Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > Surija > Naujas etapas duos jums galimy... >

Naujas etapas duos jums galimybę jausti save būnančiais tuo pat metu dviejuose pasauliuose

AŠ ESU Surija, atkeliavęs iš Didžiosios Centrinės Saulės!
Numylėtiniai, atėjo momentas, kurio laukė Pakylėtųjų Pulkai ir kuris taps posūkio momentu šios planetos evoliucijai. Tokie momentai nėra vienkartiniai ir kiekvienas toks momentas yra pradinis taškas tolesniam žengimui į priekį. Šitai panašu į tai, kaip jūsų burlaivis juda nuo vėjo gūsių. Kiekvienas naujas vėjo gūsis jūsų judėjimui duoda impulsą. Štai ir dabar galingas vėjo gūsis pripildė jūsų galimybės bures. Ir tik tuo atveju, jeigu jūs laukėte šio vėjo gūsio ir laiku iškėlėte bures, ir save paruošėte plaukiojimui, galėsite pasinaudoti jums suteikta kosmine galimybe.
Priekyje nelengvas Kelias. Priekyje jūsų laukia audros ir štormai. Bet svarbiausia, kad jūs pasiruošę savo Keliui ir kad pakėlėte savo esybės bures.
Bangos ir štormai yra neišvengiami jūsų palydovai iliuziniame pasaulyje. Nuolatinis stangrios materijos pasipriešinimas sukuria būtiną įtampą, kuri leidžia jums išvystyti savo mintis, sustiprinti savo valią ir per visas kliūtis veržtis link pergalės.
Jūsų esybės burlaivis niekada negalės sudužti, jeigu jūs savo sąmonėje išsaugote teisingą pavyzdį. Svarbiausia jumyse yra sąmonė ir viskas, kas su jumis įvyksta, ir bet kurias jūsų gyvenimo aplinkybes nulemia tik jūsų sąmonės lygis. Ir jūs patys renkatės, kreiptis savo sąmonėje į Aukščiausią, judėti Aukščiausiu Keliu ar pasirinkti vegetavimą jaukiame kampe.
Bet tie, kas pasirenka malonų vegetavimą, anksčiau ar vėliau pajus postūmius, priverčiančius juos judėti. O daugelis itin nerūpestingų bus paprasčiausiai šiurkščiai išstumti iš jaukių kampų, pažadinti, pastatyti ant kojų ir nukreipti Keliu.
Jūs keleiviai ir nuolat turite eiti pirmyn, niekada nesustoti. Todėl tie iš jūsų, kas mąsto, kad jau viską pasiekė ir gali dabar pailsėti, turi skubiai keisti savo sąmonę.
Ramybės būsena iš tikrųjų yra iliuzija. Jūs niekada nesate ramybėje. Ir meditacijų metu, kai sustoja jūsų žmogiškosios mintys ir jausmai, jūs įvykdote grandiozinius persislinkimus pasauliuose, kur nėra laiko ir erdvės.
Visas keliavimų po tolimuosius, po subtiliuosius, po ugninius pasaulius mechanizmas paslėptas jūsų viduje. Savo persikėlimus jūs įvykdote savo sąmonėje. Todėl viena, kas jums turi rūpėti,- tai jūsų sąmonės lygis. Viskas jūsų pasaulyje turi pradžią ir pabaigą. Ir tik jūsų sąmonė turės tęstinumą po jūsų mirties.
Turi reikšmės jūsų įgyta patirtis. Todėl kuo daugiau jūs veikiate savo pasaulyje, tuo didesnę įgyjate patirtį. Fizinis pasaulis suteikia milžiniškas galimybes vystymuisi. Fizinis pasaulis tiesiog perpildytas dalykų, į kuriuos galite dėti savo pastangas. Jūs darote poveikį fiziniam pasauliui ir pertvarkote fizinį pasaulį.
Kiekvienas jūsų veiksmas gali pakylėti jūsų sąmonę, skatinti jūsų sąmonės, jūsų nemirtingos dalies, augimą. Ir kiekvienas jūsų veiksmas gali skatinti iliuzijos augimą. Viskas priklauso nuo jūsų pastangų krypties. Jūs panašūs į ventilį, per kurį teka Dieviškoji Energija. Ir galite nukreipti šios Energijos tėkmę į savo sąmonės didinimą, o galite eikvoti šią Energiją iliuzijos didinimui.
Visas išreikštas pasaulis yra kaip scena, kuri jums būtina jūsų vystymuisi ir kurią jūs kuriate, kai nukreipiate Dieviškąją Energiją iliuzijos didinimui.
Kai pasiekiate atitinkamą savo čakrų ir kūnų švarumo lygį, tai savo sąmonėje įveikiate nerealiąją jūsų pačių dalį. Ir kuo aukščiau pakylėjate savo sąmonę, tuo daugiau ir daugiau galite įgyti savybių, būdingų Dieviškajam pasauliui.
Jūsų pasaulis ir mūsų pasaulis nėra priešiški. Jūsų pasaulis ir mūsų pasaulis vienas kitą papildo. Todėl bet kurie neharmoningi reiškiniai, kurie egzistuoja jūsų pasaulyje, su laiku turės būti pertvarkyti. O jūsų pasaulio pertvarkymas gali vykti vieninteliu būdu - per jūsų sąmonę, kuri valdo Dieviškosios Energijos tėkmę, patenkančią į jūsų esybę iš vienintelio Šaltinio, vieningo visai visatai.
Jeigu būsite susitelkę į savo iliuzinį pasaulį, tai anksčiau ar vėliau turėsite susidurti su paprasta tiesa, kad nėra fiziniame pasaulyje to, kas galėtų jus patenkinti. Galite išeikvoti visą gyvenimą, lygiai taip, kaip jūs išeikvojote tūkstančius gyvenimų savo buvusiuose įsikūnijimuose, ieškodami gyvenimo prasmės. Ir visada bet kuriai fiziniame pasaulyje esančiai būtybei ateina momentas, kai ji suvokia, kad tai, ko ji iš tikrųjų siekia, yra už fizinio pasaulio ribų.
Iš pradžių įgyjate jūsų pasaulio suvokimo dualumą. Pradedate atskirti reiškinius, kurie priklauso fiziniam pasauliui, nuo reiškinių, kurie priklauso subtilesniems pasauliams. Vėliau pradedate matyti priežastis to, kas vyksta fiziniame pasaulyje. Pradedate matyti poelgių pasekmes ir pradedate suvokti, kad jūsų požiūrį į jus supantį pasaulį keičia jūsų mintys, jūsų poelgiai, jūsų jausmai.
Ir vieną gražią dieną pradedate suvokti, kad, be savo fizinių jausmų, įgyjate subtiliųjų pasaulių suvokimą.
Ir kai tik įgyjate šį suvokimą, gaunate kaskart vis didesnį supratimą apie subtiliuosius pasaulius. Ir subtilieji pasauliai taip labai skiriasi nuo to, kas jus supa fiziniame pasaulyje, kad jūs vis daugiau ir daugiau laiko praleidžiate bendraudami su subtiliuoju pasauliu.
Ir ateina momentas, kai tuo pat metu būnate dviejuose pasauliuose. Tampate tašku tarp dviejų pasaulių. Ir visiškai aiškiai suvokiate, kad jūsų viduje susijungia pasauliai. Ir jūs suprantate, kad būtent taip Dievas gali per jus veikti. Ir jums malonu jausti savo vienybę su Dievu, su visa visata. Suprantate, kad nėra jokios ribos tarp jūsų ir kitų gyvų būtybių. Ir jūs įgyjate begalinį atjautimą visoms gyvoms būtybėms, kurios yra toje savo sąmonės vystymosi stadijoje, kuri neleidžia joms pajusti šios Gyvybės vienybės.
Taigi, būdami šioje jūsų pasaulio suvokimo stadijoje, pagaliau pradedate suprasti mus, Būtybes, kurios yra už uždangos. Mes turime supratimą, bet neturime galimybės veikti jūsų pasaulyje. Jūs neturite supratimo, bet turite galimybę veikti savo pasaulyje.
Todėl kitas etapas, kuris jau ateina, leis jums gauti mūsų supratimą, prasiskverbiant pro uždangą, ir leis mums veikti per jus, kai jūs leisite mums būti savosiose būtybėse.
Taip vyksta pasaulio vystymasis. Taip pasauliai prasiskverbia vienas į kitą.
Ir naujas etapas, kuris jau atėjo, duos jums galimybę jaustis vienu metu esančiais dviejuose pasauliuose. Iš pradžių šitai sugebės vienetai. Vėliau vis daugiau ir daugiau žmonių pasieks šią sąmonės būseną. Pirmam visada sunku užkopti į aukščiausią viršūnę. Tiems, kas eis iš paskos, visada lengviau. Ir labai greitai tai, kas rodėsi fantastiška, atrodys visiškai kasdieniška.
Gero Kelio! Ir iškelkite ant savo laivo stiebo vėliavas. Kad būtumėte matomi iš toli. Ir kad kiekvienas, kas nori prisijungti prie jūsų ir atsistoti po jūsų vėliavomis, turėtų galimybę tai padaryti bet kuriuo momentu.

Dievas neturi jokių apribojimų. Visi apribojimai egzistuoja tik jūsų sąmonėje ir jūsų aplinkinio pasaulio suvokime.

AŠ ESU Surija, atkeliavęs pas jus iš Didžiosios Centrinės Saulės.