Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > Babadži > Aš atėjau, kad pastūmėčiau jus... >

Aš atėjau, kad pastūmėčiau jus į priekį! (MP3)

AŠ ESU Babadži, atėjęs pas jus šią dieną kaip visada dėl širdingo pokalbio ir su viltimi surasti jūsų širdyse supratimą bei pasiruošimą bendradarbiauti.
Nuo to laiko, kai aš palikau jūsų pasaulį, iš visų jėgų stengiuosi dirbti tam, kad Žemės žmonija sugebėtų įveikti tas kliūtis, kurios egzistuoja, tam, kad kaip galima greičiau ateitų tas laikas, kai nereikės tiek kentėti.
Kančių priežastis ir jų gelmė priklauso nuo jūsų pačių. Todėl labai svarbu atskirti savo gyvenimuose tuos momentus, kai kuriate būsimų kančių sau ir savo vaikams priežastis. Todėl savo gyvenimuose reikia būti labai dėmesingiems ir apdairiems. Juk kartais tik dėl to, kad pasiektumėte savo tikslą ir kad nugalėtų jūsų požiūris, esate pasiruošę eiti prieš sąžinę ir daryti daugelį nepadorių poelgių. O ar jie to verti? Eikvoti pastangas, vertingą Dieviškąją energiją tam, kad pradžiugintumėte savąjį ego?
Neverta! Ir aš jums sakau, kad atėjo periodas jūsų vystymesi, kai turite sąmoningai žiūrėti į kiekvieną savo veiksmą. Todėl, kad tie veiksmai, kuriuos darysite norėdami įsiteikti savajam ego, labai greitai pasireikš kaip supuvę jūsų gyvenimo vaisiai.
Todėl būkite išmintingesni, būkite drąsesni. Nebijokite ginti savo požiūrių ir įsitikinimų, net jeigu jie prieštarauja tų žmonių požiūriams, kurie gyvena šalia jūsų. Savo gyvenimuose jums vertėtų vadovautis aukščiausia išmintimi ir eiti aukščiausiu keliu!
Ir netgi tada, kai atrodo, kad jūsų niekas nesupranta ir nėra aplink jus nieko, su kuo galėtumėte pasidalinti savais atradimais Dieviškosios Tiesos pažinimo srityje, – nesielvartaukite. Aš visada šalia jūsų. Ir kiti Pakylėtieji Valdovai visada šalia jūsų. Jums tik reikia sukurti minties vaizdinį ir kreiptis į mus – ir mes jus jau girdime. Nemanykite, kad savo pasaulyje esate vieniši, nes visi Pakylėtųjų Pulkai būna šalia jūsų tiesiog ten, kur dabar esate. Mums neegzistuoja erdvės kliūtys. Mes skubame pagal jūsų šaukinį minties greičiu ir pasiruošę palaikyti jus tuose pradėjimuose, kuriuos darote Kristaus, Budos, Mozės, Mahometo vardu, daugelio kitų Šviesos Būtybių, kurios atėjo į jūsų pasaulį ir mokė jus Dieviškosios Tiesos, vardu.
Tarp mūsų nėra prieštaravimų. Mes sudarome vieną šeimą, vieną Bendruomenę. Kas jums trukdo tą patį padaryti fiziniame plane?
Jūsų prieštaravimai religinėje plotmėje išgalvoti ir sukurti tų žmonių, kurie bando ginti savo tikslus ir dėl to pasiruošę bet kuriems smerktiniems poelgiams. Eikite Aukščiausiu Keliu! Visada siekite įtvirtinti tai, kas bendra, kas yra skirtingose religijose, skirtingose religinėse kryptyse, ir pamatysite, kad to, kas bendra, daug daugiau nei skirtumų.
Visi mes esame viena šeima. Nėra nieko, kas anksčiau mus skyrė. Visa tai palieka jūsų pasaulį ir turi būti sudeginta istorijos sąvartyne.
Ateina naujo mąstymo periodas, kai bus gėda erezija kaltinti žmones, kurie nepalaiko jūsų požiūrio. Ateina periodas, kai labai daugelis žmonių, priklausančių skirtingoms religinėms srovėms, supras, jog nėra daugiau to, kas juos amžiais skyrė. Jų sąmonės lygis leis jiems pakilti virš prieštaravimų ir pamatyti tai, kas bendra.
Ir tie religiniai veikėjai, kurie gins tai, kas sena, kabinsis už bažnytinių dogmų, bus priversti pakeisti savo sąmonę arba jie pasiliks vienumoje ir pamokslaus dykumoje. Todėl, kad žmonės paliks šventoves, kuriose nėra Dievo.
Žmonių jautrumas leis jiems surasti tas Žemės rutulio vietas, kur vibracijos bus sąskambyje su mūsų vibracijomis. Ir gyvenvietės bei bendrijos, kurias šiose vietose kursite, labai greitai leis man ir kitiems mano broliams ateiti pas jus į svečius iš pradžių neilgam, o vėliau vis ilgiau ir ilgiau.
Supraskite, jūsų vibracijos ir jūsų mąstymas dabar yra ta kliūtis, kuri neleidžia pakilti į aukštesnį evoliucinio vystymosi laiptelį. Pabandykite pakilti aukščiau, prašau jūsų.
Įsivaizduokite, kad sėdite už tvoros ir nematote, kas jus supa. Reikia visai nedaug pastangų, kad įveiktumėte kliūtį, ir išeisite į platybę bei nustebę pamatysite, jog pasaulis daug įvairiapusiškesnis, įdomesnis ir yra dėl ko gyventi!
Dabar jūsų sąmonė labai susiaurėjusi ir jūs patys ją įvijote į tvirtus stereotipus. Jums reikia įveikti šią savo sąmonės būseną. Prakapokite lukštą ir išlįskite į Šviesą. Jūs panašūs į paukščiukus, kuriems atėjo laikas išsiristi iš kiaušinio ir žengti žingsnį į nepažįstamą pasaulį.
Senas pasaulis su savo apribojimais ir prieštaravimais turi nueiti į praeitį. Labai jumis tikiu, jūsų vyriškumu ir ištverme, jūsų drąsa ir sugebėjimu veikti bet kuriose situacijose.
Ne kartą sakiau apie tai, jog atėjo periodas, kai pasaulis turi įžengti į naują laiką. Nereikia delsti ir nereikia žiūrėti į kaimynus. Egzistuoja tik jūsų asmeniniai santykiai su Dievu ir niekada neverta savo dvasiniame žengime į priekį orientuotis į kaimynus ir pažįstamus. Yra mechanizmas, kuris egzistuoja jūsų širdyse, ir šis mechanizmas visada žino, į kurią pusę jūs judate. Ir tada, kai judate Šviesos link, neturite jokių abejonių. Abejonės atsiranda tada, kai pradedate žvalgytis atgal ir sutikrinti savo kursą su tais senais pažįstamais, kurie pasislėpė savo urvuose ir neišlenda į Šviesą.
Atėjo Naujas Laikas. Laikas tiems, kas drąsūs, tiems, kas atviri, tiems, kas energingi ir tiems, kas darbštūs.
Skubėkite nepraleisti Dieviškosios galimybės! Skubėkite žengti žingsnį į Naują Pasaulį!
Aš atėjau, kad duočiau jums impulsą, pagreitinčiau jus, padrąsinčiau. Todėl, kad matau, jog daugeliui iš jūsų trūksta drąsos ir ryžtingumo. Daugeliui iš jūsų įtaką daro aplinka ir jūs nelinkę veikti savarankiškai.
Aš atėjau, kad pastūmėčiau jus į priekį!
Drąsiau!

Aš ESU Babadži. Om.Audio failą mp3 formate su šio diktavimo įrašu (5,31 Mb)
galima parsisiųsti pagal nuorodą:

http://narod.ru/disk/4664628000/2008-12-28_64k.mp3.html


Diktavimo tekstą skaito T. N. Mikušina.
Audio įrašas atliktas iš karto po Pranešimo.Autoriaus anketa

Grįžti į Autorių Sąrašas

Šioje srityje, prisijungus, galima:
  • Peržvelgti informaciją apie autorių
  • Parašyti autoriui asmeninę žinutę
  • Pradėti susirašinėjimą su autoriumi.

Tai galimybė ne tik gauti patarimą ar atsakymą, bet ir būdas susipažinti - susirasti naujų draugų ir bendraminčių, o galbūt bendrakeleivių dvasinio augimo kelyje.