Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > Jėzus > Aš prisiėmiau pasaulio nuodėme... >

Aš prisiėmiau pasaulio nuodėmes, bet svarbiausia, ką aš padariau,- tai nurodžiau jums Kelią

AŠ ESU Jėzus Kristus, atėjęs pas jus šiandieną per šį pasiuntinį Tatjaną.
AŠ ESU atėjęs! Šią dieną, kai krikščionys stačiatikiai švenčia šviesią Velykų šventę mano prisikėlimo po nukryžiavimo ant kryžiaus atminimui.
Nukryžiavimo ir prisikėlimo simbolis, jūs žinote, priklauso ne tik tam įvykiui, kuris įvyko prieš 2000 metų.
Tai tie simboliai, kurie liečia kiekvieną iš jūsų, dabar gyvenančius Žemėje. Ir kiekvienas iš jūsų turite pereiti savo nukryžiavimą ir savo prisikėlimą. Todėl šiandieninė šventė tegul jums bus kaip priminimas apie jūsų įšventinimų Kelią ir tuos išbandymus šiame Kelyje, kurie jūsų laukia priešaky. Tai nereiškia, numylėtiniai, kad būsite nukryžiuoti būtent taip, kaip aš buvau nukryžiuotas. Ir tai nereiškia, numylėtiniai, kad prisikelsite taip, kaip prisikėliau aš. Bet šie įvykiai būtinai įvyks galutiniame jūsų įšventinimų etape.
Įvyks jūsų nukryžiavimas, kai kabėsite ant kryžiaus tarp gyvenimo ir mirties. Tarp amžino gyvenimo ir mirtingo buvimo jūsų pasaulyje. Suvoksite jus supančio fizinio pasaulio trūnėsius ir pajusite prisilietimą prie amžino pasaulio. Ir tie pojūčiai, kuriuos patirsite šiuo savo įšventinimu, prilygs tam nukryžiavimo procesui, kurį man prisiėjo ištverti. Jūsų fizinis kūnas ir visi jūsų subtilieji kūnai kentės. Jausite ne tik savo skausmą, bet jausite kiekvienos gyvos būtybės, kenčiančios jūsų pasaulyje, skausmą. Pilnai pajusite jūsų pasaulio netobulumą.
Susidursite su šiomis netobulomis sąmonės būsenomis aplink jus ir pasirinksite pasiaukoti, paaukoti viską, ką turite, netgi paaukoti savo fizinį kūną tam, kad padėtumėte jus supančioms kenčiančioms būtybėms, kurios nežino priežasčių, dėl kurių kenčia.
Taip, numylėtiniai, žmonės, jau pasiruošę prabudimui, kieno terminas atėjo, jaučia tokias baisias kančias, kad jie pasiruošę priimti pagalbą kiekvieno, kas paaiškins jiems jų kančių priežastį.
Ir bus gerai, jeigu šalia jų atsiras žmogus, kuris jau suvokė buvimo tarp dviejų pasaulių būseną ir jau pasirinko Dieviškąjį pasaulį.
Numylėtiniai, daugelis iš jūsų jau patyrėte savo nukryžiavimą ir daugelis jau priartėjote prie savo nukryžiavimo. Tai jūsų sąmonės būsena, kai suvokiate savo paskirtį, kai visą save paaukojate dėl visų gyvų būtybių gerovės. Ir šios gyvos būtybės, užuot padėkoję jums ir šlovinę jus, stengsis pažeminti, suteikti jums skausmą, jos persekios jus ir stengsis jus nubausti.
Ir tą minutę, kai jau atrodo, kad jūs jau nebeturite jėgų iškęsti tą nežmonišką visų jūsų jėgų įtampą, jūs suvoksite, kad šitie žmonės nežino, ką daro. Ir visiems jiems atleisite, maža to, jūs panorėsite prisiimti jų nuodėmes, kurios aptraukia jiems akis ir neleidžia pamatyti Tiesos.
Ir štai tada, jūs pereisite nukryžiavimą ant materijos kryžiaus.
Ir iškart po šito būsite pasiruošę prisikėlimui. Kaip jūsų visiško sąskambio su Dievo Valia būsenai ir visiško pašalinimo žmogiškų minčių ir jausmų būsenai.
Tai iš tikrųjų prisikėlimas todėl, kad jūsų Dvasia gaus galimybę veikti per jus. Ir tapsite nepažeidžiami jau bet kurioms strėlėms, nukreiptoms jūsų adresu. Jūsų fiziniame pasaulyje nėra nieko, kas galėtų jums pakenkti.
Jūs prikėlėte savo dvasines energijas ir išlaikote šias dvasines energijas jūsų fiziniame plane. Ir niekas iš aplinkinės bjaurasties jau negalės jums daryti jokios įtakos. Priešingai, numylėtiniai, jūs vien savo buvimu sugebate sustabdyti netobulybių jūsų pasaulyje pasireiškimus.
Ir gaunate papildomą galimybę vykdyti savo tarnavimą, o pagalba, kurią tarnaudami sugebate suteikti supantiems jums žmonėms, yra paties Dangaus pagalba. Todėl, kad jumyse pačiuose jau nėra nieko, kas skirtų jūsų sąmonės būseną nuo Dieviškosios.

Netikėkite tais, kas jums sakys, kad buvo tik vienas Dievo sūnus ir tik jis vienas galėjo prisiimti visas pasaulio nuodėmes.
Taip, aš prisiėmiau pasaulio nuodėmes, bet svarbiausia, ką aš padariau,- tai nurodžiau jums Kelią, kuriuo turite eiti ir kuriuo jūs jau einate.
Aš daviau jums Kelią, Rožių Kelią, nubarstytą rožėmis ir spygliais. Ir nėra kito kelio, kuriuo eidami galite pasiekti savo Tėvo Karalystę Danguje.
Numylėtiniai, mane perpildo Meilės jums jausmas. Aš matau jūsų tarnavimą ir aš matau, kaip jums sunku jūsų laiku. Įvykiai klostosi taip greitai, kad jūsų sąmonė vos suspėja prisitaikyti prie greitai besikeičiančių dekoracijų.
Ir tie, kas stojo į tarnavimo Kelią ir užtikrintai eina juo, gaus pasirinkto Kelio teisingumo patvirtinimą - aplankančias tylaus džiaugsmo, neapsakomos palaimos minutės. Numylėtiniai, prisiminkite šias minutes, sugerkite šias palaimos būsenas visomis savo būtybės ląstelėmis ir atomais. Gaudykite šias palaimos minutes. Tai suteiks jums jėgų, energijos ir galimybę pereiti visus savo testus, visus išbandymus Kelyje.
Tegu Meilė būna nuolatinė jūsų palydovė visomis jūsų gyvenimo minutėmis. Ir jeigu nejaučiate Meilės jausmo, prašykite manęs, kreipkitės į mane ir aš padarysiu viską, kas nuo manęs priklauso, kad sugrąžinčiau jums jūsų Meilę.
Meilė yra tas ženklas jūsų Kelyje, kuris byloja apie tai, kad einate teisingu keliu.
Jūs neturite susieti šio jausmo su konkrečiu žmogumi ir neturite mainais reikalauti atsakomosios meilės. Nors kartais būtent Meilė, jūsų jaučiama konkrečiam žmogui, gelbsti jus pačiais sunkiausiais jūsų išbandymų laikotarpiais.
Kai mylite, jums daugiau nereikia nieko. Jūs paprasčiausiai pasiruošę jausti šią būseną ir mėgautis šia būsena. Ir visos jūsų problemos, visos netobulybės ir supančio jus pasaulio netobulybės ištirpinamos šiuo universaliu tirpikliu, nuo pat pradžių būdingu šiai visatai.
Tikrosios, Dieviškosios, Meilės liepsna sugeba apsigyventi tik tų žmonių širdyse, kurie neprarado savo ryšio su Dieviškuoju pasauliu. Ir būtent šis jausmas sugeba pakylėti jūsų vibracijas ir padaryti jas atitinkančias nuolat kylančioms jūsų fizinio plano vibracijoms.
Tie, kas nesugeba įsisavinti Meilės vibracijų, jausis vis labiau ir labiau atitrūkę nuo jūsų pasaulio. Ir anksčiau ar vėliau jie nuspręs arba pasiduoti Meilės energijai, arba visam laikui palikti šį pasaulį, kuriame jie negalės daugiau būti dėl to, kad per daug skirsis jų vibracijos.
Numylėtiniai, aš džiaugiuosi panaudodamas šią galimybę ir susitikdamas su jumis šią dieną, kurią, aš žinau, kad daugelis skaitančių šias eilutes švenčia mano prisikėlimo įvykį. Leiskite ir man prisidėti prie jūsų šventimo ir atšvęsti prisikėlimo pergalę tų iš jūsų, kas pasiekė savo sąmonėje Dieviškųjų vibracijų prisikėlimą, ir kas yra visiškame sąskambyje su manimi ir kitais Pakylėtais Valdovais.
Tai didelė pergalė, numylėtiniai, todėl, kad jūs pasiekėte tą būseną, kuri leidžia mums būti jūsų šventovėse!
Ir nepatikėsite manimi, jeigu aš jums pasakysiu, kad Danguje jau liko daug mažesnė mano dalis, negu ta dalis, kuri būna Žemėje jūsų šventovėse. Tų šventovėse, kas pakvietė mane įeiti į savo šventoves ir kieno vibracijos leidžia man tai padaryti.
Taipogi pasakysiu jums kaip paslaptį, kad dauguma Pakylėtųjų Valdovų, kurie išsaugojo savo ryšius su nepakylėta žmonija, taipogi būna jumyse, jūsų kūnuose, jūsų brolių ir seserų kūnuose.

Pasauliai priartėja. Atėjo laikas, kai mūsų pasauliai pagal savo vibracijas bus vis arčiau ir arčiau vienas kito. Ir vis didesnis ir didesnis jūsų, numylėtiniai, skaičius turės kontaktą su mumis ir suvoks tai savo išorine sąmone.
Aš džiaugiuosi šiandieniniu mūsų susitikimu. Aš siunčiu jums visą savo širdies Meilę ir priimu jūsų širdžių Meilę.

AŠ ESU Jėzus, jūsų brolis