Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > Šv. Arkangelas Mykolas > Aš kviečiu jus į ateitį! >

Aš kviečiu jus į ateitį!

AŠ ESU Arkangelas Mykolas.
Aš atėjau apsuptas mėlynosios liepsnos angelų. Ir šiandien aš norėčiau, kad jūs visiškai sutelktumėte savo dėmesį į tą pranešimą, kurį jums duodu.
Dabar ir artimiausiomis dienomis atėjo laikas, kai mes turime sutelkti savo pastangas planetos pagalbai. Ir tai – mano pranešimas ir perspėjimas jums.
Aš kruopščiai rinkau žodžius ir mąsčiau, kaip jums pateikti šią paprastą tiesą, kad jūs įžengėte į amžių, kai kartu su Pakylėtųjų Pulkais turite pasidalinti atsakomybe už viską, kas vyksta planetoje.
Jūs neskubate prisiimti šios atsakomybės, o prisiimti atsakomybę už planetą jums prisieis. Ir tai jau kitas sąmonės lygis, į kurį turite užlipti.
Kaip ir anksčiau, jus jaudina tai, kas aplink vyksta, jūs įsitraukiate į iliuziją, kuri supa jus namie, darbe, kurią rodo per televizorių. Tačiau yra daug svarbesnių ir realesnių dalykų, apie kuriuos jums laikas pradėti susimastyti.
Visas pasaulis, fizinis ir subtilusis būties planai dreba dėl daugelio jūsų veiksmų, minčių ir jausmų. Ir aš, ir kitos Šviesos būtybės kartais krūptelėdamos priimame kiekvieną neigiamos energijos pliūpsnį, kurį dėl savo neprotingumo žmonija sau leidžia. Kiekvieną kartą, kai nekontroliuojamai išmetama neigiama energija, reikia daugelio Šviesos būtybių pastangų, kad subalansuotų situaciją ir kad pasekmės fiziniame plane nebūtų katastrofiškos.
Dabar atėjo laikas, kai jūs, geriausi žmonių visuomenės atstovai, turite pasidalinti su mumis, Pakylėtųjų Pulkais, atsakomybę už Žemės planetą, už viską, kas planetoje vyksta. Ir tai tas sąmonės lygis, kurį artimiausiu laiku jums realiai reikia pasiekti.
Nustokite žvalgytis į jus supančius žmones ir sekti tais pavyzdžiais, kuruos matote aplink save ir televizorių ekranuose. Nes ateina laikas, kai turite sekti tuo vadovavimu, kurį gaunate iš savo širdžių. Yra subtilesnės energijos ir procesai, kurie aplink jus vyksta subtilesniuose planuose. Ir šie procesai jūsų viduje atsispindi kaip atitinkamos sąmonės būsenos. Ne visada tą, kas vyksta subtiliajame plane, jūs galite suvokti, ne viską jūsų išorinė sąmonė suvokia, tačiau yra tam tikra intuicija, nuojauta, įkvėpimas. Ir jei būsite sąžiningi su savimi, jei įeisite į savo širdį ir pajusite subtilesnio plano vibracijas, tai labai akivaizdžiai išgirsite nerimastingą aliarmą, kuris kaukia Žemės planetoje. Ir šis aliarmas yra pavojaus signalas. Tai – negeros padėties planetoje rodiklis.
Kaip galima pakeisti situaciją ir ką galima dabar padaryti tam, kad jėgų persvara planetoje vėl atvertų šviesaus kelio perspektyvas?
Aš manau, kad ne per daug bus priminti jums apie tai, jog, kad ir kaip sunku būtų, kad ir kaip jus apniktų sunkios mintys bei būsenos, turite surasti savyje jėgų ir pasakyti:

„Aš žinau, kad šios būsenos nerealios. Aš žinau, kad iliuzija stipri, bet aš pasiruošęs prieš iliuzines jėgas nukreipti visą iš savo širdies besiliejančios Meilės galią. Aš myliu šį pasaulį. Aš myliu Dievą ir jo kūriniją ir aš neleisiu, kad šis pasaulis būtų sugriautas. Numylėtini Arkangele Mykolai ir apsaugos angelai, aš prašau jūsų panaudoti mano gyvybės srautą pagalbai Šviesos legionams. Aš žinau, kad nieko mano planetai neatsitiks tol, kol nors vienas šviesos nešėjas sąmoningai veiks Šviesos jėgų pusėje.“

Kai tik mes surinksime pakankamą kiekį individų, pasiruošusių savo širdyse ryžtingai ginti Šviesą, mes galėsime prašyti Didžiosios Centrinės Saulės ir visų kosminių tarybų malonės, kad Žemė gautų pagalbą ir ši pagalba nedelsiant ateitų.
Šiuo momentu labai daug kas sprendžiama. Dauguma žmogiškųjų individų nepasiruošę sąmonės pasikeitimui. Ir reikalingi savanoriai tam, kad pademonstruotų naują sąmonės lygį, sąmonės, kuri pasiruošusi bendradarbiauti su Aukščiausiais Pasauliais.
Ir tada, kai atsiras pakankamas kiekis individų, sugebančių pademonstruoti naują sąmonę, tada, jų pastangų dėka pradės keistis ir kitų žmonių sąmonė.
Visi jūs subtiliuose būties planuose esate susiję. Ir reikalingas aukštesnis sąmonės dažnis, kad šis dažnis skambėtų kaip kamertonas erdvėje toms žmonių sieloms, kurios įgrimzdo iliuzijoje, atgavo drąsą ir nukreipė savo žvilgsnius į Dangų.
Aš pavydžiu jums, tiems, kas yra įsikūnijime šiuo sudėtingu laiku. Todėl, kad nuo jūsų sugebėjimo laikyti savo sąmonę švarią, nukreiptą ir esančią sąskambyje su Aukščiausiais Pasauliais, priklauso planetos ateitis, priklauso milijonai sielų, kurios įklimpo į iliuziją ir nemato prošvaisčių.
Parodykite pavyzdį! Būkite drąsūs, būkite ištvermingi, būkite išradingi. Sugalvokite tuos būdus, kurie patrauktų, suviliotų milijonus žmonių į naują sąmonės lygį. Skambėkite pačia aukščiausia nata.
Būkite pavyzdys!
Aš kviečiu jus į ateitį!

AŠ ESU Arkangelas Mykolas!