Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > Surija > Tas Kelias, kurio mes mokome Ž... >

Tas Kelias, kurio mes mokome Žemės žmoniją, skatina jūsų sielas natūraliai vystytis

AŠ ESU Surija, vėl atėjęs pas jus per mūsų pasiuntinį.
AŠ ESU atėjęs iš Didžiosios Centrinės Saulės, kad duočiau pamokymus Žemės planetos žmonėms.
Mes duodame tą informaciją ir žinias, kurios jums būtinos. Mes pateikiame jums informaciją ir kiekvieną kartą jūs turite galimybę gauti naują perlą. Praeis kuris laikas ir jūs nustebę aptiksite, kad perlų, kuriuos mes jums davėme, yra tiek, kad galite suverti visą vėrinį. Šį vėrinį jūs nešiosite iki savo įsikūnijimo pabaigos. Jis sušildys jus ir suteiks jums jėgų tomis minutėmis, kai apims abejonės dėl pasirinkto Kelio ir gyvenimo nemalonumai apsups jus tankiu sugrįžtančios karmos žiedu.
Nebijokite jokių sunkumų, su kuriais savo gyvenime susidursite. Bet kurie nemalonumai ir bet kurios nenumatytos situacijos jums reikalingos ir būtinos jūsų sielos vystymuisi. Jūs negalėsite vystytis, jeigu kas dieną nesusidursite su nenumatytomis situacijomis ir neįveiksite gyvenimiškų sunkumų. Tik tas, kuris negyvas, nesugeba jausti malonumo gyvendamas ir kentėti dėl įvairių gyvenimo pasireiškimų. Todėl džiaukitės viskuo, su kuo susiduriate savo gyvenimuose, ir nebijokite permainų.
Kuo geriau jūsų sąmonė bus paruošta permainoms, tuo greičiau ir neskausmingiau jos įvyks. Visų jūsų nelaimių ir nepasisekimų priežastis yra jūsų praeityje padarytos klaidos. Todėl bet kuri sudėtinga situacija, su kuria gyvenime susiduriate, turi jus džiuginti, nes tai jums yra šansas ištaisyti praeities klaidas ir jau niekada prie jų nesugrįžti.
Karmos Įstatymo žinojimas leis jums kitaip pažvelgti į bet kuriuos nemalonumus. Ir kuo ankstesniame amžiuje jūs susipažinsite su Karmos Įstatymu, tuo lengviau sugebėsite priimti netgi labai sudėtingas situacijas ir išeiti iš jų garbingai. Jeigu jūs nesusiduriate su sunkumais, jeigu jūsų gyvenimas teka ramiai, tai aš jūsų vietoj dėl to susimąstyčiau. Labai daugelis žmonių siekia ramybės ir išorinės gerovės. Tačiau kai patenkate į tas sąlygas, kai viskas jūsų gyvenime klostosi per daug sėkmingai, tai jūsų sielai šitai yra pats baisiausias išbandymas. Todėl, kad išorinės sąlygos neskatina jūsų tobulėti ir kreiptis į savo vidų.
Labai mažai žmonių sugeba gyventi pertekliuje ir rūpintis tik savo vidumi. Dauguma žmonių, kai praranda įprastus sunkumus ir nemalonumus, tiesiog įpuola į depresiją. Ir tai yra ženklas, kad įžengėte į pačios sunkiausios karmos įveikimo juostą, karmos, esančios tarp jūsų ir Dievo.
Labai daugelis žmonių kupini pasitikėjimo savimi mesdavo Dievui iššūkį, ištardavo žodžius, nukreiptus prieš šios visatos Įstatymą. Tuo momentu, kai jie taip elgdavosi, nieko neįvykdavo. Jie kaip ir anksčiau gyveno ir niekas jų gyvenimuose nesikeitė. Todėl, kad tam, jog karma sugrįžtų, turi praeiti tam tikras laikotarpis, tam tikras terminas. Šį terminą nulemia labai daug priežasčių. Jeigu jūs stojate į Įšventinimų Kelią, jums laikas pradeda tekėti kitaip ir karmos sugrąžinimo procesas pagreitinamas. Eiliniams žmonėms šio įsikūnijimo karma gali sugrįžti tik kitame įsikūnijime ir netgi po keleto įsikūnijimų. Todėl labai sunku atsekti, kaip veikia Karmos Įstatymas. Tada, kai jūs sąmoningai stojate į Įšventinimų Kelią, savo gyvenime gaunate pamokas, kurios leidžia jums atsekti Karmos Įstatymo veikimą tiesiog per vienus metus. Ypatingais atvejais karma gali būti dar labiau pagreitinta ir šios karmos rezultatas gali sugrįžti po keleto savaičių ar net dienų.
Šiaip ar taip, jūs gaunate galimybę mokytis iš savo klaidų ir galite atsekti Karmos Įstatymo veikimą. Be viso to, jūs esate nesąmoningai mokomi dienos metu arba miegant. Jūs gaunate informaciją iš Valdovų arba iš jūsų Aukščiausiojo AŠ, ir ši informacija leidžia jums susieti jūsų praeityje padarytas klaidas ir vaisius, šių klaidų rezultatus, sugrįžtančių jums karmos arba energijos pavidalu.
Ir netgi tada, kai jūs negalite gana tiksliai atsekti ryšio tarp jūsų veiksmų praeityje ir šių veiksmų pasekmių dabartyje, sugrįžtančių karmos pavidalu, svarbu bus netgi ne atsekti šį ryšį, o pripažinti, kad viskas, kad ir kas jums nutiktų, vyksta pagal Dievo Valią.
Ir jūsų nuolankumo Dieviškajam Įstatymui ir susitaikymo su Dievo Valia laipsnis parodys jums jūsų pasiekimų Kelyje į Dievą laipsnį.
Jūsų Kelyje yra daug subtilybių ir situacijų, kurias jūsų išorinė sąmonė negali įvertinti vienareikšmiškai. Tokios situacijos kartais prieštarauja jūsų visuomenėje egzistuojančioms elgesio normoms ir moralės įstatymams. Ne visada Dieviškasis Įstatymas sutampa su moralės įstatymu, egzistuojančiu visuomenėje.
Taip, pavyzdžiui, žmogžudystės ar bet kurios prievartos karma, kurią jūs atlikote praeityje, turi jums sugrįžti. Ir šiam tikslui Dievas gali panaudoti bet kurį žmogų, su kuriuo jūs susiduriate Kelyje. Iš žmogiškojo įstatymo požiūrio taško, įstatymo, egzistuojančio jūsų visuomenėje, šis žmogus yra nusikaltėlis ir turi būti nubaustas. Iš Dieviškojo Įstatymo požiūrio taško šis žmogus gali būti paprasčiausias Karmos Įstatymo vykdytojas. Todėl niekada neteiskite netgi nusikaltėlių, niekada neleiskite sau nieko teisti.
Tais laikais, kai egzistavo stiprus ryšys tarp jūsų pasaulio ir Aukščiausių oktavų, buvo žmonių, kurie iš esmės buvo Dieviškieji įsikūnijimai ir turėjo galimybę atsekti ryšį tarp žmonių poelgių praeityje ir dabarties. Tokie žmonės atlikdavo Dieviškųjų teisėjų vaidmenį ir sprendimas apie bausmę ar pasigailėjimą, kurį jie paskelbdavo, būdavo nesvarstomas. Dabar nėra Žemėje žmonių, kurie būtų visiški Dieviškieji įsikūnijimai, nes bet koks Dieviškasis įsikūnijimas tomis sąlygomis, kurios Žemėje egzistuoja dabar, yra neįmanomas. Todėl nėra galimybės patikimai atsekti ryšį tarp jūsų poelgių praeityje ir tų problemų, kurios iškyla jūsų gyvenime kaip jūsų praeities veiksmų pasekmės.
Ir tik tada, kai stojate į Įšventinimų Kelią, jūs leidžiate Aukščiausiam pasauliui pasireikšti jūsų gyvenime. Jūs gaunate žinių apie Karmos Įstatymą ir jo pasireiškimus jūsų gyvenime jūsų asmeninio mistinio ryšio su Valdovais ir Aukščiausiąja jūsų pačių dalimi dėka.
Todėl aš šiandieną atėjau, kad dar kartą jūsų išorinei sąmonei iškelčiau klausimą apie būtinybę jums eiti Įšventinimų Keliu. Aš atėjau iš Didžiosios Centrinės Saulės ir atnešiau jums šį pranešimą norėdamas padėti jums suprasti, kad tas Kelias, kurio mes mokome Žemės žmoniją, skatina jūsų sielas natūraliai vystytis. Tačiau mes nieko negalime priversti eiti šiuo pramintu Keliu.
Mes galime tik duoti jums savo žinių ir savo supratimą, savo informaciją ir savo energiją.
Tačiau aš įsitikinęs, kad ateis momentas, kai išmintis ir vidinė Dieviškoji esmė jūsų gyvenime pasieks pergalę ir tada jūs iškovosite vieną pergalę po kitos prieš nerealiąją jūsų pačių dalį.

AŠ ESU Surija ir aš linkiu jums pasiekimų jūsų Kelyje!