Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > Kuthumi > Ar esate pasiruošę stoti į Kel... >

Ar esate pasiruošę stoti į Kelią?

AŠ ESU Kutchumi, vėl atėjęs pas jus šiandieną.
Pakylėtųjų Pulkų rūpestis yra žmonijos sąmonės pakėlimas ir šiai užduočiai mes skiriame savo nuolatinį dėmesį ir jos įvykdymui dedame visas savo pastangas. Jeigu mums pavyktų pastumti visą žmogiškosios sąmonės milžiną nors milimetrą, tai netrukus pasireikštų ir jus supančio pasaulio pasikeitimai.
Iš tikrųjų, materialiajame pasaulyje nėra nieko, ką būtų taip pat sunku pakeisti, kaip žmonijos sąmonę. Nes visa kita paklūsta sąmonės pasikeitimui ir įvyksta labai greitai, beveik iš karto.
Todėl mūsų pirmaeilės svarbos užduotis ir jūsų pirmaeilės svarbos užduotis yra pakeitimas tų žmonių sąmonės, kurie dabar yra įsikūnijime.
Pateiksiu jums paprastą pavyzdį. Jeigu atliekate kokį nors darbą, iš pradžių savo sąmonėje jūs turite sudaryti šio darbo planą ir apgalvoti, ką turite pasiekti darbo eigoje, koks turi būti jūsų veiksmų rezultatas. Lygiai tas pats ir keičiant žmonijos sąmonę. Žmonijos dauguma turi suvokti sąmonės pakeitimo būtinybę ir gauti supratimą, kokių žingsnių šia kryptimi ji turi imtis. Tolesnis darbas yra paprasčiausias technikos reikalas. Ir to, kas sumanyta, įgyvendinimas įvyks savaime, neišvengiamai, kai tik žmonių galvose tvirtai įsitvirtins vaizdas to, kur link jie turi veržtis. Todėl jėgos, kurios didina materialiojo pasaulio iliuziją, labai gerai išmoko panaudoti visus technikos ir mokslo pasiekimus tam, kad palaikytų žmonių sąmonėje neteisingus elgesio stereotipus ir neteisingus pavyzdžius, kuriais žmonės savo gyvenime vadovaujasi.
Visa galingiausia šiuolaikinio pasaulio industrija nukreipta būtent į tai, kad didintų iliuziją. Geriausi žmonijos protai deda savo pastangas tik tam, kaip nukreiptų žmonijos dėmesį į viską, kas didina iliuziją. Juk jūs žinote, kur nukreiptas jūsų dėmesys, ten teka jūsų energija. Todėl žiūrėdami reklaminius klipus, reklaminius prospektus, afišas jūs neišvengiamai savaime pajungiate savo energijas jūsų pasaulio iliuzijos didinimui. Industrijos, panaudojančios jūsų Dieviškąją Energiją iliuzijos didinimui, tobulumas neturi ribų. Žmonės rūpinasi įsigijimu tų daiktų, kurie primetami jų sąmonei iš išorės. Užsidega noru turėti gražius niekalus. Ir vaikydamasis vis naujų ir naujų daiktų žmogus priverstas eikvoti vis daugiau ir daugiau savo pastangų ir energijos. Jam jau neužtenka Dievo duotos Energijos ir tam, kad tęstų šias lenktynes, jis skatina save paslaugiai jam siūlomais dopingais ir trankvilizatoriais.
Ir jau būdami ties 40 metų riba dauguma žmonių tampa tokie ištuštėję ir nusiaubti dėl šio nesibaigiančio daiktų ir malonumų vaikymosi, kad paprasčiausiai nesugeba savo sąmonėje sutalpinti tų dalykų, apie kuriuos jiems kalbama šiuose diktavimuose.
Tačiau amžius žmonių, kurie savo vidumi nuskursta, su kiekvienais metais vis jaunėja. Ir daugelis jaunų žmonių jau nuo vaikystės pasijungia į nesibaigiantį šio pasaulio daiktų ir malonumų vaikymąsi. Ir šita karuselė tęsiasi iš gyvenimo į gyvenimą. Ir dabar daiktų ir malonumų troškimo įtampa pasiekė tokį aukštą aistrų įkarštį, kad mažai kas išlaiko šias beprotiškas malonumų ir pasitenkinimo lenktynes. Ir tik iškritęs iš šių lenktynių dėl sunkios ligos ar dėl nusigyvenimo, sėdėdamas prie suskilusios geldos, žmogus pradeda pagaliau susimąstyti apie pačius paprasčiausius dalykus, apie kuriuos jis turėjo mąstyti savo gyvenimo aušroje. Dėl ko jis atėjo į šį pasaulį? Kokia jo egzistavimo šiame pasaulyje prasmė?
Todėl būtų gerai, kad neprieitumėte iki visiško savo gyvenimo sužlugdymo tam, kad pradėtumėte susimąstyti apie tokius svarbius dalykus, kaip jūsų egzistavimo materialiame pasaulyje prasmė. Nepriveskite savo gyvenimo iki katastrofos. Suraskite savyje jėgų sustoti, nueiti į šalį nuo malonumų, daiktų ir beprotiško pasimėgavimų vaikymosi. Ir pasistenkite iš šalies stebėti tuos žmones, kurie eikvoja savo neįkainojamus gyvenimus ir Dievo jiems dovanotas energijas iliuzijos didinimui, nes visos jų mintys ir siekiai visiškai sutelkti į iliuzinį pasaulį.
Jūsų užduotis - suvokti visus savo gyvenimo momentus, kai eikvojate savo Dieviškąją Energiją ne Dieviškiems tikslams, o šio pasaulio tikslams. Nėra nieko už jūsų pačių ribų, kas priverstų jus siekti dar vieno menkaverčio daikto arba gauti malonumą žiūrint populiarų koncertą, futbolo rungtynes ar ilsintis prestižiniame kurorte. Jūs ir tiktai jūs patys verčiate save vaikytis visų šių nereikalingų dalykų. Jus verčia jūsų norai, jūsų kūniškasis protas, viskas jūsų viduje, kas nerealu. Todėl duodamas šis Mokymas. Atsisakymo nuo nerealiosios jūsų pačių dalies Mokymas. Prisiminkite istoriją, prisiminkite pranašus, užmėtytus akmenimis ir nukryžiuotus ant kryžiaus. Kodėl tai įvyko? Todėl, kad tam, kad tęstų fizinio pasaulio pasimėgavimus, kūniškas protas pasiruošęs užmušti kiekvieną, kas skelbia atsisakymo nuo iliuzinio pasaulio Kelią.
Iš esmės visi žmonės, esantys įsikūnijime, yra apsėsti savo kūniškojo proto. Ir tam, kad žmogus suvoktų visą padėties, į kurią jis pateko, absurdiškumą, Dievas žmogų pastato prieš tas situacijas, kurios jam gali duoti svarbiausias pamokas. Ir kiekvieną kartą, kai žmogus patenka į tą situaciją, iš kurios jis turi gauti pamoką, ši situacija tampa vis aštresnė ir aštresnė, kol neprieina iki absurdo, ir jau tiktai aklas ir kurčias gali nesuprasti tos pamokos, kurią jam pateikia gyvenimas. Kiekvienas iš jūsų per gyvenimą susiduriate su tokiomis situacijomis. Ir kiekvienam iš jūsų daugelį kartų suteikiama galimybė vieną vienintelį kartą teisingai pasirinkti. Ir kiekvieną kartą jūs linkę atsisakyti šio pasirinkimo ir tęsti savo tarnavimą šio pasaulio daiktams ir šokti pagal savo kūniškojo proto dūdelę.
Dievas kantrus. Dievas labai kantrus. Ir kartais tam, kad žmogus suvoktų tik vieną vienintelę savybę, kurios jam būtina atsikratyti, išeikvojamas visas gyvenimas, o kartais ir keletas gyvenimų.
Jūs turite prieš akis laiko tam, kad galėtumėte atpažinti savyje visus savo trūkumus ir jų atsikratytumėte. Bet pats svarbiausias jums bus jūsų pasirinkimas judėti savo ego atsisakymo Keliu, grįžimo į realų Dievo pasaulį Keliu.
Šis pats pirmiausias ir pats svarbiausias žingsnis teisinga kryptimi gali jums tapti toks lemiamas, kad per kelis metus pakeis visą jūsų gyvenimą. Galima išeikvoti dar milijonus metų klaidžiojant po iliuzinį pasaulį. Bet tada, kai jūs žengiate vieną žingsnį teisinga kryptimi ir toliau einate, kad ir kaip sunku jums būtų ir kad ir kokius išbandymus savo kelyje jums tektų iškęsti, - jūs teisingai pasirenkate - ir šis pasirinkimas taps jūsų pergalės ir jūsų išėjimo iš iliuzijos pasaulio į Dieviškąjį pasaulį užstatu.
Šis pasaulis egzistuoja tik jūsų sąmonėje ir savo sąmone jūs palaikote šio pasaulio egzistavimą. Todėl jūs turite pereiti į naują savo sąmonės lygį ir į naują jus supančios tikrovės suvokimą tam, kad paliktumėte fizinį pasaulį ir įgytumėte Dieviškąją laisvę. Niekas, nei vienas žmogus negali jūsų priversti pasirinkti. Tik jūs patys būdami vienumoje su savimi ir savo širdies tyloje galite priimti šį lemtingą sprendimą.
Niekada nepamirškite, kad fiziniame pasaulyje jūs negausite jokio apdovanojimo ir niekada neturite galvoti apie kokios nors naudos sau gavimą fiziniame pasaulyje. Visi jūsų pasiekimai ir visa jūsų patirtis pasiliks su jumis per visą šios visatos egzistavimo laikotarpį ir kartu su jumis pereis į Aukščiausius Pasaulius.
Ar esate pasiruošę stoti į Kelią ir eiti juo į savo pergalę nepavargdami per visas kliūtis ir užtvaras?
Labai daug pašauktųjų, bet ar tiek jau daug išrinktųjų?

AŠ ESU Kutchumi, dedu į jus viltis savo širdyje.