Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > Surija > Atėjo metas, kai žmonija turi ... >

Atėjo metas, kai žmonija turi išreikšti kryptingumą ir išeiti į naują sąmonės lygį

AŠ ESU Surija, vėl atėjęs per mūsų pasiuntinį.
Šiandien aš atėjau ne dėl to, kad praneščiau kažką naujo. Šiandien atėjau dėl to, kad priminčiau jums apie tai, ką jūs puikiai žinote. Tačiau tada, kai žinomus dalykus nužvelgiate nauju požiūrio kampu, tai naujas suvokimas padeda ne tiesiog žinoti, o padaro įmanomą tai, kad šios žinios su jumis susilietų ir taptų jūsų pačių dalimi. Ir jūs savo išorinėje sąmonėje galėtumėte ne tiesiog žinoti ir suprasti daugelį dalykų, bet galėtumėte pakeisti savo vidinę esmę tiek, kad pakiltumėte į naują sąmonės lygį, priartėdami prie to sąmonės lygio, kurį jums reikia pagaliau pasiekti.
Mintimis stebiu jūsų pasaulį savo dvasiniu matymu kiekvieną kartą, kai turiu galimybę duoti savo laiškus. Ir kiekvieną kartą jaučiu džiaugsmą dėl to, kad turiu galimybę su jumis pasidalyti savo Išmintimi bei perduoti jums savo norą Tarnauti visai Gyvybei.
Dėl Kūrėjo malonės gyvybė šioje visatoje nuostabiai sutvarkyta. Ir kiekvienas Gyvybės sluoksnis turi galimybę vystytis pagal savus įstatymus, tačiau tuo pat metu jis paklūsta bendram šios visatos Kūrėjo sumanymui. Todėl jūsų sąmonės lygiui gerai būtų įsisavinti, kad yra šios visatos Įstatymas ir privalu jo laikytis. Jūsų nenoras paklusti Įstatymui turi užleisti vietą paklusnumui Kūrėjo valiai.
Negali būti kitaip. Ir tie žaidimai, kuriuos jūs dabar žaidžiate, turi užleisti vietą realiems veiksmams, nukreiptiems padėti Gyvybei. Tada, kai suvokiate savo vienybę su kiekviena Gyvybės dalele ir nukreipiate savo dėmesį pagalbai tiems, kam reikalinga jūsų pagalba, jūs pakylate į tą sąmonės lygį, kuris šiame jūsų evoliucijos etape yra būtinas.
Visa tai, kas neatitinka šio duoto sąmonės lygio, visi jūsų ego, jūsų nerealiosios dalies, apipeliję prisirišimai turi būti nušluoti permainų vėjų ir nuplauti nuo fizinio Žemės planetos plano.
Jūsų veržimasis į permainas, į naują Gyvenimą – štai kas šiame etape yra būtina. Reikia žiūrėti aukščiau, pakelti savo žvilgsnį virš jus supančio gyvenimo sumaišties ir stengtis žvilgtelėti į būsimąjį pasaulį, kuris jau pasirengęs priimti jūsų sielas toliau vystytis.
Jums atrodo, kad kalbu abstrakčius dalykus, kurie niekaip nesusiję su jūsų gyvenimu.
Priešingai, patikinu jus, kad aš kaip tik sakau jums tuos pačius svarbiausius dalykus, kurie jūsų sąmonėje turi užimti pirmą vietą. Tik tada, kai tinkamai sugebėsite nukreipti savo siekius, galėsite tęsti evoliuciją savo planetoje.
Jūsų sąmonė primena neišsiskleidusį žiedpumpurį. Drąsiau sukite savo galvą pasitikdami saulę ir švelnūs saulės spinduliai su meile atliks savo darbą jūsų Dieviškosios sąmonės lotosą išskleisdami ateinančiai Naujai dienai.
Drąsiau išsiskirkite su savo prisirišimais! Nebijokite permainų! Nebijokite pargriūti ir užsigauti. Tie, kurie tiki, ištikimi ir kryptingi, nuolatos yra mūsų budriai stebimi. Ir mes rūpestingai užbėgsime už akių bet kuriems jūsų nevikriems judesiams, kad išsaugotume jūsų dvasios grūdą viso evoliucinio vystymosi metu.
Jūs rūpinatės savo augalais ir sodinukais. Juos prižiūrite ir laistote. Lygiai taip pat ir mes rūpinamės jumis, jūsų sielomis, visu jūsų kelio metu ne tik šioje planetoje, bet ir būsimuose pasauliuose, į kuriuos jūs būtinai pereisite. Jums nuolatos reikia saugoti sąskambį su Aukščiausiais pasauliais. Jums reikia nuolat saugoti savo vibracijas deramame lygyje. Viskas, kas jums trukdo nuolatos būti susitelkusiems į Dievą, į Aukščiausius pasaulius, iš jūsų gyvenimo palaipsniui turi išeiti.
Daugiau dėmesio jums vertėtų skirti savo sielai, pokalbiams su ja. Aišku, daugeliui iš jūsų netgi trumpai pasilikti vienumoje su pačiu savimi yra didelis išbandymas ir didelis testas. Nebijokite vienatvės. Nebijokite pasilikti vienumoje su savimi. Patikėkite manimi, kad tik atrodo, jog tai vienatvė. Ir kai tik įveiksite šį vienišumo jausmą savo sąmonėje, jūs atrasite, kad aplink jus beesą tūkstančiai Šviesos būtybių. Ir tik jūsų nenoras išsiskirti su savo problemomis bei žemiškaisiais prisirišimais atskiria jus nuo ištisos Šviesos Hierarchijos. Visi mes stovime ir stebime jūsų sąmonės augimą. Ir kiekvieną kartą išgyvename, kai jūs vėl grįžtate prie senų prisirišimų ir demonstruojate senus elgesio pavyzdžius.
Atėjo metas, kai žmonija turi išreikšti kryptingumą ir išeiti į naują sąmonės lygį. Tai neišvengiamas procesas.
Visi jūsų mokslo pasiekimai niekaip nesulyginami su tomis galimybėmis, kurias jums suteiks perėjimas į naują sąmonės lygį. Iki tam tikro laiko visos galimybės jūsų viduje miega. Ir labai greitai savo būtybės viduje pradėsite jausti šių neišreikštų jėgų bei galimybių buvimą. Savo viduje jums reikia tik išvalyti kelią, atsisakius įprastų elgesio stereotipų.
Viskas, kas jums trukdo pereiti į naują sąmonės lygį, palaipsniui nunyks. Patikėkite manimi, kad jūsų prisirišimas prie daugelio dalykų bei būsenų panašus į prisirišimą prie pernykščio sniego arba pernykščių lapų.
Pakils vaiski pavasario saulė ir ištirps sniegas bei jūsų netobulybių ledas. Ir glostoma švelnių saulės spindulių susiformuos nauja žolių ir lapų danga. Nebijokite išsiskirti su tuo, kas sena ir atgyveno! Veržkitės į priekį – į naują ir tobulą visuotinį Dieviškąjį pasireiškimą.
Tol, kol kūdikis nežengs pirmo žingsnio, jis neišmoks vaikščioti. Kas kad jūsų pirmas žingsnis bus nesėkmingas ir netgi suteiks jums skausmo, – nenusiminkite. Jei tyras jūsų motyvas ir stiprus siekis, jūs įveiksite laiką bei erdvę ir ryžtingai tęsite kelionę šios visatos platybėmis.
Pakilkite. Atmeskite baimę ir nepasitikėjimą.
Išdrįskite!
Pirmyn!

AŠ ESU Surija!


Klausyti diktavimo audio įrašą. Tekstą skaito Tatjana Mikušina: http://www.sirius-ru.net/dictations/iun_2010/audio.htm#3