Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > Surija > Gerkite Dieviškosios Energijos... >

Gerkite Dieviškosios Energijos Nektarą

AŠ ESU Surija, vėl atėjęs per šį pasiuntinį. Lygiai prieš metus aš uždėjau ant jos pečių mantiją Didžiojoje Centrinėje Saulėje. Ir prireikė lygiai metų šios mantijos aktyvavimui.
Tarnavimas, kaip diktavimų priėmimas, yra ypač atsakingas. Tai ta galimybė ir pagalba, kuri dabartiniu metu suteikiama Žemės žmonijai Pakylėtųjų Pulkų.
Diktavimuose yra mūsų vibracijos, mūsų energija. Ir jeigu diktavimų žodžiai gali būti iškraipyti įsikūnijusio pasiuntinio sąmonės, tai energetinė šių diktavimų sudėtis, įdėta mūsų diktavimų perdavimo momentu, gali būti pašalinta tik mums panorėjus.
Galite justi energiją, esančią diktavimuose, ne tik kaip švarias vibracijas (tam, kad pajustumėte aukštas vibracijas, turite būti sąskambyje su jomis), bet galite pajusti energiją, esančią diktavime, pagal tai, kiek jus šis diktavimas domina.
Paprasčiausiai panorėsite jį perskaityti. Ir jūsų išorinė sąmonė netgi nesupras, kad skaitant Dieviškosios Energijos Nektarą gauna visi jūsų kūnai.
Jūsų kūnai jaučia nuolatinį alkį, jie tiesiog trokšta Dieviškosios Energijos. Jus supančio pasaulio vibracijos yra energetinis surogatas. Tai maistas, kuris energetiškai nemaitina jūsų subtiliųjų kūnų.
Jums reikia mūsų maisto. Jūs turite būti pamaitinti. Ir mes darome tai vėl ir vėl, per kiekvieną pasiuntinį, ypač jo veiklos pradžioje, kai priešingų mums tamsos jėgų atakos energetiniam kanalui dar neaktyvuotos.
Gerkite Dieviškosios Energijos nektarą, prisiminkite Tėvo Namus. Klausykite pažįstamų Aukščiausių pasaulių vibracijų, prisiminkite šias vibracijas. Man taip norisi jums visiems paglostyti galvą, pamyluoti, duoti jums savo apsaugą, nusiraminimą, meilę, paguodą.
Jūs - kariai šiame pasaulyje, dvasios kariai, ir be perstojo kovojate mūšyje. Šis mūšis prasidėjo nuo iliuzijos pasireiškimo ir jis baigsis tik tada, kai visata užbaigs savo egzistavimo ciklą ir išreikšti pasauliai bus suvynioti. Iki to laiko vyks mūšis tarp šviesos ir tamsos jėgų, supriešintų viena kitai ir pereinančių viena į kitą.
Amžinas judėjimas, amžinas veržimasis ir amžina opozicija vystymuisi.
Įkūnytoji žmonija turi skirtingus sąmonės lygius. Ir skirtingi sąmonės lygiai skirtingai supranta šį mūšį ir skirtingai mėgina dalyvauti šiame mūšyje.
Iš tikrųjų viską lemia žmogaus sąmonė. Pabandykite pasakyti viduramžių riteriui, besiruošiančiam į žygį ginti Dievo karsto, kad jis neteisingai supranta šį pasaulyje vykstantį mūšį.
Pabandykite jūsų laikais pasakyti teroristams mirtininkams, kad jie neteisingai supranta vykstantį mūšį.
Pabandykite tiems žmonėms, kurie gavo mokymą iš buvusio pasiuntinio ir bando žodžiu vykdyti teismą šioje Žemėje, pasakyti, kad jie neteisingai supranta mūšį.
Galite įsivaizduoti, kuo baigsis bandymai įtikinti šiuos skirtingus žmones, kad jie neteisūs.
Toks jų Dieviškosios Realybės įsisąmoninimo lygis. Ir jie nuoširdžiai pasiryžę daug ką paaukoti, netgi paaukoti savo gyvybę, kad tos jėgos, kurias jie gina, pasiektų pergalę.
Problema ta, kad šių žmonių sąmonės lygis lemia, kokias jėgas jie realiai gina.
Ir jeigu jie būtų pasiekę Budos arba Kristaus sąmonės lygį, tai suprastų, kad bet koks kovos pasireiškimas fiziniame ir subtilesniuose minčių bei jausmų planuose didina iliuziją.
O dvi jėgos, kovojančios šios kūrinijos rėmuose, yra iliuzinė jėga, nukreipta į iliuzijos didinimą, ir Realaus Dieviškojo pasaulio jėga, nukreipta į iliuzijos sutraukimą. Šis mūšis vyksta Danguje ir tęsis tol, kol egzistuos išreikšta Visata, tol, kol egzistuos išreikšti pasauliai.
Tai mūšis, nuleistas iki dabar gyvenančių žmonių sąmonės lygio, priimamas pagal jų sąmonės lygį. Ir jų veiksmai šiame mūšyje yra visiškai suderinti su tomis energetinėmis, karminėmis nuosėdomis, kurias jie gavo praeityje. Ir tie riteriai, kurie buvo pasiruošę žudyti kitatikius, savo, kaip jiems atrodė, teisingoje kovoje už Kristų, dabar kariauja žodžiu ir toliau stengiasi surišti tamsos jėgas ir kovoja prieš juos truputį kitomis priemonėmis.
Ir jeigu jiems pasakytume, kad pagal Budos ir Jėzaus mokymą jie elgiasi neteisingai, niekada jumis nepatikėtų. Todėl, kad tai yra jų sąmonės lygis. Ir ta energija, kuri yra jų elektroniniame dirže, turi būti išnaudota, ji sugrįš pas juos vėl ir vėl įvairiuose įsikūnijimuose tol, kol jų sąmonė pakils iki tokio lygio, kad pradės suprasti tikrąją šiame pasaulyje vykstančios kovos esmę.
Ši kova egzistuos tol, kol žmonija leis egzistuoti tai kovai savo sąmonėje.
Pasaulis yra žmogiškosios sąmonės atspindys. Ir tas individas, kuris pasiekia Budos sąmonės lygį, kuris meditacijose patiria būseną, vadinamą nirvana, supranta, kad toje būsenoje nėra jokios kovos. Šioje būsenoje egzistuoja tik meilė, harmonija, džiaugsmas, palaima – visos Dieviškosios savybės, neaptemdytos žema žmogiškąja sąmone.
Ar aplink save matote daug Budų, panirusių į meditaciją?
Nepatikėsite, bet vienas toks Buda sugeba išlaikyti visos planetos balansą.
Ir kai jūsų miestų parkuose ant suoliukų ir po medžiais sėdės Budos meditacijos poza ir į juos paprasčiausiai niekas nekreips dėmesio todėl, kad tai bus toks įprastas dalykas kaip pensininkai, vaikštantys su savo keturkojais draugais, – kai tai įvyks, nebus terorizmo, aršiai besiginčijančių dogmatikų, atstovaujančių skirtingoms religinėms konfesijoms ir įrodinėjančių vienas kitam, kad jų Dievo supratimas yra pats teisingiausias.
Iki tai įvyks, kiekvienas atidirbinės savo karminį bagažą ir vis susidurs su tomis gyvenimiškomis situacijomis, kurios pastūmės į naują sąmonės vystymosi lygį, link naujo laiptelio, vedančio į Dieviškosios Tiesos pažinimą.
Aš sugrįšiu. Aš sugrįšiu ir tikiuosi, kad galėsiu jūsų minčiai suteikti teisingą kryptį. Šiaip ar taip, tikiuosi, kad atsiras įsikūnijime žmonių, pasiruošusių išklausyti Budos mokymą.

AŠ ESU Surija