Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > Surija > Jeigu realiai norite kažką pak... >

Jeigu realiai norite kažką pakeisti savo gyvenimuose, turite dažniau pagalvoti apie savo sąmonę

AŠ ESU Surija, vėl atėjęs pas jus per šį pasiuntinį.
Šiandieninė mūsų pokalbio tema bus jūsų sąmonė. Būdami kasdienio jūsų gyvenimo sumaištyje, nesusimąstote apie patį svarbiausią - apie savo sąmonę. Jūs galvojate apie daiktus, apie maistą, apie darbą, apie šeimą, apie pasilinksminimus. Jūs galvojate apie daugelį dalykų, bet retai jūs susimąstote apie savo sąmonę.
Aš noriu jums pasakyti, kad jūsų sąmonė yra toks pat svarbus klausimas, kaip klausimas apie Dievą. Todėl, kad jūsų sąmonė yra tai, kas pergyvena jus, tai, kas išsaugo jūsų visą gyvenimišką patirtį, daugelio jūsų gyvenimų uždirbį.
Ir iš tikrųjų jūsų sąmonės lygis nulemia viską, kas gyvenime jums atsitinka. Jūsų sąmonės lygis labai glaudžiai susijęs su jūsų karma ir su supančių jus žmonių karma.
Kuo didesnis yra jūsų karmos atidirbimo procentas, tuo aukštesnis jūsų sąmonės lygis ir tuo jūs arčiau Dievo.
Jūsų sąmonės lygis taipogi susijęs su jūsų vibracijomis. Kuo aukštesnis jūsų vibracijų lygis, tuo aukštesnis jūsų sąmonės lygis. Ir todėl jūsų sąmonės lygis pritraukia jus prie vienos ar kitos aplinkos.
Panašus prisitraukia prie panašaus.
Todėl jeigu jūs realiai norite kažką pakeisti savo gyvenimuose, turite dažniau pagalvoti apie savo sąmonę.
Prie bet kurio dalyko, bet kokio įvykio, kurie supa jus fiziniame pasaulyje, galima prieiti iš dviejų pusių. Viskam egzistuoja du pagrindiniai požiūrio taškai. Ir visa gyvenimo įvairovė, ir visa gyvenimiškų pasirinkimų įvairovė apsiriboja jūsų pasirinkimu: kokį pasaulį jūs renkatės? Ar pasirenkate iliuzijų pasaulį ar Realųjį Dievo pasaulį.
Aš pateiksiu jums pavyzdžių, paaiškinančių mano pokalbio temą.
Įsivaizduokite, kad jūs esate absoliučiai harmoningos sąmonės būsenos. Tikriausiai savo gyvenime jautėte tokias būsenas. Jaučiate gilią vidinę ramybę, pusiausvyrą, džiaugsmą be priežasties ir meilę viskam, kas jus supa.
Dievas siunčia jums tokias minutes, kad būdami sunkiose gyvenimiškose situacijose galėtumėte sugrįžti prie pojūčių, kuriuos jautėte šiomis laimingomis savo gyvenimo minutėmis.
Aš rekomenduoju jums prisiminti tokias būsenas. Arba pabandyti patikimai užfiksuoti šią būseną atmintyje, kai ji jus apims artimiausioje ateityje.
Tai yra tas etalonas, su kuriuo sulyginsite savo sąmonės būsenas kitais jūsų gyvenimo momentais.
Dabar įsivaizduokite, kad jūs susiduriate su bet kuria neharmoninga savo gyvenimo situacija. Tai gali būti tranki roko muzika, neharmoningi žmonės. Daug bedieviškų pasireiškimų, su kuriais susiduriate kiekvieną dieną.
Ir susiduriant su šiomis neharmoningomis jūsų gyvenimo situacijomis yra vienas labai svarbus momentas. Jūs galite įsitraukti į šią situaciją ir galite pasilikti pusiausvyros būsenos.
Pateiksiu konkretų pavyzdį. Jus įžeidė darbe, šeimoje arba gatvėje. Įžeidė, kaip jums atrodo, visiškai nepelnytai. Jūs galite reaguoti dviem skirtingais būdais, apie kuriuos aš kalbėjau anksčiau. Galite įsitraukti į situaciją ir pradėti įrodinėti, kad jūs teisūs ir jus nepelnytai įžeidė, ir galite neįsitraukti į situaciją. Paprasčiausiai užfiksuoti šią situacijoje savo sąmonėje, bet neįdėti į ją savo energijos.
Prisiminkite, kad visas šis iliuzinis pasaulis palaikomas tiktai jūsų energijos. Ir jūs patys kiekvieną minutę ir sekundę renkatės, kur nukreipti savo energiją.
Ir jeigu jūs įsitrauksite į nemalonią situaciją, į kurią papuolėte, tai įdėsite į šią situaciją energijos, kuri patenka į jūsų aurą iš Dieviškojo pasaulio krištoline styga.
Kas tuo metu vyksta? Jūs įdedate savo energijos į netobulybę ir pagausinate iliuziją.
Ir dauguma žemėje gyvenančių žmonių elgiasi panašiai.
Šis pasaulis palaikomas tiktai jūsų energijos. Ir jūs savo energija pamaitinate visą šio pasaulio netobulybę.
Kitas pasirinkimas, kurį galite padaryti, kai papuolate į neharmoningą situaciją – atsisakyti dėti savo energiją į netobulybę. Taip, jūs pripažįstate, kad ši situacija neteisinga, bet suprantate, kad viskas, kas vyksta jūsų fiziniame pasaulyje, yra iliuzija. Todėl jūs paprasčiausiai pašalinate šią situaciją iš savo sąmonės ir neleidžiate savo sąmonei galvoti apie šią situaciją.
Tai nereiškia, kad turite likti abejingi bedieviškiems jūsų pasaulio pasireiškimams. Jūs savaip įvertinate. Jūs būtinai įvertinate, galite netgi pasakyti jus supantiems žmonėms jų lygiu savo įvertinimą, bet į savo įvertinimą jūs neįdedate energijos. Jūs prisimenate tas harmoningas būsenas, kuriose buvote, ir perkeliate savo sąmonę į tą lygį iš supančios jus neharmoningos situacijos.
Aš visiškai suprantu, kad tai, apie ką aš jums kalbu, gali įvykdyti labai aukšto lygio adeptas, bet daugumai žmonių, kurie skaito šias eilutes, tokia reakcija į gyvenimiškas situacijas bus nepasiekiama. Tačiau turite žinoti, ko jums siekti. Ir turite bandyti keisti savo sąmonę. Visa Dieviška tobulybė yra jūsų viduje.
Ir tik jūs patys sprendžiate, būti šioje tobulybėje, ar pasiduoti šio pasaulio iliuzijai.
Pabaigoje aš noriu duoti jums Budos, sėdinčio ant upės kranto, pavyzdį. Buda sėdi meditacijos poza ir stebi upę. Jis mato, kaip upe praplaukia skiedra, paskui rąstas.
Paskui mato, kaip šalia praplaukia valtis su žmonėmis. Buda visa tai mato. Ir kiekvienam daiktui ar reiškiniui, su kuriuo susitinka, jis duoda įvertinimą, bet neįdeda savo energijos nei į vieną iš šių daiktų. Jis paprasčiausiai daiktus vadina savo vardais ir viskas.
Jeigu vietoj Budos sėdės paprastas žmogus, jo mintys kabinsis už kiekvieno daikto, kurį jis mato. Žiūrėdamas į skiedrą jis galvos, kokie neatsakingi žmonės šiukšlina upę. Žiūrėdamas į rąstą galvos, kaip jis panaudotų šį rąstą savo ūkyje. Ir savo sąmonėje jis apsvarstys kiekvieną žmogų, sėdintį pro šalį praplaukiančioje valtyje.
Aš pateikiau jums pavyzdį, kad galutinai jums išaiškinčiau, kaip jūs savo sąmonėje kuriate jus supančią iliuziją.
Nuolat savo galvoje laikydami neigiamas situacijas, su kuriomis gyvenime susiduriate, ir, vis galvodami apie savo reakciją į šias situacijas ir supančių jus žmonių reakciją į jūsų reakciją, Dievo duotą energiją siunčiate jus supančios iliuzijos padidinimui.
Tas pats liečia bet kurį netobulą jausmą, kurį įsileidžiate į savo sąmonę.
Jums reikia nuolat analizuoti visas savo mintis ir visus savo jausmus ir sulyginti juos su tobulos būsenos etalonu, kurį visąlaik turite laikyti savo atmintyje.
Štai kodėl jums būtina atsisakyti savo sąmonėje tokio jausmo kaip kova.
Kai esate nusiteikę kovai, tai į savo pasaulį pritraukiate kovos objektą.
Tai liečia jūsų taip pamėgtą kovą su puolusiais angelais. Jeigu jūs nusiteikę kovai, tai visada jus supančiuose žmonėse surasite savo kovos objektą.
Jeigu nejaučiate noro kovoti, tai nesutiksite savo kelyje žmonių, su kuriais jums reikės kovoti. Maža to, visąlaik saugodami aukštą savo sąmonės lygį, galėsite užkrėsti šia savo sąmonės būsena kiekvieną, su kuo jūs susiduriate savo gyvenime.
Šiandien aš bandžiau užfiksuoti jūsų dėmesį į jūsų sąmonę. Todėl, kad su ja visada turite dirbti.
Ir tam, kad galėtumėte dirbti su savo sąmone, sutikite, kad jums nereikia nieko, išskyrus jūsų norą ir jūsų siekį pakeisti savo sąmonę.
Aš džiaugsiuosi, jei šiandieninis pokalbis jūsų bus priimtas ne kaip abstraktus samprotavimas, o kaip veikimo instrukcija.

AŠ ESU Surija