Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > Surija > Pokalbis apie fizinio plano pa... >

Pokalbis apie fizinio plano pakeitimą, pakeičiant sąmonę

AŠ ESU Surija, vėl atėjęs pas jus per mūsų pasiuntinį.
Aš atėjau dar kartą patvirtinti tos aplinkybės, kad mes priėmėme sprendimą tęsti savo darbą fiziniame plane per savo pasiuntinį. Ir šis darbas susijęs ne tik su mūsų laiškų priėmimu. Iš tikrųjų diktavimų, arba Valdovų laiškų, perdavimas yra tik dalis Misijos, kurią mes vykdome Žemėje. Diktavimai duoda galimybę susipažinti su kryptimi, kuria jums reikia judėti, kad nepasiliktumėte evoliucinio proceso kelkraštyje. Tačiau yra teorinės, arba paskaitų, žinios, bet yra ir praktika. Jūs žinote, kad teorija be praktikos negyva. Ir tada, kai tik nagrinėjate kokį nors mokslą arba literatūrą, bet nepritaikote jų gyvenime, jūs niekur nepajudate. Tai panašu į bėgimą vietoje.
Todėl mes ateiname ir sukuriame jums visas sąlygas – duodame savo energijų, kurias sugerdami jūs gaunate Dieviškosios Energijos ir kartu su ja Dieviškąją galimybę pertvarkyti savo sąmonę ir kartu su ja pertvarkyti jūsų fizinį planą.
Labai maža, mylimieji, jūsų laiku tik skaityti mūsų laiškus. Jums būtina pertvarkyti savo gyvenimą pagal tuos principus, kuriuos gaunate iš mūsų. Jums būtina išanalizuoti visą savo gyvenimą ir suprasti, kaip galite jį pakeisti. Bus sunku, nes jūsų sukurta karma ir karminiai įsipareigojimai neleis jums pakeisti savo gyvenimo akimirksniu. Tačiau kol savo viduje neturėsite teisingo pavyzdžio, kurio jums reikia siekti, niekas jūsų gyvenime nepasikeis. Iš pradžių suvokiate, kokia kryptimi jums judėti, paskui pradedate suprasti, kas jūsų gyvenime trukdo eiti šia kryptimi. Ir paskui pradedate įveikti savo gyvenime vieną kliūtį po kitos.
Patikėkite manimi, kad tos išorinės kliūtys, su kuriomis jūs susiduriate savo gyvenimuose, sukurtos jūsų netobulos sąmonės. Ir tada, kai pašalinate netobulą energiją iš savo pasąmonės ir sąmonės, kai keičiate vidinius orientyrus ir kryptį, savo siekių vektorių, visos jūsų gyvenimo išorinės aplinkybės pradeda keistis.
Ne iš karto jūs patenkate į šiltnamio sąlygas, kuriose gaunate galimybę vystytis pagal Dieviškuosius principus. Ne, jūs įveikiate netobulą savo sąmonės būseną, ir išorinės jūsų gyvenimo aplinkybės taipogi pradeda keistis. Materijos inertiškumas neleidžia greitai pakeisti išorinių jūsų gyvenimo aplinkybių. Visada turi praeiti tam tikras laiko tarpas, kad įvyktų išorinių aplinkybių pertvarkymas pagal jūsų pakitusią sąmonę. Tačiau principas visada lieka tas pats: iš pradžių pakeičiate save, tada pasikeičia išorinės aplinkybės.
Daug kartų buvo sakoma ir dabar kartoju: kiekvienas iš jūsų turite karmą, kuri susijusi su neteisingu Dieviškosios Energijos panaudojimu praeityje. Ir kalba eina ne tik apie šį įsikūnijimą, bet ir apie buvusius įsikūnijimus. Todėl ši karma stabdo jūsų vystymąsi ir neleidžia jums žaibiškai pakeisti visų savo gyvenimo aplinkybių. Kartais jums būtina dėti neįtikėtinas pastangas viena kryptimi, kad susitvarkytumėte tik su vienu jūsų neatidirbtų energijų aspektu. O tokių aspektų būna daug. Kiekvienas iš jūsų praeityje atlikote poelgius, susijusius su Dieviškojo Įstatymo pažeidimu. Dabar atėjo metas įsisąmoninti, kad neteisingai panaudojote Dieviškąją Energiją, ir imtis priemonių, kad šie jūsų neteisingi poelgiai nepasikartotų.
Iš pradžių jūs išimate netinkamą savybę iš savo sąmonės, o tada jūsų gyvenimas pasikeičia proporcingai jūsų pastangoms, dedamoms teisinga kryptimi.
Tuo pačiu vertėtų vadovautis atliekant bet kurį darbą fiziniame plane. Jeigu siekiate ką nors padaryti fiziniame plane, netgi labai gerą darbą, darbą, nukreiptą Valdovų planų fiziniame plane įvykdymui, bet savo energetiniame lauke turite karminį apsunkinimą, tai jūsų karma neleis jums užbaigti pradėto darbo. Reikia iš pradžių išsiskirti su savo trūkumais, o paskui daryti Dievo darbus. Jūs nesugebėsite daryti Dievo darbų, kol netapsite tobuli kūrėjai.
Jūs pasakysite, kad nėra tobulų kūrėjų jūsų pasaulyje. Ir taip yra iš tikrųjų. Todėl jums keliamas reikalavimas visąlaik teisinga kryptimi dėti pastangas. Ir net tada, kai jūsų netobulybės neleidžia jums vykdyti darbo Dievui, jūs galite ir turite tęsti, dėdami pastangas teisinga kryptimi. Po kurio laiko visos jūsų praeityje netinkamai kvalifikuotos energijos perdegs Dieviškojoje jūsų gero siekio ugnyje.
Todėl mes mokome, kad nesustotumėte savo Kelyje. Darykite, klyskite, perdarinėkite, bet tęskite, toliau dėkite savo pastangas. Nes tada, kai jūs pradedate ką nors daryti, mes turime galimybę jums padėti, pakoreguoti jūsų pastangas ir jas teisingai nukreipti. Tada, kai jūs nieko nedarote, mes negalime įsikišti. Energija turi tekėti, ji turi keistis, tada ją lengviau valdyti.
Šis procesas nepertraukiamas ir abipusiškai prasiskverbiantis: jūsų sąmonės pasikeitimas ir veiksmai fiziniame plane. Tada, kai jūs veikiate, savo veiklos procese turite galimybę atidirbti savo karmą. Karma atidirbama ne tik maldomis ir pasirinkimais, kuriuos jūs darote. Karma atidirbama teisingais veiksmais, nukreiptais į jūsų fizinio pasaulio pertvarkymą. Kai jūsų motyvas tinkamas ir kai judate teisinga kryptimi, turite galimybę labai greitai atidirbti savo karmą. Palyginimui pasakysiu, kad jums prireiks 10000 valandų nepertraukiamų maldų tam, kad atidirbtumėte tokią pat karmą, kaip vykdydami darbą Dievui, pavyzdžiui, statydami Ašramą mūsų pasiuntiniui.
Aš priėjau prie svarbios temos, kuri susijusi su mūsų planų fiziniame plane įgyvendinimu. Mums būtina įsitvirtinti švarioje vietoje, nuo kurios pradėję mes galėtume atlikti savo darbą – nusodinti tobulus pavyzdžius jūsų pasaulyje. Mums būtinas kampelis Žemės rutulyje, kur mes galėtume pradėti veikti. Ir tokį kampelį jūs turite sukurti visų pirma savo sąmonėje. Iš pradžių jūs ruošiate savo sąmonę gyventi ir dirbti pagal Valdovų planus, tada Valdovai patiki jums darbą, kurį galėsite jiems atlikti.
Todėl priešaky jūs turite daug darbų – pertvarkyti savo sąmonę ir fizinį Žemės planetos planą.
Mes būsime ten, kur jūs leisite mums būti. Mes būsime ten, kur jūsų vibracijos leis pakelti tos vietovės vibracijas tiek, kad mes galėsime būti tarp jūsų ir su jumis kalbėtis.
Aš pažvelgiau į ateitį. Tačiau šią ateitį jūs galite pagreitinti, pagreitindami savo sąmonės pasikeitimą.

AŠ ESU Surija, buvau su jumis šią dieną.