Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > Šv. Arkangelas Mykolas > Mokymas apie baimės pakeitimą ... >

Mokymas apie baimės pakeitimą Dieviškąja Meile

AŠ ESU Šventasis Arkangelas Mykolas, atėjęs pas jus šią dieną!
AŠ ESU atėjau! Aš atėjau dėl to, kad praneščiau jums apie Naujos Dienos pradžią! Jūsų planeta įžengia į Naują Dieną. Ir Nauja Diena ateina jūsų sąmonėje. Sutemos sklaidosi ir iš jūsų sąmonės išsivalo visos tos nakties baimės, kuriose ji buvo daugelį tūkstantmečių. Savo netobula sąmone jūs priveisėte ištisus pulkus baimių ir dabar šie pulkai klaidžioja po astralinį ir mentalinį planus nepriklausomai nuo jūsų. Ir tada, kai jūs susiduriate su jūsų pačių sąmonės vaisiais, tai jaučiate baimę ir siaubą, kuriam, atrodo, nėra ribų ir su juo neįmanoma susidoroti.
Aš atėjau, kad jūsų baimėms padaryčiau galą! Aš atėjau jums pranešti apie tai, kad su Naujos Dienos atėjimu visos jūsų baimės blanksta ir neturi jėgos. Jūs ir jūsų sąmonė esate ir baimės šaltinis, ir jos jėgos pasireiškimas. Todėl tada, kai iš savo sąmonės pašalinsite baimes, jus supančiame pasaulyje jos nustos egzistavusios, nes neteks jūsų energijos, kuria jas pamaitinate.
Labai daugelis žmonių jaučia baimes. Ir baimės, galima sakyti, yra jūsų laikmečio rykštė. Baimė egzistuoja ten, kur trūksta Dieviškosios Meilės, o Meilės jūsų pasaulyje trūksta visur.
Jūs negalite kovoti su savo baimėmis. Ta energija, kurią jūs nukreipiate kovai, jūsų baimes tik sustiprins. Tačiau jūs galite savo baimes ištirpinti universaliu visatos tirpikliu, kuris yra jūsų širdžių Meilė. Todėl artimiausiu metu jums būtina atverti savo širdis Meilei, Dieviškajai Meilei. Ir tada, kai jūsų pasaulis prisipildys Dieviškosios Meilės, jūsų baimės ištirps taip, kaip atėjus dienai ištirpsta sutemos.
Jūsų būseną lemia tai, kiek jūs sugebate praleisti Dieviškąją energiją. Ir tada, kai jums Dieviškosios energijos trūksta, jaučiate įvairias neigiamas būsenas, taip pat ir baimes.
Mirties baimė jūsų pasaulyje yra vyraujanti baimė. Jūs bijote būtent to, ką sukūrėte savo netobula sąmone. Jūs bijote mirties, o mirties nėra. Mirtis egzistuoja tiktai jūsų sąmonėje. Dieviškajame pasaulyje yra tiktai amžinas gyvenimas ir amžina palaima. Ir mirtis, iš esmės, yra tiktai jūsų sielos perėjimo iš vienos egzistavimo formos į kitą procesas.
Jūs skausmingai priimate būsenas, susijusias su mirtimi, tik dėl to, kad bijote mirties. Ir tada, kai jūs su savo baime susitvarkysite, mirtis jums nebus toks skausmingas procesas. Maža to, ir gimimo būsena, ir perėjimo būsena nebus tokios skausmingos ir baisios, kokios jos jūsų pasaulyje yra dabar. Pakeiskite savo sąmonę ir daugelis jūsų pasaulio problemų iš pradžių taps mažiau aštrios, paskui ištirps kaip rūkas vidurdienį. Pasiliks praeities šešėliai, bet jie vis mažiau ir mažiau užims jūsų dėmesį.
Aš atėjau jums pasakyti, kad mirties nėra, ir aš atėjau jums pasakyti, kad visas jūsų baimes sukėlė jūsų sąmonė. Ir tada, kai į savo sąmonę įsileisite Meilę, ji ištirpins visas jūsų baimes, taip pat ir mirties baimę.
Kaip į savo širdį įsileisti Meilę? Iš tikrųjų šitai labai paprasta. Reikia paprasčiausiai išlaisvinti savo širdį nuo visų ją apsunkinančių dalykų – nerimo, neapykantos, pykčio, pavydo...Ypač jums trukdo neapykanta. Neapykanta yra neišmanymo sesė. Ir neapykanta iš jūsų širdies išstumia Dieviškąją Meilę ir neleidžia jai pasireikšti. Todėl žinodami priešus, kurie užgrobė jūsų širdį, galite palaipsniui, žingsnis po žingsnio, pradėti išsilaisvinti iš savo priešų.
Aš jums duosiu universalią metodiką, kuri padės išvalyti iš jūsų širdies visa, kas nedieviška, bet kurią savybę, kuri iškilo jūsų kelyje ir jums trukdo.
Tada, kai atsiranda minutė laisvo laiko, įsivaizduokite, kaip imate švarų medžiagos gabalėlį ir jį suvilgote žėrinčiame absoliučiai švariame vandenyje, kuris teliūskuoja tiesiog po jūsų kojomis. Pasilenkite ir pasisemkite šio vandens savo rankomis. Sušlapinkite jame medžiagą ir įsivaizduokite, kad rankose jūs laikote savo širdį. Jūsų širdis panaši į krištolinį indą. Bet šis indas per jūsų įsikūnijimų Žemėje periodą apsinešė ir nepraleidžia Dieviškosios Šviesos. Paimkite savo indą, savo širdį, ir įsivaizduokite, kaip sluoksnis po sluoksnio jūs nuo jos nuplaunate visas susikaupusias neigiamas savybes ir jausmus. Neapykantą, priešiškumą, baimę, pyktį, neišmanymą, tingėjimą, pavydą. Kiekvienas iš jūsų rasite keletą savybių, su kuriomis jums būtina išsiskirti pirmiausia. Nuplaukite nuo savo širdies šias negatyvių savybių ir pasireiškimų apnašas.
Šią procedūrą kartokite kiekvieną dieną. Nemanykite, kad per vieną kartą atliksite šį darbą ir nuvalysite nuo savo širdies per ilgus amžius susidariusias neigiamų energijų apnašas.
Stenkitės visąlaik savo sąmonėje išlaikyti vaizdinį to, kaip jūs išsiskiriate su savo neigiamomis savybėmis. Įsivaizduokite, kaip su kiekvienu kartu jūsų širdis sugeba per save praleisti vis daugiau ir daugiau Dieviškosios energijos.
Praeis kažkiek laiko ir iš jūsų širdies visiškai išsivalys visos praeities sankaupos ir Dieviškosios Meilės vibracijas, kuriomis persmelktas visas pasaulis, visa Kūrinija, jūs sugebėsite įsisavinti iki galo. Tačiau jūs paprasčiausiai negalite šių vibracijų įsisavinti dėl jūsų pačių netobulumo ir nenoro su šia netobulybe išsiskirti.
Aš įsitikinęs, kad kiekvienas iš jūsų susimąstys ir nuspręs pakeisti savo požiūrį į gyvenimą ir, nustojęs raukytis, džiaugsmingai atsuks savo besišypsantį veidą Naujai Dienai.
Įsivaizduokite, kad sėdite ant upės, ežero ar upelio kranto ir skaisti saulė šviečia tiesiai jums į veidą. Jums malonūs meilūs saulutės spindulių prisilietimai. Kiekvieną dieną saulė į jus prasiskverbia vis giliau ir giliau, ir vieną gražią dieną jūs patys tampate saule ir dovanojate savo Šviesą, savo Meilę visiems, kam reikalinga Šviesa ir Meilė.
Ateis diena ir jūsų Dieviškosios sąmonės saulė sugebės šviesti per jus ir dovanoti šilumą daugeliui žmonių, kurie dar nesugebėjo atsilaisvinti nuo to, kas trukdo jiems prasiveržti į Dieviškojo buvimo juose saulę.
Jūs esate kaip saulė. Ir jums reikia paprasčiausiai nuo savo indo nuvalyti daugelio amžių purvo apnašas, kad jis vėl taptų švarus ir skaidrus. Ir savo indą jūs pripildysite Dieviškosios energijos ir kiekvienam, kas trokšta, duosite galimybę iš savo indo atsigerti.
Dieviškoji energija niekada nesibaigia. Tiktai žmogiškoji sąmonė apriboja Dieviškosios Energijos tėkmę jūsų pasaulyje.
Nauja Diena ateina, ir šiai Dienai būdingas apribojimų nebuvimas, Dieviškoji Laisvė ir Dieviškoji Meilė.

AŠ ESU Šventasis Arkangelas Mykolas, su begaline Meile jums.