Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > Jėzus > Mokymas apie išgijimą >

Mokymas apie išgijimą

AŠ ESU Jėzus, vėl atėjęs.
Pagal susiklosčiusią tradiciją aš duosiu Mokymą. Šiandien mūsų mokymo objektas bus išgijimas. Jūs žinote, kad kai aš buvau įsikūnijime prieš 2000 metų, aš daug ir sėkmingai išgydžiau. Gandai apie mano išgydymų stebuklus aplenkdavo mane. Kad ir kur ateidavau, visada atsirasdavo žmonių, kurie tikėjo, kad aš galiu išgydyti, ir buvo žmonių, kurie netikėjo išgijimo stebuklu.
Todėl aš visada klausdavau, ar tiki žmogus tuo, kad jis gali būti išgydytas. Ir aš visada klausdavau, ar nori jis būti išgydytas. Iš pirmo žvilgsnio šie du momentai gali jums pasirodyti nesvarbūs ir atrodyti tik kaip paprasčiausios budinčios frazės. Tačiau būtent šie du momentai ir yra raktas į išgijimą.
Jūsų sąmonė turi būti pasiruošusi priimti išgijimą. Jeigu jūsų sąmonė negali dėl kažkokių priežasčių patikėti tuo, kad jūs galite būti išgydyti, tai jums nesugebės padėti net Dievas.
Ir antras momentas. Jūs turite norėti būti išgydyti ir turite prašyti išgijimo. Jeigu jūs neprašote išgijimo, tai net Dievas negalės jums padėti, nes laisvos valios Įstatymas tvirtai veikia visatoje.
Daug yra priežasčių, dėl kurių jūs nenorite būti išgydyti. Viena iš priežasčių yra ta, kad jūsų siela laisva valia prisiėmė ligą kaip naštą pasaulinei karmai ir jūsų asmeninei sunkiai karmai iš praeities atidirbti. Labai daug šviesių sielų, kai ateina į įsikūnijimą, prisiima sunkias ligas ir įgimtą luošumą, kad kentėdami išpirktų pasaulio nuodėmes. Savo išorine sąmone jie gali nesuvokti prisiimtos naštos, bet paprastai tokios sielos nenori išgijimo ir neprašo išgijimo. Ir padėti tokioms sieloms galima tik vienu atveju, jeigu jų išgijimo prašo artimi žmonės, kuriems mylimo žmogaus kančios yra nepakeliama našta.
Taigi žmogus turi tikėti išgijimu ir jis turi prašyti išgijimo. Tik jeigu laikomasi šių dviejų sąlygų, galima pradėti išgydymą. Kiekvieną kartą prieš išgydant reikia atskirti žmogaus ligos priežastis. Aukščiausias Įstatymas gali leisti jums išgydyti arba neleisti išgydyti.
Aišku, tam, kad išgydytumėte, jūs turite turėti gydytojo mantiją, kuri leidžia jums išgydyti Dieviškosios malonės ir Dieviškosios Energijos pagalba.
Visi kiti gydymo būdai yra melagingos praktikos, kurios, taikant įvairius dirbtinius metodus, paprasčiausiai perkelia neigiamą energiją, esančią ligos priežastimi, į kitą vietą arba laikinai pristabdo šios energijos veikimą.
Išgijimo klausimai yra labai subtilūs ir labai rimti. Todėl aš su nerimu stebiu naujai atsiradusius gyduolius, kurie eksperimentuoja su Dieviškąja Energija ir kartais netgi nepraėjo pirminių įšventinimų, kurie leidžia dirbti su Dieviškąja Energija, suteikiančia išgijimą.
Labai daugelis vadinamųjų gyduolių apskritai neturi priėjimo prie Dieviškosios Energijos šaltinio ir visos jų manipuliacijos, kad ir suteikia laikino palengvėjimo, bet iš tikrųjų pasunkina sergančiojo padėtį.
Leiskite man paaiškinti.
Jūsų ligų priežastis yra neigiama energija, kuri kaupiasi jūsų auroje dėl neteisingų poelgių, minčių ir jausmų, kuriuos jūs leidžiate sau šiame gyvenime arba leidote praėjusiuose gyvenimuose. Dabar aš nagrinėju žmonijos daugumos ligų priežastis, o ne tą atvejį, kai žmogus specialiai prisiima ligą kaip naštą.
Ši jūsų neigiama energija, kuri yra tikroji jūsų ligos priežastis ir kuri susikūrė kaip jūsų neteisingų veiksmų pasekmė, turi būti išimta iš jūsų auros. Tada jūs gausite išgijimą.
Dieviškoji malonė, būtina jūsų išgijimui, gali būti jums suteikta, o gali būti ir nesuteikta. Viskas priklauso nuo tos karmos sunkumo, kuri faktiškai buvo jūsų susirgimo priežastis.
Todėl leidimas gydyti turi būti gautas iš aukščiau. Žmonės, save vadinantys gyduoliais, paprastai neturi to įšventinimų lygio, kuris leidžia jiems žinoti Dievo Valią kiekvienam išgydomam žmogui. Tačiau noras uždirbti pinigų stumia juos, pasinaudojus tam tikrais metodais, perkelti šią energiją, kas laikinai palengvina žmogaus būseną. Kai kurie iš jų naudojamų metodų gydant sukuria karmą, kuri gulasi ant tokio gyduolio. Rafinuočiausi gyduoliai gali netgi išvengti karmos, kuri ant jų guls, bet kartu jie apsunkina ir karmą paciento, kuris kreipėsi į juos pagalbos.
Kai Aukščiausias Įstatymas leidžia tikrajam gyduoliui išgydyti, tai paprastai sprendimas apie išgijimą priimamas remiantis gerąja karma, kurią turi žmogus ir kuri gali būti panaudota jo išgydymui. Arba to žmogaus siela, ar pats žmogus iki galo įsisąmonino, kad tie veiksmai, kurie padėjo ligai vystytis, buvo neteisingi ir jis tvirtai išorinėje sąmonėje nusprendė daugiau nekartoti šių veiksmų.
Štai kodėl po išgydymo jie sako:"Eik ir daugiau nenusidėk."
Tikrasis gyduolis gerai atskiria žmonių susirgimo priežastis ir mato, kam galima padėti, o kam ne. Išgydymui panaudojama Dieviškoji Energija. Tikrasis gyduolis paima iš paciento neigiamą energiją ir pripildo jo aurą švaria Dieviškąja Energija. Tai gali vykti mintimis arba tiesiog ant ligonio uždedant rankas.
Išgijimo esmė yra ta, kad įvyksta apsikeitimas energijomis tarp gyduolio ir gydomojo. Įvyksta neigiamos energijos nutekėjimas į gyduolį ir Dieviškosios Energijos - į gydomąjį. Šis energijų nutekėjimo procesas reguliuojamas Aukščiausio Įstatymo. Šiuo atveju nesukuriama karma, išgydant ligoniui suteikiama reali pagalba.
Kadangi žmogus, turintis gyduolio mantiją, perėjo aukštus įšventinimus tam, kad gautų savo mantiją, tai prisiimama neigiama energija dažniausiai gyduoliui negali pakenkti. Gyduolio čakrų pagalba įvyksta transmutacija, pertvarkymas, bet kurios neigiamos energijos perdegimas. Iš esmės, neigiamos energijos, paimtos iš paciento, sunaikinimo procesas analogiškas tam pačiam procesui, kuris panaudojamas transmutuojant pasaulinę karmą, kurią prisiima dvasiškai pasistūmėję žmonės.
Kuo aukštesnis gyduolio dvasinių pasiekimų lygis, tuo greičiau įvyksta neigiamos energijos pertvarkymas jo auroje.
Savaime suprantama, jeigu žmogus, gavęs išgijimą, visgi ir toliau darys poelgius, kurie buvo jo negalios priežastis, tai liga viena ar kita forma sugrįš.
Todėl iš tikrųjų žmogaus išgijimas įvyksta su jo paties pagalba, su jo sąmonės pagalba. Ir kuo aukštesnis žmogaus sąmonės išsivystymo lygis, tuo paprasčiau jam suteikti pagalbą. Išgijimas labai glaudžiai susijęs su žmogaus sąmonės lygiu.
O sąmonės lygis turimas galvoje ne kaip intelekto, kalbos, kūniško proto išsivystymas. Daugelis paprastų žmonių, neturintys didelio išsilavinimo, kartais yra daug aukštesnio sąmonės lygio nei žmonės, gavę puikų išsilavinimą ir užimantys aukštas pareigas.
Galbūt kiekvienam iš jūsų kyla klausimas, ar kreiptis į gyduolius ir ekstrasensus. Ir jūs netgi esate kreipęsi į šiuos gyduolius. Galbūt netgi esate gavę tam tikrą išgijimą nuo savo negalių. Ir visgi reikia būti labai atsargiems kreipiantis į visokio plauko gyduolius ir ekstrasensus. Nes labai daugelis iš jų neturi tų dvasinių pasiekimų, kurie leistų jiems išgydyti Dievo vardu ir Dieviškosios Energijos pagalba.
Ir jeigu jūsų dvasinių pasiekimų lygis smarkiai viršija gyduolio dvasinių pasiekimų lygį, tai vadinamojo išgydymo seanso metu įvyks visiškai priešingas procesas. Ne gyduolis iš jūsų paims jūsų neigiamą energiją, o jūs paimsite į savo aurą neigiamą energiją, esančią tokio gyduolio auroje. Ir gerai, jeigu jūs prisiimsite tik šio gydytojo neigiamą energiją, o ne visų jo pacientų, kuriuos jis artimiausiu metu gydė.
Netiesiogiai apie gyduolio teisingumą galima spręsti pagal du dalykus. Tikrasis gyduolis gydo ne jūsų kūną, o jūsų sielą. Tai yra jis padeda jums išsiaiškinti priežastis, atvedusias jus prie ligos. Jis nurodys jums tuos jūsų trūkumus, kurie buvo tikroji, reali jūsų susirgimo priežastis. Ir antra, kadangi gydymo talentas yra Dieviška dovana, tai tikrasis gyduolis niekada nepaims pinigų už gydymą. Nemokamai jis gavo savo talentą, nemokamai ir atiduoda. Tačiau niekada nepamirškite, kad turite atsilyginti už gautą išgijimą vienu ar kitu būdu. Ir visada prisiminkite, kad tikrasis gydytojas yra Dievas. O žmogus tik atiduoda save Aukščiausioms jėgoms, kad įvykdytų savo gyvenimo tarnavimą ir palengvintų žmonių kančias.
Šiandien buvo labai svarbus pokalbis apie išgydymą. Ir aš manau, kad kiekvienas iš jūsų gaus iš šio pokalbio sau naudos.

AŠ ESU Jėzus, jūsų sielų gydytojas