Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > Kuthumi > Mokymas apie atsilaisvinimą nu... >

Mokymas apie atsilaisvinimą nuo karmos

AŠ ESU Kutchumi, atėjęs mokyti jūsų sielų.
Aš atėjau šią dieną, kad duočiau nedidelį Mokymą, kuris, tikiuosi, jums bus labai naudingas ir padės geriau suprasti daugelį dalykų.
Aš saugau nekaltą supratimą apie kiekvieną iš jūsų. Taip man lengviau su jumis bendrauti ir stebėti, kaip mano požiūris į jus atsiliepia jūsų gyvenime.
Ar niekada nepastebėjote, kokį poveikį jūs darote kitiems žmonėms, pažįstamiems ir nepažįstamiems, savo draugams, artimiesiems, vaikams? Ar niekada neteko stebėti savęs tartum iš šalies?
Štai jūs esate nelabai gerai nusiteikęs. Jūs persmelktas įtarumo ir priešiškumo. Jums atrodo, kad visi jus apgaudinėja, blogai su jumis elgiasi. Juk buvo jūsų gyvenime tokių būsenų, tiesa? O dabar imkime ir atidžiai išanalizuokime, kaip ši jūsų būsena atsiliepia viskam, kas jus supa.
Taigi, jūs ateinate į darbą ir pradedate perkelti šią savo būseną jus supantiems žmonėms. Jūs apie juos galvojate nelabai gerai. Palaipsniui žmonės nevalingai nuskaito jūsų vibracijas ir atsigręžia į jus ta puse, kurią jūs matote juose. Ar suprantate, apie ką aš kalbu?
Pačioje pradžioje jumyse yra nekokybiška energija, kuri priveda prie nekokybiškos jūsų vidinės būsenos. Jūsų mentalinis ir emocinis kūnai pradeda vibruoti dažniu, atitinkančiu tą energiją, kuri suaktyvėjo jumyse šiuo momentu.
Jūs žinote, kad jūsų energetiniuose kūnuose išsilaiko visi įrašai apie visus kada nors jūsų įvykdytus poelgius. Ir tuomet, kai ateina momentas, aktyvuojasi vienas ar kitas karminis įrašas. Taigi, jūs patenkate į tą sąmonės būseną, kurią anksčiau patys sukūrėte savo neteisingais pasirinkimais praeityje.
Dabar ateina momentas, kai jūs vėl susiduriate su ta nekokybiška energija, kurią sukūrėte patys ir kuri gyvena jūsų energetiniuose kūnuose. Dabar nuo jūsų priklauso, ar galėsite atidirbti tą energiją, išlyginti ją, neutralizuoti, ar pagilinsite savo karminę būklę.
Kai esate apsiginklavę žiniomis apie Karmos Įstatymo veikimą, jūs galite išmokti pagauti visas nekokybiškas būsenas, kurios pradeda reikštis jūsų viduje. Jūs palengva išmokstate stebėti, kaip kyla viena ar kita nekokybiška būsena, kaip aktyvėja ir įsismelkia į jūsų mentalinį kūną ir emocinį kūną. Tada, kai jūs žinote savo priešą, galite su juo susidoroti.
Jei jūs žinote savo ligą, tai pakanka laiku išgerti vaistų, ir priepuoliui kelias bus užkirstas.
Jūsų subtilieji kūnai taip pat serga, jie tebeturi žaizdas nuo neteisingų praeities veiksmų. Ir jums paprasčiausiai reikia surasti priešnuodžius arba vaistus jūsų nekokybiškoms sąmonės būsenoms.
Reikia išmokti pagauti tą momentą, kai jus tik pradeda apimti nekokybiška sąmonės būsena. Jūs turite būti budrūs. Ir būtent tuo momentu užkirsti bet kuriuos savo praeities neigiamos energijos pasireiškimus.
Jei mėginsite valios jėga arba kokių nors psichologinių metodų pagalba susidoroti su savo nekokybiška būsena, – vargu ar tai jums padės. Jums reikia suprasti, kad savo būseną kažkada pagimdėte patys. Ir dabar jūs norite atsikratyti šio netobulumo. Paleisti ego.
Tuomet, kai jums pavyks įeiti į tinkamą sąmonės būseną ir teisingai nukreipti Dieviškosios Energijos srautą savyje, jūs sugebėsite neutralizuoti savo sukauptas negatyvias karmines nuosėdas.
Visas jūsų vidinių netobulumų ištaisymo mechanizmas yra jūsų pačių viduje. Jums būtina tiktai pripažinti, kad šis netobulumas yra jumyse, ir panorėti nuo jo išsilaisvinti.
Viskas priklauso nuo jūsų karmos sunkumo, nuo to, kiek stipri ši neigiama energija, kuri apsigyveno jumyse. Ir jei turite reikalų su nedidele karmine problema, tai jums pakanka vieną kartą užfiksuoti savo dėmesį ties šia problema, ir ji išeis.
Bet jeigu susiduriate su didele karmine problema, su ta savybe, dėl kurios atidirbimo jūs atėjote į įsikūnijimą, tai jums prisieis kartoti savo bandymą daugelį kartų, kai kada keletą metų.
Nėra tokios neigiamos savybės arba trūkumo, kurio būtų neįmanoma įveikti su Dievo pagalba.
Bet Dievas visada suteikia jums galimybę patiems įveikti bet kurį savo trūkumą.
Ir tada, kai jūs pajusite, kad mano duodamos rekomendacijos veikia nepriekaištingai, jūs pamažu galėsite atsikratyti visų savo netobulumų.
Ateis diena, kai nustosite įsižeidinėti, jei jums anksčiau buvo būdingas įžeidumas.
Ateis diena, kai nustosite pavydėti, jei jums buvo būdingas pavydas.
Ateis diena, kai nustosite pavyduliauti, jei jums buvo būdingas pavyduliavimas.
Lygiai taip pat galima išsilaisvinti nuo depresijos, irzlumo, ūmumo, pykčio ir kitų nedieviškų savybių.
Ir tada, kai išreikšite tik Dieviškąsias savybes, tai visas pasaulis atsigręš į jus savo Dieviškąja puse.
Jums būtina kiekvienam užsiimti tiktai savimi, tik savo vidine būsena, ir pasaulis aplink jus pasikeis pats savaime.
Aš truputį pagudravau, duodamas jums šį Mokymą. Iš tikrųjų visi jūs labai susiję jūsų pasaulyje. Ir yra labai stiprūs karminiai ryšiai, kurie sieja jus su jūsų šeima, su jūsų šalimi ir su visa planeta. Todėl valydami iš savęs karmines nuosėdas ir antsluoksnius, kartu jūs turite rūpintis, kad ir kiti žmonės sužinotų ir apie Karmos Įstatymą, ir apie tai, kaip atidirbti savo karmą.
Tada, kai žinojimas apie Karmos Įstatymą ir karmos atidirbimo metodus prasiskverbs į tam tikro kritinio procento Žemės gyventojų sąmonę, situacija planetoje pradės keistis tiesiog jūsų akyse.
Jūsų tamsumas ir tingumas dažniausiai jums trukdo. Visi mechanizmai ir visos žinios seniai duotos jums diktavimuose, kuriuos mes duodame per šį pasiuntinį ir per daugelį kitų žmonių, įvairiu laiku tarnavusių mums pasiuntiniais.
Dabar atėjo laikas mums išsiskirti. O gaila.
Aš tikiuosi naujų mūsų susitikimų ateityje.

AŠ ESU Kutchumi, jūsų sielų vadovas.