Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > Kuthumi > Karmos Įstatymo supratimo išpl... >

Karmos Įstatymo supratimo išplėtimas

AŠ ESU Kutchumi, atėjęs pas jus šią dieną.
Per tą laiką, kai mes nesusitikinėjome, aš turėjau galimybę įsisąmoninti ir išanalizuoti tą atsakomybę, kurią užkrauna ant manęs ir ant jūsų šis mūsų bendravimas. Todėl, kad jeigu susimąstysite, tai prieisite prie neišvengiamos išvados, kad viskas, kas vyksta mūsų su jumis bendravimo metu, diktavimų priėmimo metu, turi nepaprastą vertę ir reikalauja pagarbos ir rūpestingumo. Iš pradžių jūs galite neįsisąmoninti ir nesuteikti daug reikšmės mūsų laiškams, bet su laiku, kai jūs skaitote mūsų laiškus ir pasineriate į mūsų energijas, jūs vis labiau ir labiau vertinate mūsų bendravimo minutes, mūsų laiškų kokybę ir mūsų bendravimo galimybę. Todėl aš šiandien atėjau, kad pakalbėčiau su jumis kaip su senais draugais. Maža to, aš galiu jums pasakyti, kad su daugeliu iš jūsų aš beveik kas dieną susitikinėju savo buveinėje eteriniame plane jūsų nakties miego metu. Ir tos žinios, kurias jūs gaunate iš manęs mūsų bendravimo buveinėje metu, kai atranda šiuose diktavimuose išorinį patvirtinimą, sudygsta jūsų sąmonėje ir jūs pradedate daugelį dalykų fiziniame plane daryti sąmoningai. Ir jūsų sąmonę pasiekia tos tiesos, kurios kitaip negalėtų prasisunkti į jūsų tankų pasaulį.
Ir mes tęsiame bendrą mūsų su jumis veiklą – jūsų fizinio pasaulio pertvarkymą. Ir ši mūsų bendra veikla turėtų būti ne aklas mūsų patarimų ir rekomendacijų klausymas, o kūrybiškas visų jūsų gautų žinių pritaikymas savo gyvenimuose. Mums nereikalingi akli sekėjai, pasiruošę pagal pirmą mūsų žodį daryti tai, ką mes sakome. Mums reikalingi sąmoningi, įsigilinantys mokiniai, kurie ne tiesiog nemąstydami kažką daro, bet įsisąmonina gautas žinias, jas perleisdami per savo išorinę sąmonę, ir suranda geriausią variantą, galintį optimaliu būdu įgyvendinti mūsų planus.
Tokiu būdu jūs įsitraukiate į bendrą kosminį kūrimą. Ir mes labai vertiname tuos savo mokinius, kurie nebėgioja nuo vieno mokytojo prie kito ieškodami patarimų kasdienėms gyvenimiškoms situacijoms, o sugeba pakelti savo sąmonę virš buitinių bei kasdienių reikalų ir pamatyti tas perspektyvas, kurios atsiveria, ir pradėti jas įgyvendinti nelaukdami, kol fiziniame plane susiklostys idealios sąlygos. Tik įveikdami save ir tuos sunkumus, kurie jus supa jūsų gyvenime, galėsite vystytis. Nereikia bijoti gyvenimiškų problemų ir jūsų laukiančių nesėkmių. Svarbiausia, kaip jūs šias problemas ir nesėkmes traktuojate. Mokymas duoda jums teisingus požiūrius. Ir jūs patys, vadovaudamiesi šiais požiūriais, kuriate savo gyvenimus.
Jūs pakeičiate savo sąmonę ir pradedate kitaip žiūrėti į tas problemas, su kuriomis susiduriate, analizuojate prieš jus iškylančias problemas bei kliūtis ir dėkojate Dievui už tai, kad Jis davė jums galimybę įsisąmoninti praeitas klaidas ir ištaisyti jas, teisingai reaguojant į prieš jus iškylančias problemas.
Niekada nereikia pasiduoti nusivylimui ir liūdesiui. Jūs gaunate Mokymą, kad suformuotumėte savyje teisingą požiūrį į tai, kas lydi jus jūsų gyvenime ir su kuo susiduriate. Ir jeigu kai kurie iš jūsų staiga su mano pagalba ar vadovaudamiesi vidine intuicija, jūsų Aukščiausiajam AŠ pasufleravus, suvokia priežastį, kuri karmiškai privedė prie vienos ar kitos jūsų gyvenimiškos situacijos, tai jie pradeda be galo dėkoti Dievui už tai, kad Jis leido atidirbti karminę skolą tokiu lengvu būdu.
Iš tikrųjų, Dangaus malonė beribė ir tik jūs patys savo neprotingu elgesiu sugebėjote pagimdyti priežastis tų problemų ir nelaimių, su kuriomis susiduriate savo gyvenimuose. Kartais tos problemos tokios didelės, kad visas jūsų gyvenimas tiesiog yra kliūtis tarnauti Brolijai visu mastu. Todėl, kad jūs esate pernelyg apsunkinti karminių skolų. Bet išmintis, jūsų gauta per mūsų bendravimą, padeda jums įsisąmoninti, kad kitame gyvenime jūs galėsite tęsti savo tarnavimą ir gausite tas gyvenimiškas aplinkybes, kurios bus jums ne tokios sudėtingos ir apsunkinančios. Todėl, kad jūs šiame gyvenime jau atidirbote didelę dalį savo karminių skolų. Ir kadangi jūs atidirbote savo skolas patys, tai ir jūsų vaikai neš daug mažesnę naštą. Nes karmos savybė tokia, kad kartais neatidirbtas karminis bagažas sunkia našta gulasi ant vaikų ir anūkų. Todėl džiaukitės tomis nelaimėmis ir negandomis, kurios užgriūva jus. Šitaip jūs ruošiate šviesią ateitį sau kitame gyvenime ir savo vaikams bei anūkams dabartiniame gyvenime. Teisingas karmos Įstatymo supratimas daro jus laimingus netgi tada, kai aplinkinių požiūriu jūs nešate nepakeliamą karminį bagažą.
Visa esmė, kaip jūsų išorinė sąmonė priima tą naštą, kurią jūs nešate. Todėl niekada nenuliūskite dėl savo problemų. Džiaukitės, kad įveikdami dabartines problemas jūs ruošiate šviesią ateitį sau ir savo vaikams bei anūkams.
Kita karta bus daug laimingesnė negu jūs, nes daugelis iš jūsų prisiėmėte atidirbti šiame gyvenime itin didelius karminius įsipareigojimus. Jūs tai padarėte specialiai, kad pagreitintumėte permainų ir pokyčių, vykstančių Žemėje, tempą. Ir tie iš jūsų aplinkos, kurie rodo į jus pirštu ir sako, kad esate tikriausiai per daug nusidėję, jeigu jūsų našta tokia sunki, visiškai nesupranta Karmos Įstatymo veikimo ir jų sąmonė negali suprasti viso aukos dydžio, kurį jūs prisiėmėte savanoriškai prieš savo įsikūnijimą. Tačiau mes, Pakylėtųjų Pulkai, labai vertiname jūsų auką. Maža to, mes pasiruošę atsiliepti į jūsų prašymus ir padėti jums tiek, kiek leis Įstatymas, kad palengvintume jūsų naštą. Tuo atveju, kai jūsų šiame įsikūnijime sukurta geroji karma leidžia, mes galime ateiti jums pašaukus ir padėti toje situacijoje, kai jau atrodo, kad nebėra jėgų ištverti. Ir jums pašaukus po kurio laiko su nuostaba apsižvalgote ir suprantate, kad tai, kas kaip neįveikiama našta gulėjo ant jūsų pečių, staiga dingo, išgaravo, nukrito nuo jūsų pečių. Ir šiuo atveju niekada nepamirškite pašlovinti Dangų ir pasiųsti savo dėkingumą. Geriausias dėkingumas mums bus tas tarnavimas, kurį jūs galite įvykdyti Gyvybės labui Žemėje.
Dabar aš jums duosiu formuluotę, kuria kreipdamiesi jūs galite gauti karminės naštos palengvinimą tuo atveju, jeigu jūsų geroji karma jums leis. Taigi, jūs sakote:

„Vardan AŠ ESU TAS, KAS AŠ ESU, vardan mano galingojo AŠ ESU Buvimo, vardan mano šventojo Kristaus AŠ (arba tiesiog vardan Visagalio Dievo) aš kreipiuosi į Didžiąją Karminę Valdybą ir prašau jūsų panaudoti mano gerųjų pasiekimų momentumą užgesinti karmai, privedusiai prie... (toliau turite aprašyti tą situaciją, kurioje norite gauti pagalbą iš Karminės Valdybos).
Tegul viskas įvyksta pagal Dievo Valią.“

Jūs galite parašyti laišką, ištarti savo pašaukimą garsiai ir sudeginti laišką, adresavę jį Karminei Valdybai. Jeigu jūsų uždirbtos gerosios karmos kiekis leis ir Karminė Valdyba nuspręs, kad jūsų prašymą galima patenkinti, tai vienu ar kitu lygiu jūsų karminė situacija bus išspręsta.
Pagal anksčiau duotą jums galimybę* jus pašauks jūsų nakties miego metu subtiliajame kūne į Karminės Valdybos posėdį ir jūsų siela turės patvirtinti prašymą, kurį jūs parašėte būdami išorinės sąmonės.
Kartais būna atvejų, kad žmogaus išorinė sąmonė nenori daugiau nešti karminio krūvio, bet žmogaus siela atsisako nuo pagalbos. Šiuo atveju Karminė Valdyba įsiklauso į jūsų sielos nuomonę. Todėl, jeigu praėjus kuriam laikui jūsų prašymas nebūna patenkintas, galite pakalbėti su savo siela ir pasistengti surasti su ja susitarimą šiuo klausimu.
Aš jums labai rekomenduoju praktikuoti pokalbius su savo siela. Ir laiškus į Karminę Valdybą rašyti jau po to, kai jūs ir jūsų siela susitarėte tarpusavyje. Jūs esate daugiasluoksnės būtybės. Jūs turite daug kūnų. Todėl jums būtina tarp visų savo kūnų pasiekti harmoniją ir vienybę. Daugelio žmonių kūnai tokie išbalansuoti, kad jūs netgi negalite suprasti, kaip jums reikėtų pasielgti, atsižvelgiant į visų kūnų interesus. Nustokite asocijuoti save tik su tuo, ką matote priešais save veidrodyje. Jūs esate daug daugiau nei fizinis kūnas. Ir tolesnis žmonijos vystymosi etapas bus jūsų subtiliosios prigimties suvokimas ir harmoningų sąlygų jūsų subtiliosios prigimties pasireiškimui sukūrimas. Todėl, kad tos sąlygos, kuriose gyvenate, kartais apskritai neleidžia harmonizuoti jūsų subtiliųjų kūnų. Tai tolesnis žmonijos vystymosi etapas. Bet jau dabar turite rūpintis sąlygų harmoningam visų jūsų kūnų vystymuisi sukūrimu aplink save.
Aš daviau jums šiandien daug naujo. Ir aš palieku jus turėdamas viltį dėl naujų susitikimų.

AŠ ESU Kutchumi


*„Savo sąmonėje išeikite už savo šeimos, savo miesto, savo šalies ribų ir visą Žemę priimkite kaip savo gimtuosius namus“, Viešpats Maitrėja (2006 06 05).