Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > Surija > Mes paprasčiausiai paėmėme iš ... >

Mes paprasčiausiai paėmėme iš vaikų degtukus

AŠ ESU Surija, šiandien atėjau pas jus iš Didžiosios Centrinės Saulės, kad per šį pasiuntinį duočiau Mokymą apie karmą.
Jums žinomas karmos terminas – tai energija, kuri lydi jus per visą žemiškųjų įsikūnijimų ciklą. Jūs gaunate Dieviškąją energiją, kuri yra visos visatos gyvybės šaltinis, ir panaudojate šią energiją pagal Dievo duotą laisvą valią. Ne visada tą energiją panaudojate taip, kaip nori Dievas, tokiu atveju ši neteisingai kvalifikuota energija papildo jūsų karminį bagažą, nusėsdama subtiliuose ir fiziniame kūnuose.
Toliau pasireiškia panašumo įstatymas.
Ta neteisingai kvalifikuota energija, kuri visad jus lydi, pritraukia tas gyvenimiškas situacijas, kurias jums būtina praeiti, kad išmoktumėte pamoką ir pasielgtumėte šioje situacijoje ne pagal savo, o pagal Dievo Valią.
Iš esmės karmą kuriate visada, kai pažeidžiate Dievo Valią, kai elgiatės skatinami savo egoistinių impulsų.
Todėl jūsų karma tiesiogiai proporcinga jūsų egoizmo lygiui, jūsų atitrūkimo nuo Dievo Įstatymo ir Dievo Įstatymo nepriėmimo lygiui.
O teisingi pasirinkimai, kuriuos padarote kiekvienoje karmos nulemtoje situacijoje, atidirba tą karmą. Kiekvienas toks teisingas pasirinkimas priartina jus prie Dievo ir priverčia atsisakyti bei atsisveikinti su savo sukurta nerealiąja jūsų pačių dalimi.
Kaip lemia kosminiai ciklai, ciklo pradžioje nusileidžiate į materialumą, užsidirbate karmą ir paskui išeinate iš materialumo, tarsi nuolat analizuodami savo buvusias klaidas, kai vėl ir vėl susitinkate su tomis pačiomis situacijomis, kurias reikia karmiškai atidirbti.
Šis išėjimo iš materialumo ciklas ką tik prasidėjo ir jis užims daug laiko, milijonus žemiškų metų.
Dabar panagrinėkime dispensaciją, kuri jums buvo duota per buvusius pasiuntinius, būtent violetinės liepsnos dispensaciją.
Karmos transmutacijos esmė, susijusi su violetinės liepsnos liepimų skaitymu, buvo ta, kad skaitydami šiuos liepimus turėjote įsisąmoninti tas savo savybes, kurios nėra Dieviškos, ir pritraukiamos į jūsų fizinį pasaulį papildomos Dieviškosios energijos pagalba pertvarkyti šias neigiamas savybes į teigiamas, arba Dieviškas.
Kas atsitiko, kai gavote šią dispensaciją?
Jūs gyvenate dualistiniame pasaulyje ir tai reiškia, kad tiesiog viskas jūsų pasaulyje gali būti panaudota ir gėriui, gerovei, ir blogiui.
Paklausite, kaip galima panaudoti violetinės liepsnos liepimų, skirtų karmos transmutacijai, skaitymą blogiui?
Tai labai paprasta ir dabar galiu atvirai pasakyti kodėl, nes šiuo metu violetinės liepsnos dispensacija yra paimta iš Žemės planetos.
Kai skaitydami liepimus pritraukiate papildomos Dieviškos energijos tėkmę, savo mintimis ir jausmais valdote šią tėkmę.
Ir jeigu tuo momentu, kai ši papildoma energija ateina, jūsų mintys ir jausmai nepasižymi švarumu ir Dieviška tobulybe, tai užuot savo elektroniniame dirže, savo keturiuose žemuosiuose kūnuose, transmutavę karmines užtvaras, jūs sustiprinate šias užtvaras ta energija, kurią klaidingai kvalifikavote skaitydami violetinės liepsnos liepimus.
Ir šitaip, užuot atidirbę karmą, jūs sukūrėte naują karmą.
Taigi matote, kad violetinės liepsnos liepimai buvo labai galingas ginklas, duotas labai sunkiu jūsų planetai metu, bet skaitant šiuos liepimus 90 procentų violetinės liepsnos energijos nusėdo jūsų žemuose kūnuose todėl, kad juos skaitydami negalvojote, kaip atsikratyti savo ego, savo netobulybės, o tik galvojote, ką iš Dievo gauti mainais už tai, kad ilgas valandas budėjote. Dar blogiau – įsileidote į save mintis, smerkiančias jūsų brolius. Taip pat skaitydami šiuos liepimus įsileidote į save kitas neigiamas mintis bei jausmus.
Todėl šiuo metu violetinės liepsnos dispensacija veikia pasirinktinai – tik toms grupėms ir žmonėms, kurie skaitydami violetinės liepsnos liepimus turi teisingą vidinį motyvą.
Tai yra protinga atsargumo priemonė. Mes paprasčiausiai apribojome priėjimą tiems individams, kurie dar nepasiekė šiam labai galingam instrumentui būtino sąmonės išsivystymo lygio, kad jie sau nepakenktų.
Mes paprasčiausiai paėmėme iš vaikų degtukus.
Taip pat ribotai ir pasirinktinai veikia mano 23 dienos dispensacija, leidžianti transmutuoti būsimo mėnesio karmą.
Kaip nustatyti, galioja jums ši dispensacija ar ne? Galite tai nustatyti pagal savo pasiekimus Kelyje. Jeigu prieš metus ir prieš dvejus, ir prieš dešimt metų įsižeisdavote, smerkėte ir įsileisdavote kitas jums būdingas netobulybes ir lygiai taip pat intensyviai tai darote ir dabar, tai patys suprantate, kad ši dispensacija jums negalioja.
Tačiau nėra viskas galutinai prarasta. Jeigu nuoširdžiai savo širdyje nuspręsite išsiskirti su savo nerealiąja dalimi ir pademonstruosite šį savo pasiryžimą dėdami kasdienes pastangas, tai viskas jums sugrįš. Pajusite, kaip violetinė liepsna sugrįš į jūsų gyvenimą ir padės jums atsikratyti netobulybių. Galiausiai viską nulems jūsų vidinis pasiryžimas ir vidinis motyvas.
Aš norėjau priminti, kad esmė vis dėlto yra ne liepimų ir maldų skaitymas, o esmė yra jūsų noras atsikratyti ego ir noras tarnauti gyvybei, tarnauti Dievui.
Šis noras gali būti realizuotas bet kokiu veiksmu, bet kokioje gyvenimiškoje situacijoje.
Patys paprasčiausi, įprasti darbai, jūsų santykiai su žmonėmis ir aplinkiniu pasauliu gali atidirbti jūsų karmą ne mažiau negu liepimų skaitymas.
Kiekvienu gyvenimo momentu jūs pasirenkate. Ir savo poelgiais arba atidirbate turėtą karmą, arba sukuriate naują karmą.
Ir bet kuri pati tobuliausia dvasinė praktika, pačios geriausios maldos bus nenaudingos jūsų dvasiniame kelyje, jeigu šias praktikas atliksite savanaudišku tikslu, norėdami pasiekti kokių nors privilegijų sau ir savo artimiesiems.
Yra tik vienas teisingas motyvas, su kuriuo vertėtų pradėti bet kurią dvasinę praktiką, bet kurią dvasinę metodiką, – tai atsikratyti savo ego ir priartėti prie Dievo, tarnauti Dievui ir visoms gyvoms būtybėms.
Jeigu dvasinę praktiką pradedate turėdami bet kokį kitą tikslą, tai sukuriate karmą.
Dvasinėje srityje, religijos srityje veikia tas pats jūsų pasauliui būdingas dualumo principas.
Ir kartais kitų laikomas dievobaimingu žmogus, dalyvaujantis visose bažnytinėse ceremonijose, pagal savo dvasinį lygį stovi žemiau už tą žmogų, kuris niekada nelankė bažnyčios, bet turi teisingą vidinį motyvą ir savo kasdieniniame gyvenime realizuoja tuos įsakymus, kurių mokė Jėzus ir kiti Žmonijos mokytojai.
Nebus didelė paslaptis, jei pasakysiu, kad žymiai daugiau dvasiškai pažengusių žmonių yra už religinių konfesijų ribų, nei tarp kokią nors religiją praktikuojančių žmonių.
Šiandien daviau pakankamai jums informacijos pamąstymams. Aš pasinaudojau šia galimybe, kad suteikčiau jums informaciją apie tuos pasikeitimus, kurie liečia mūsų buvusias dispensacijas.

AŠ ESU Surija iš Didžiosios Centrinės Saulės. Om.