Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > Surija > Suteikite mums galimybę vaikšč... >

Suteikite mums galimybę vaikščioti šalia jūsų Žemės planetoje (MP3)

AŠ ESU Surija, vėl atėjęs pas jus iš kosmoso gilumos, iš Didžiosios Centrinės Saulės. Aš džiaugiuosi mūsų nauju susitikimu! Ar jūs taip pat džiaugiatės?
Man norėtųsi šiandien atkreipti jūsų dėmesį į tas permainas, kurios vyksta jūsų fiziniame pasaulyje, jūsų planetoje. Jeigu atidžiai perskaitysite mūsų laiškus, kuriuos mes perdavėme per savo pasiuntinį, tai pastebėsite, kad per visą laiškų perdavimo laikotarpį mes kreipėme jūsų dėmesį į tą faktą, kad Žemėje vyksta permainos. Ir šios permainos susijusios su jūsų pasaulio subtilėjimu.
Kiek daug žmonių skundžiasi įvairiais negalavimais ir prasta savijauta. Kiek daug žmonių stengiasi rasti savo fizinių kūnų ligų priežastis lankydamiesi pas gydytojus. O kodėl jums neprisiminus tų žinių, kurias mes jums duodame?
Planetos vibracijos aukštėja. Ir jeigu jūsų fizinio kūno vibracijos lieka ankstesnio lygio, tai jūs iškrentate iš bendro Žemės planetos vibracinio lauko. Jums daug kartų buvo duodamas šis Mokymas. Ar neatėjo laikas pereiti nuo tuščio informacijos rijimo prie duodamų žinių taikymo praktikoje?
Jūs galite pakylėti savo vibracijas. Jūs galite išvalyti savo laidininkus, savo keturis žemuosius kūnus. Ir dėl to jums nereikia vaikščioti pas gydytojus, ekstrasensus. Jums reikia paprasčiausiai atidžiai perskaityti mūsų duodamus laiškus ir veikti savo gyvenime pagal duodamą Mokymą.
Kada jūsų vibracijos pakyla? Tada, kai esate susikoncentravę į Aukščiausius pasaulius. Tada, kai nustojate rūpintis savimi ir nukreipiate savo siekių vektorių Visuotinei Gerovei, visų gyvų būtybių gerovei. Kas jums trukdo visąlaik išsaugoti savo siekių vektorių nukreiptą į Aukščiausius pasaulius, į Visuotinę Gerovę?
Stropiai išanalizuokite viską, kas jums trukdo jūsų gyvenime, ir palaipsniui vykdykite savo gyvenime būtinus pakeitimus. Mes stengiamės maksimaliai atsargiai auklėti jus, auklėti jūsų sielas, kad sugebėtumėte prisitaikyti prie naujų vibracijų ir pereitumėte į naują evoliucinį lygį su minimaliais praradimais.
Jūs tikite tuo, kad mes rūpinamės jumis? Tai kodėl jūs nesekate mūsų patarimais ir rekomendacijomis? Juk viskas paprasta. Jums būtina palaipsniui atsisakyti netinkamų pavyzdžių ir pasireiškimų ir apsupti save tinkamais, Dieviškaisiais, pavyzdžiais ir pasireiškimais. Ir tai jūs turite padaryti patys. Mes galime pamėginti nuleisti į jūsų fizinį planą mūsų pavyzdžius, bet mes negalime tai padaryti be jūsų pagalbos. Supraskite, jums nuolatos būtina dėti pastangas reikiama kryptimi, tuomet viskas palaipsniui ims keistis.
Jums sunku būti miesto sąlygomis? Kas jums trukdo išvažiuoti gyventi į gamtą! Kai tiktai užsibrėžiate teisingą siekį ir prašote Dievo pagalbos, Dievas pasiunčia jums ir galimybę, ir lėšų, būtinų jūsų galimybei įgyvendinti. Bet jei kaip tarakonai sulindote į plyšius, pasislėpėte tamsiuose kampuose ir nenorite išeiti į saulę, nenorite drąsiai atsistoti šviežiame permainų vėjyje, – tai kaip mes galime jus priversti?
Supraskite, jūs patys esate tas mechanizmas, kuris valdo jūsų padėtį fiziniame pasaulyje. Jūs patys kuriate savo ateitį. Jūs tai darote kasdien, kiekvieną minutę, kiekvieną sekundę. Jūs patys valdote Dieviškąją energiją, kuri patenka į jūsų kūnus. Ir tada, kai jums pasiseka nukreipti tą energiją pagal Dieviškąjį Įstatymą, jūs keičiate savo gyvenimo aplinkybes į Dieviškąją pusę.
Ir tada, kai jūs atsiduodate pramogoms ir malonumams, pataikaujate savo įpročiams ir nenorite jų atsisakyti, tai patys save įvarote į kampą todėl, kad neturite ateities tame Naujame Pasaulyje, kurį mes kuriame jums Žemės planetoje.
Viskas jums sakoma gana paprastai ir atvirai. Nėra jokių paslapčių. Visa paslaptis glūdi jūsų sąmonėje, kuri neįtikėtinu greičiu perkeičia visą jus pasiekiančią informaciją ir interpretuoja ją taip, kaip patogu jūsų kūniškajam protui.
Jūs patys esate generatoriai, kurie daugina netobulumą jūsų pasaulyje. Laikykitės Dieviškojo Įstatymo, ir pasikeis jūsų gyvenimo aplinkybės!
Daug ką reikės pakeisti planetoje. Mes pradedame aktyvių pokyčių procesą Žemės planetoje. Todėl jums reikės sulyginti savo planus su mūsų planais ir pasirinkti. Ar taip jau būtina jums laikytis savo įpročių ir prisirišimų?
Nebijokite atsisakyti visko ir sekti paskui Dievą. Dievas pasirūpins jumis. Nejaugi galvojate, kad Dievas jumis nesirūpins ir paliks be globos, jei nuoširdžiai ir ištikimai leisitės keliu pas Dievą?
Nebijokite pokyčių. Nebijokite mirties. Mirties nėra! Yra tik amžinas gyvenimas, keičiantis savo formas. Ir jūs mirštate tik tam, kad gimtumėte vėl, gautumėte naują kūną ir su naujomis jėgomis tarnautumėte Dievui ir visai Gyvybei.
Deja, kai tik gaunate naujus kūnus, jūs kartais vėl imatės senų pavyzdžių ir kvaišinate save įvairiomis žalingomis medžiagomis arba sotinate savo kūnus surogatiniu maistu. Jūsų kūnai jums duoti Dievo. Ir jūs privalote žiūrėti į savo kūnus, kaip į apsireiškusį Dievą.
Pagalvokite, ar tai, kaip jūs žiūrite į savo kūnus, gali patikti Dievui? Pažiūrėkite į save, į savo veiksmus tarsi iš šalies. Ar visos jūsų gyvenimo pusės atitinka Dieviškus pavyzdžius? Ką jums reikia pakeisti savyje, kad jūsų gyvenimas pasikeistų?
Jeigu jūs dažniau susimąstysite apie savo susiklosčiusio gyvenimo pokyčius, tai greitu laiku realiai pasikeis jūsų gyvenimo aplinkybės. Tiktai jūsų netobula sąmonė verčia jus lindėti kelių kvadratinių metrų plote didžiuliuose miestuose, nors planeta turi didžiulius plotus, kuriuose jūsų auros gali atsitiesti, ir jūs sugebėsite priimti mūsų pasaulį.
Išsiveržkite iš didelių miestų džiunglių į saulėtą erdvę! Mes negalime prievarta jus perkelti iš dvokiančių vietų, kuriose gyvenate. Šių vietų vibracijos tokios siaubingos, kad nei vienas Pakylėtasis Valdovas negali prasimušti pro tankius sluoksnius, kuriais jūs patys save apsupote. Suteikite mums galimybę vaikščioti šalia jūsų Žemės planetoje! Ir mes kartu paversime ją pačia gražiausia planeta šioje visatoje!

AŠ ESU Surija, stoviu prieš jus Naujos Dienos akinančiame saulės spindesy!Audio failą mp3 formate su šio diktavimo įrašu(5,16 Mb)
galima parsisiųsti pagal nuorodą

http://narod.ru/disk/1039299000/2008-06-21_Suriya.mp3.html

Diktavimo tekstą skaito T. N. Mikušina.
Audio-įrašas atliktas iš karto po Pranešimo.