Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > Jėzus > Aš noriu padėti kiekvienam iš ... >

Aš noriu padėti kiekvienam iš jūsų

AŠ ESU Jėzus.

Aš atėjau dabar pas jus šią dieną todėl, kad turiu jums ką pasakyti. Dėl Dieviškosios Malonės aš ir kiti Valdovai kaip ir anksčiau galime ateiti ir mokyti Žemės žmoniją. Mano priedermė - papasakoti jums apie tą kelią, kuriuo ėjau aš ir kuriuo gali eiti kiekvienas iš jūsų. Tai - Meilės Kelias, Kelias, kuris esti jūsų širdyse. Nes tik jūsų širdies lygmenyje išnyksta visi prieštaravimai ir viskas, kas jus skiria. Tada, kai žmonijos dauguma pakylės savo vibracijas iki tokio lygio, kad jos priartėtų prie širdies čakros vibracijų, tik šiame sąmonės lygmenyje išnyks visos negatyvios apraiškos, viskas aplink jus, kas neatitinka Dieviškojo standarto.

Todėl kiekvienas, kas nori priartėti prie Dievo, gali imtis pastangų ir panorėti eiti mano Keliu. Keliu, kurio aš mokau.
Labai daugelis nori gydyti, dar didesnis žmonių skaičius nori daryti stebuklus, vaikščioti vandeniu ir prikelti mirusiuosius. Tačiau aš mokiau daug svarbesnių dalykų, kurie išslysta iš jūsų sąmonės todėl, kad jie nesti išorinių apraiškų srityje, o glūdi slaptų jūsų sielos savybių srityje.

Savo sielos klostėse jums vertėtų surasti savąją Dieviškąją galimybę. Savo Kelią į amžinąjį pasaulį. Savo Kelią į ramybę ir palaimą. Romumą ir nuolankumą.

Būtent jūsų sielos savybės lemia jūsų tolesnę evoliuciją. Ir tai neturi nieko bendra su išorine apraiška.

Vidinis Kelias, Dieviškasis Kelias. Šis Kelias visados su jumis visu jūsų įsikūnijimo laikotarpiu. Tačiau labai mažai kas pastebi šį Kelią ir juo eina.

Todėl, kad pernelyg daug jūsų pasaulyje pagundų. Ir šiuolaikinės komunikacijos priemonės, masinės informacijos priemonės tokios skardžiabalsės, kad per jų triukšmą ir sumaištį negirdite savo širdies balso.

Aš galiu būti tik jūsų širdyse. Tada, kai galite išgirsti savo širdies balsą, sugebate atpažinti ir mane. Sugebate mane matyti ir bendrauti su manimi.

Mus su jumis skiria aplink jus esanti iliuzija. Tačiau pasaulio sumaištis nutyla ir išnyksta dėka pastangų tų, kas trokšta, tų, kas ištikimi Dievui, kas tiki ir myli.

Todėl aš atėjau šią dieną, kad pasikalbėčiau su jumis apie jūsų troškimą. Jūsų troškimo ir pastovumo savybė gali įveikti bet kurias kliūtis, esančias tarp jūsų ir manęs.

Tik panorėkite dėti pastangų, tik panorėkite sekti mano Keliu. Kiekvienam aš pažadu savo palaikymą. Ir nuo to, kiek stiprus yra jūsų troškimas, priklauso, koks stiprus bus mano palaikymas ir pagalba.

Aš noriu padėti kiekvienam iš jūsų. Ir labai gerai suprantu jūsų sunkumus. Apimta paskutinių konvulsijų iliuzija bando jus sulaikyti nuo jūsų grįžimo pas Dievą. Ir tai yra kaskart vis akivaizdžiau. Pačių šiurkščiausių priemonių arsenalas pajungtas tam, kad nukreiptų jus nuo Dievo ir nuo mano Kelio: šiurkšti muzika, alkoholis ir narkotikai, susižavėjimas daiktais ir išpūtimas norų juos turėti. Visa tai yra kraštutinės priešingų jėgų apraiškos. Ir tada, kai savo sąmonėje galite pakilti virš savo prisirišimų ir norų, tada nuo jūsų keturių žemųjų kūnų nukrinta iliuzijos burtai ir galite matyti mane bei suvokti Dieviškąjį pasaulį.

Tik nuo jūsų siekio ir nuo vidinio pasirinkimo priklauso jūsų sugrįžimas į mano pasaulį. Nereikia nieko kviesti su savimi. Nereikia garsiai reikalauti, kad žmonės ateitų pas Dievą.

Atskleisiu jums paslaptį. Ir ši paslaptis susijusi su tuo, kad kiekvienas iš jūsų galite išvesti iš iliuzijos labirintų milijonus sielų nurodydami joms Kelią, tapdami Keliu. Tačiau dėl to nereikia nieko kviesti ir nieko versti eiti su jumis Keliu. Dieviškasis pasaulis veikia subtiliau. Ir tas sąskambis, kurį įgysite savo viduje, jūsų darbą padarys už jus. Jūsų vibracijos, jūsų sąmonės būsena pati nurodys Kelią toms sieloms, kurios pasirengusios sugrįžti Namo.

Jūsų iliuzija tanki yra tiktai iki tol, kol jūs ja tikite ir esate prie jos pririšti savo sąmonėje. Kai tik jūs savo būtybės viduje atveriate naują realybę, jūsų pasaulio iliuzija gęsta ir išnyksta lyg nakties migla. Jūsų sąmonės prieblanda nušvinta Dieviškąja Šviesa, ateinančia iš jūsų širdžių.

Dieviškasis pasaulis nėra kažkur toli už jūrų marių. Dieviškasis pasaulis yra nuolatos šalia jūsų. Ir tik nuo jūsų kasdienių pastangų priklauso, ar sugebėsite peržengti slenkstį tarp mūsų pasaulių ir prie manęs priartėti.

Aš - ten, kur - Jūs. Aš stoviu tiesiog priešais jus ir tiesiu jums savo pagalbos ranką. Išvyskite mane. Išvaikykite iliuzijos miglą, kuri uždengia jums akis, ir imkite mano ranką.

Savo Kelyje galite įveikti visas kliūtis. Kai tik sugebėsite patikėti Dievu ir priimti Jo pagalbą, pajusite palengvėjimą. Ir pačios sudėtingiausios gyvenimiškos situacijos, į kurias patenkate, jūsų jau neslėgs. Todėl, kad įgysite suvokimą, jog pereisite per visus sunkumus. Kad ir koks būtų sunkus Kelias, jus ves viltis, tikėjimas ir meilė.

Visos kliūtys įveikiamos, kai einate su Dievu.

Ir vidinė Šviesa apšvies jums kelią pačiomis sunkiausiomis gyvenimiškomis situacijomis.

Aš tikiu jumis. Jūsų troškimu ir ištikimybe. Mes kartu galėsime įveikti bet kurį pasipriešinimą ir išeiti į tą Kelio ruožą, iš kurio atsiveria užburiantis vaizdas į Dieviškąją viršūnę.

AŠ ESU Jėzus

Klausyti diktavimo audio įrašą. Tekstą skaito Tatjana Mikušina http://sirius-ru.net/dictations/iun_2012/audio.htm#4"