Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > Jėzus > Įšventinimų Kelias, kurio aš m... >

Įšventinimų Kelias, kurio aš mokau, - tai visiško nuolankumo prieš Dievo Valią, visiško atsidavimo ir pasiaukojimo Kelias

AŠ ESU Jėzus, jūsų vyresnis brolis ir mokytojas, atėjęs per šį pasiuntinį.
AŠ ESU atėjęs dėl amžino pokalbio, kuris jums bus aktualus tol, kol apsivilksite vestuviniais apdarais ir pakylėsite save į Šviesą.
Iki to laiko jūs visąlaik būsite užimti tuo, kad atskirtumėte savo sąmonėje tai, kas amžina, nuo to, kas sutrūniję, tą, kas priklauso Aukščiausiam pasauliui, nuo to, kas priklauso praeinančiam pasauliui.
Jūsų tikrovė apsupa jus iliuzijos rūku ir atitraukia nuo to darbo, kuriam esate pašaukti. Tačiau kad ir kiek laiko klaidžiotumėte iliuziniame pasaulyje, anksčiau ar vėliau jūsų klajonėms ateis galas. Daugelio ištikimų Tiesos ieškotojų klaida ir paklydimas yra tai, kad jie mano, jog Kelias Namo turi būti pilnas palaimos ir meilės. Tai teisinga, bet tai teisinga lygiai tiek, kiek kas nors gali būti tikra ir teisinga jūsų pasaulyje.
Palaimos, meilės, džiaugsmo ir susitaikymo būsenos yra ženklas, kad esate teisingame Kelyje ir kad jūs pasirinkote teisingą kelią. Tačiau jūsų pasaulyje jums nepasiseks išlaikyti visąlaik vienodą dvasios būseną. Ir mano šiandieninis tikslas yra duoti jums pamokymą ir įspėti apie galimas nekokybiškas sąmonės būsenas, su kuriomis galite susitikti savo Kelyje. Ir šios būsenos nebūtinai liudys tai, kad nuklydote iš Kelio.
Tai, ko iš jūsų reikalaujama, visada, viso Kelio metu, - tai nuolatinė analizė ir nuolatinis savo būsenų atskyrimas.
Įsivaizduokite, kad jūs iš tikrųjų pajudėjote Keliu ir pradžioje einate tuo metu, kai šviečia saulė, visiškai nėra vėjelio ir viskas maloniai kvepia ir žydi. Jūs galite tai priimti kaip teisingą ženklą savo Kelyje. Ir staiga nežinia iš kur atsiranda debesys, vėjas, griaudžia griaustinis. Tačiau visa tai nebūtinai liudija, kad nukrypote nuo Kelio. Jūs kaip ir anksčiau judate teisinga kryptimi, nepaisant to, kad pasikeitė išorinės sąlygos ir jūsų nuotaika pablogėjo kartu su oro sąlygų pasikeitimu.
Lygiai taip ir savo gyvenime galite jausti pačias pakiliausias sąmonės būsenas. Galite būti palaimos viršūnėje. Ir staiga, visiškai be priežasties, jūsų būsena gali pablogėti. Nei iš šio, nei iš to jaučiate be priežasties atsiradusį liūdesį, nusivylimą, savo egzistavimo beprasmiškumo ir netikėjimo jausmą.
Ne visada, numylėtiniai, panašūs požymiai reiškia tai, kad nukrypote nuo Kelio. Paprasčiausiai ateina laikas ir jūs pradedate pereiti testus, išbandymus. Girdėjote apie Viešpaties Maitrėjos misterijų mokyklą, girdėjote apie įšventinimų mokyklas, kurios buvo visais laikais.
Jeigu Kelias į Dievą visada būtų nuolatinė palaimos ir Dievo malonės būsena, tai kam būtų reikalingos šios įšventinimų mokyklos?
Ir kam iš viso reikalingi įšventinimai?
Jūsų viduje yra du žmonės. Vienas žmogus - mirtingas ir kitas žmogus – nemirtingas. Ir šie žmonės per daugelį milijonų egzistavimo Žemės planetoje metų taip susipynė, kad reikia dėti nemažai pastangų, kad šituos du žmones atskirtumėte vieną nuo kito. Vienam iš jų reikėtų pasilikti Žemėje ir grįžti į Žemę, iš kurios jis buvo paimtas. Kitam reikia tęsti egzistavimą kitame, Aukščiausiame, būties plane.
Ir kai jūs pradedate savyje šių dviejų žmonių atskyrimo vieno nuo kito procesą, visų pirma savo sąmonėje, tai atlikti šį atskyrimą būna ganėtinai sunku. Reikia pjauti tiesiog per gyvą. Pripratote save sutapatinti su tuo individu, kurį matote priešais save veidrodyje. Ir iš tikrųjų visi įšventinimo laipteliai, kuriuos pereinate, nukreipti būtent į tai, kad padėtų jums atsikratyti savęs sutapatinimo su jūsų vaizdu veidrodyje. Štai kodėl sakoma, jeigu norite pamatyti savo priešą, prieikite prie veidrodžio ir pažvelkite į jį.
Iš tikrųjų, visa tai, ką jūs per daugelį gyvenimų laikėte savo individualybe, faktiškai nėra jūs, o tik išreiškia tą jūsų pačių dalį, kurios turite atsisakyti, su kuria turite nustoti save tapatinti.
Ir tas jumyse, kas priešinasi naujos individualybės įsisavinimo procesui, kils iš jūsų esybės gilumos, iš jūsų nesąmoningumo, iš jūsų pasąmonės, ir protestuos. Ir savo išorinėje sąmonėje jūs galite iki galo nesuprasti savo nusiminimo priežasties, savo nevilties ir savo visiško prislėgtumo ir beviltiškumo būsenos.
Sunku išanalizuoti, kokios energijos pagal tą kosminį terminą, kuris atėjo, aktyvavosi jūsų keturiuose žemuosiuose kūnuose. Bet šios energijos yra nerealioji jūsų pačių dalis. Ir bet kurio testo užduotis, numylėtiniai, yra prisiminti, kad jūs esate tik mokinys Kelyje ir laikote eilinį egzaminą. Kad ir kokia reali atrodytų jums jūsų būsena, turite visąlaik prisiminti, kad tai tiktai testas.
Ir kuo labiau savo išorinėje sąmonėje jūs priešinsitės išsiskyrimui su ta energija, kuri jumyse aktyvavosi, tuo ilgesnis ir labiau ištęstas bus jūsų testas.
Labiausiai pažengę mokiniai visada prisimena tai, kad Dievas turi teisę juos išbandyti ir duoti pačias, atrodytų, nepakeliamiausias sąmonės būsenas. Ir didžiausios visų jūsų jėgų įtampos momentu, kai atrodo, kad jau niekada nešvies saulė, jie prieina prie altoriaus ir sako savo širdyje:

"Viešpatie, aš žinau, kad ši mano būsena nereali. Aš žinau, Viešpatie, kad tai tiktai testas. Aš pasiruošęs, Viešpatie, išlaikyti visus išbandymus, kuriuos Tu man siunti. Ir aš stengsiuosi tai padaryti. Tu turi teisę duoti man bet kuriuos išbandymus, Viešpatie. Ir aš dėkoju Tau už visus išbandymus, kuriuos Tu man siunti. Todėl, kad aš žinau, jog Tu myli mane ir rūpiniesi manimi. Prašau tavęs, Viešpatie, padėk man išlaikyti šį išbandymą ir pereiti jį iki galo."

Visi testai duodami vienintelei savybei – išsiskirti su nerealiąja jūsų pačių dalimi, visų pirma savo sąmonėje.
Dėl beribės Dangaus malonės turite galimybę pereiti savo testus, išbandymus ir laikyti savo egzaminus neatsiskirdami nuo įprasto gyvenimo. Jūs ir toliau gyvenate savo įprastą gyvenimą, bet jeigu vidiniuose sluoksniuose išreiškėte norą pereiti įšventinimus būnant įprastame gyvenime, tai tokia galimybė jums bus suteikta.
Nepriklausomai nuo to, žino jūsų išorinė sąmonė apie prašymą ar ne. Todėl aš ateinu šiandieną, kad paaiškinčiau tiems iš jūsų, kurie be priežasties jaučia niūrias būsenas ir kenčia dėl įvairių psichologinių problemų, jūsų būsenų priežastį.
Taip, numylėtiniai, jūs pasirinkote pereiti mokymą įšventinimų mokykloje nepasitraukdami iš įprasto gyvenimo. Jūs pasirinkote pagreitintą Kelią. Jūsų siela panoro pereiti įšventinimus šiame gyvenime, kad nelauktų kito įsikūnijimo ir tinkamų buvimo misterijų mokykloje sąlygų kur nors tyloje ir atokiau nuo šiuolaikinės civilizacijos vieškelių.
Ir tai įšventinimų Kelias, Rožių Kelias, tai yra tas Kelias, kurį nueiti turite visi. Ir aš nežinau kito kelio. Visada realiosios jūsų pačių dalies atskyrimas nuo nerealiosios jūsų pačių dalies lydimas labai skausmingų ir nemalonių išgyvenimų. Ir jūsų būsenų trukmę ir sunkumą nulems nerealiosios jūsų pačių dalies pasipriešinimo lygis. Viskas priklausys nuo to, mylimieji, kiek stiprus jūsų ego.
Jūs žinote, kad man pavyko išsiskirti su savo nerealiąja dalimi per 40 dienų, kai aš buvau dykumoje. Tačiau žinote, kad po šito buvo mano tarnavimas ir atsimainymas, ir nukryžiavimas, ir prisikėlimas, ir pakylėjimas.
Tol, kol esate fiziniame Žemės planetos plane, jūs nuolat pereisite išbandymus ir testus. Ir jeigu jūs išsiskirsite su nerealiąja jūsų pačių dalimi, tai negalėsite į likusią žmoniją paprasčiausiai numoti ranka ir įsitaisyti šiltoje vietelėje kur nors Danguje.
Nesitikėkite, numylėtiniai, kad su jūsų pakylėjimu pasibaigs jūsų vystymasis, jūsų įtampa, jūsų darbas ir jūsų atsakomybė. Viskas tik prasidės. Ir kuo didesnės jūsų galimybės, tuo didesnį krūvį prisiimsite ir tuo daugiau jūs tarnausite.
Reikia pamilti įtampą. Reikia pamilti tarnavimą.
Ir aukščiausia jūsų Meilės forma bus atjauta visai žmonijai, visoms gyvoms būtybėms ir jūs būsite pasiruošę pasiaukoti dėl žmonijos išgelbėjimo. Būsite pasiruošę paaukoti visą savo laiką, visus savo pasiekimus ir visus savo kūnus.
Įšventinimų Kelias, kurio aš mokau, - tai visiško nuolankumo prieš Dievo Valią, visiško atsidavimo ir pasiaukojimo Kelias.
Nėra kito Kelio, numylėtiniai, ir mūsų užduotis yra nukreipti jus šiame Kelyje ir suteikti visą būtiną pagalbą.

AŠ ESU Jėzus ir aš kalbėjau iš aukščiausios Meilės kiekvienam iš jūsų taško.