Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > Kuthumi > Mokymas apie atsilaisvinimą nu... >

Mokymas apie atsilaisvinimą nuo negatyvių energijų

AŠ ESU Kutchumi.
Tikriausiai tie iš jūsų, kas reguliariai skaito mūsų laiškus, kuriuos duodame per mūsų pasiuntinį, prisimena mane. Aš ateinu dažnai ir mano pokalbiai daugiausia susiję su jūsų sąmonės vystymusi. Taipogi aš specializuojuosi spręsdamas psichologines problemas, kuriomis apsunkintos jūsų sielos.
Ir šiandieną man norėtųsi pokalbio laiką skirti tam, iš kur atsiranda jūsų psichologinės problemos ir ar įmanoma jų atsikratyti be pasaulietinių psichoterapeutų pagalbos. Reikia pasakyti, kad Pakylėtieji Valdovai ir pasaulietiniai psichologai skirtingai žiūri į atsilaisvinimą nuo psichologinių problemų. Pasaulietiniai specialistai naudoja terminus pasąmonė ir nesąmoningumas, tuo tarpu aš paprastai naudoju terminus siela ir subtilieji kūnai.
Čia nėra didelio skirtumo, jei jūsų specialistai žiūrėtų į jus ne kaip į klientą ir į savo egzistavimo fiziniame plane šaltinį, o jei jie žiūrėtų į jus kaip į sielą, kuriai reikalinga pagalba ir palaikymas. Turiu konstatuoti tą liūdną faktą, kad, galima sakyti, visiems dabartiniu metu Žemės planetoje gyvenantiems žmonėms reikalinga pagalba. Turiu omenyje pagalbą sprendžiant psichologines problemas, kurios apsunkina jūsų sielas ir pereina įsikūnijimas iš į įsikūnijimo. Daugelis psichoterapijos specialistų neigia tai, kad siela turi labai seną istoriją ir pereina daugybę įsikūnijimų. Ir tai neduoda galimybės visavertiškai padėti daugeliui sielų, kurioms reikalinga pagalba. Labai daugelis problemų atėjo pas jus iš praėjusių įsikūnijimų. Tai įvairios baimės, fobijos, mirties įrašai. Labai daugelis sielų apsunkintos šiomis problemomis ir nežino, kaip jų atsikratyti.
Neduosiu jums universalaus recepto. Galiu tik duoti jums rekomendacijas, savo rekomendacijas. Ir džiaugsiuosi, jei galėsite panaudoti šias rekomendacijas savo gyvenime, ir dar labiau džiaugsiuosi, jei mano rekomendacijos jūsų sieloms duos išgijimą.
Visų pirma jums būtina suvokti tą jumyse esančią problemą, kuri apsunkina jūsų subtiliuosius kūnus. Pavyzdžiui, tai gali būti neapykanta priešingai lyčiai, kuri atėjo iš praeities. Šiame įsikūnijime turite nuostabią šeimą. Ir nėra priežasties neapykantai bei priešiškumui pasireikšti. Tačiau jūs nieko su savimi negalite padaryti. Periodiškai jaučiate neapykantos, pykčio priepuolius. Kenčiate dėl to patys ir taipogi dėl to kenčia jūsų artimieji: jūsų sutuoktiniai, jūsų vaikai.
Pirmas ir svarbiausias žingsnis sprendžiant šią jūsų problemą bus to fakto, kad turite šią problemą, pripažinimas. Tai labai didelis ir svarbus žingsnis. Kai jūs skaitote šias eilutes, jums atrodo juokinga, kaip galima nepamatyti tokios problemos. Neskubėkite daryti išvadų. Galite matyti šią problemą kituose žmonėse, tačiau tada, kai karminė neapykantos ir priešiškumo energija pakyla jūsų pačių viduje, kai ji jus užplūsta, apdengia jus virš galvos panašiai kaip vandenyno banga, jūs jau negalite taip blaiviai įvertinti situacijos. Jūsų pyktis jums atrodo visiškai pateisinamas ir surandate, tiksliau, jūsų kūniškasis protas suranda tūkstančius priežasčių, kad pateisintų jūsų elgesį ir veiksmus.
Tada, kai jūsų viduje pakyla ši baisi negatyvi buvusiųjų įsikūnijimų energija, labai sunku jums susitvardyti. Jūs nežinote, kiek kartų praėjusiuose įsikūnijimuose su jumis labai žiauriai elgėsi priešinga lytis. Jus galėjo žeminti, mušti ir netgi prievartauti bei žudyti. Visų šių negatyvių išgyvenimų įrašai kaip našta guli jūsų subtiliuosiuose kūnuose. Ir jūsų užduotis, jūsų pirmaeilė užduotis pabandyti suvokti, jog ši energija, ši neigiama energija, jumyse yra.
Ne jūsų sutuoktinė ar sutuoktinis yra jūsų negatyvios sąmonės būsenos priežastis, o ta jumyse esanti energija. Situaciją sudėtinga daro tai, kad jūsų žmona ar vyras, greičiausiai, irgi turi energiją, kurią reikia atidirbti. Ir, greičiausiai, jei darant įtaką negatyviai energijai kaltinate savo vyrą, pavyzdžiui, dėl kažkokių veiksmų ar minčių, kurių jis šiame įsikūnijime neturi, tai kaip tik praėjusiuose įsikūnijimuose jis sau leisdavo būtent tai, dėl ko jūs jam priekaištaujate. Todėl išgijimo nuo nekokybiškų energijų procesas pasidaro sudėtingesnis dėl to, kad tai yra abipusis procesas. Ir jūs patys galite vienas kitam padėti atsilaisvinti nuo negatyvių energijų. Jums reikia tik tarpusavyje susitarti ir tada, kai negatyvi energija kažkuriame iš jūsų pakyla, kitas turi nurodyti į tai, jog, štai, ši energija pakilo. Ir tada, vienas kitam padėdami, galėsite suvokti, kad ši energija jumyse yra. Ir galėsite atskirti nuo savęs šią energiją. Galėsite suprasti, kad tai yra ta jūsų pačių dalis, kurios jūs norite atsikratyti.
Ir ateina antras labai svarbus žingsnis, kai pradedate jausti norą atsikratyti jumyse esančios negatyvios energijos, kurios buvimą jūs suvokėte.
Kitas žingsnis yra pats paprasčiausias. Jūs prašote Dievą, kad Jis išlaisvintų jus nuo jumyse esančios negatyvios energijos. Bet, atrodytų, šį lengvą žingsnį ne visi gali žengti. Paprastai žmonių sąmonė labai judri. Jie sugeba vieną ar du kartus paprašyti Dievo, kad Jis išlaisvintų nuo neigiamos energijos, ir paskui pamiršta apie savo prašymą, apie tai, kad jie nusprendė atsikratyti neigiamos energijos. Ir kai ateina kitas karminis momentas ir neigiama energija vėl juos užplūsta virš galvos, žmonės stebisi. Kodėl Dievas neišlaisvino jų nuo šios energijos?
Reikalas tas, numylėtiniai, kad jumyse esanti negatyvi energija kartais formavosi per visą buvusį įsikūnijimą, o kartais ir keletą įsikūnijimų. Todėl tam, kad šios energijos atsikratytumėte, jums reikia imtis labai didelių pastangų. Galite pradėti maldinę praktiką, galite naudoti 23 dienos dispensaciją*, kuri smulkiai aprašyta daugelyje per šį pasiuntinį duotų diktavimų. Galite naudotis laiškų Karminei Valdybai dispensacija**, kuri taipogi smulkiai jums duota.
Tik kasdienės pastangos, kartais atliekamos daugelį metų, sugeba padėti jums atsikratyti negatyvių praeities energijų.
Šiame įsikūnijime įgytos negatyvios savybės atidirbamos daug paprasčiau, bet tos savybės, kurios jus lydi įsikūnijimas iš įsikūnijimo, reikalauja didesnių pastangų, kad jas atidirbtumėte.
Ir daugelis savybių gali būti atidirbtos tiesiogiai sąveikaujant su jūsų sutuoktiniais. Kiekvieną dieną, susidurdami su negatyviomis vienas kito energijomis, suvokiate, jog tai – negatyvios energijos, kurių jums reikia atsisakyti, ir visą gyvenimą vienas kitam atleidžiate ir padedate.
Tik taip, vienas kitam padėdami, jūs kartais sugebate įveikti praeities karmą. Ir pats svarbiausias elementas, kuris gali jums padėti ištirpinant praeities karmą, bus meilė, kurią vienas kitam jaučiate. Tai pati didžiausia jūsų pasaulio brangenybė, kurią verta saugoti ir tausoti daug labiau, nei pinigus, daiktus ar auksą.
Džiaugiuosi, kad mūsų pokalbis įvyko.

AŠ ESU Kutchumi, su Meile jums ir jūsų sieloms.


________________________________________

* Su 23 dienos dispensacija galite susipažinti „Siriaus“ svetainėje pagal nuorodą http://viduje.puikiai.lt/sirius2011/?p=1037.
** Apie laiškų Karminei valdybai dispensaciją žiūrėkite nuorodą http://viduje.puikiai.lt/sirius2011/?p=1311.
Karminės Valdybos posėdis vyksta du kartus per metus nuo vasaros arba žiemos saulėgrįžos.

Klausyti diktavimo audio įrašą. Tekstą skaito Tatjana Mikušina: http://www.sirius-ru.net/dictations/dek2009/audio.htm#12