Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > Surija > Rekomendacijos Žemės žmonijai... >

Rekomendacijos Žemės žmonijai

AŠ ESU Surija, vėl atėjęs pas jus iš Didžiosios Centrinės Saulės.
AŠ ESU vėl atėjau pas Žemės žmoniją duoti pamokymų tam, kad ryšys tarp pasaulių stiprėtų ir vystytųsi. Kaip visada, man norėtųsi sustoti ties tais naujais einamaisiais įvykiais, kurie atsivėrė dabar ir vyksta jūsų pasaulyje, arba ruošiasi tuoj tuoj nusileisti į jūsų pasaulį, nes subtiliajame plane šie įvykiai jau pasiruošę nusileisti į fizinį planą.
Jūs žinote tai, kad mes dirbame su Žemės žmonija dėka Dieviškosios malonės, dispensacijos, kuri leidžia mums koreguoti evoliucijos tėkmę planetoje. Ir jūs taip pat žinote, kad prieš milijonus metų Žemės žmonija nukrypo nuo evoliucinio vystymosi kelio ir tai įnešė tam tikros sumaišties į bendrą evoliucijos eigą. Daugelis gyvybinių srautų sulėtėjo ir daugelio gyvybės srautų vystymasis, atvirkščiai, pagreitėjo Dieviškųjų malonių ir galimybių dėka. Kiekvienas iš jūsų gali pats pasirinkti, eiti jam koja į koją su Dieviškuoju Įstatymu ar ir toliau gyventi pagal tuos įstatymus, kurie susiformavo Žemės planetoje ir kurie nevisiškai atitinka šiame etape tą sumanymą planetai, kuris egzistuoja Dieviškajame lygyje ir kuris turi būti greitai įvykdytas. Prašau, supraskite, mes nenorime suteikti jums skausmo nei kančių. Milijonai Šviesos Būtybių iš viso Kosmoso pasiruošę jums padėti. Bet tik jūs patys lėtinate evoliucijos eigą planetoje. Jūs leidžiate sau atlikti tuos poelgius ir jausti tas netobulas sąmonės būsenas, kurios neleistinos jūsų evoliucinio vystymosi etape. Ir mes priversti imtis tų priemonių, kai jūsų netobuli poelgiai, mintys ir jausmai tiesiog jūsų akyse materializuojasi į išorines aplinkybes, tokias kaip nepalankios oro sąlygos, kataklizmai, sunkumai, su kuriais jūs susiduriate gyvenime: ligos, vargai ir nelaimės.
Jūs patys esate priežastis to, kas vyksta su jumis ir aplink jus. Mes visi susiję subtiliajame plane ir mes visi priklausome bendrai evoliucijos grandinei Visatoje. Nėra didelio skirtumo tarp jūsų ir manęs. Aš stoviu keletu šimtų laiptelių aukščiau už jus. Ir tik tuo mes skiriamės. Todėl jums vertėtų įsiklausyti į tuos patarimus, kuriuos duodu aš arba bet kuris kitas Pakylėtasis Valdovas, kuris duoda savo laiškus per mūsų atstovą Žemėje, mūsų pasiuntinį Tatjaną.
Dabar jūs turite šią beveik tiesioginio bendravimo galimybę. Pasinaudokite šia galimybe ir pasistenkite žiūrėti į mūsų laiškus ne kaip į pasakas, kurias jūs girdėjote vaikystėje prieš miegą, pasistenkite žiūrėti į mūsų laiškus kaip į nurodymus, kuriais jums vertėtų vadovautis gyvenime. Patikėkite manimi, kad ta galimybė, kurią jūs dabar gavote, suteikia jums didžiulį pranašumą. Ir tokiu būdu mes nusiteikę ištraukti iš iliuzijos tinklų milijonus gyvybės srautų, paklydusių sielų, kurios įsikūnijimas po įsikūnijimo klaidžioja po iliuzijos džiungles ir susitinka su ištisais baimių, abejonių, vargų ir ligų pulkais.
Mes eilinį kartą užmetame savo tinklus, kad ištrauktume iš astralinio plano vandenų tūkstančius ir milijonus paklydusių sielų.
Mes ateiname tam, kad duotume jums impulsą, tą energijos impulsą, kuris leis jums prabusti ir nukreipti savo žvilgsnį į Dangų, į skaisčią Naujos Dienos, kuri jau pradėjo aušti, saulę.
Aš ateinu pas jus šiandien, kad duočiau būtinus nurodymus ateičiai. Jūs esate tos Šviesos būtybės, kurios paklydo materijos labirintuose, ir mes tiesiame jums pagalbos ranką. Prašau, neatstumkite mūsų pagalbos, nerodykite daugiau paaugliams būdingo pernelyg didelio pasitikėjimo savimi, įsiklausykite į mūsų patarimus.
Kosmose veikiančio Laisvos Valios Įstatymo dėka jūs turite galimybę patys pasirinkti sau ateitį. Jūs turite galimybę įsiklausyti į mano ir mūsų patarimus, ir jūs turite galimybę atstumti ištiestą pagalbos ranką.
Aš turiu jus perspėti, kad dabar jūs kabote virš prarajos, ir jeigu aplinkui tvyrantis rūkas dengia jums akis ir jūs nematote savo apverktinos būklės, tai šitai nereiškia, kad nėra pavojaus jums bet kuriuo momentu nugarmėti į šią prarają.
Galite manimi netikėti. Galite ir toliau užsispyrę atsisakyti siūlomos pagalbos. Tai jūsų teisė. Bet yra tarp jūsų tų individų, kurie prašo mūsų pagalbos ir mes negalime nesuteikti jiems pagalbos todėl, kad šauksmas verčia atsakyti. Mes negalime jūsų gelbėti per prievartą, bet pasiūlyti pagalbos ranką tiems, kuriems reikalinga pagalba, yra mūsų pareiga.
Mes su jumis visame jūsų ilgame Kelyje iš materijos atgal į Dieviškąjį Pasaulį. Mes su jumis visame jūsų Kelyje. Ir labai greitai, jeigu pasinaudosite mūsų patarimais, jūs galėsite regėti mus ir sąmoningai priimti mūsų pagalbą. O dabar jums reikės patikėti mūsų laiškais ir ta informacija, kurią mes duodame per savo pasiuntinį.
Visada visais laikais buvo žmonių, kurie pasiskelbdavo Dangaus pasiuntiniais. Ir jie kalbėdavo Dievo vardu. Buvo tų, kurie klausė ir sekė patarimais, einančiais iš aukščiau, o buvo tų, kas juos išjuokdavo ir eidavo savo keliu.
Jūsų pasirinkimas. Jūsų laisva valia.
Mano ir mūsų užduotis tik perspėti jus apie jūsų pasirinkimo pasekmes. Ir mano, ir mūsų užduotis parodyti jums tai, kad laikas pagreitėjo ir savo neteisingų pasirinkimų pasekmes patys matysite jau po keleto dienų, kai neteisingai pasirinksite. Šitai daroma specialiai, kad jūs galėtumėte savo išorine sąmone suprasti veikimą Didžiojo šios Visatos Kosminio Įstatymo, kuris senais laikais buvo suformuluotas taip: „Ką pasėsi, tą ir pjausi.“
Labai išmintingas Įstatymas, Įstatymas Mokytojas, kuris leidžia jums patiems pasimokyti iš savo pačių padarytų praeityje klaidų. Šio įstatymo turi būti mokomasi mokyklose. Šį Įstatymą būtina žinoti tai kartai, kuri dabar žengia į gyvenimą. Ir jeigu iškils sunkumų įvedant Visatos Įstatymo dalyką mokyklose, tai jūs visada galite paaiškinti šio Įstatymo veikimą savo vaikams ir anūkams. Ir kuo daugiau žmonių bus supažindinta su šiuo Įstatymu, tuo vis lengvesnė ir lengvesnė bus situacija Žemės planetoje, nes tie žmonės, kurie žinos šį Įstatymą, vengs jį pažeisti. Ne dėl baimės, o dėl noro išvengti papildomų sunkumų savo Kelyje.
Patikėkite manimi, kartais naudingiau apeiti kliūtį, nei kabarotis stačia uola be apsaugos.
Mes ateiname tam, kad duotume jums savo nedidelį instruktažą. Prašau, pateikite saugaus gyvenimo Žemės planetoje taisykles savo vaikams ir anūkams.
Aš nuoširdžiai tikiuosi jūsų pagalbos ir palaikymo.

AŠ ESU Surija, su visa savo Meile jums.