Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > Jėzus > Mokymas apie epochų pasikeitim... >

Mokymas apie epochų pasikeitimą

AŠ ESU Jėzus, pas jus atėjęs.
Šiandieną aš džiaugiuosi jums vėl duodamas Mokymą, kurį jūs tikriausiai žinote, bet kurį jums būtina priminti.
Žmogiškoji sąmonė tokia paslanki ir taip nesugaunamai nuslysta nuo visų mūsų pamokymų, kad mes turime nesiliauti dėti pastangų sugrąžinti jus prie jūsų paskirties, paraginti jus prisiminti savo Ištakas.
Jūs atėjote į šį pasaulį prieš milijonus metų. Jūs atėjote tam, kad pereitumėte būtinus evoliucijos laiptelius ir įgytumėte neįkainojamą žmogiškąją patirtį. Tada, kai pradėjote savo kelią fiziniame pasaulyje, jūs buvote panašūs į mažus vaikus. O dabar jūs suaugote. Ir kaip maži vaikai, kurie ateina į jūsų pasaulį, dar prisimena savo paskirtį, o paskui, kai suauga, užmiršta, lygiai taip pat ir jūs pamiršote, dėl ko atėjote į šį pasaulį. Ir mes ateiname, kad pašauktume jus atgal į realų pasaulį, iš kur jūs kadaise atėjote.
Ši Tiesa, kurios mes jus mokome milijonus metų, labai paprasta. Tačiau jūs laukiate iš mūsų kažko labai sudėtingo. Jūsų protas nepavargsta ieškojęs vis naujų ir naujų neišsprendžiamų užduočių jūsų pasaulyje. Jūsų jausmai bando rasti jūsų pasaulyje pačių nuostabiausių išgyvenimų, būdingų bendraujant su Dieviškuoju pasauliu, pakaitalą.
Jūs vis ieškote ir ieškote savo pasaulyje Tikrosios Tiesos. Tačiau aš atėjau, ir aš jums sakau: „Nėra jūsų pasaulyje Tikrosios Tiesos.“ Jūsų pasaulis sukurtas kaip milžiniška scena tam, kad jūs galėtumėte įgyti patirties ir paliktumėte šį savo pasaulį.
Tada, kai ateinate į vaikų darželį, jūs imate iš lentynų žaislus, su jais žaidžiate. Paskui, kai paaugate ir paliekate vaikų darželį, jums jau tampa neįdomūs tie žaislai, su kuriais žaidėte, kai buvote vaikai.
Dabar atėjo laikas palikti žemiškąją mokyklą ir pereiti į aukštesnį evoliucinio vystymosi laiptelį. Šiam laipteliui bus nebūdingos tos netobulybės, kuriomis žmonija save apsunkino savo vystymosi laikotarpiu. Ir todėl į šį laiptelį galės pakilti tik tie iš jūsų, kas visiškai pajungs savo gyvenimą Dieviškajam Įstatymui. Tada, kai mokotės žemiškoje mokykloje, jums kurį laiką leidžiama daryti įvairius poelgius. Tačiau jums nurodo teisingus pavyzdžius. Pedagogikoje žinomas principas, kad individas tik tada įsisavina žinias, kai sugeba jas pritaikyti praktikoje. Todėl jums duodama galimybė gauti Dieviškųjų žinių ir jas pritaikyti praktikoje.
Yra tie, kurie sėkmingiau įsisavina Dieviškuosius mokslus, ir yra tie, kurie kol kas nesugebėjo suprasti jo pagrindų. Tačiau jūs visi turite užbaigti žemiškąją mokyklą. Ir kiekvienas iš jūsų turi pademonstruoti, kad yra pasirengęs tolesniam mokymui.
Mes kalbame apie teisingus pavyzdžius, apie pavyzdžius, būdingus tam pasauliui, į kurį jūs turite pereiti. Jūs negalite pereiti į aukštesnę klasę, kol neįsisavinsite žemesnės klasės programos. Todėl iš jūsų reikalaujama išreikšti tas savybes, kurios būdingos Dieviškajam Pasauliui. Palaipsniui jūs turite atsisakyti bet kurių negatyvių savybių, kurias įgijote savo žemiškosios evoliucijos metu, pasireiškimų. Seno ir atgyvenusio pakeitimą į naują sugebate padaryti tik jūs patys, pasirinkdami savo gyvenimuose.
Jūsų gyvenimuose viskas susimaišė. Gera ir bloga, Dieviška ir nedieviška. Tik jūs patys sugebate padaryti savo pasaulyje tvarką, atsisakydami bedieviškų pasireiškimų ir kreipdamiesi į Dieviškumą. Mes negalime šito padaryti už jus. Mes galime duoti rekomendacijas, duoti savo Mokymą, bet jūs patys praktikoje turite įtvirtinti gautas teorines žinias.
Negalvokite, kad jūs turite daug laiko. Padėtis jūsų pasaulyje intensyvėja su kiekviena diena. Fizinio plano vibracijos pakeliamos priverstinai, ir jūs patenkate į tokias testo sąlygas, kai bandote sugrįžti prie įprastų elgesio stereotipų, bet viskas, kas jums anksčiau teikdavo malonumą, nustoja jus žavėti. Jūs negalite suprasti, kodėl anksčiau jums patikę dalykai nesuteikia ankstesnio malonumo. Jūs ir toliau savo gyvenime vadovaujatės senais elgesio stereotipais, tačiau suprantate, kad visa tai jau nebeturi jokios prasmės.
Jums būtina siekti, kad jūsų elgesys atitiktų kylančias fizinio plano vibracijas, kitaip jūs iškrisite iš erdvės ir laiko ir nesugebėsite tęsti savo evoliucijos.
Viskas, kas pakylėja jūsų sąmonę, nuo dabar jums suteiks pasitenkinimą. Viskas, kas žemina vibracijas, sukels pasibjaurėjimą ir antipatiją.
Aišku, ne visi žmonės sugeba įsisavinti tai, kas vyksta. Tačiau daugumai žmonių jau tampa aišku, kad nei alkoholis, nei supančią erdvę griaunanti sunki roko muzika, nei ankstesni malonumai nesuteikia pasitenkinimo. Naujojo paieškos vyksta vis plačiau ir plačiau.
Jums duodamos rekomendacijos, kaip save apsaugoti nuo visko, kas turi žemas vibracijas, poveikio. Tada, kai į savo gyvenimą sugebėsite įnešti Dieviškuosius pavyzdžius, jūs sugebėsite jausti pasitenkinimą ir harmoniją. Aišku, ne visi žmonės sugebės siekti teisingų pavyzdžių. Ir tai yra natūralus ir dėsningas etapas, kai tuo pat metu egzistuos žmonės, turintys tokias skirtingas vibracijas, kad, susitikdami vienas su kitu gatvėje, jie vienas kitą priims kaip ateivius iš kitų planetų.
Gero ir blogo susimaišymas Žemėje turi būti palaipsniui surūšiuotas. Dieviškojoje kuliamojoje vyksta grūdų nuo pelų atskyrimo procesas.
Ir jūs dabar gyvenate šiuo laiku. Todėl jums labai sunku. Tačiau šis procesas, kaip ir viskas fiziniame pasaulyje, turi savo pradžią ir savo pabaigą.
Ir bus dėsningas tas procesas, kai Žemėje susikurs iš pradžių nedidelės zonos, kur gyvens žmonės, turintys naują sąmonę ir naują mąstymą, vėliau tokių zonų rasis vis daugiau ir daugiau. Palaipsniui Žemė atsilaisvins nuo visų tų vietų Žemės rutulyje, kur vyraus žemos vibracijos.
Naujos vietos Žemės rutulyje galės priimti naujos rasės atstovus, kurie jau pradeda ateiti į planetą.
Dabar labai sudėtingas laikas, kai tiesiog kiekvienas žmogus savo pasirinkimu juntamai keičia situaciją Žemės planetoje.
Mes suteikiame jums savo palaikymą ir savo pagalbą. Niekada dar nebuvo tokio glaudaus bendradarbiavimo tarp jūsų pasaulio ir Pakylėtųjų Valdovų pasaulio. Mes laukiame, kada situacija Žemėje pasikeis tiek, kad mes pagaliau galėsime ateiti pas jus į svečius ir duosime savo pamokymus betarpiškai, aplenkdami tarpininkus. Ir jūs patys kuriate mums šias sąlygas dabar, keisdami savo sąmonę ir matuodamiesi ant savęs naujus drabužius, švarius drabužius, išaustus iš jūsų tobulų minčių ir jausmų.

AŠ ESU jūsų vyresnysis brolis Jėzus