Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > Surija > Nauja Dieviškoji malonė >

Nauja Dieviškoji malonė

AŠ ESU Surija. Aš ką tik atvykau iš Didžiosios Centrinės Saulės. Ir aš atsiprašau Numylėtinio Viešpaties Maitrėjos, kad man prisiėjo nutraukti jo kreipimąsi į jus.
Aš atvykau, kad praneščiau jums džiaugsmingą žinią!
Pagal Kosminį Įstatymą jums reikia žinoti, kad negalite daugiau aklai eiti savo klaidžiojimų tamsoje keliais. Aš atėjau apšviesti jums Kelio. Nuo šios dienos ir visus ateinančius metus jums, kurie siekia, atsiveria nauja kosminė galimybė. Aš atėjau, kad suderinčiau jūsų sąmonę sąskambiui su Didžiąja Centrine Saule.
Kiekvieną kartą atlikdami savo dvasines praktikas, tada, kai jūs kviesitės Valdovus, Dievą arba jūsų AŠ ESU Buvimą, prisiminkite naują dispensaciją, kuri ką tik jums padovanota ir veiks visus ateinančius metus.
Tai sąskambio su Didžiąja Centrine Saule dispensacija. Aš nustatau ir įtvirtinu kiekvieno iš jūsų, kurie dabar skaitote mano laišką, širdyje sąskambio su Didžiąja Centrine Saule stygą. Aš įtvirtinu jūsų fizinėmis akimis nematomą ir netgi subtiliajame pasaulyje atrodantį kaip voratinklio gija krištolinį siūlą, stygą, ir tuomet, kai jūs pasinersite į maldas arba meditaciją, ši styga skambės jūsų širdyje ir duos galimybę jums susiderinti su Aukščiausiais pasauliais.
Tai – didžiulė galimybė, reikalinga tolesnei jūsų sielos pažangai. Žinoma, jūsų išorinė sąmonė gali statyti blokus ir kliūtis šios dispensacijos įgyvendinimo kelyje. Todėl jūs turite blokuoti savo išorinę sąmonę, savo kūniškąjį protą. Tik tada, kada jūs tapsite panašūs į mažus vaikus ir patikėsite tais stebuklais, kurie ateina pas jus iš mūsų pasaulio, tik tada šie stebuklai pasireikš jūsų fiziniame plane ir jūsų gyvenime.
Visada yra pirmieji, kurie pradeda sunkų ir svarbų darbą. Dauguma stovi nuošalėje ir su atsargumu stebi, kuo visa tai baigsis.
Baigsis viskas labai sėkmingai jūsų planetai! Žemė gyvens ir klestės!
Jums reikia tik tikėti mumis, Pakylėtųjų Pulkais, ir, užuot koncentravusis ties žemiškojo gyvenimo tamsiaisiais aspektais ir pražūtingais įpročiais, reikia atsigręžti aukštyn, į tolimuosius pasaulius, į Didžiąją Centrinę Saulę.
Jūs tampate tuo, į ką nukreipti jūsų siekiai. Nepamirškite šios paprastos Tiesos. Jūsų pasaulis yra atsispindintis pasaulis ir paklusniai atspindi jūsų sąmonę.
Todėl tai, ką jums reikia padaryti – atmesti, atsikratyti negatyvių minčių ir jausmų, visų depresinių būsenų. Ir atlaisvinti vietą džiaugsmui, kuris ateis į jūsų pasaulį per jūsų širdis, saugančias ir palaikančias sąskambį su Aukščiausiais pasauliais.
Aš džiaugiausi, kad galiu ateiti pas jus šią dieną ir pranešti jums šią džiaugsmingą žinią! Ir papasakoti apie naują dispensaciją – krištolinės stygos, sujungiančios jūsų širdis su Didžiąja Centrine Saule, dispensaciją.

AŠ ESU Surija, buvau su jumis.