Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > Surija > Mokymas apie Dieviškuosius ste... >

Mokymas apie Dieviškuosius stebuklus

AŠ ESU Surija, atėjęs pas jus šią dieną iš Didžiosios Centrinės Saulės. Aš džiaugiuosi sveikindamas jus, Žemės vaikai, ir aš džiaugiuosi nauju susitikimu su jumis. Dabar mes truputį atitrūksime nuo jūsų žemiškų problemų ir persikelsime erdvėje ir laike pas mane, į tą visatos tašką, kur aš mėgstu gyventi.
Jūs net negalite įsivaizduoti tos palaimos ir tos ramybės, būdingos šiai vietai. Ši vieta yra visko, kas šioje visatoje egzistuoja, lopšys.
Kaip dažnai daugelis iš jūsų ilgitės tos vietos. Jus kartais apima ilgesys, liūdesys, jums suspaudžia širdį ir negalite sau paaiškinti šios būsenos priežasties. Todėl, kad priežasties ieškote aplinkoje. O iš tikrųjų priežastis yra jūsų viduje. Dėl to, kad jūsų siela ilgisi to pasaulio, kurį ji paliko prieš milijonus metų, bet prisiminimai apie šį pasaulį išlikę jūsų širdyse.
Palaimos viršūnė, begalinė ramybė ir visa apimanti laimė – tai ta būsena, kurioje aš gyvenu ir kurioje jūs gyvenote iki savo nusileidimo į tankų pasaulį. Ir jeigu nors kelioms minutėms galėtumėte ištrūkti iš jus supančios sumaišties ir pasinerti į šią palaimos būseną, tai neaišku, ar rastumėte savyje jėgų sugrįžti atgal į savo pasaulį. Todėl tokios būsenos pasiekiamos tik atitinkamame jūsų dvasinio išsivystymo etape. Ir jūs visi turite galimybę pasiekti šias būsenas. Galbūt ne šiame gyvenime, o kituose, bet kiekvienas iš jūsų būtinai pajaus šią palaimą ir su niekuo nepalyginamą ramybę. Tarsi būtumėte sugrįžę į Tėvo namus ir jums jau niekur nereikia eiti.
Dabar atėjo laikas, kai turite pradėti prisiminti tą vietą, iš kur atėjo jūsų sielos. Šitai paprasčiausiai jums būtina tam, kad pradėtumėte Kelią Namo, į pirmapradę ramybę ir palaimą.
Aš atėjau, kad dar kartą jums priminčiau apie tą vietą, iš kur atėjote ir kur turite sugrįžti. Jums sunku mane išgirsti toje sumaištyje, kurioje jūs dabar esate, tarp kasdienės sumaišties ir rūpesčių.
Tačiau aš ateinu ir atplėšiu jus nuo jūsų rūpesčių ir jūsų sumaišties. Jūs turite teisę mane nuvyti kaip įkyrią musę. Jūs galite tai daryti, turite tam teisę. Tačiau aš įsitikinęs, kad labai daugelis iš jūsų įsiklausys į mano žodžius ir į tai, kas už mano žodžių slypi.
Aš atėjau įveikęs didelį atstumą. Ir šis atstumas netgi ne materialioje visatoje. Tai kelias, esantis jūsų viduje, kuris skiria jus nuo Aukščiausios Realybės. Ir kaip kad jums sunku iš savo įsikūnijusios būsenos suprasti, apie kokią Realybę aš kalbu, lygiai taip pat ir man sunku nusileisti iki tokio lygio, kad jūs galėtumėte mane išgirsti tegul netgi per specialiai parengtą pasiuntinį, esantį įsikūnijime šalia jūsų.
Mes ateiname į jos šventovę ir turime galimybę duoti savo laiškus. Ir tai yra stebuklas, kuris vyksta tiesiog jūsų akyse, nes jūs turite galimybę susipažinti su mūsų laiškais tą pačią dieną, kai mes juos duodame. Kiekvienas Dieviškasis stebuklas vyksta taip natūraliai, kad jūs šio stebuklo net nesuvokiate. Ir tai yra išskirtinė savybė tų stebuklų, kurie ateina nuo Dievo. Bet kuris stebuklas, kuris yra pagimdytas žmogiškosios sąmonės, negali įvykti taip natūraliai ir jam paruošti reikia nemažų pastangų. Jūs žinote daugelį mokymų, kurie moko, kaip daryti stebuklus. Ir daugelis iš jūsų siekia daryti tuos stebuklus, kurie jūsų kalba vadinasi magija ar dar kaip nors. Bet jeigu jūs susiduriate su Dieviškuoju stebuklu, tai pirma, kas jums krinta į akis, yra tai, jog šis stebuklas įvyksta taip natūraliai, kad tik po kurio laiko jūs pradedate suvokti susidūrę su kažkuo visiškai neeiliniu ir vertu jūsų dėmesio. Bet stebuklas jau įvyko. Ir šis Dieviškasis stebuklas įvyko nedalyvaujant jūsų sąmonei.
Todėl nėra nieko smerktino, kad jūs jaučiate norą savo gyvenime susidurti su stebuklu. Ir kai jūs stebuklų ieškote aplink save, tai juos ir randate. Tačiau stebuklai, kaip ir viskas, kas jus supa jūsų pasaulyje, yra dvejopos prigimties. Yra stebuklai, parodyti Šventosios Dvasios, ir tai iš tikrųjų Viešpaties stebuklai. O yra stebuklai, parodyti žmogiškosios sąmonės ir atlikti su žmogiškosios sąmonės pagalba. Todėl mokykitės atpažinti. Ir atskirkite. Jūsų siekime stebuklų nėra nieko blogo. Bet tada, kai šiam savo siekiui skiriate per daug laiko, tai iš jus supančios iliuzijos jūs gaunate kažką panašaus į stebuklą, bet Dievas ir Dieviškosios jėgos su šiais stebuklais neturi jokio ryšio. Todėl jūs turite veržtis į Dievą, į Dieviškąją Tiesą, o ne tik galvoti apie stebuklus. Nes tik tada, kai savo sąmonėje priartėjate prie Dieviškosios Tiesos, savo gyvenimuose pradedate susidurti su stebuklais.
Patikėkite manimi, Dievas parodys jums visus savo stebuklus reikiamu laiku be jokių jūsų prašymų. Todėl, kad ėjimas į Dieviškąją Tiesą neišvengiamai jus prives prie to, kad gausite stebuklus, jums tik reikės įdėmiai apsidairyti aplink.
Dieviškosios Tiesos ženklai, pasireikšdami stebuklų pavidalu, yra neišvengiami kelyje tų, kas nuoširdžiai veržiasi į Dievą, o ne ieško pigių stebuklų, atliekamų žmonių.
Dabar aš paliksiu jus vienus su jūsų samprotavimais apie stebuklus ir Dieviškąjį Pasaulį. Dievo stebuklas visada pasiruošęs pasireikšti, bet tik to žmogaus akys, kuris kaip kūdikis, gali šiuos stebuklus matyti. Palikite suaugusiųjų žaidimus ir rūpesčius. Leiskite sau nors keletą minučių per dieną sugrįžti į savo vaikystę, kai jūs laukėte stebuklo ir Dievas rodydavo jums stebuklus: patekančią ir nusileidžiančią saulę, sniegą, lietų, vaivorykštę.
Visus šiuos stebuklus jūs matėte savo vaikiška sąmone ir priėmėte juos kaip Dievo stebuklus. Kodėl jūs nematote šių stebuklų dabar? Ir kas jums trukdo matyti šiuos stebuklus aplink save?
Aš sutinku, kad jūs gyvenime turite daug rūpesčių ir daug įsipareigojimų, kurie guli ant jūsų pečių. Tačiau jeigu nešališkai pažvelgsite į savo gyvenimą, tai suprasite, kad jums nėra nieko svarbiau, kaip stebėti Dieviškuosius stebuklus savo gyvenime. Ir jeigu aplinkui nuolatos matysite Dieviškuosius stebuklus, tai jūsų gyvenimas iš pagrindų pasikeis. Ir jūs patys nustebsite, kiek jums atsiras laiko stebėti Dievo stebuklams.
Aš įveikiau didelį atstumą tam, kad priminčiau jums apie tai, jog turite laukti stebuklų ir tada stebuklai galės vykti aplink jus.
Kad priminčiau jums apie tai, man vertėjo įveikti Kelią pas jus, į jūsų širdis.

AŠ ESU Surija, esantis jūsų širdyse.