Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > Kuthumi > Mokymas apie vibracijų pakeiti... >

Mokymas apie vibracijų pakeitimą (MP3)

AŠ ESU Kutchumi, atėjęs pas jus šią dieną tam, kad duočiau tą Mokymą, kuris jums gali pasirodyti naujas, bet mes savo mokinius šio dalyko mokėme dar senosios Lemūrijos šventyklose.
Šis Mokymas yra apie tai, kokiu būdu savo gyvenimuose prarandate sąskambį su Dieviškumu ir kaip galite vėl įgyti sąskambį su Dieviškuoju pasauliu.
Visas mechanizmas, kaip tai vyksta, paslėptas jumyse pačiuose. Ir todėl nereikia kreiptis nei į kulto tarnautojus, žiniuonius, gyduolius ir juo labiau į gydytojus tam, kad savyje aptiktumėte šį mechanizmą, šį sugebėjimą akimirksniu per kelias minutes pakylėti savo vibracijų lygį ir pakilti iki eterio oktavų lygio. Tikriausiai jus labai suintrigavau.
Ir juo labiau aš teigiu, kad kiekvienas iš jūsų savarankiškai, be pašalinės pagalbos, sugeba dienos metu pakylėti savo sąmonę netgi tada, kai esate nepalankioje jus supančioje miesto arba mažesnės gyvenvietės aplinkoje.
Visais laikais egzistavo šventyklos, atskiros patalpos, kuriose žmogus galėjo atitrūkti nuo sumaišties ir persisunkti Amžinybe.
Dabar netgi šventyklose ta pati sumaištis, kaip ir gatvėje. Ir todėl vienintelė vieta, kur galite jaustis komfortiškai ir kur galite prisiliesti prie Amžinybės, yra jūsų širdyje.
Ten, jūsų viduje, susijungia pasauliai. Ir ten, jūsų viduje, sugebate įgyti ramybę net tada, kai jūsų laikotarpio audros jus parbloškia.
Šį sugebėjimą jums vertėtų įgyti. Šis sugebėjimas išugdomas. Visų pirma jums vertėtų suprasti, jog jūsų būtybė yra daugiamatė ir daugiaplanė. Į fizinį pasaulį atėjote tam, kad įgytumėte patirties. Tam duotas skafandras – jūsų fizinis kūnas. Tada, kai jūs suprantate, jog jūsų fizinis kūnas nėra realioji jūsų dalis, akimirksniu savo sąmonėje pakylate į aukštų eterio oktavų lygį.
Tai labai paprasta praktika, nereikalaujanti iš jūsų jokių papildomų priemonių ir pasiruošimų. Viskas, ko jums reikia tam, kad šios praktikos išmoktumėte – tai visąlaik lavintis, treniruotis, mankštintis. Tada, kai esate sportininkas ir norite pasiekti rekordą, netgi pasaulinį rezultatą savo sporto šakoje, visą savo gyvenimą jūs paskiriate tam, kad šito pasiektumėte.
Todėl tam, kad išmoktumėte pakylėti savo sąmonę per kelias minutes, jums taipogi reikia praktikuotis šiame moksle ir rezultatas nedels pasirodyti.
Jums gali pasirodyti, jog tai labai abstrakti praktika ir jūsų realiame gyvenime ji greičiausiai niekaip nepravers.
Neskubėkite daryti išvadų. Įsivaizduokite, jog patenkate į aplinką, kuri pripildyta žmogiškųjų aistrų, ir jūs irgi įsitraukiate į šį procesą. Ir tada, kai jūs dar galite save kontroliuoti, prisimenate apie savo greito vibracijų pakėlimo praktiką ir susikoncentruojate į realiąją savo pačių dalį. Kas vyksta už jūsų ribų? Visos audros ir neigiamos energijos pasilieka žemiau jūsų sąmonės lygio ir jūsų nekliudo. Tampate nematomas tiems žmonėms, kurie ką tik svaidė į jus griausmus ir žaibus. Jiems tampa neįdomu tęsti savo bandymus ir jie arba nutyla, arba nukreipia savo dėmesį į kitą objektą.
Aišku, aš truputėlį perdėjau aprašydamas situaciją su sąmonės šuoliu. Iš tikrųjų tam, kad akimirksniu pakeistumėte savo sąmonės lygį, reikalingas labai rimtas visų jūsų kūnų pasiruošimas. Visi jūsų kūnai turi išlaikyti krūvį labai plačiame vibracijų diapazone. Tada šuolis jums taps realybe. Dauguma žmonių vibruoja labai ribotu dažnių diapazonu. Ir daugelis iš jų nepastebi to, kas vyksta tiesiog prieš jų nosis, bet priklauso aukštesnėms vibracijoms.
Žmogus, kuris sugeba išplėsti savo sąmonę ir užkabinti keletą gretutinių vibracinių oktavų, gali pasiekti ir fizinį pasaulį, ir subtilųjį pasaulį. Erdvės vibracijų įsisavinimo praktika buvo viena iš pagrindinių praktikų praeities įšventinimų mokyklose. Ir tada, kai mokiniai galėjo ištverti visiškai priešingas vibracijas per mažą laiko tarpą, buvo laikoma, kad jie pasiekė tą įšventinimų lygį, kai patys tokios metodikos galėjo mokyti kitus.
Esmė ta, jog tam, kad akimirksniu galėtumėte perjungti visus savo kūnus iš paties žemiausio lygio į patį aukščiausią ir atvirkščiai, reikia, kad visi kūnai būtų tam pasiruošę. Nė vienas iš kūnų neturi būti apsunkintas nereikalingu bagažu. Tada visi kūnai nuo kalno nubėgs per kelias sekundes ir pakils į kalną irgi per kelias sekundes. Sakau jums apie tai, kad kiekvienas iš kūnų: fizinis, astralinis, mentalinis ir eterinis, neturi būti apsunkinti karma.
Jokių pašalinių minčių, jokių žemų jausmų, jokių šlakų fiziniame kūne.
Tada, kai kūnai tokioms perkrovoms pasiruošę, žmogus tampa įšventintasis.
Aišku, būtinas ilgas laikotarpis tam, kad žmonės sugebėtų save valdyti skirtinguose vibraciniuose lygiuose ir sąmoningai į šiuos lygius persijungtų.
Jūsų laikotarpis jums duoda galimybių neatsiskiriant nuo įprasto gyvenimo įsisavinti praktiką, kuri leidžia akimirksniu pakeisti vibracijas.
Tik nepamirškite, kad tam, jog šią metodiką įvaldytumėte, jums reikės pakeisti visą savo gyvenimo būdą ir savo gyvenimą pajungti tik vienai užduočiai – Tarnavimui visoms gyvoms būtybėms. Nes jeigu įsisavinant šią metodiką jūsų motyvas bus, pavyzdžiui, pasiekti asmeninį pranašumą, tai jūsų mentaliniame, arba norų, kūne atsiras blokas, kuris neduos jums galimybės persikelti į įvairius vibracinius lygius.
Kitas etapas – tai žaibiškų persikėlimų erdvėje etapas. Tačiau man atrodo, kad jums kol kas pakaks įsisavinti paprastesnę metodiką, kurią aš išdėsčiau savo šiandieniniame pokalbyje.
Džiaugsiuosi susitikdamas eterinėse Šviesos oktavose su tais, kam pasiseks.

AŠ ESU Kutchumi

Audio failą mp3 formate su šio diktavimo įrašu (6,7 Mb)
galima parsisiųsti pagal nuorodą:

http://narod.ru/disk/4736871000/2009-01-02_64k.mp3.html


Diktavimo tekstą skaito T. N. Mikušina.
Audio įrašas atliktas iš karto po Pranešimo.