Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > Jėzus > Pamokymai kiekvienai dienai >

Pamokymai kiekvienai dienai

AŠ ESU Jėzus, jūsų numylėtinis. Aš atėjau, kad atnaujinčiau mūsų santykius, pagrįstus tarpusavio Meile. Jūs Mylite mane, tiesa?
Aš buvau atėjęs į Žemę prieš 2000 metų. Ir vienas iš mano atėjimo tikslų ir uždavinių buvo duoti Žemės žmonijai Meilės etaloną. Meilės, pagrįstos ne kūnišku troškimu, o Meilės, pagrįstos žymiai kilnesniu, Dieviškuoju jausmu.
Aš kalbėjau ir aš mokiau savo mokinius santykių, pagrįstų šiuo Meilės jausmu. Kai susirenka bendruomenė, keletas šeimų arba žmonių gyvenimui drauge, tai vienintelė ir būtina sąlyga yra santykiai, pagrįsti tarpusavio Meilės jausmu.
Jums sunku suprasti šį jausmą, kurį reikėtų jausti visiems žmonėms be išimties. Tačiau aš šią dovaną turėjau. Dievas davė man sugebėjimą mylėti visus žmones. Ir būtent šio sugebėjimo dėka aš pajėgiau išlaikyti visus išbandymus, pasiųstus man Dievo.
Tik besąlyginės, begalinės Meilės jausmu jūs galite kurti nuoširdžius santykius jūsų pasaulyje.
Jūs pripratote jausti meilę savo tėvams, vyrams ir moterims, vaikams. Visa tai yra įvairūs vienos ir tos pačios Dieviškosios Meilės pasireiškimai. Bet tai tik nedidelis pasireiškimas, siauras pasireiškimas. Aš jums kalbu apie Didžiąją Meilę. Apie Meilę, kuri neskiria vyrų, moterų, vaikų, gyvūnų ir netgi negyvosios gamtos.
Aš kalbu apie Meilę, kuri nusidriekia be ribų ir kurioje telpa visa Kūrinija, viskas, kas jus supa.
Jūsų pasaulyje labai sunku jausti tokią Meilę. Tačiau jei jūs neišmoksite taip Mylėti, tai negalėsite judėti tuo evoliucinio vystymosi Keliu, kurio mes jus mokome.
Pakylėtieji Valdovai, kurie vadovauja Žemės planetos evoliucijoms, visi vienu ar kitu laipsniu turi šią Meilės savybę. Patikėkite manimi, mes paprasčiausiai negalėtume ištverti tuos milijonus metų, kurių metu mes užsiimame su Žemės planetos žmonija, jei nejaustume jums didžiulės visa apimančios Meilės. Meilės jums ne todėl, kad būtumėte tokie geri. Meilės jums todėl, kad sudarote dalį Dievo. Kiekviename iš jūsų yra neišreikšta Dievo dalelė, ir kiekvieno iš jūsų užduotis yra išreikšti Dievą, duoti galimybę Dievui veikti per jus.
Dabar jūs pernelyg užsiėmę ir susirūpinę savo pasaulietiškais reikalais. Jūs nuolatos būnate sumaištyje ir darbuojatės, sprendžiate didelius gyvenimo uždavinius. Ateis laikas, kai išmoksite už viso gyvenimo bruzdesio įžvelgti bendresnius žmonijos civilizacijos vystymosi paveikslus. Jūs išmoksite stebėti ir matyti, kaip kiekvienoje prieš jūsų žvilgsnį iškylančioje situacijoje prasimuša jūsų pačių anksčiau sukurtos priežastys. Jūs išmoksite atskirti priežastis nuo pasekmių. Ir palaipsniui galėsite išnarplioti Gyvenimo gobeleną ir pamatyti tą realybę, kuri yra už gobeleno. Jūs galėsite įžvelgti realųjį Dievo pasaulį.
O dabar jums reikia dar daug ko išmokti, daug ką suprasti.
Viena, kam aš jus raginčiau, – tai tam, kad nenustotumėte siekti vystytis aukštyn, į Dieviškąją Realybę. Nereikia pamiršti, kad už visų gyvenimo smulkmenų slepiasi didesni uždaviniai. Ir kuo sėkmingiau sprendžiate prieš jus iškylančius dienos uždavinius, tuo greičiau išmoksite matyti ir pažinti už viso išorinio gyvenimo sunkumo pažįstamas situacijas. Jūs galėsite matyti nelaimių ir bėdų priežastis, galėsite tai matyti patys ir pasakoti apie tai kitiems.
Viskas jums dar prieš akis. Ir tada, kada visiškai įvaldysite gyvenimą savo fizinėje oktavoje, galėsite prisiimti atsakingesnį tarnavimą. Mes negalime jums patikėti daugelio praktikų, metodikų ir mes negalime patikėti jums valdyti energijų materijoje, kol neįsitikinsime, kad pasiekėte tą amžių, kai sugebama atsakingai žvelgti į duodamas jums užduotis ir teisingai naudojamasi žiniomis.
O iki to laiko jūs tęsite savo buvimą iliuzijoje. Visą vystymąsi, jo tempus jūs nulemiate patys.
Ir vieniems vystymasis praeina labai greitai ir sėkmingai, tiesiog per vieną gyvenimą, o kiti per visą gyvenimą negali ištobulinti vienintelės savybės, atsikratyti vienintelio trūkumo.
Ir kartais atrodo, kad dauguma gyvūnų daug supratingesni negu kai kurie vadinamosios protingos žmonijos atstovai. Ir jūsų pasitikėjimas kūniškaisiais raumenimis, jūsų noras valdyti uraganus ir Žemės drebėjimus iš tikrųjų mums sukelia šypseną. Jūs negalėsite nuraminti stichijos išorėje tol, kol neišmoksite nuraminti emocijų audros savo viduje.
Tuomet, kai jūs išeinate iš savęs ir visiškai prarandate pusiausvyrą, prisiminkite, kaip visiškai neseniai, praėjusią savaitę, jūs mėginote balansuoti tą ar kitą situaciją Žemės planetoje. Dievas jums rodo jūsų pasiekimų laipsnį.
Tik žmogus, pasiekęs visišką susitaikymą ir sugebantis pačiose labiausiai nepageidaujamose ir nepalankiausiose situacijose atsiminti apie Dievą, – tik toks žmogus traukia mūsų dėmesį ir su juo mes pasiruošę dirbti.
Išsaugokite tinkamą sąmonės būseną visą dieną, diena iš dienos, metai iš metų, ir jūs surinksite neregėtą derlių, susidedantį iš savo dvasinių pasiekimų.
Aš atėjau pas duoti nedidelių nurodymų. Tikiuosi, kad šie mano nurodymai nesukels jums nevilties. Nereikia barti savęs ir prikaišioti už padarytas klaidas. Labai svarbu sąmonėje įvertinti kiekvieną, net patį baisiausią, poelgį, atgailauti savo širdyje, priimti sprendimą, kad daugiau niekada neleisite sau taip elgtis, ir paskui jau niekada negrįžti mintimis prie to poelgio.
Todėl, kad kai jūs vėl ir vėl kabinatės mintimis už vienos ar kitos nemalonios situacijos, jūs nuolatos ją maitinate savo energija, ir galiausiai užauginate baisų monstrą, su kuriuo jau neįmanoma susidoroti pačiam vienam, be mūsų pagalbos.
Aš atėjau ir dabar išeinu. Man labai gaila skirtis su jumis. Bet mūsų pokalbio laikas baigėsi.

AŠ ESU Jėzus, jūsų draugas, brolis ir pagalbininkas Kelyje