Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > Kuthumi > Mokymas apie būtinybę savo že... >

Mokymas apie būtinybę savo žemuosius kūnus laikyti švarius

AŠ ESU Kutchumi, vėl atėjęs duoti dar vieno laiško Žemės žmonėms.
Aš atėjau šią dieną, kad priminčiau jums apie jūsų priedermę. Daugelis iš jūsų, prieš priimdami įsikūnijimą, perėjote specialius mokymus mūsų mokyklose ir ašramuose, esančiuose subtiliajame plane.
Jūs lankėte mūsų pamokas ir ruošėtės Misijai. Daugelis iš jūsų dar jaunystės metais miglotai prisiminėte apie būtinybę kažką padaryti pasauliui. Jūsų širdys degė Tarnavimo ugnimi, bet niekas iš aplinkinių nepriminė jums jūsų priedermės.
Ir štai dabar aš atėjau jums priminti jūsų įsikūnijimo tikslo. Visa gyvenimiška sumaištis turi nueiti į antrą planą. Reikia mokėti savo gyvenime sudėlioti prioritetus. Yra pagrindiniai ir yra antraeiliai dalykai. Yra amžinos užduotys, yra dabartinio įsikūnijimo užduotys ir yra dienos sumaištis. Tada, kai leidžiate kasdienei sumaiščiai metai iš metų kiekvieną dieną užvaldyti jus, jūsų jutiminiai organai nebepajėgia priimti subtiliųjų pasaulių. Jūs tiek prikemšate savo sąmonę nereikalingos informacijos, kad paprasčiausiai nesugebate pasilikti vienumoje, atsiskirti ir įeiti į mūsų pasaulio tylą.
Jūs esate labai jautrios būtybės. Jūsų subtilieji kūnai, kai jie nusiteikę į Aukščiausius Pasaulius, panašūs į Stradivario smuiką. Tačiau labai daugelis iš jūsų linkę šiuo smuiku kalti vinis. Įsivaizduokite tikrą Stradivario smuiką. Ne viena žmonių karta gėrėjosi jo užburiančiais garsais. Jus moko suvokti vertę to tikro meno kūrinio. Kodėl jūs save vertinate mažiau už smuiką? Jūs esate daug geresnis subtiliojo pasaulio energijų laidininkas. Jūs sugebate praleisti Aukščiausių Pasaulių energijas į jūsų pasaulį. Tačiau jūs daug pagarbiau elgiatės su savo pasaulio daiktais nei su pačiu savimi.
Nenoras įsiklausyti į save ir laikyti save švarų susijęs su jūsų psichologinėmis problemomis ir šitų jūsų problemų esmė yra nemeilė sau. Jūs turite save mylėti ne kaip fizinį kūną, o kaip Dievo Žemėje pasireiškimą. Jūs esate Dievo dalis ir turite rūpintis visais savo kūnais ir juos, kaip Dievybės pasireiškimą, laikyti švarius.
Visiems jūsų kūnams reikalinga tinkama priežiūra. Jūsų fizinis kūnas turi gauti tinkamą, pilnavertį maitinimą. Ir kuo aukštesnės maisto vibracijos, tuo mažiau jums maisto reikia.
Jūsų emociniam kūnui reikia maitinimo subtiliosiomis energijomis, ateinančiomis iš Aukščiausių Pasaulių. Jūsų emociniam kūnui nuolatos reikalingas maitinimas subtiliąja energija. Jūs bandote numalšinti emocinio kūno alkį maitindami jį surogatais – nekokybiška muzika, televizijos laidų žiūrėjimu. Jūs prišiukšlinate savo emocinį kūną, nuolatos jį veikdami netinkamais jam dalykais, egzistuojančiais jūsų pasaulyje. Pakanka vieną valandą per dieną klausytis radijo arba žiūrėti televizorių, kad atimtum iš savęs bendravimo su Aukščiausiais Pasauliais galimybę mėnesiui.
Įsigilinkite į tai, kuo savo gyvenime save apsupate? Kiek visa tai pagal vibracijas tolima mūsų pasauliui.
Vienas jūsų išgertas alkoholio stikliukas arba surūkyta cigaretė keletą dienų neleidžia jums pakilti iki Aukščiausių eterio oktavų. Jūs priversti nuolatos būti astralinio plano lygiuose, nes kaip lynais pririšote save prie jo savo pražūtingais įpročiais.
Dėmesingai išanalizuokite, kuo jūs apkraunate savo mentalinį kūną. Kiek laiko žiūrite begalines muilo operas ir šnekatės su žmonėmis. Nebijokite pasilikti vieni su savimi. Mokykitės klausytis tylos ir mėgautis vienatve.
Turi būti priimtos įstatymiškos priemonės tiems, kas bando apkurtinti pasaulį draskančio, kapoto ritmo garsais. Kiekvienas roko muzikos arba bet kurios kitos neteisingo ritmo muzikos mėgėjas pažemina supančios erdvės vibracijas daugeliu mylių aplinkui. Šiam chuliganizmui turi būti padarytas galas.
Jūsų išgertas alkoholis arba surūkyta cigaretė pažemina tik jūsų vibracijas ir tų žmonių, kurie kartu su jumis gyvena, vibracijas, o tranki muzika daro įtaką tūkstančiams žmonių. Ir jeigu žinotumėte apie tokio chuliganizmo pasekmes jūsų subtiliesiems kūnams, tai pirma, ką padarytumėte, – visam laikui uždraustumėte savo vaikams klausytis tokios muzikos.
Yra labai paprastos priemonės, kurios padeda greitai pakelti fizinio plano vibracijas, ir viena iš šių priemonių – draudimas klausytis garsios muzikos.
Jūs net negalite įsivaizduoti, kokią įtaką daro jums muzika. Kiekvieną naktį aš prieinu prie savo vargonų ir įkvėptas Dievo groju užburiančias melodijas. Yra labai mažai žmonių, kurie ateina į mano buveinę paklausyti šios muzikos. Ir dar mažiau žmonių sugeba savo budinčioje sąmonėje atkurti šią muziką, užrašyti ją natomis ir padovanoti pasauliui.
O, kaip aš norėčiau, kad sąskambis su Aukščiausiu Pasauliu jums būtų pasiekiamas klausantis tos muzikos, kurią aš groju savo vargonais.
Ir jeigu jūs dieną buvote veikiami savo baisios muzikos, net visiškai trumpai girdėjote ją visuomeniniame transporte arba parduotuvėje, tai šią naktį jau nesugebėsite pakilti į tas oktavas, kuriose skamba mano vargonai.
Jūs patys save apribojate. Jums reikia prisiminti savo misiją ir priimti visas reikiamas priemones save išvalyti tiek, kad galėtumėte įvykdyti savo misiją, dėl kurios jūs įsikūnijote. Jūs viską pamiršote ir jūsų užmaršumo kaltininkai esate jūs patys todėl, kad neskiriate reikiamo dėmesio savo keturių žemųjų kūnų priežiūrai.
Pagalvokite apie tai, kaip būtų lengviau ateinančiai kartai įvykdyti savo misijas, jei jūs jau dabar pradėtumėte susimąstyti apie sukūrimą tų vietų Žemėje, kur nauja karta galėtų ateiti į įsikūnijimą ir praleistų pirmus gyvenimo metus tyloje ir bendraudama su gamta. Jeigu tokios vietos Žemės rutulyje būtų sukurtos dabar, į įsikūnijimą galėtų ateiti nauja žmonių rasė. Patikėkite manimi, labai daugelis pažengusių sielų pasiruošusios įsikūnyti, kad atiduotų pasauliui savo Tarnavimą. Ir tik sąlygų fiziniame plane nebuvimas verčia juos vėluoti įsikūnyti metus ir dešimtmečius.
Daugelis iš aukštų dvasių rizikuoja ir ateina įsikūnyti į neparuoštas sąlygas. Ir kas, jūsų nuomone, vyksta? Jos priverstos iš karto po gimimo apsunkinti save tokiu kiekiu karmos, paimdamos ją iš tų žmonių, kurie juos supa, sugerdamos šią karmą į savo auras, kad jau ketvirtais gyvenimo metais ir iki pat įsikūnijimo pabaigos šie unikalūs vaikai nebesugeba atskleisti savo sugebėjimų ir tarnauti pasauliui.
Mums skaudu žiūrėti, kaip geriausi žmonių sūnūs ir dukterys žūsta tarp jūsų, nešdami jūsų naštą ir mirdami nuo jos sunkumo.
Nejaugi to, ką aš šiandien jums sakiau, jūs niekada negirdėjote ir neskaitėte? Kiek kartų turite išgirsti šias paprastas tiesas, kad įgyvendintumėte jas praktikoje?
Aš pasiruošęs ateiti pas jus dar tiek, kiek reikės, kad įsisavintumėte mano Mokymą. Tačiau jūsų laimėjimai bus geresni, jeigu prieš miegą panorėsite patekti į tą salę eteriniame plane, kur aš groju savo vargonais, ir iš anksto, dar dieną, pasistengsite atsiriboti nuo visko, kas gali jums sutrukdyti klausytis mano vargonų.

AŠ ESU Kutchumi, visada jus mylintis