vakare.
Kiekviename laiške yra skirtingų Valdovų, kurie duoda šiuos laiškus, energijų. Ir kartais tos energijos yra iš nelabai aukšto plano, o kartais energijos eina iš labai aukšto Būties plano. Jei pradedate iš eilės skaityti keletą laiškų, tai jūsų organizmas gauna labai didelį krūvį. Jūsų išorinė sąmonė gali neatsekti šio pavojaus, nes jūsų kūniškasis protas pripratęs turėti reikalų tik su informacine sudedamąja dalimi ir jis neatsižvelgia į energetinę laiškų sudedamąją dalį.
Pateiksiu tokį pavyzdį. Jūsų organizmui reikalingas maistas. Ir tada, kai esate alkani ar jaučiate troškulį ir atsikandate kąsnelį duonos ar išgeriate stiklinę tyro vandens, jūsų organizmas jaučia pasitenkinimą.
O dabar įsivaizduokite, kad maistą rysite dideliais kiekiais, nesirinkdami ir visa tai užgersite neribotu gėrimų kiekiu. Žinau, jog labai daugelis savo gyvenime taip ir daro, susivilioję gausiomis vaišėmis ir pasidavę rajumui. Tačiau ar kitą dieną nesijaučiate blogai dėl nesaikingo maisto ir gėrimų vartojimo?
Yra maistas, kuris vienas su kitu derinasi, o yra maistas, kurio kartu vartoti negalima. Tiesą sakant, didelė žmonijos dalis yra tokio žemo energetinio lygio, kad paprasčiausiai nesugeba suprasti šių paprastų tiesų, kurios buvo žinomos prieš tūkstančius metų ir kurių laikėsi visi išminčiai.
Tada, kai skaitote labai daug diktavimų, priklausančių skirtingiems Valdovams, tai jums gali ištikti toks pat nevirškinimas smegenyse, kaip dėl besaikio maisto vartojimo jums būna skrandžio nevirškinimas.
Mūsų laiškus vertėtų skaityti labai rūpestingai, kitaip rizikuojate pajusti vidinį diskomfortą, nepasitenkinimą ir, kas dar blogiau, visą savo nepasitenkinimą nukreipti į mūsų pasiuntinį ar Valdovus.
Labai rūpestingai jums reikėtų save ruošti skaityti kiekvieną laišką. Klausydamiesi muzikos, žvelgdami į Valdovo paveikslą arba prieš skaitydami laišką panaudodami maldą ar meditaciją turite nusiteikti į Valdovą, kuris duoda laišką. Tada jūs išlyginate savo energijas, pakylėjate savo sąmonę ir laiškai jums atneša naudos.
Pateiksiu jums kitą pavyzdį. Saulė šviečia visiems žmonėms ir visoms gyvoms būtybėms. Ir yra žmonių, kurie protingai naudojasi saulės energija. Jie būna saulėje tam tikrą laiką, paskui daro pertrauką ir vėl išeina į švelnius saulės spindulius.
Yra kita žmonių rūšis, kurie nuo ryto iki vakaro būna pliaže po deginančia saule, o kitą dieną kenčia dėl gautų nudegimų ir temperatūros.
Kas kaltas dėl to, kad jūs nudegėte? Manau, jog atsakymas akivaizdus. Jūs patys kalti dėl to, kad nesaikingai naudojotės saulės energija.
Energija, esanti mūsų laiškuose, neturi tokio aiškaus poveikio, bet visgi yra pakankamas kiekis individų, kurie prabėgomis perskaito vieną kitą dešimtį laiškų, ypatingai neįsigilindami į esmę ir prieš skaitydami kiekvieną laišką tinkamu būdu savęs nenuteikę. Rezultatas netrunka pasireikšti. Po kurio laiko jie pradeda jausti susierzinimą ir netgi pyktį.
Kas kaltas dėl to, kad jūs jaučiate šiuos jausmus? Pasiuntinys? Valdovai? Manau, jog atsakymas akivaizdus. Niekas jūsų išorėje nekaltas dėl to, kad jūs ignoruojate Valdovų patarimus.
Kaip viskas jūsų pasaulyje, mūsų laiškai irgi turi dvejopą poveikį. Ir kai kas mūsų laiškų skaitymo dėka įgijo auros glotnumą, išnyko tos auros ydos, kurios jus lydėjo daugelį metų. Jie įgijo pusiausvyrą, tapo draugiškesni. Susiklostė geri santykiai su namiškiais. Ir jų sielose bei namuose įsivyravo taika.
O kiti, priešingai – po mūsų laiškų skaitymo jaučia pyktį, neapykantą, nedraugiškumą. Kiekvieną dieną jų aura tirpsta ir jie patys paprasčiausiai save naikina.
Numylėtiniai, mes linkime jums gėrio, Meilės, harmonijos. Ir visa tai jūs galite gauti mūsų laiškų dėka. Tačiau jūsų viduje yra ventilis, kuris nukreipia mūsų laiškuose esančią energiją arba gėriui, arba blogiui. Viskas jūsų pasaulyje, numylėtiniai, turi dvejopą poveikį. Ir jūsų viduje yra tas mechanizmas, kuris jus priverčia arba žvaliai eiti evoliucijos keliu, arba nubloškia jus į kelkraštį.
Šiandien aš turėjau labai svarbų pokalbį. Ir tikiuosi, kad labai daugeliui žmonių, kurie skaito mūsų laiškus, šis pokalbis bus labiau nei aktualus.

AŠ ESU Kutchumi,
visada pasiruošęs padėti kiekvienam, kuriam reikalinga pagalba ir kuris tos pagalbos prašo.


Klausyti diktavimo audio įrašą. Tekstą skaito Tatjana Mikušina: http://www.sirius-ru.net/dictations/dek2009/audio.htm#45