Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > Jėzus > Kurkite nesavanaudiškai, nesid... >

Kurkite nesavanaudiškai, nesidairydami į šonus siekite Dieviškojo Pasaulio ir jūs gausite tai, ką užsitarnausite

AŠ ESU Jėzus, atėjęs pas jus per mūsų pasiuntinį. AŠ ESU vėl atėjęs, ir kaip prieš pusę metų, taip ir dabar, esu nusiteikęs jums duoti amžiną Mokymą apie amžiną gyvenimą. Dabar aš ateinu Kalėdų išvakarėse, kurios krikščioniškame pasaulyje švenčiamos kaip šventė atminimui tos dienos, kai aš atėjau į šį pasaulį maždaug prieš 2000 metų.
Ir tada, kaip ir dabar, aš jaučiu jūsų pasaulio tamsą ir nejaukumą.
O, jeigu jūs galėtumėte vos akies krašteliu pažvelgti už uždangos ir pajusti Dangiškojo gyvenimo palaimą, aš manau, kad savo išorinėje sąmonėje jūs visam laikui išsaugotumėte tą paveikslą, kurio jums vertėtų trokšti ir kurį privalote įgyvendinti jus supančiame gyvenime.
Visa jūsų sąmonės problema susijusi su jos nepastovumu ir kryptingumo trūkumu. Jūs negalėsite įgyvendinti Dieviškųjų pavyzdžių savo žemiškame gyvenime tol, kol neįgysite tos kryptingumo ir aukščiausio tikėjimo būsenos, kurioje jūs galėsite visą savo žemišką gyvenimą pajungti Dieviškųjų planų įnešimui į jūsų fizinę oktavą. Tiktai taip jūs galėsite tapti Dievo bendrakūrėju ir išreikšti Jo Valią jūsų oktavai.
Jūsų pasaulis nėra visiškai atitinkantis tuos reikalavimus, kuriuos jis turi atitikti šiame evoliucinio vystymosi etape. Todėl Pakylėtųjų Pulkų susirūpinimas toks didelis, todėl mūsų diktavimų tonas tapo griežtas ir nepalenkiamas.
Patikėkite, kad mūsų meilė niekur nedingo. Mes kaip mylėjome jus, taip ir mylime. Bet pirmoje eilėje mūsų meilė pasireiškia kaip rūpinimasis jūsų sielomis, jų vystymusi ir sukūrimu sąlygų, kuriomis šis vystymasis gali būti įgyvendintas ateityje.
Kaip kad mylintys tėvai neverčia savo vaikų nuo ryto iki vakaro valgyti saldumynų, o paįvairina jų maistą, kad jie galėtų išaugti sveiki ir veiklūs, taip ir mes stengiamės aprūpinti jus geriausiu dvasiniu maistu. Ir šiuo laiku mes jums duodame būtent tą dvasinį maistą, kuris jums būtinas. Ir jeigu jums atrodo, kad jis kietas ir nesaldus, tai dar nereiškia, kad jis jums nenaudingas.
Mūsų mokymo praktikoje mes nuolatos kaitaliojame botago ir meduolio metodą. Kai jūs per daug priprantate prie mūsų švelnumo ir rūpinimosi, tai mes kartais leidžiame sau parodyti jums, kad perdėtas rūpinimasis ne visada būna naudingas. Ir ateina periodas, kai jūs patys turite pradėti veikti, o ne laukti, kol visas Kosmosas ir toliau jus maitins iš šaukštelio ir valys nuo jūsų dulkeles.
Jeigu kažkada savo gyvenime nežengtumėte pirmo žingsnio, tai niekada neišmoktumėte vaikščioti.
Štai toks jūsų pirmas žingsnis yra jūsų atsakomybės suvokimas ne tik už savo ir už savo artimųjų gyvenimą, bet ir suvokimas atsakomybės už visą jūsų planetą.
Ir tai yra tolesnis jūsų sąmonės vystymosi etapas. Iš jūsų pusės būtų neprotinga pasikliauti auklėmis ir tėvais, kai jau pasiekėte tą amžių, kuriame patys sugebate savimi pasirūpinti. Maža to, jūs turite prisiimti atsakomybę už tų gyvybės srautų likimą, kurie atsiliko savo vystymesi ir be jūsų pagalbos nesugeba toliau vystytis. Ir lygiai tokį patį vaidmenį, kokį mes atliekame bendraudami su jumis, – rūpestingų auklių ir mokytojų vaidmenį jūs irgi turite prisiimti bendraudami su tais žmonijos atstovais, kurie per daug užsižaidė vaikiškais žaidimais ir nenori suaugti.
Šių neprotingų vaikų išmokslinimas ir auklėjimas nuo šios dienos gulasi ant jūsų kaip jūsų pareiga ir jūsų karminė atsakomybė. Jeigu jūs nesirūpinsite augančia karta ir tų suaugusių individų, kuriems reikalinga jūsų globa, mokymu, tai labai daugelis gyvybės srautų Žemės planetoje šiame gyvenime taip ir neprisilies prie Dieviškosios Tiesos ir nesugebės prieiti prie amžino gyvenimo suvokimo.
Aš pasikliaunu jūsų rūpesčiu. Kai renkatės padėti kitoms gyvoms būtybėms, tai jūs gaunate Dangaus pagalbą ir gaunate tas žinias ir tą Dieviškąją Energiją, kurios jums būtinos. Jeigu jūs nieko nedarysite, tai ir patys nesugebėsite įvykdyti savo Dieviškojo plano bei savo Dieviškosios paskirties ir negalėsite padėti kitiems.
Tai labai senas ir išmintingas įstatymas ir šis įstatymas veikia nepriekaištingai. Niekada nesirūpinkite jokiu apdovanojimu, kurį tikitės gauti už savo gerus darbus ir už savo pagalbą. Leiskite Dievui spręsti, ką jūs užsitarnavote. Kuo nesavanaudiškesnis bus jūsų tarnavimas, tuo didesni bus jūsų turtai, kuriuos jūs atidedate Danguje.
Ir šitai yra tas pats pasirinkimas, vienas ir tas pats pasirinkimas, kurį jūs nuolat padarote per visą savo gyvenimą. Jūs arba bandote gauti sau kažką apčiuopiamo jus supančioje iliuzijoje, arba galvojate apie amžinąjį gyvenimą. Kur link nukreiptas jūsų dėmesio fokusas, tą galų gale jūs ir gaunate. Ir jeigu jūs iš gyvenimo į gyvenimą ir toliau vaikotės šio pasaulio dalykų, tai būnate priversti vėl ir vėl ateiti į savo pasaulį ir atidirbinėti savo prisirišimus.
Todėl kurkite nesavanaudiškai, nesidairydami į šonus siekite Dieviškojo Pasaulio ir gausite tai, ką užsitarnausite.
Aš džiaugiuosi šiandieniniu susitikimu ir džiaugiuosi kaip kalėdinę dovaną jums pateikdamas šį nedidelį Mokymą.
Aš tikiuosi, kad ir jūs prisiminsite mane su meile per šias Kalėdų šventes ir padovanosite man savo širdžių meilę.

AŠ ESU Jėzus, ir aš stoviu Meilės liepsnoje.