Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > Surija > Mokymas apie nuolankumą >

Mokymas apie nuolankumą

AŠ ESU Surija, vėl pas jus atėjęs!
Padėtis Žemės planetoje harmonizavosi ir aš pasiruošęs sugrįžti prie tolygios žinių ir informacijos, kuri jums reikalinga, pateikimo eigos.
Dėl to, kad mes ateiname pakalbėti su jumis, jūs turite galimybę išplėsti savo sąmonę ir pasaulio suvokimą. Ir netgi jeigu kartais jums atrodo, kad iš kurio nors diktavimo jūs nieko naujo nepasisėmėte, neapsigaukite. Jums būdinga perdėtai išpūsti savo pasiekimų lygį, kuriame dabar esate. Todėl vienu iš pagrindinių mūsų reikalavimų jums yra nuolankumo jausmas. Nuolankumo jausmas nereiškia, kad turite žemintis ir keliaklupsčiauti. Ne, tai būtų neteisingai suprastas nuolankumas ir neteisingai suprastas tarnavimas.
Todėl, kad nuolankumo jausmas visų pirma yra ta būsena, kai jūs juntate savo vienybę su Kūrėju. Jūs taip aiškiai ir taip pakylėtai pradedate suvokti Kūriniją, jus supantį pasaulį ir jaučiate tokį didžiai pagarbų virpėjimą ir jus perpildančią meilę, kad būnate pasiruošę viskam, kad tik kaip galima ilgiau išlaikytumėte šią sąmonės būseną.
Jūs pasiruošę paaukoti viską, ką turite, netgi paaukoti savo fizinį kūną, savo sielą, visą savo esybę. Nes iš esmės suvokiate, kad tai nėra jokia jūsų auka. Jūs juntate tokią vienybę su jus supančia gyvybe ir taip giliai įsijaučiate į vienybės su Kūrėju jausmą, kad jums nustoja egzistuoti jūsų ego, kaip kliūtis, kuri atskiria jus ir mane, jus ir Dievą, jus ir kiekvieną gyvybės dalelę. Ir šioje būsenoje jūs jaučiate begalinį dėkingumą Kūrėjo malonei. Ir jūsų žemiškame pasaulyje nėra nieko, ką galima būtų palyginti su ta tylaus džiaugsmo ir be priežasties atsiradusios laimės būsena, kuri jus apgaubia. Ir šioje būsenoje jūs pagaliau sugebate pajusti tą didžiai pagarbų virpėjimą, kuris leidžia jums prisiimti bet kokią atsakomybę ir bet kuriuos išbandymus, jeigu tam bus Šventa Dievo Valia.
Ne, šis jausmas yra visiškai nepanašus į vergystę. Kiekvienas vergas giliai sieloje neapkenčia savo vergiškos padėties ir savo šeimininko. Ir niekada nepraranda vilties išsilaisvinti. O jūsų nuolankumas atsiranda iš visiškos laisvės, beribės laisvės jausmo. Jūs jaučiate, kad tikroji jūsų, kaip individualybės, laisvė prasideda tik tada, kai priimate visišką paklusnumą Dieviškajam Įstatymui, egzistuojančiam šioje Visatoje. Jūs paklūstate Aukščiausiajam Įstatymui ir kartu įgyjate neapibrėžtą laisvę veikti šio Įstatymo ribose.
Jums atrodo, kad mano žodžiai turi vidinį prieštaravimą. Aš neskubinu jūsų ir neverčiu, kad mano žodžius priimtumėte kaip absoliučią Tiesą. Tiesiog apmąstykite mano žodžius. Analizuokite tai, ką turite jus supančiame pasaulyje, tuos jūsų prisirišimus, kuriuos jaučiate jūsų pasaulio daiktams. Ir pasistenkite suprasti, kad iš tikrųjų jūs esate vergiškai priklausomi nuo jūsų pasaulio daiktų. Jūs esate taip nuo jų priklausomi, kad iš esmės esate savo daiktų vergas, taigi ir jūsų pasaulio aplinkybių vergas. Ir anksčiau ar vėliau prieš jus iškyla klausimas, kokią laisvę pasirinkti. Realią laisvę, Dieviškąją, išlaisvinančią jus nuo vergiškos priklausomybės nuo jūsų pasaulio daiktų. Arba jūs kaip ir anksčiau renkatės būti iliuzinėje laisvėje, kuriai būdinga tik viena savybė – laisvė nesilaikyti Įstatymo, egzistuojančio šioje Visatoje.
Pamąstykite ir pasverkite. Ką turite dabar ir ką galite turėti, jeigu išreikšite savo norą ir stosite į atsilaisvinimo nuo savo ego kelią, stosite į Įšventinimų Kelią, kurį nurodė jums visi pranašai ir visi kada nors Žemėje egzistavusių religijų įkūrėjai.
Kad ir kaip šios religijos vėliau būtų iškreiptos uolių sekėjų, visgi pagrindinė Dieviškojo nuolankumo savybė negalėjo būti išimta ir pašalinta iš šventųjų knygų. Viena, kas galėjo įvykti ir įvyko, tai tie žmonės, kurie pasisavino teisę kalbėti Dievo vardu, vietoj Dieviškojo nuolankumo savybės ir paklusnumo Dievo Valiai ėmė reikalauti paklusti tiems įstatymams, kurie egzistuoja žmogiškosiose religijose ir bažnyčiose.
Jūs prisimenate, kad mes jums sakėme, jog bet kuri savybė ir bet kuri aplinkybė, egzistuojanti jūsų pasaulyje, gali būti iškreipta ir būti dvejopo pobūdžio. Šiandien mes su jumis nagrinėjome nuolankumo savybės tikrąją reikšmę ir tai, kaip šią savybę iškraipė žemiški vadovai.
Todėl visada, kai jūs apmąstote bet kurią savybę, bandykite analizuoti, kiek ta savybė, kuri egzistuoja jūsų pasaulyje, atitinka savo Dieviškąją prigimtį. Ir jeigu jūs samprotausite ir analizuosite kiekvieną savybę, su kuria gyvenime susiduriate, ar ji atitinka Dieviškąjį pavyzdį, ir numesite, nukirsite nuo jos visą tai, kas ne nuo Dievo, kas prilipo prie šios Dieviškosios savybės ir ją iškreipė, tai galėsite pasiekti tobulybę, atmesdami tai, kas nereikalinga, ir palikdami tik Dieviškumą visame, kas jus supa.
Ir šis procesas nesitęs vieną gyvenimą arba keletą gyvenimų. Dėl to, kad visas jūsų egzistavimas Žemės planetoje, visi tūkstančiai ir milijonai jūsų įsikūnijimų skirti tiktai tam, kad atskirtumėte savo pačių viduje tai, kas nuo Dievo, nuo to, kas sukurta jūsų žmogiškosios sąmonės. Jūs panašūs į Dievus ir panašiai kaip Dievas, kuris sukūrė visą Visatą, jūs kuriate jūsų pasaulio iliuziją savo laisvos valios ir savo sąmonės pagalba. Bet paskui ateina apsisukimo momentas, taškas, nuo kurio iliuzija turi būti sutraukta. Savo sąmonėje jūs pakylate į savo Dieviškosios paskirties supratimo lygį ir pradedate savo sąmonėje realaus nuo nerealaus, Dieviškojo nuo iliuzinio, atskyrimo procesą.
Šitai aš jums parodžiau Dieviškojo nuolankumo savybės ir jo žmogiškojo analogo pavyzdžiu. Ir lygiai taip jūs galite išanalizuoti kitas žmogiškąsias savybes: meilę, ištikimybę, tobulumą, tikėjimą. Kiekvienoje savybėje, kaip jūs ją suprantate, egzistuoja Dieviškasis pradas ir iliuzinė priemaiša.
Savo sąmonės pagalba jūs sugebate pradėti atpažinimo ir atskyrimo to, kas Dieviška, nuo to, kas iliuziška, procesą.
Būtent tokiu keliu jūs tampate bendrakūrėjais su Dievu. Ir būtent tokiu keliu jūs tampate sugebantys kurti aplink save Dieviškąją Realybę.
Todėl neatidėliokite į tolimą stalčių, imkitės savo pagrindinės paskirties ir atskirkite tai, kas realu, nuo to, kas nerealu, savo protuose ir širdyse.
Ir užtikrinu jus, tai – daug įdomesnis darbas nei bet kuris iš jūsų žmogiškųjų darbų. Ir svarbiausia, kad bet kuris jūsų žmogiškasis darbas taipogi gali būti išnagrinėtas tuo požiūriu, kaip jame dera tai, kas Dieviška ir kas žmogiška. Ir kuo aukštesnį sąmonės vystymosi lygį žmogus pasiekia, tuo savo veikloje jis pradeda įžvelgti subtilesnes ribas, skiriančias realybę nuo iliuzijos.
Jūs tiesiog nuimate vieną skraistę po kitos ir šios skraistės sulig kiekvienu jūsų žingsniu į realybę tampa vis plonesnės ir plonesnės.
Šiandien mes kalbėjome apie nuolankumą ir apie laisvę, ir šiandien mes kalbėjome apie bet kurią jūsų pasaulio savybę, kuriai jūs turite suteikti Dieviškąjį skambesį.
Ir tai yra tie Dievo burtai ir ta paskirtis, kurios jūs turite laikytis.
Aš išeinu ir palieku jus su jūsų mintimis.

AŠ ESU Surija ir aš atėjau, kad pamokyčiau jus Amžinojo Įstatymo.