Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > Šv. Arkangelas Mykolas > Mokymas, kaip išsivaduoti nuo ... >

Mokymas, kaip išsivaduoti nuo kenksmingų įpročių ir nuolatinių negatyvių sąmonės būsenų

AŠ ESU Arkangelas Mykolas, atėjęs pas jus šią dieną!
Aš atėjau tam, kad pasakyčiau jums apie labai svarbų ir lemtingą sprendimą. Aš atnešiau jums šią džiaugsmingą žinią ant Pergalės sparnų!
Jums savo fiziniame pasaulyje atrodo, kad nėra pasikeitimų, jums savo fiziniame pasaulyje labai sunku orientuotis tose naujienose, kuriomis perpildytas subtilusis pasaulis.
Angelai jau išnešiojo šią džiaugsmingą žinią po visą Visatą, ir aš atėjau todėl, kad suteikčiau jums galimybę taip pat pasidžiaugti drauge su mumis, Mėlynosios Liepsnos Legionais!
Mes gavome galimybę iš Didžiojo Baltojo Sosto. Ir mes labai džiaugiamės šia nauja galimybe.
Ši galimybė užtikrina nepralaidžią ir nenugalimą apsaugą, tiesiog Šviesos šarvus kiekvienam Šviesnešiui, įsikūnijusiam Žemės planetoje ir prisiėmusiam įsipareigojimus Tarnauti Didžiajai Baltajai Brolijai, Šviesos Legionams.
Labai daug kas iš jūsų, kai prisiima Tarnavimo įsipareigojimus, patenka į pavojų dėl baisių puolimų ir vilionių iš tų jėgų pusės, kurios nenori pasikeitimų, nenori, kad kas nors keistųsi ir jų galimybės manipuliuoti astraliniu planu sumažėtų.
Dabar jų laikas praėjo. Dabar jūs turite galimybę pašaukti mano asmeninę apsaugą ir kiekvienam iš jūsų aš paskiriu po 12 apsaugos angelų iš mano Mėlynosios Liepsnos Legionų.
Įsivaizduokite: visada, 24 valandas per parą, su jumis bus 12 apsaugos angelų.
Jūs galėsite pašaukti savo angelus ir prašyti, kad jie stotų jūsų ginti bet kuriuo dienos ir nakties metu!
Aš numatau, kad labai daug kas iš jūsų paklaus, ar yra jų asmeninėje dispozicijoje šie apsaugos angelai.
Atsakymas į šį klausimą labai paprastas, ir jūs, kiekvienas, patys žinote šį atsakymą.
Užtenka nuoširdžiai atsakyti „taip“ į šiuos klausimus:
Ar iš tikrųjų paskyrėte visą savo gyvenimą tarnavimui Didžiajai Baltajai Brolijai?
Ar Brolijos interesus statote savo gyvenime į pirmąją vietą?
Ar esate pasiruošęs paaukoti viską, ką turite, tam, kad nepaisydamas nieko, tęstumėte savo Tarnavimą?
Ar jau nebeturite jokių kenksmingų įpročių ir prisirišimų prie jūsų pasaulio?
Jeigu atsakėte „taip“ į visus klausimus, tai jūs jau turite savo dispozicijoje 12 apsaugos angelų!
Jeigu negalėjote surasti savyje šių nuostabių savybių, bet siekiate atsikratyti savo trūkumų ir paskirti savo gyvenimą Tarnavimui, tai jums prisieis kiekvieną dieną pašaukti mane asmeniškai ir prašyti, kad aš pradžioje padėčiau.
Jūs šaukiate:

„Arkangele Mykolai, ateik man į pagalbą!“

– ir į šį jūsų šaukinį aš sureaguosiu ir pasiųsiu jums savo mėlyną apsaugos spindulį bet kuriuo paros metu!
Niekas iš jūsų neliks be mano pagalbos. Visi jūs esate patikimoje globoje ir apsaugoje!
Tačiau aš negalėsiu jums padėti tuo atveju, jei jūs nenorite skirtis su savo trūkumais, kenksmingais įpročiais ir prisirišimais. Todėl, kad kiekvienas jūsų kenksmingas įprotis arba prisirišimas yra skylė jūsų auroje, ir jūs tampate pažeidžiami įvairių jėgų ir astralinių manipuliatorių. Jūs patys pasirenkate, su kuo jūs.
Labai gaila, laisvos valios įstatymas neleidžia man kištis tuo atveju, kai jūs patys savanoriškai pririšate save prie astralinio plano savo prisirišimais prie alkoholio, nikotino, roko muzikos, narkotikų arba įvairių rūšių piktnaudžiavimo seksualine energija.
Jūs patys sprendžiate, su kuo jums eiti. Ir kartais jums pakanka paprasčiausiai panorėti atsikratyti kenksmingo įpročio ir nuoširdžiai paprašyti manęs, kad padėčiau, ir jūs gaunate išsilaisvinimą.
Tačiau jūs kartais net nenorite išsilaisvinti nuo savo prisirišimų.
Ir šitą pasirinkimą jūs padarote patys. O mes stovime nuošaly ir stebime, kada gi Didysis Mokytojas Gyvenimas jus išmokys. Kada jūs tiek neteksite sveikatos arba neteksite susidomėjimo gyvenimu, kad galų gale imsite melstis ir kreipsitės į Aukščiausias Jėgas pagalbos!
Tiktai aš prašau jūsų, tuo momentu, kai nuoširdžiai nukreipsite aukštyn savo pašaukimą ar maldą prašydami pagalbos, užfiksuokite šį momentą savo atmintyje arba savo dienoraštyje. Reikalas tas, kad mes negalime jums suteikti pagalbos akimirksniu. Mes negalime to padaryti dėl materijos inertiškumo jėgos ir dėl to, kad mums kartais reikia neutralizuoti jūsų auroje labai didelius karminius negatyvius energetinius sluoksnius.
Tada, kai jūs didžiąją savo gyvenimo dalį piktnaudžiavote savo įpročiais bei prisirišimais ir jau brandžiame amžiuje, varginami ligų, kreipiatės šaukiniu, tai geriausiu atveju mums prireiks 7 metų laikotarpio, kad suteiktume jums pagalbą. Žinoma, jei jūs turite didelį uždirbtą gerosios karmos momentumą*, tai mes galime panaudoti jūsų gerąją karmą tam, kad padėtume jums atsikratyti jūsų prisirišimo arba kenksmingo įpročio. Šiuo atveju jūs galite gauti išgijimą akimirksniu, vos ištarę savo šaukinį.
Dabar aš dar norėčiau keletą žodžių pasakyti apie kai kurias nuolatines jūsų sąmonės būsenas, susijusias su baimėmis ir bijojimu.
Daugeliu atveju baimių priežastis yra karminė, ir jos šaknys gali siekti keletą prieš tai buvusių įsikūnijimų. Tačiau lygiai taip pat, kaip galite atsikratyti kenksmingų įpročių, taip jūs sugebate atsikratyti ir nuolatinių negatyvių savo sąmonės būsenų.
Dievui nėra nieko neįmanomo! Ir jei jūs prašysite, ir prašysite nuoširdžiai, tai anksčiau ar vėliau atsikratysite visko, kas jums trukdo.
Tačiau turite prisiminti, kad jūsų atsikratymą nuo visko, kas jums trukdo, turi pateisinti darbai, kuriuos jūs vykdote Dievo Garbei.
Pats išsilaisvinimas nuo jūsų įpročių, ligų, nuolatinių neigiamų būsenų neturi jokios prasmės, jeigu jūs išlaisvinto laiko, energijos ir jėgų nepanaudosite tam, kad dirbtumėte Dievo darbus jūsų fizinėje oktavoje.
Aš iškėliau labai svarbius klausimus, susijusius su jūsų Tarnavimu. Ir daugeliui žmonių, jei ne daugumai tų, kurie dabar skaito mūsų diktavimus, neaišku, kaip galima tarnauti Valdovams, kaip galima dirbti Dievo darbus fizinėje oktavoje? Užduokite šiuos klausimus patys sau, ir jūs gausite atsakymus.
Visa Didžiosios Baltosios Brolijos veikla Žemės planetoje susijusi būtent su tuo, kad nepakylėtoji žmonija būtų įtraukta į tą darbą, kurį dirba Brolija Žemės planetos evoliucijos labui.
Ir jei jūs įdėmiai perskaitysite visus mūsų diktavimus, kuriuos mes perdavėme per mūsų pasiuntinį, tai sąvoka Tarnavimas ir sąvoka Įšventinimų Keliai visiškai atsiskleis prieš jus.

AŠ ESU Arkangelas Mykolas – visada jūsų paslaugoms!


*„Mokymas apie gerąją karmą“, Numylėtinis Kutchumi (2005 06 06).